Data dostępności [availability_date]

Użyj atrybutu data dostępności [availability_date], aby poinformować klientów o dacie wysyłki produktu zamówionego w przedsprzedaży lub chwilowo niedostępnego.

Kiedy używać

  • Opcjonalny dla każdego produktu
  • Wymagany, jeśli atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder lub backorder. Podaj datę (wybiegającą maksymalnie o rok w przyszłość), kiedy produkt będzie wysyłany, za pomocą atrybutu data dostępności [availability_date].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ Data, godzina i strefa czasowa, zgodne z normą ISO 8601
(RRRR-MM-DDTgg:mm[±ggmm] lub RRRR-MM-DDTgg:mmZ).
Limity 1–25 znaków
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)

Offer.availabilityStarts, Typ: DateTime

Format pliku Przykładowa wartość
Tekst (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (pliki danych) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

  • Podaj datę wybiegającą maksymalnie o rok w przyszłość.
Uwaga: datę dostępności należy też dodać do strony docelowej produktu i jasno określić ją klientom (np. „6 maja 2023 r.”). Jeśli nie możesz podać dokładnej daty, możesz użyć szacunkowej daty (np. „maj 2023 r.”).

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

  • Atrybut data dostępności prześlij tylko dla produktów, których atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder lub backorder.
  • Oprócz daty podaj godzinę i strefę czasową. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie ustawiony czas domyślny, czyli północ w strefie czasowej UTC.
  • Nie dodawaj zakresów dat. Ponieważ ten atrybut jest wymagany dla produktów, których atrybut dostępność [availability] ma wartość preorder lub backorder, Google zaleca dodanie szacowanej daty (wybiegającej maksymalnie o rok w przyszłość) i zaktualizowanie wartości zaraz po tym, gdy data wysłania produktu do klienta zostanie potwierdzona.

Przykłady

Produkt jest dostępny w przedsprzedaży

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Atrybut Wartość
Dostępność [availability] przedsprzedaż
Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Możesz zamówić produkt u dostawcy

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Atrybut Wartość
Dostępność [availability] chwilowo_niedostępny
Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Przygotuj się do dnia wydania

An illustration of an android plush

Dane produktu dotyczące pluszowej maskotki Android
Stan wydania Niewydany
Atrybut Wartość
Dostępność [availability]

przedsprzedaż

Data dostępności [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
71525
false
false