Popis [description]

Pomocou atribútu popis [description] môžete zákazníkom poskytnúť informácie o svojom výrobku. Uveďte funkcie výrobku, technické špecifikácie a vizuálne atribúty. Podrobný popis nám pomôže pri zobrazovaní výrobku tým správnym zákazníkom.
An example ad showing where description text might appear

Kedy ich použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Reťazec (znaky Unicode, jednoduché HTML*, odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Obmedzenia 1 – 5 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)
Product.description, Type: Text

 

*Chybné HTML (napríklad neuzavreté značky) a nezabezpečené funkcie (napríklad javascript) nie sú povolené.

Značky HTML

Stav Príklady
Podporované (neúplný zoznam) strong, em, ul, ol, li, br, sub, sup, div, span, dl, dt, dd
Nepodporované Atribúty všetkých značiek
Nebezpečné značky, napríklad style alebo canvas
Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) <em>Google Chromecast</em> bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru.
<ul>
  <li>Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu</li>
  <li>Integrovaný konektor HDMI</li>
</ul>
XML (informačné kanály) <g:description>&lt;em&gt;Google Chromecast&lt;/em&gt; bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru.
&lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Integrovaný konektor HDMI&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</g:description>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Poznámka: Ak sa váš popis nezmestí do povoleného počtu znakov, Google ho skráti. Dostanete upozornenie, že váš popis bol skrátený.
 • Popíšte len samotný výrobok. Neuvádzajte popis iných aspektov, napríklad podrobnosti o kompatibilných výrobkoch, príslušenstve či iných podobných výrobkoch v ponuke. Neuvádzajte históriu ani pravidlá svojej firmy.
 • Texty musia byť profesionálne a gramaticky správne. Gramaticky správny text je zrozumiteľnejší a pôsobí profesionálnym dojmom, čo môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí. Nepoužívajte žiadne triky na prilákanie pozornosti, napríklad text písaný veľkými písmenami, symboly alebo propagačný text. Prečítajte si viac o publikačných a profesionálnych požiadavkách.
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe (ako v prípade výrobkov s cudzím názvom).
  • Napríklad slovo „suši“ je všeobecne známe aj mimo Japonska.
  • Cudzie slová píšte v abecede cieľového jazyka. Ak je napríklad text zacielený na USA, nepoužívajte japonské znaky. Slová s diaktritikou, ako napríklad „Čokoláda“, sú povolené.
  • Nepoužívajte cudzie znaky na pútanie pozornosti. Tieto postupy sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobku. Príklad: (ಠ_ಠ)
 • Namiesto symbolov použite kódovacie znaky alebo entity XML. Ak zadávate údaje o výrobkoch vo formáte XML alebo JSON a potrebujete zahrnúť symboly, postupujte podľa špecifikácií daného formátu. V prípade formátu XML teda použite entity XML, ako napríklad &quot;. V prípade formátu JSON použite špeciálne znaky, ako napríklad \". Ak popis kódujete automaticky, dávajte pozor na to, aby ste ho nezakódovali dvakrát.
 • Neporovnávajte výrobok s inými výrobkami a neuvádzajte podrobnosti o iných výrobkoch. Neuvádzajte napríklad formulácie typu „je ešte lepší než X“. Nechajte zákazníkov, aby si prieskum iných výrobkov urobili sami.
 • Neuvádzajte odkazy na kategorizačné systémy. Neuvádzajte kategórie, ako napríklad Hračky a hry > Hračky > Bábiky, súpravy a figúrky na hranie > Bábiky. Tieto informácie uveďte pomocou atribútu kategória výrobku na Googli [google_product_category] alebo typ výrobku [product_type].
 • Neuvádzajte odkazy na svoj obchod ani iné weby. Uveďte len odkaz na vstupnú stránku výrobku pomocou atribútu odkaz [link].
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal. Texty písané veľkými písmenami sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobkoch. Veľké písmená by ste mali používať, len ak je to náležité, okrem iného v akronymoch, telefónnych číslach, krajinách či menách. Príklady: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, USD.
 • Nepridávajte napríklad propagačný text o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy. Tieto informácie uveďte pomocou iných atribútov, napríklad akciová cena [sale_price] alebo doprava [shipping].

