Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Data dostępności [availability_date]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Użyj atrybutu data dostępności [availability_date], aby poinformować klientów o dacie wysyłki produktu zamówionego w przedsprzedaży lub chwilowo niedostępnego.

Tematy w tym artykule

Kiedy używać

  • Optional Opcjonalny dla każdego produktu
  • Required Wymagany, jeśli atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder lub backorder. Podaj datę (wybiegającą maksymalnie o rok w przyszłość), kiedy produkt będzie dostępny i wysyłany, za pomocą atrybutu data dostępności [availability_date].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim.

Typ Data, godzina i strefa czasowa; zgodne z normą ISO 8601
(RRRR-MM-DDTgg:mm[±ggmm] lub RRRR-MM-DDTgg:mmZ)
Limity 1–25 znaków
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)
Offer.availabilityStarts, typ: DateTime
Format pliku Przykładowa wartość
Tekst (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (pliki danych) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

  • Nie ma wymagań minimalnych dla tego atrybutu. Pamiętaj jednak, że nadal musisz przestrzegać wytycznych dotyczących formatowania. W przeciwnym razie nie będzie można użyć przesłanych przez Ciebie informacji.
Uwaga: datę dostępności należy też dodać do strony docelowej produktu i wyraźnie wskazać klientom (np. 6 maja 2023 r.). Jeśli nie możesz podać dokładnej daty, możesz użyć szacunkowej daty (np. „maj 2023 r.”).

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Atrybut data dostępności prześlij dla produktów, których atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder lub backorder.
  • Oprócz daty podaj godzinę i strefę czasową. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ustawiony czas domyślny, czyli północ w strefie czasowej UTC.
  • Nie dodawaj zakresów dat. Ponieważ ten atrybut jest wymagany dla produktów, których atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder, Google zaleca dodanie szacunkowej daty (wybiegającej maksymalnie o rok w przyszłość) i zaktualizowanie wartości zaraz po tym, gdy data wysłania produktu do klienta zostanie potwierdzona.

Przykłady

Produkt jest dostępny w przedsprzedaży

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Atrybut Wartość
Dostępność [availability] preorder
Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Możesz zamówić produkt u dostawcy

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Atrybut Wartość
Dostępność [availability] backorder
Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Przygotuj się do dnia wydania

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Stan wydania Niewydany
Atrybut Wartość
Dostępność [availability] preorder
Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne