sale_price [giá_ưu_đãi]: Định nghĩa

 

Sử dụng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] để cho người dùng biết mức giá mà bạn đang tính cho sản phẩm trong thời gian giảm giá. Trong thời gian giảm giá, giá ưu đãi của bạn sẽ hiển thị là giá hiện tại. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, cả hai mức giá có thể được hiển thị cùng lúc. Như vậy, mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai mức giá.

Lưu ý: Quảng cáo hiện cả giá ban đầu lẫn giá ưu đãi hiện chỉ được hỗ trợ trên thiết bị di động.

Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi bạn áp dụng giá ưu đãi cho sản phẩm của mình, giá bán sẽ hiển thị bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

 

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá thì hãy gửi giá mới bằng cách sử dụng thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Để gửi ngày bạn bán hàng với giá ưu đãi, hãy sử dụng thuộc tính sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực].

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

15.00 USD

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:sale_price>15.00 USD</g:sale_price>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đáp ứng các yêu cầu cho thuộc tính price [giá] với một số ngoại lệ .

  • Giá ưu đãi không nhất thiết phải là giá nổi bật nhất trên trang đích. Ví dụ: nếu bạn hiển thị giá và giá ưu đãi thì giá gốc vẫn có thể là giá có phông chữ lớn hơn.
  • Hiển thị rõ ràng cả giá ưu đãi và giá không ưu đãi trên trang đích của bạn
 • Sử dụng giá trị cho thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] khớp với giá ưu đãi mà bạn hiển thị trên trang đích của mình.
 • Gửi thuộc tính price [giá] với mức giá nguyên của sản phẩm (giá sản phẩm khi chưa giảm) ngay cả khi bạn gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá và bạn không gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] thì hãy gửi giá ưu đãi làm giá trị của thuộc tính price [giá].
 • Sử dụng giá trị thấp hơn giá trị bạn gửi cho thuộc tính price [giá].
 • Không cung cấp nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu bạn bao gồm nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị chấp nhận được gần nhất. Ví dụ: 1,0234 sẽ được làm tròn thành 1,02 và 29,8999 sẽ được làm tròn thành 29,90.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi giá có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: thay vì 1.0012 USD, hãy gửi 1.01 USD. Nếu giá của bạn không thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu thì chúng tôi sẽ làm tròn giá đó đến mức có thể. 
 • Gửi sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực] với phạm vi thời gian áp dụng giá bán ưu đãi. Nếu bạn đang gửi thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi] mà không gửi thuộc tính sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực] thì sale_price [giá_ưu_đãi] sẽ được sử dụng ngay cho mặt hàng của bạn.
 • Gửi giá gốc chính xác để cho phép thể hiện chú thích giá bán. Khi bạn thực hiện ưu đãi giảm giác, hãy gửi giá ưu đãi trong thuộc tính sale_price [giá_ưu_đãi]. Tiếp tục gửi giá gốc mà bạn đã tính trước đó trong thuộc tính price [giá]. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để hiển thị chú thích giá ưu đãi cho chương trình ưu đãi của bạn.

Ví dụ

Biến thể

Nếu bán sản phẩm có nhiều màu sắc và kích thước thì bạn có thể chọn giảm giá cho một số màu.

An example of ads without placeholder images

Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh lá cây - Nhỏ
price [giá] 10.99 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 9.99 USD
color [màu_sắc] xanh lá cây
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Xanh dương - Nhỏ
price [giá] 8.99 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 5.99 USD
color [màu_sắc] xanh dương
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-BLU
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Sản phẩm Áo thun Google
title [tiêu_đề] Áo thun Google - Vàng - Nhỏ
price [giá] 10.50 USD
sale price [giá_ưu_đãi] 8.99 USD
color [màu_sắc] vàng
size [kích_thước] s
id [id] 9876-S-YELLOW
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Điện thoại hoặc máy tính bảng có hợp đồng

Bạn có thể gửi mức giá thấp nhất là 0 cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng có hợp đồng đi kèm. Tìm hiểu thêm về yêu cầu.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Màu xanh đen đậm nhũ nhẹ - Có hợp đồng
price [giá] 299 USD
sale_price [giá_ưu_đãi] 0 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
Sản phẩm Google Nexus 9
title [tiêu_đề] Google Nexus 9 - 32 GB - Đen - Có hợp đồng
price [giá] 499 USD
sale_price [giá_ưu_đãi] 0 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố