availability_date [data_dostępności]: definicja

Użyj atrybutu availability_date [data_dostępności], aby poinformować użytkowników, kiedy produkt zostanie wysłany. 

Kiedy używać

Opcjonalny dla każdego produktu

Jeśli dla atrybutu availability [dostępność] ustawisz wartość preorder [przedsprzedaż], możesz podać datę wysyłki produktu w atrybucie availability_date [data_dostępności].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. 

Typ

Data i godzina w formacie zgodnym z normą ISO 8601

(YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ss, lub YYYY-MM-DDThh:mm:ss)

Limity 1–25 znaków
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)

Offer.availabilityStarts, Offer.availabilityEnds, Type: DateTime

 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym

2016-12-25T13:00-0800

Pliki danych w formacie XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API można znaleźć w dokumentacji Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów, a skuteczność Twoich reklam jest możliwie najwyższa.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

  • Nie ma wymagań minimalnych dla tego atrybutu. Pamiętaj jednak, że nadal musisz przestrzegać wytycznych dotyczących formatowania. W przeciwnym razie nie będzie można użyć przesłanych przez Ciebie informacji.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności. 

  • Podawaj atrybut availability_date [data_dostępności] tylko w przypadku produktów, które w atrybucie availability [dostępność] mają podaną wartość preorder [przedsprzedaż]
  • Oprócz daty określ też godzinę. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ustawiony czas domyślny, czyli północ w strefie czasowej kraju docelowego. 
  • Nie podawaj szacunkowej daty ani szacunkowego zakresu dat. Zalecamy podanie daty wydania tylko w sytuacji, gdy jest ona jasno określona, aby zapewnić użytkownikom jak największy komfort. Ten atrybut jest opcjonalny (nie jest wymagany), więc nie musisz podawać daty, jeśli jej podanie byłoby mylące.

Przykłady

Produkt jest dostępny w przedsprzedaży i ma określoną datę wydania

An illustration of an android plush 

Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] preorder [przedsprzedaż]
availability_date [data_dostępności] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt jest dostępny w przedsprzedaży i nie ma określonej daty wydania

An illustration of an android plush 

Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] preorder [przedsprzedaż]
availability_date [data_dostępności] Brak – data nie jest dostępna
Przygotuj się do dnia wydania 

An illustration of an android plush 

Stan wydania Niewydany
Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] preorder [przedsprzedaż]
availability_date [data_dostępności] 2016-12-25T13:00-0800
   
Stan wydania Wydany
Produkt Pluszowa maskotka Android
availability [dostępność] in stock [w magazynie]
availability_date [data_dostępności] Brak – produkt nie jest już dostępny w przedsprzedaży

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem