sale_price [giá_ưu_đãi]: Định nghĩa

 

Sử dụng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] để cho người dùng biết mức giá mà bạn đang tính cho sản phẩm trong thời gian giảm giá. Trong thời gian giảm giá, giá ưu đãi của bạn sẽ hiển thị là giá hiện tại. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, cả hai mức giá có thể được hiển thị cùng lúc. Như vậy, mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai mức giá.

Ví dụ về quảng cáo có giá ưu đãiHình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi bạn áp dụng giá ưu đãi cho sản phẩm của mình, giá bán sẽ hiển thị bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

 

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá thì hãy gửi giá mới bằng cách sử dụng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Để gửi ngày bạn bán hàng với giá ưu đãi, hãy sử dụng thuộc tính sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

15.00 USD

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:sale_price>15.00 USD</g:sale_price>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính price [giá], trừ một số trường hợp ngoại lệ.
  • Giá ưu đãi không nhất thiết phải là giá nổi bật nhất trên trang đích. Ví dụ: Nếu bạn cho người dùng xem giá và giá ưu đãi thì bạn vẫn có thể dùng phông chữ lớn hơn cho giá gốc.
  • Hiển thị rõ ràng cả giá thường và giá ưu đãi trên trang đích của bạn và chỉ hiển thị giá ưu đãi ở bước thanh toán.
 • Sử dụng một giá trị khớp với giá ưu đãi mà bạn đăng trên trang đích và ở bước thanh toán cho thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi].
 • Gửi giá gốc của sản phẩm (giá sản phẩm khi chưa được giảm) cho thuộc tính price [giá], kể cả khi bạn gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá và bạn không gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] thì hãy lấy giá ưu đãi làm giá trị để gửi thuộc tính price [giá].
 • Sử dụng một giá trị thấp hơn giá trị bạn gửi cho thuộc tính price [giá].
 • Không cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất được chấp nhận. Ví dụ: 1.0234 sẽ được làm tròn thành 1.02 và 29.8999 sẽ được làm tròn thành 29.90.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi mức giá có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền của quốc gia bán (theo tiêu chuẩn ISO 4217), ví dụ như thay vì gửi 10.0012 VND, hãy gửi 10.01 VND. Nếu mức giá của bạn không thể hiện được bằng đơn vị tiền của quốc gia bán, thì chúng tôi sẽ làm tròn đến một giá trị thể hiện được bằng đơn vị tiền đó.
 • Gửi thuộc tính sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực] với giá trị là khoảng thời gian áp dụng giá ưu đãi. Nếu bạn gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] mà không gửi thuộc tính sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực], thì sale_price [giá_ưu_đãi] sẽ ngay lập tức được áp dụng cho sản phẩm.
 • Hãy gửi giá gốc chính xác để cho phép hiển thị chú thích giá ưu đãi. Khi giảm giá một sản phẩm cho một đợt ưu đãi, hãy gửi giá ưu đãi bằng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Vẫn gửi giá gốc bạn đã tính trước đó bằng thuộc tính price [giá]. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đăng chú thích giá ưu đãi cho sản phẩm

Ví dụ

Biến thể

Nếu bán sản phẩm có nhiều màu sắc và kích thước thì bạn có thể chọn giảm giá cho một số màu.

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 9.99 USD
color [màu_sắc] xanh lá cây
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh dương - Nhỏ
price [giá] 8.99 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 5.99 USD
color [màu_sắc] xanh dương
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10.50 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 8.99 USD
color [màu_sắc] vàng
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Điện thoại hoặc máy tính bảng có hợp đồng

Bạn có thể gửi mức giá thấp nhất là 0 cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng có hợp đồng đi kèm. Tìm hiểu thêm về yêu cầu.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Màu xanh đen đậm nhũ nhẹ - Có hợp đồng
price [giá] 299 USD
sale_price [giá_ưu_đãi] 0 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
Sản phẩm Google Nexus 9
title [tiêu_đề] Google Nexus 9 - 32 GB - Đen - Có hợp đồng
price [giá] 499 USD
sale_price [giá_ưu_đãi] 0 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false