availability_date [data_dostępności]: definicja

Użyj atrybutu availability_date [data_dostępności], aby poinformować użytkowników, kiedy produkt w przedsprzedaży lub produkt zamówiony u dostawcy zostanie wysłany.

Kiedy używać

  • Opcjonalny dla każdego produktu

  • Wymagany, jeśli atrybut availability [dostępność] ma wartość preorder [przedsprzedaż] lub backorder [chwilowo_niedostępny] (w takich przypadkach możesz podać datę wysłania produktu za pomocą atrybutu availability_date [data_dostępności]).

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ

Data, godzina i strefa czasowa, zgodność z ISO 8601.

(RRRR-MM-DDTgg:mm[±ggmm] lub RRRR-MM-DDTgg:mmZ)

Limity 1–25 znaków
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)

Offer.availabilityStart, Typ: DateTime

 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym

2016-12-25T13:00-0800

Pliki danych w formacie XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

  • Używaj tego atrybutu tylko wtedy, gdy masz pewność, że Twój produkt nie ma przypisanego unikalnego identyfikatora produktu. 
  • Produkty, w przypadku których atrybut identifier_exists [z_identyfikatorem] ma nieprawidłową wartość no [nie] lub false [fałsz], choć w rzeczywistości mają unikalny identyfikator, zostaną odrzucone.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Prześlij atrybut availability_date [data_dostępności] tylko w przypadku produktów, których atrybut availability [dostępność] ma wartość preorder [przedsprzedaż] lub backorder [chwilowo_niedostępny].
  • Oprócz daty podaj godzinę i strefę czasową. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ustawiony czas domyślny, czyli północ w strefie czasowej UTC.
  • Nie dodawaj zakresów dat. Ponieważ ten atrybut jest wymagany w przypadku wartości preorder [przedsprzedaż] i backorder [chwilowo_niedostępny], zalecamy dodanie szacowanej daty i zaktualizowanie wartości zaraz po tym, gdy data wysłania produktu do klienta zostanie potwierdzona.

Przykłady

Produkt jest dostępny w przedsprzedaży

An illustration of an android plush

Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] preorder [przedsprzedaż]
availability_date [data_dostępności] 2016-12-25T13:00-0800
Możesz zamówić produkt u dostawcy

An illustration of an android plush

Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] backorder [chwilowo_niedostępny]
availability_date [data_dostępności] 2016-12-25T13:00-0800
Przygotuj się do dnia wydania

An illustration of an android plush

Stan wydania Niewydany
Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] preorder [przedsprzedaż]
availability_date [data_dostępności] 2016-12-25T13:00-0800

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false