Datum dostupnosti [availability_date]

Pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date] můžete zákazníkům sdělit, kdy bude předobjednané nebo doobjednané zboží odesláno.

Použití

  • Volitelné pro každý produkt
  • Povinný údaj, pokud nastavíte atribut dostupnost [availability] na hodnotu preorder nebo backorder. (Pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date] můžete uvést datum, kdy bude produkt odeslán (maximálně rok dopředu).)

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Datum, čas a časové pásmo, v souladu s ISO 8601
(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] nebo YYYY- MM-DDThh:mmZ)
Omezení 1–25 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)

Offer.availabilityStart, Type: DateTime

Formát souboru Příklad hodnoty
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (Zdroje) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

  • Zadejte datum maximálně rok dopředu.
Poznámka: Datum dostupnosti musí být uvedeno na vstupní stránce produktu a musí být zákazníkům srozumitelné (například „6. května 2023“). Pokud nelze zadat přesné datum, můžete použít odhadované datum (například „květen 2023“).

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

  • Atribut datum dostupnosti odešlete pouze u produktů, které mají atribut dostupnost [availability] nastaven na preorder nebo backorder.
  • Kromě data můžete nastavit také čas a časové pásmo. Pokud čas a časové pásmo neuvedete, použije se výchozí nastavení, což je 0:00 (půlnoc) časového pásma UTC.
  • Nezahrnujte časová období. Protože je atribut pro produkty s hodnotou atributu dostupnost [availability]nastavenou na preorder nebo backorder povinný, Google doporučuje přidat odhadované datum (maximálně rok dopředu) a hodnotu aktualizovat ihned po potvrzení předpokládaného data, kdy bude produkt doručen spotřebiteli.

Příklady

Produkt je k dispozici pro předobjednání

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] preorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt je k dispozici pro doobjednávku

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] backorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Těsně před datem uvedení do prodeje

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Stav uvedení do prodeje Neuvolněno
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability]

preorder

Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false
false