unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]: Định nghĩa

 
Thuộc tính unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] cho phép bạn đưa mẫu số cho đơn giá. Ví dụ: bạn có thể đang bán lọ nước hoa 150ml nhưng người dùng quan tâm đến giá mỗi 100ml.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Thời điểm sử dụng

Nếu bạn sử dụng unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] thì hãy sử dụng unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] để đưa mẫu số vào đơn giá của mình. Để có thể dễ dàng so sánh đơn giá giữa tất cả các quảng cáo trên cùng một trang, quảng cáo của bạn có thể hiển thị số đo cơ sở khác với thông tin bạn cung cấp ở đây.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Số và đơn vị được hỗ trợ
Các đơn vị được hỗ trợ
  • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
  • Thể tích (theo hệ đo lường của Hoa Kỳ): floz, pt, qt, gal
  • Thể tích (theo hệ mét): ml, cl, l, cbm
  • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
  • Diện tích: sqft, sqm
  • Mỗi đơn vị: ct
Các số được hỗ trợ 1, 10, 100, 2, 4, 8
Các giá trị được hỗ trợ bổ sung 75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org (Đây là gì?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

100oz

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:unit_pricing_base_measure>100oz</g:unit_pricing_base_measure>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Không cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu bạn bao gồm nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị chấp nhận được gần nhất. Ví dụ: 1,0234 sẽ được làm tròn thành 1,02 và 29,8999 sẽ được làm tròn thành 29,90.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Sử dụng cùng loại đơn vị như bạn đã sử dụng cho unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]. Ví dụ: nếu bạn sử dụng sqm cho unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] thì cũng sử dụng sqm cho unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị].

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Chỉ Vương quốc Anh
  • Gửi các giá trị theo hệ đo lường mét khi nhắm mục tiêu đến Vương quốc Anh. Các đơn vị theo hệ đo lường Hoa Kỳ (ví dụ: floz, pt, qt, gal ) khác với các đơn vị hệ đo lường được sử dụng ở Vương quốc Anh.

Ví dụ

Đồ uống

Sản phẩm Rượu đỏ
title [tiêu_đề] Pinot Noir - 2007 - California - 9 l
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 9 l
unit_pricing_base_measure đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị 1 l
price [giá] 69.99 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €7,78 / 1 l

 

Sản phẩm 10 chai rượu đỏ
title [tiêu_đề] 10 chai rượu đỏ
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 750 ml
price [giá] 65.00 USD
Hiển thị trong quảng cáo của bạn $6.50 / 750 ml

Làm sàn

Sản phẩm Làm sàn bằng gỗ óc chó
title [tiêu_đề] Làm sàn bằng gỗ óc chó tự nhiên
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 2.38 sqm
[unit_pricing_base_measure] đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị 1 sqm
price [giá] 113.19 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €47,56 / 1 m²

Danh thiếp

Sản phẩm Danh thiếp
title [tiêu_đề] 50 danh thiếp thiết kế
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 50
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 1
price [giá] 13.38 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €0,27 / 1 ct

Nước hoa

Sản phẩm Nước hoa
title [tiêu_đề] Eau de Toilette 125 ml
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 125ml
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 100ml
price [giá] 19.90 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €15,92 / 100 ml
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?