Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Nội dung mô tả [description] và nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

An example ad showing where description text might appear

Sử dụng các thuộc tính nội dung mô tả [description] và nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] để giới thiệu sản phẩm của bạn cho khách hàng. Hãy nêu các tính năng, thông số kỹ thuật và đặc điểm trực quan của sản phẩm. Nội dung mô tả chi tiết sẽ giúp chúng tôi giới thiệu sản phẩm của bạn cho khách hàng phù hợp.


Nội dung trong bài viết này:


Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với từng sản phẩm

Đối với nội dung mô tả được tạo bằng AI tạo sinh, hãy dùng thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính nội dung mô tả [description].

Thuộc tính nội dung mô tả [description] là một thuộc tính văn bản tiêu chuẩn không có các thuộc tính phụ.

Thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] sử dụng 2 thuộc tính phụ:

 • Loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] (Không bắt buộc): Hai giá trị được hỗ trợ:
  • Mặc định [default]: Cho biết nội dung mô tả được cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] không phải do AI tạo sinh tạo ra.
  • Nội dung nghe nhìn sử dụng thuật toán đã được huấn luyện [trained_algorithmic_media]: Cho biết nội dung mô tả được cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] là do AI tạo sinh tạo ra.

Nếu bạn không nêu rõ giá trị, thì giá trị mặc định [default] sẽ được sử dụng.

 • Nội dung [content] (Bắt buộc): Văn bản nội dung mô tả.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Chuỗi (ký tự Unicode, đề xuất: chỉ dùng ASCII)
Giới hạn

Nội dung mô tả [description]: 1 đến 5.000 ký tự

Thuộc tính phụ nội dung [content] của nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]: 1 đến 5.000 ký tự

Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)

Nội dung mô tả [description]: Product.description, Loại: Text

Nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]: Schema.org hiện chưa hỗ trợ

Định dạng nội dung mô tả

Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV) Google Chromecast was designed to discreetly connect to your TV. Wirelessly stream and mirror content. Integrated HDMI Connector.
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:description>Google Chromecast was designed to discreetly connect to your TV. Wirelessly stream and mirror content. Integrated HDMI Connector.</g:description>

Định dạng nội dung mô tả có cấu trúc

Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV)

Ví dụ do AI tạo sinh tạo ra:
trained_algorithmic_media:"Transform your TV with the effortless power of Google Chromecast. This sleek device discreetly connects to your television, unlocking a world of wireless streaming and mirroring possibilities. From movies and TV shows to photos and presentations, cast your favorite content directly to the big screen with its integrated HDMI connector."

Ví dụ không phải do AI tạo sinh tạo ra:
Google Chromecast was designed to discreetly connect to your TV. Wirelessly stream and mirror content. Integrated HDMI Connector.

Định dạng giá trị bằng cách gửi các giá trị cho thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] và nội dung [content], phân cách bằng dấu hai chấm ( : ).

Nếu dấu hai chấm nằm trong thuộc tính phụ nội dung [content], hãy đặt toàn bộ thuộc tính phụ đó trong dấu ngoặc kép ("). Nếu dấu ngoặc kép nằm trong thuộc tính phụ nội dung [content], hãy đặt thêm dấu ngoặc kép thứ hai xung quanh dấu ngoặc kép đó. Ví dụ: Thay vì 12" Chảo chiên:Teflon, hãy sử dụng "12"" Chảo chiên:Teflon".

XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:structured_description>
  <g:digital_source_type>
    trained_algorithmic_media
  </g:digital_source_type>
  <g:content>
Transform your TV with the effortless power of Google Chromecast. This sleek device discreetly connects to your television, unlocking a world of wireless streaming and mirroring possibilities. From movies and TV shows to photos and presentations, cast your favorite content directly to the big screen with its integrated HDMI connector.
  </g:content>
</g:structured_description>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Lưu ý: Nếu nội dung mô tả của bạn không nằm trong giới hạn ký tự, Google sẽ cắt bớt để tuân thủ giới hạn ký tự. Bạn sẽ nhận được cảnh báo cho biết rằng chúng tôi đã cắt bớt nội dung mô tả.
 • Chỉ mô tả chính sản phẩm đó. Đừng mô tả các khía cạnh khác như chi tiết về sản phẩm tương thích, phụ kiện hoặc các sản phẩm tương tự khác hiện có. Đừng cung cấp thông tin trước đây hoặc chính sách của doanh nghiệp.
 • Sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp và đúng ngữ pháp. Ngữ pháp chính xác giúp dễ hiểu hơn và giúp bạn tạo được ấn tượng thêm chuyên nghiệp, nhờ đó bạn có thể thu được nhiều lượt nhấp chuột hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh các cách quá phô trương để thu hút sự chú ý như viết hoa toàn bộ, dùng biểu tượng và văn bản quảng cáo. Hãy tìm hiểu thêm về các yêu cầu liên quan đến việc biên tập và tính chuyên nghiệp.
 • Không sử dụng ngoại ngữ, trừ phi đó là những từ mọi người hiểu rõ chẳng hạn như một sản phẩm có tên hoặc tiêu đề tiếng nước ngoài.
  • Ví dụ: “sushi” là một từ mà người dùng sẽ hiểu rõ dù không ở Nhật Bản.
  • Viết từ nước ngoài bằng bảng chữ cái của ngôn ngữ đích của bạn. Ví dụ: tránh các ký tự tiếng Nhật khi nhắm đến Hoa Kỳ. Bạn có thể viết chữ có dấu, như "Les Clés".
  • Không sử dụng ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương. Kỹ thuật này thường thấy trong thư rác và các trang thông tin sản phẩm không đáng tin cậy. Ví dụ: (ಠ_ಠ)
 • Sử dụng thực thể XML hoặc ký tự thoát thay vì ký hiệu. Nếu bạn đang gửi dữ liệu sản phẩm ở định dạng XML hoặc JSON và bạn cần thêm biểu tượng, hãy đảm bảo tuân theo quy cách XML hoặc JSON. Đối với XML, hãy sử dụng các thực thể XML như &quot;. Đối với JSON, hãy sử dụng các ký tự thoát như \". Nếu bạn tự động mã hoá nội dung mô tả của mình, nhớ đừng mã hoá nội dung đó hai lần.
 • Đừng thêm thông tin so sánh hoặc chi tiết về các sản phẩm khác. Ví dụ: "thậm chí tốt hơn cả sản phẩm X". Hãy để khách hàng tự tìm hiểu về các sản phẩm khác.
 • Đừng thêm những thông tin tham chiếu đến hệ thống phân loại. Ví dụ: Đừng thêm "Đồ chơi & Trò chơi sau đó Đồ chơi sau đó Búp bê, Bộ đồ chơi & Mô hình đồ chơi sau đó Búp bê." Hãy thêm những thông tin này bằng thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] hoặc loại sản phẩm [product_type].
 • Đừng thêm đường liên kết đến cửa hàng hoặc các trang web khác. Chỉ thêm đường liên kết đến trang đích của sản phẩm bằng thuộc tính đường liên kết [link].
 • Đừng sử dụng chữ cái viết hoa để nhấn mạnh. Văn bản viết hoa thường thấy trong thư rác và trang thông tin sản phẩm không đáng tin cậy. Hãy sử dụng cách viết hoa khi thích hợp, bao gồm cả chữ viết tắt, số điện thoại, quốc gia và đơn vị tiền tệ. Ví dụ: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, UK và USD.
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty. Thêm những thông tin này bằng các thuộc tính khác như giá ưu đãi [sale_price] hoặc phí vận chuyển [shipping].

 • Gửi nội dung mô tả cho từng sản phẩm. Những sản phẩm không có giá trị của thuộc tính nội dung mô tả sẽ bị cảnh báo và có thể bị hạn chế về hiệu suất. Những sản phẩm tương tự nhưng có nội dung mô tả thì có thể được ưu tiên.
 • Bạn phải cung cấp tất cả nội dung mô tả do AI tạo sinh tạo ra bằng thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] thay vì thuộc tính nội dung mô tả [description]
  • Thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] của thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] phải có giá trị "trained_algorithmic_media" để cho biết rằng hình ảnh do AI tạo sinh tạo ra.
  • Thuộc tính phụ nội dung [content] của thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] phải chứa nội dung mô tả do AI tạo.
 • Nếu bạn cung cấp cả thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] và nội dung mô tả [description], thì chúng tôi chỉ sử dụng thuộc tính nội dung mô tả [description].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Cụ thể và chính xác. Nội dung mô tả của bạn càng cụ thể thì khách hàng càng dễ dàng xác định được sản phẩm mà họ đang tìm.
 • Nêu ra các chi tiết quan trọng nhất trong 160 đến 500 ký tự đầu tiên. Bạn có thể thêm tối đa 5.000 ký tự, nhưng khách hàng phải nhấp vào xem chi tiết sản phẩm để thấy nội dung mô tả dài hơn.
 • Thêm các tính năng phù hợp nhất và những đặc điểm trực quan của sản phẩm. Ví dụ về các loại thông tin cần đưa vào:
  • Kích thước
  • Chất liệu
  • Độ tuổi nhắm đến
  • Tính năng đặc biệt
  • Thông số kỹ thuật
  • Hình dạng
  • Hoa văn
  • Hoạ tiết
  • Thiết kế. Ví dụ: Khách hàng có thể tìm thông tin bằng các cụm từ biểu thị hình ảnh rất cụ thể như "bút bi bấm".
  • Biến thể. Liệt kê các chi tiết xác định sản phẩm như màu sắc, kích thước, nhóm tuổi, hoa văn, hương vị hoặc chất liệu.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Nội dung mô tả do AI tạo

