size_type [ประเภทขนาด]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ ประเภทขนาด [size_type] เพื่ออธิบายขนาดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะช่วยในการสร้างตัวกรองที่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้จะใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาได้

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ค่าที่รองรับ ปกติ [regular], เล็ก [petite], ใหญ่พิเศษ [plus], สูง [tall], ใหญ่ [big] หรือ สตรีมีครรภ์ [maternity]

ช่องที่ซ้ำ

มี (สูงสุด 2 ค่า)

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)
Product.size, ประเภท: SizeSpecification

ระบุค่า 1 หรือ 2 ค่าของประเภท WearableSizeGroupEnumeration สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ sizeGroup ค่าที่รองรับมีดังต่อไปนี้

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ

petite, maternity

ฟีด XML

<g:size_type>petite</g:size_type>

<g:size_type>maternity</g:size_type>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • โปรดใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัสระบุผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
  • ระบบจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] เป็นไม่ [no] หรือ เท็จ [false] อย่างไม่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานว่ามีรหัสระบุผลิตภัณฑ์อยู่

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งขนาดผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ผลิตกำหนด หากผลิตภัณฑ์มีประเภทขนาดอยู่แล้ว ให้ส่งค่าที่รองรับที่ตรงกัน
  • หากต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีประเภทขนาด 2 ประเภท (เช่น "ใหญ่และสูง" หรือ "เล็กและสตรีมีครรภ์") ให้ส่งค่า 2 ค่าที่ตรงกัน
  • ส่งประเภทขนาดทุกครั้งเมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่หากคุณไม่ได้ระบุประเภทขนาด เราจะใช้ "ปกติ" เป็นค่าเริ่มต้น หากไม่ใช่ประเภทขนาดที่เหมาะสมก็อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายของคุณ
  • ส่งแอตทริบิวต์ ระบบการวัดขนาด [size_system] หากต้องการอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของคุณใช้ระบบการวัดขนาดของประเทศใด โปรดส่งแอตทริบิวต์ ระบบการวัดขนาด [size_system] ด้วย
  • ส่งแอตทริบิวต์ ขนาด [size] โปรดตรวจสอบว่าส่งขนาดเฉพาะของผลิตภัณฑ์พร้อมประเภทขนาดโดยใช้แอตทริบิวต์ ขนาด [size]
  • ส่งแอตทริบิวต์ เพศ [gender] หากต้องการช่วยให้ผลิตภัณฑ์แสดงในผลการค้นหาที่เหมาะสม ก็ให้ส่งแอตทริบิวต์ เพศ [gender] ด้วย

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

ประเภทขนาดมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ หากต้องการช่วยให้ผลิตภัณฑ์แสดงในผลการค้นหาที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด คุณควรระบุแอตทริบิวต์ ขนาด [size], ระบบการวัดขนาด [size_system] และ เพศ [gender] ด้วย

ผลิตภัณฑ์ สเก็ตเตอร์เดรส
ประเทศที่ขาย [country_of_sale] US
ชื่อ [title] สเก็ตเตอร์เดรสสีดำลายจุด ไซส์ 8P
ระบบการวัดขนาด [size_system] US
ประเภทขนาด [size_type] petite
ประเภทขนาด [size_type] maternity
ขนาด [size] 8
เพศ [gender] female
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false