Dátum dostupnosti [availability_date]

Pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] môžete zákazníkov informovať o tom, kedy bude predobjednaný alebo doobjednaný výrobok odoslaný.

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok
  • Povinné, ak nastavíte atribút dostupnosť [availability] na možnosť preorder alebo backorder. (Vtedy môžete pomocou atribútu dátum dostupnosti [availability_date] zadať dátum (do jedného roka), kedy bude výrobok odoslaný).

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Dátum, čas a časové pásmo, v súlade s normou ISO 8601
(RRRR-MM-DDThh:mm[±hhmm] alebo RRRR-MM-DDThh:mmZ)
Obmedzenia 1 – 25 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)

Offer.availabilityStarts, typ: DateTime

Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (informačné kanály) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Zadajte dátum do jedného roka.
Note: The availability date should also be added to the product’s landing page and be clear to your customers (for example, “May 6, 2023”). If an exact date can’t be provided, you can use an estimated date (for example, “May 2023”).

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribút dátum dostupnosti zadajte iba pre výrobky s atribútom dostupnosť [availability] nastaveným na možnosť preorder alebo backorder.
  • Okrem dátumu zadajte aj čas a časové pásmo. Ak to neurobíte, predvolenou hodnotou času bude 12.00 o polnoci v časovom pásme UTC.
  • Neuvádzajte obdobia. Keďže je tento atribút povinný pre výrobky s hodnotou atribútu dostupnosť [availability] nastavenou na možnosť preorder alebo backorder, Google odporúča pridať odhadovaný dátum (do jedného roka) a túto hodnotu aktualizovať hneď, ako budete mať potvrdený dátum odoslania výrobku spotrebiteľovi.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] preorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Výrobok je k dispozícii na doobjednanie

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability] backorder
Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pripravenie na dátum vydania

An illustration of an android plush

Údaje o výrobkoch pre plyšovú hračku Android
Stav vydania Nevydané
Atribút Hodnota
Dostupnosť [availability]

preorder

Dátum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false
false