multipack [nhiều_gói]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói] để cho biết rằng bạn đã nhóm nhiều sản phẩm giống nhau để bán dưới dạng một mặt hàng.

Thuộc tính này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn trong những tình huống phù hợp bằng cách phân biệt mặt hàng của bạn với nhiều gói, gói và các sản phẩm khác do nhà sản xuất tạo ra.

Lưu ý: Hiện Shopping Actions chưa hỗ trợ các mặt hàng có thuộc tính nhiều gói do người bán xác định. Các mặt hàng mà bạn đã cung cấp thuộc tính multipack [nhiều_gói] sẽ xuất hiện dưới dạng gói đơn lẻ trên Shopping Actions và có thể giá hiển thị sẽ rất đắt.

An illustration of 3 4-pack of pens

Thời điểm sử dụng

Bắt buộc nếu bạn đã tạo nhiều gói và đang nhắm mục tiêu tới bất kỳ quốc gia nào sau đây:

 • Úc
 • Brazil
 • Séc
 • Pháp
 • Đức
 • Ý
 • Nhật Bản
 • Hà Lan
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Sĩ
 • Vương Quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Nếu bạn đã tạo ra nhiều gói trong đó một số sản phẩm giống nhau được nhóm lại với nhau thì hãy sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói] để chỉ ra số sản phẩm bạn đã nhóm.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Số (2 trở lên)

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

6

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:multipack>6</g:multipack>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Gửi số sản phẩm riêng lẻ do nhà sản xuất xác định mà bạn đã nhóm lại với nhau. Ví dụ: nếu đã nhóm 3 loại bút riêng lẻ với nhau thì bạn sẽ gửi 3. Nếu đã nhóm ba gói 20 chiếc bút với nhau thì bạn cũng sẽ gửi 3.
 • Không gửi thuộc tính multipack [nhiều_gói] cho gói mà nhà sản xuất đã xác định là nhiều. Nếu bạn đang bán một sản phẩm nhiều gói do nhà sản xuất đóng thì không sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Để đưa vào số đơn vị, thay vào đó hãy sử dụng thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị].

Ví dụ

Nhiều gói do người bán xác định

Gửi số sản phẩm mà bạn đã nhóm lại với nhau.

Sản phẩm Bốn chiếc áo thun Google riêng lẻ
title [tiêu_đề] Áo thun Google cổ điển (4 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Gói bao gồm 4 chiếc.
price [giá] 39.99 USD
multipack [nhiều_gói] 4

 

Sản phẩm 2 gói hai áo thun Google
title [tiêu_đề] 4 chiếc áo thun Google cổ điển (Gói 2 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Bao gồm 2 gói 2 chiếc (tổng số 4 chiếc).
price [giá] 29.50 USD
multipack [nhiều_gói] 2

 

Sản phẩm 1 gói 2 chiếc áo thun Google
title [tiêu_đề] 2 chiếc áo thun Google cổ điển (Gói 2 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Bao gồm 1 gói 2 chiếc (tổng cộng 2 chiếc áo).
price [giá] 14.97 USD
multipack [nhiều_gói] Không gửi thuộc tính này
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?