unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej]: definicja

 
Atrybut unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] pozwala określić dzielnik ceny jednostkowej. Użytkownicy mogą chcieć na przykład sprawdzić cenę 100 ml perfum, które sprzedajesz w opakowaniach o pojemności 150 ml.

Kiedy używać

Jeżeli używasz atrybutu unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej], podaj także wartość atrybutu unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej], która będzie dzielnikiem ceny jednostkowej. Dla ułatwienia porównywania cen jednostkowych we wszystkich reklamach na stronie w reklamie może być ukazana inna miara podstawowa niż podana tutaj.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. 

Typ Obsługiwana liczba plus jednostka
Obsługiwane jednostki
  • Waga: oz, lb, mg, g, kg
  • Objętość (miary amerykańskie/imperialne) floz, pt, qt, gal
  • Objętość (miary metryczne): ml, cl, l, cbm
  • Długość: in, ft, yd, cm, m
  • Powierzchnia: sqft, sqm
  • Za jednostkę: ct
Obsługiwane wartości 1, 10, 100, 2, 4, 8
Dodatkowe obsługiwane wartości 75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org (co to jest?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

100 oz

Pliki danych w formacie XML <g:unit_pricing_base_measure>100 oz</g:unit_pricing_base_measure>

Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API można znaleźć w dokumentacji Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów, a skuteczność Twoich reklam jest możliwie najwyższa.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

  • Podaj maksymalnie dwie cyfry po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, zostaną one zaokrąglone do najbliższej dopuszczalnej wartości. Na przykład 1,0234 zostanie zaokrąglone do 1,02, a 29,8999 – do 29,90.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności. 

  • Użyj tego samego typu jednostek, co w atrybucie unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej]. Jeżeli np. wartość atrybutu unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] jest wyrażona w m kw., to dla atrybutu unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] użyj tej samej jednostki.

Dodatkowe wytyczne

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli nie spełniasz wymagań, które obowiązują w Twoim przypadku, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Tylko Wielka Brytania
  • Gdy kierujesz ofertę na Wielką Brytanię, podawaj wartości w jednostkach metrycznych. Jednostki imperialne (jak floz, pt, qt, gal) są interpretowane jako amerykańskie jednostki imperialne, które różnią się od tych stosowanych w Wielkiej Brytanii.

Przykłady

Napoje

Produkt Czerwone wino
title [tytuł] Pinot Noir – 2007 – Kalifornia – 9 l
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 9 l
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1 l
price [cena] 69.99 PLN
Pokazana w reklamie 7,78 PLN / 1 l

 

Produkt 10 butelek czerwonego wina
title [tytuł] 10 butelek czerwonego wina
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 7,5 l
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 750 ml
price [cena] 65.00 PLN
Pokazana w reklamie 6,50 PLN / 750 ml

Podłogi

Produkt Podłoga z orzecha
title [tytuł] Naturalnie odprężana podłoga z orzecha
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 2.38 m kw.
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1 m kw.
price [cena] 113.19 PLN
Pokazana w reklamie 47,56 PLN / 1 m²

Wizytówki

Produkt Wizytówki
title [tytuł] 50 wizytówek na zamówienie
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 50
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1
price [cena] 13.38 PLN
Pokazana w reklamie 0,27 PLN / 1 szt.

Perfumy

Produkt Perfumy
title [tytuł] Woda toaletowa 125 ml
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 125 ml
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 100 ml
price [cena] 19.90 PLN
Pokazana w reklamie 15,92 PLN / 100 ml
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem