Dátum dostupnosti [availability_date]

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] môžete zákazníkov informovať o tom, kedy bude predobjednaný alebo doobjednaný výrobok odoslaný.

V tomto článku

Kedy ho použiť 

  • Optional Nepovinné pre každý výrobok
  • Required Povinné, ak nastavíte atribút dostupnosť [availability] na možnosť preorder alebo backorder. (Vtedy môžete pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] zadať dátum (do jedného roka), kedy bude výrobok odoslaný.)

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Dátum, čas a časové pásmo, v súlade s normou ISO 8601
(RRRR-MM-DDThh:mm[±hhmm] alebo RRRR-MM-DDThh:mmZ)
Obmedzenia 1 – 25 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availabilityStarts, Typ: DateTime

Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (informačné kanály) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.
Poznámka: Dátum dostupnosti by ste mali pridať aj na vstupnú stránku výrobku a mal by byť zákazníkom jasný (napríklad „6. máj 2023“). Ak nedokážete poskytnúť presný dátum dostupnosti, uveďte odhadovaný dátum (napríklad „máj 2023“). 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribút dátum dostupnosti zadajte iba pre výrobky s atribútom dostupnosť [availability] nastaveným na možnosť preorder alebo backorder.
  • Okrem dátumu zadajte aj čas a časové pásmo. Ak to neurobíte, predvolenou hodnotou času bude 12.00 o polnoci v časovom pásme UTC.
  • Neuvádzajte obdobia. Keďže je tento atribút povinný pre výrobky s hodnotou atribútu dostupnosť [availability] nastavenou na možnosť preorder alebo backorder, Google odporúča pridať odhadovaný dátum (do jedného roka) a túto hodnotu aktualizovať hneď, ako budete mať potvrdený dátum odoslania výrobku spotrebiteľovi.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] preorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Výrobok je k dispozícii na doobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] backorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pripravenie na dátum vydania

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Stav vydania Nevydané
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability]

preorder

Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525