availability_date [dátum_dostupnosti]: definícia

 
Použite atribút availability_date [dátum_dostupnosti] a dajte používateľom vedieť, kedy bude objednaný alebo doobjednaný výrobok odoslaný. 

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

  • Povinné, ak nastavíte atribút availability [dostupnosť] na možnosť preorder [predobjednávka] alebo backorder [doobjednávka] (v týchto prípadoch môžete uviesť dátum odoslania výrobku pomocou atribútu availability_date [dátum_dostupnosti]).

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ

Dátum, čas a časové pásmo, v súlade s normou ISO 8601

(RRRR-MM-DDThh:mm[±hhmm] alebo RRRR-MM-DDThh:mmZ)

Limity 1 – 25 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availabilityStart, typ: DateTime

 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

2016-12-25T13:00-0800

Informačné kanály XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
  • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Zadajte atribút availability_date [dátum_dostupnosti] iba pre výrobky s atribútom availability [dostupnosť] nastaveným na možnosť preorder [predobjednávka] alebo backorder [doobjednávka].
  • Okrem dátumu zadajte aj čas a časové pásmo. Ak to neurobíte, predvolenou hodnotou času bude 12:00 o polnoci v časovom pásme UTC.
  • Neuvádzajte obdobia. Keďže atribút je povinný pre hodnoty preorder [predobjednávka]backorder [doobjednávka], odporúčame pridať odhadovaný dátum a aktualizovať hodnotu hneď, ako budete mať potvrdený dátum doručenia výrobku.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
dostupnosť predobjednávka
dátum_dostupnosti 2016-12-25T13:00-0800
Výrobok je k dispozícii na doobjednanie

An illustration of an android plush

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] backorder [doobjednávka]
availability_date [dátum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
Pripravenie na dátum vydania

An illustration of an android plush

Stav vydania Nevydané
Výrobok Plyšová hračka Android
dostupnosť predobjednávka
dátum_dostupnosti 2016-12-25T13:00-0800
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false