Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Dátum dostupnosti [availability_date]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] môžete zákazníkov informovať o tom, kedy bude predobjednaný alebo doobjednaný výrobok odoslaný.

V tomto článku

Kedy ho použiť

  • Optional Nepovinné pre každý výrobok
  • Required Povinné, ak nastavíte atribút dostupnosť [availability] na možnosť preorder alebo backorder. (Vtedy môžete pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] zadať dátum (do jedného roka), kedy bude výrobok dostupný a odoslaný.)

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Dátum, čas a časové pásmo, v súlade s normou ISO 8601
(RRRR-MM-DDThh:mm[±hhmm] alebo RRRR-MM-DDThh:mmZ)
Obmedzenia 1 – 25 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availabilityStarts, Typ: DateTime

Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (informačné kanály) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.
Poznámka: Dátum dostupnosti by ste mali pridať aj na vstupnú stránku výrobku a mal by byť zákazníkom jasný (napríklad „6. máj 2023“). Ak nedokážete poskytnúť presný dátum dostupnosti, uveďte odhadovaný dátum (napríklad „máj 2023“).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribút dátum dostupnosti zadajte pre výrobky s atribútom dostupnosť [availability] nastaveným na možnosť preorder.
  • Okrem dátumu zadajte aj čas a časové pásmo. Ak to neurobíte, predvolenou hodnotou času bude 12.00 o polnoci v časovom pásme UTC.
  • Neuvádzajte obdobia. Keďže je tento atribút povinný pre výrobky s hodnotou atribútu dostupnosť [availability] nastavenou na možnosť preorder, Google odporúča pridať odhadovaný dátum (do jedného roka) a túto hodnotu aktualizovať hneď, ako budete mať potvrdený dátum odoslania výrobku spotrebiteľovi.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] preorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Výrobok je k dispozícii na doobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] backorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pripravenie na dátum vydania

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Stav vydania Nevydané
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability]

preorder

Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
14347830686941330970
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true