แพ็กใหญ่ [multipack]

ใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] เพื่อระบุว่าคุณได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหลายรายการสำหรับขายเป็นผลิตภัณฑ์รายการเดียว

แอตทริบิวต์นี้ช่วยให้เราแสดงผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยแยกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากแพ็กใหญ่ แพ็กเกจ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น

An illustration of 3 4-pack of pens

หมายเหตุ: แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหลายรายการที่คุณซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกนำมารวมกันเพื่อขาย ตัวอย่างด้านบนแสดงแพ็กเกจปากกา 3 ชุดที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อสร้างแพ็กใหญ่ที่ประกอบด้วยสินค้า 3 แพ็ก ซึ่งถือว่าเป็นแพ็กใหญ่ที่ผู้ค้าปลีกกำหนดและควรใช้ค่า (3) สำหรับแอตทริบิวต์แพ็กใหญ่

แพ็กเกจแต่ละรายการในตัวอย่างนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (ปากกา) 4 ชิ้น ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่าปากกา 4 แพ็กนี้และต้องไม่ใช้ค่า (4) ของแพ็กเป็นแอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ใช้สำหรับแพ็กใหญ่ที่ผู้ค้าปลีกกำหนดเท่านั้น

กรณีที่ควรใช้

ไม่พร้อมให้บริการสำหรับ "ซื้อใน Google"

ต้องระบุเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณในข้อมูลที่แสดงฟรีที่เพิ่มประสิทธิภาพใน Google หากสร้างแพ็กใหญ่

ต้องระบุสำหรับโฆษณา Shopping หากสร้างแพ็กใหญ่และกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย
 • บราซิล
 • เช็กเกีย
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เนเธอร์แลนด์
 • สเปน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

หากสร้างแพ็กใหญ่ซึ่งรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหลายรายการไว้ด้วยกันแล้ว ให้ใช้แพ็กใหญ่ [multipack] เพื่อระบุจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกัน

ประเภท

ตัวเลข

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

6

ฟีด XML <g:multipack>6</g:multipack>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ส่งจำนวนผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ผู้ผลิตกำหนดซึ่งคุณได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกัน เช่น ถ้าคุณจัดกลุ่มปากกา 3 แท่งไว้ด้วยกัน ให้ส่งจำนวนผลิตภัณฑ์เป็น 3 หากจัดกลุ่มปากกา 3 แพ็ก แพ็กละ 20 แท่งไว้ด้วยกัน ก็ให้ส่งจำนวนผลิตภัณฑ์เป็น 3 เช่นกัน
 • อย่าส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับแพ็กใหญ่ที่ผู้ผลิตกำหนด หากขายแพ็กใหญ่ 1 แพ็กที่ผู้ผลิตจัดเป็นแพ็กเกจไว้แล้ว อย่าส่งแอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] ให้ใช้แอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] แทนหากต้องการใส่จำนวนหน่วย

ตัวอย่าง

แพ็กใหญ่ที่ผู้ค้าปลีกกำหนด

ส่งจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ เสื้อยืด Google 4 ตัว

แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืด Google สไตล์วินเทจ (4 ตัว)
รายละเอียด [description] เสื้อยืดสไตล์วินเทจที่เหมาะสำหรับทุกคน แพ็กใหญ่ 1 แพ็กมีเสื้อยืด 4 ตัว
ราคา [price] 399.90 THB
แพ็กใหญ่ [multipack] 4

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืด Google 2 แพ็ก แพ็กละ 2 ตัว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืด Google สไตล์วินเทจ จำนวน 4 ตัว (แพ็กละ 2 ตัว)
รายละเอียด [description] เสื้อยืดสไตล์วินเทจที่เหมาะสำหรับทุกคน แพ็กใหญ่ 2 แพ็ก แพ็กละ 2 ตัว (มีเสื้อยืดทั้งหมด 4 ตัว)
ราคา [price] 295.00 THB
แพ็กใหญ่ [multipack] 2

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อยืด Google 1 แพ็ก แพ็กละ 2 ตัว

แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดวินเทจ Google จำนวน 2 ตัว (แพ็กละ 2 ตัว)
รายละเอียด [description] เสื้อยืดสไตล์วินเทจที่เหมาะสำหรับทุกคน แพ็กใหญ่ 1 แพ็ก แพ็กละ 2 ตัว (มีเสื้อยืดทั้งหมด 2 ตัว)
ราคา [price] 149.70 THB
แพ็กใหญ่ [multipack] (อย่าส่งแอตทริบิวต์นี้)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false