Datum dostupnosti [availability_date]

Pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date] můžete zákazníkům sdělit, kdy bude předobjednané nebo doobjednané zboží odesláno.

Použití

  • Volitelné pro každý produkt
  • Povinný údaj, pokud nastavíte atribut dostupnost [availability] na hodnotu preorder nebo backorder. (Pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date] můžete uvést datum, kdy bude produkt odeslán (maximálně rok dopředu).)

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Datum, čas a časové pásmo, v souladu s ISO 8601
(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] nebo YYYY- MM-DDThh:mmZ)
Omezení 1–25 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)

Offer.availabilityStarts, Type: DateTime

Formát souboru Příklad hodnoty
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (Zdroje) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

  • Zadejte datum maximálně rok dopředu.
Poznámka: Datum dostupnosti musí být uvedeno na vstupní stránce produktu a musí být zákazníkům srozumitelné (například „6. května 2023“). Pokud nelze zadat přesné datum, můžete použít odhadované datum (například „květen 2023“).

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

  • Atribut datum dostupnosti odešlete pouze u produktů, které mají atribut dostupnost [availability] nastaven na preorder nebo backorder.
  • Kromě data můžete nastavit také čas a časové pásmo. Pokud čas a časové pásmo neuvedete, použije se výchozí nastavení, což je 0:00 (půlnoc) časového pásma UTC.
  • Nezahrnujte časová období. Protože je atribut pro produkty s hodnotou atributu dostupnost [availability]nastavenou na preorder nebo backorder povinný, Google doporučuje přidat odhadované datum (maximálně rok dopředu) a hodnotu aktualizovat ihned po potvrzení předpokládaného data, kdy bude produkt doručen spotřebiteli.

Příklady

Produkt je k dispozici pro předobjednání

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] preorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt je k dispozici pro doobjednávku

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] backorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Těsně před datem uvedení do prodeje

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Stav uvedení do prodeje Neuvolněno
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability]

preorder

Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
71525
false
false