Đối với nội dung mô tả do AI tạo, hãy sử dụng thuộc tính [structured_description] thay vì thuộc tính nội dung mô tả [description]. Hãy cung cấp văn bản nội dung mô tả do AI tạo trong thuộc tính phụ nội dung [content] và đặt giá trị "trained_algorithmic_media" cho thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type].
Hàng hoá làm theo yêu cầu
 • Thêm nội dung mô tả về các chi tiết được làm theo yêu cầu của sản phẩm. Ví dụ: nếu có thể đánh dấu sản phẩm bằng văn bản, hãy thêm thông tin đó vào mô tả.
Gói và lô sản phẩm do người bán xác định
 • Mô tả toàn bộ gói hoặc lô sản phẩm. Ví dụ: đối với một gói, bạn có thể thêm thông tin mô tả về mọi thứ bán kèm với sản phẩm chính. Đối với lô sản phẩm, bạn có thể thêm thông tin về số lượng sản phẩm bán cùng nhau.

Ví dụ

Phần cứng và phần mềm

Dữ liệu sản phẩm của Google Chromecast

Thuộc tính

Giá trị

Nội dung mô tả [description]

Google Chromecast là một thiết bị truyền phát trực tiếp nội dung nghe nhìn và cắm vào cổng HDMI trên TV. Bạn chỉ cần sử dụng thiết bị di động và TV của mình để truyền các chương trình truyền hình, phim, nhạc, thể thao, trò chơi, v.v. mà mình yêu thích. Chromecast có thể sử dụng được trên iPhone, iPad, Android, Mac, Windows và Chromebook.

 

 

Nội dung mô tả do AI tạo sinh tạo ra

Đảm bảo rằng bạn sử dụng thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] thay vì thuộc tính nội dung mô tả [description] cho các nội dung mô tả do AI tạo.

Dữ liệu sản phẩm của Google Chromecast

Thuộc tính

Giá trị

Nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] trained_algorithmic_media:"Biến TV của bạn thành một trung tâm giải trí thoả thích khi có Google Chromecast. Đây là một thiết bị nhỏ gọn dùng để truyền phát trực tiếp nội dung nghe nhìn, bạn có thể dễ dàng cắm vào cổng HDMI của TV và xem được vô vàn nội dung ngay lập tức. Điều khiển mọi thứ bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay của bạn, cho dù là iPhone, iPad, Android, Mac, Windows hay Chromebook. Dễ dàng truyền các chương trình, bộ phim, bản nhạc, tiết mục thể thao, trò chơi yêu thích và nhiều nội dung khác lên màn hình lớn."
 
Sách

Dữ liệu sản phẩm của sách "Cách hoạt động của Google"

Thuộc tính

Giá trị

Nội dung mô tả [description]

"Cách hoạt động của Google" là sách nhập môn hấp dẫn, mang đến những bài học mà Eric và Jonathan tiếp thu được khi giúp xây dựng công ty. Các tác giả trình bày cách công nghệ dịch chuyển cán cân quyền lực từ công ty sang người tiêu dùng. Họ cũng giải thích rằng cách duy nhất để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi này là tạo ra những sản phẩm cao cấp và thu hút một thế hệ nhân viên đa tài mới – những người mà Eric và Jonathan gọi là "nhân viên sáng tạo thông minh".

 
Sản phẩm có biến thể

Dữ liệu sản phẩm của bút mực đỏ

Thuộc tính

Giá trị

Nội dung mô tả [description]

Những cây bút này có phần cầm bút rộng giúp bạn viết một cách thoải mái và ngòi bút có thể thụt vào để mực chảy ra dễ dàng. Mực đỏ.

Dữ liệu sản phẩm của bút mực đen

Thuộc tính

Nội dung mô tả [description]

Giá trị

Những cây bút này có phần cầm bút rộng giúp bạn viết một cách thoải mái và ngòi bút có thể thụt vào để mực chảy ra dễ dàng. Mực đen.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính