Thuộc tính giá ưu đãi [sale_price]

Sử dụng thuộc tính giá ưu đãi [sale_price] để khách hàng biết được giá mà bạn tính cho sản phẩm trong thời gian giảm giá. Trong thời gian giảm giá, giá ưu đãi của bạn sẽ hiển thị là giá hiện tại. Nếu giá gốc và giá ưu đãi của bạn đáp ứng một số yêu cầu, cả hai loại giá có thể sẽ cùng xuất hiện, qua đó giúp mọi người thấy rõ sự khác biệt.

Ví dụ về quảng cáo có giá ưu đãi
Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi bạn áp dụng giá ưu đãi cho sản phẩm của mình, giá bán sẽ hiển thị bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá, hãy gửi giá mới bằng thuộc tính giá ưu đãi [sale_price]. Để gửi ngày bạn bán hàng với giá ưu đãi, hãy sử dụng thuộc tính ngày giá ưu đãi có hiệu lực [sale_price_effective_date].

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số và đơn vị tiền tệ (sử dụng ISO 4217)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

15.00 USD

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:sale_price>15.00 USD</g:sale_price>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đáp ứng những yêu cầu như yêu cầu đối với việc đăng giá thông qua thuộc tính giá, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
  • Giá ưu đãi không nhất thiết phải là giá nổi bật nhất trên trang đích. Ví dụ: Nếu bạn cho người dùng xem giá và giá ưu đãi thì bạn vẫn có thể dùng phông chữ lớn hơn cho giá gốc. 
  • Hiển thị rõ ràng cả giá thường và giá ưu đãi trên trang đích của bạn và chỉ hiển thị giá ưu đãi ở bước thanh toán. Nếu bạn quảng cáo mã giảm giá, bạn cần đảm bảo tất cả người dùng đều có thể dùng mã, đồng thời bạn phải cho thấy rõ ràng cả giá thường và giá ưu đãi sau khi áp dụng. Bạn cũng cần đảm bảo duy trì nhất quán giá ưu đãi trong suốt quy trình thanh toán.
  • Gửi giá trị khớp với giá ưu đãi hiển thị trên trang đích và ở bước thanh toán.
  • Gửi giá gốc của sản phẩm (giá sản phẩm khi chưa được giảm) bằng cách gửi cả thuộc tính giá [price] khi bạn gửi thuộc tính giá ưu đãi [sale_price]. Nếu sản phẩm của bạn đang được giảm giá và bạn không gửi thuộc tính giá ưu đãi thì bạn nên lấy giá ưu đãi làm giá trị cho thuộc tính giá [price].
  • Giá ưu đãi phải thấp hơn giá gốc đối với mọi sản phẩm và việc này phải thể hiện trong dữ liệu sản phẩm của bạn.
  • Không để nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất được chấp nhận. Ví dụ: 1.0234 sẽ được làm tròn thành 1.02 và 29.8999 sẽ được làm tròn thành 29.90.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi giá trị có thể trình bày bằng đơn vị tiền tệ tại quốc gia mục tiêu của bạn (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Hãy gửi 10000 VND thay vì 10000.0012 VND. Nếu mức giá của bạn không trình bày được bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu, chúng tôi sẽ làm tròn mức giá đó đến một giá trị trình bày được.
 • Gửi phạm vi ngày áp dụng giá ưu đãi. Gửi thuộc tính ngày giá ưu đãi có hiệu lực [sale_price_effective_date] để cho biết thời điểm giá ưu đãi được áp dụng; nếu không giá ưu đãi sẽ được áp dụng ngay cho sản phẩm của bạn.
 • Gửi giá gốc chính xác để có thể hiển thị chú thích giá ưu đãi. Nếu bạn muốn giảm giá một sản phẩm cho một đợt ưu đãi, hãy gửi giá ưu đãi bằng thuộc tính giá ưu đãi [sale_price]. Đồng thời, hãy tiếp tục gửi giá gốc bạn đã tính trước đó bằng thuộc tính giá [price]. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đăng chú thích giá ưu đãi cho sản phẩm

Ví dụ

Biến thể

Nếu bán sản phẩm có nhiều màu sắc và kích thước, bạn có thể chọn giảm giá cho một số màu.

Ví dụ về quảng cáo không có hình ảnh giữ chỗ

Dữ liệu sản phẩm của một chiếc áo thun xanh lục nhỏ có biểu tượng Google với giá gốc là 109900.00 VND, giá ưu đãi là 99900.00 VND

Thuộc tính

Giá trị

Tiêu đề [title]

 

Giá [price]

Áo thun Google – Xanh lục – Nhỏ

 

109900.00 VND

Giá ưu đãi [sale_price]

99900.00 VND

Màu sắc [color]

Xanh lục

Kích thước [size]

S

Dữ liệu sản phẩm của một chiếc áo thun xanh dương nhỏ có biểu tượng Google với giá gốc là 89900.00 VND, giá ưu đãi là 59900.00 VND

Thuộc tính

Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Xanh dương – Nhỏ

Giá [price]

89900.00 VND

Giá ưu đãi [sale_price]

59900.00 VND

Màu sắc [color]

Xanh dương

Kích thước [size]

Mã nhận dạng [id]

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

S

9876-S-BLU

9876

Dữ liệu sản phẩm của một chiếc áo thun vàng nhỏ có biểu tượng Google với giá gốc là 105000.00 VND, giá ưu đãi là 89900.00 VND

Thuộc tính

Giá trị

Tiêu đề [title]

Áo thun Google – Vàng – Nhỏ

Giá [price]

105000.00 VND

Giá ưu đãi [sale_price]

89900.00 VND

Màu sắc [color]

Vàng

Kích thước [size]

S

Mã nhận dạng [id]

 

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

9876-S-YELLOW

 

9876

Điện thoại hoặc máy tính bảng có hợp đồng

Bạn có thể gửi mức giá thấp nhất là 0 cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng có hợp đồng đi kèm. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Dữ liệu sản phẩm của Google Nexus 6 màu xanh đậm, 32 GB, có hợp đồng

Thuộc tính

Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Nexus 6 – 32 GB – Màu xanh đậm – Có hợp đồng

Giá [price]

2990000 VND

Giá ưu đãi [sale_price]

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

0 VND

 

Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động

Dữ liệu sản phẩm của Google Nexus 9 màu đen, 32 GB, có hợp đồng

Thuộc tính

Giá trị

Tiêu đề [title]

Google Nexus 9 – 32 GB – Đen – Có hợp đồng

Giá [price]

4990000.00 VND

Giá ưu đãi [sale_price]

0 VND

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Thiết bị điện tử > Máy vi tính > Máy tính bảng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false