availability_date [tillgänglighetsdatum]: Definition

Använd availability_date [tillgänglighetsdatum] för att meddela användarna när en förbeställd produkt kommer att levereras. 

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du ställer in attributet availability [tillgänglighet] till preorder [förbeställning], kan du ange det datum då din produkt levereras med hjälp av availability_date [tillgänglighetsdatum].

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ

Datum och tid enligt ISO 8601

(ÅÅÅÅ-MM-DD, ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss, eller ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

Begränsningar 1–25 tecken
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)

Offer.availabilityStarts , Offer.availabilityEnds, Type: DateTime

 
Filformat Exempelvärde
Textflöden

2016-12-25T13:00-0800

XML-flöden <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

  • Använd bara det här attributet om du är säker på att din produkt inte har några unika produktidentifierare. 
  • Om attributet identifier_exists [identifierare_finns] felaktigt är inställt på no [nej] eller false [falskt], och det förekommer bevis för att en unik produktidentifierare finns, avvisas produkten.

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

  • Skicka bara in attributet availability_date [tillgänglighetsdatum] för produkter med availability [tillgänglighet] inställt på preorder [förbeställning]
  • Ange både datum och tid. Om du inte gör det är standardtiden midnatt (00:00) i mållandets tidszon. 
  • Använd inte ett preliminärt datum eller ett datumintervall. Vi rekommenderar att du bara anger ett lanseringsdatum när det är bestämt. Då vet användarna vad de kan förvänta sig. Attributet är valfritt och inte obligatoriskt, så du behöver inte ange ett datum om det riskerar att bli förvirrande.

Exempel

Produkten går att förbeställa med ett specifikt lanseringsdatum

An illustration of an android plush 

Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] förbeställning
availability_date [tillgänglighetsdatum] 2016-12-25T13:00-0800
Produkten går att förbeställa utan specifikt lanseringsdatum

An illustration of an android plush 

Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] förbeställning
availability_date [tillgänglighetsdatum] Inget, eftersom datumet inte är bestämt ännu
Förbered för lanseringsdatumet 

An illustration of an android plush 

Lanseringsstatus Inte lanserad
Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] förbeställning
availability_date [tillgänglighetsdatum] 2016-12-25T13:00-0800
   
Lanseringsstatus Lanserad
Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] in stock [i lager]
availability_date [tillgänglighetsdatum] Inget, eftersom det inte går att förbeställa produkten längre
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt