multipack [nhiều_gói]: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói] để cho biết rằng bạn đã nhóm nhiều sản phẩm giống nhau để bán dưới dạng một mặt hàng.

Thuộc tính này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn trong những tình huống phù hợp bằng cách phân biệt mặt hàng của bạn với nhiều gói, gói và các sản phẩm khác do nhà sản xuất tạo ra.

Lưu ý: Hiện Shopping Actions chưa hỗ trợ các mặt hàng có thuộc tính nhiều gói do người bán xác định. Các mặt hàng mà bạn đã cung cấp thuộc tính multipack [nhiều_gói] sẽ xuất hiện dưới dạng gói đơn lẻ trên Shopping Actions và có thể giá hiển thị sẽ rất đắt.

An illustration of 3 4-pack of pens

Lưu ý: Thuộc tính multipack [nhiều_gói] dùng cho nhiều sản phẩm cùng loại mà bạn, trong vai trò người bán, kết hợp lại để bán. Ví dụ trên cho thấy 3 gói bút được nhóm lại với nhau để tạo thành một mặt hàng loại nhiều gói (mỗi mặt hàng có 3 gói bút). Đây được xem là mặt hàng loại nhiều gói và bạn cần phải sử dụng giá trị này (3) cho thuộc tính multipack [nhiều_gói].

Mỗi gói trong ví dụ trên chứa 4 mặt hàng riêng lẻ (bút). Gói sản phẩm có 4 bút này là giá trị do nhà sản xuất xác định, nên bạn không được sử dụng giá trị này (4) cho thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Bạn chỉ được sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói] cho mặt hàng loại nhiều gói do người bán xác định.

Thời điểm sử dụng

Không áp dụng cho Shopping Actions.

Bắt buộc cho Quảng cáo mua sắm nếu bạn đã tạo một gói gồm nhiều sản phẩm và đang hướng đến bất kỳ quốc gia nào sau đây:

 • Úc
 • Brazil
 • Séc
 • Pháp
 • Đức
 • Ý
 • Nhật Bản
 • Hà Lan
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Sĩ
 • Vương Quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Nếu bạn đã tạo gói gồm nhiều sản phẩm giống nhau nhóm lại, thì hãy sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói] để cho biết số lượng sản phẩm mà bạn gộp lại trong gói này.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Số

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

6

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:multipack>6</g:multipack>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.
 

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Gửi số sản phẩm riêng lẻ do nhà sản xuất xác định mà bạn đã nhóm lại với nhau. Ví dụ: nếu đã nhóm 3 loại bút riêng lẻ với nhau thì bạn sẽ gửi 3. Nếu đã nhóm ba gói 20 chiếc bút với nhau thì bạn cũng sẽ gửi 3.
 • Không gửi thuộc tính multipack [nhiều_gói] cho gói mà nhà sản xuất đã xác định là nhiều. Nếu bạn đang bán một sản phẩm nhiều gói do nhà sản xuất đóng thì không sử dụng thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Để đưa vào số đơn vị, thay vào đó hãy sử dụng thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị].

Ví dụ

Nhiều gói do người bán xác định

Gửi số sản phẩm mà bạn đã nhóm lại với nhau.

Sản phẩm Bốn chiếc áo thun Google riêng lẻ
title [tiêu_đề] Áo thun Google cổ điển (4 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Gói bao gồm 4 chiếc.
price [giá] 39.99 USD
multipack [nhiều_gói] 4

 

Sản phẩm 2 gói hai áo thun Google
title [tiêu_đề] 4 chiếc áo thun Google cổ điển (Gói 2 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Bao gồm 2 gói 2 chiếc (tổng số 4 chiếc).
price [giá] 29.50 USD
multipack [nhiều_gói] 2

 

Sản phẩm 1 gói 2 chiếc áo thun Google
title [tiêu_đề] 2 chiếc áo thun Google cổ điển (Gói 2 chiếc)
description [mô_tả] Một chiếc áo thun mang cảm hứng cổ điển hoàn hảo cho tất cả mọi người. Bao gồm 1 gói 2 chiếc (tổng cộng 2 chiếc áo).
price [giá] 14.97 USD
multipack [nhiều_gói] Không gửi thuộc tính này
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố