Datum dostupnosti [availability_date]

Pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date] můžete zákazníkům sdělit, kdy bude předobjednané nebo doobjednané zboží odesláno.

Použití

  • Volitelné pro každý produkt
  • Povinný údaj, pokud nastavíte atribut dostupnost [availability] na hodnotu preorder nebo backorder. (V těchto případech můžete datum odeslání produktu zadat pomocí atributu datum dostupnosti [availability_date].)

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ Datum, čas a časové pásmo, v souladu s ISO 8601
(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] nebo YYYY- MM-DDThh:mmZ)
Omezení 1–25 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)

Offer.availabilityStart, Type: DateTime

Formát souboru Příklad hodnoty
Text (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (Zdroje) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

  • Ujistěte se, že tento atribut používáte, pouze pokud jste si jisti, že k vašemu produktu nejsou přiřazeny žádné jedinečné identifikátory produktu. 
  • Produkty, u nichž je atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávně nastaven na hodnotu no [ne] nebo false [nepravda] a u kterých existuje důkaz, že jejich jedinečný identifikátor produktu existuje, budou zamítnuty.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

  • Atribut datum dostupnosti odešlete pouze u produktů, které mají atribut dostupnost [availability] nastaven na preorder nebo backorder.
  • Kromě data můžete nastavit také čas a časové pásmo. Pokud čas a časové pásmo neuvedete, použije se výchozí nastavení, což je 0:00 (půlnoc) časového pásma UTC.
  • Nezahrnujte časová období. Protože je atribut pro produkty s hodnotou atributu dostupnost [availability] nastavenou na preorder nebo backorder povinný, doporučuje Google přidat odhadované datum a hodnotu aktualizovat ihned po potvrzení předpokládaného data, kdy bude produkt doručen spotřebiteli.

Příklady

Produkt je k dispozici pro předobjednání

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] preorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt je k dispozici pro doobjednávku

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability] backorder
Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Těsně před datem uvedení do prodeje

An illustration of an android plush

Produktová data pro zařízení Android Squishable
Stav uvedení do prodeje Neuvolněno
Atribut Hodnota
Dostupnost [availability]

preorder

Datum dostupnosti [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false