 • Ku každému výrobku pridajte popis. Výrobky, ktoré nebudú mať zadanú hodnotu atribútu popis [description], dostanú varovanie a môžu zaznamenať obmedzenú výkonnosť. Môže sa stať, že podobné výrobky, ktoré majú uvedený aj popis, budú mať prednosť.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Uveďte konkrétny a presný popis. Čím konkrétnejší bude, tým ľahšie je pre zákazníkov identifikovať výrobok, ktorý hľadajú.
 • Najdôležitejšie podrobnosti uveďte v rámci prvých 160 – 500 znakov.Môžete zadať až 5 000 znakov, ale zákazníci si budú musieť kliknutím zobraziť podrobnosti o výrobku, aby videli dlhší popis.
 • Zahrňte najrelevantnejšie funkcie a vizuálne atribúty výrobku. Príklady týchto typov informácií sú:
  • veľkosť,
  • materiál,
  • cieľová veková skupina,
  • špeciálne funkcie,
  • technické špecifikácie,
  • tvar,
  • vzor,
  • textúra,
  • dizajn – zákazníci môžu napríklad vyhľadať veľmi konkrétne vizuálne popisy, ako „guľôčkové perá s tlačidlovým systémom“;
  • varianty – uveďte podrobnosti definujúce výrobok, ako napríklad farba, veľkosť, veková skupina, vzor, príchuť alebo materiál;
  • formátované popisy – používateľom sa ľahšie čítajú dobre naformátované popisy. Použite riadiace znaky a značky HTML, ako napríklad zlomy riadkov, kurzívu a nečíslované zoznamy, čím zlepšíte čitateľnosť popisu.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Výrobky na mieru
 • Uveďte popis podrobností o prispôsobení výrobku. Ak je napríklad možné do výrobku vyryť text, pridajte túto informáciu do popisu.
Súpravy a viackusové balenia definované obchodníkom
 • Popíšte celú súpravu alebo viackusové balenie. V prípade súpravy môžete napríklad uviesť popis všetkého, čo predávate s hlavným výrobkom. V prípade viackusového balenia môžete uviesť informácie o tom, koľko výrobkov sa predáva spolu.

Príklady

Hardvér a softvér

Údaje o výrobkoch pre Google Chromecast

Atribút

Hodnota

Popis [description]

Google Chromecast je zariadenie na streamovanie médií, ktoré sa pripája do portu HDMI na televízore. Jednoducho použite svoje mobilné zariadenie a televízor na prenos svojich obľúbených relácií, filmov, hudby, športu, hier atď. Chromecast funguje s iPhonom, iPadom, Chromebookom a zariadeniami so syśtemom Android, Mac alebo Windows.

 
Knihy

Údaje o výrobkoch pre knihu Ako funguje Google

Atribút

Hodnota

Popis [description]

Ako funguje Google je zábavne a ľahko napísaný „šlabikár“ toho, čo sa Eric s Jonathanom naučili počas budovania firmy. Autori vysvetľujú, ako technológie zmenili rovnováhu moci od firiem smerom k zákazníkom, ako aj to, že jediným spôsobom, ako v ustavične sa meniacom prostredí uspieť, je vytvoriť lepšie produkty a prilákať nový „typ“ všestranných zamestnancov. Tých Eric s Jonathanom nazývajú „šikovní kreatívci“.

 
Výrobky s variantmi

Údaje o výrobkoch pre perá s červeným atramentom

Atribút

Hodnota

Popis [description]

Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Červený atrament.

Údaje o výrobkoch pre perá s čiernym atramentom

Atribút

Popis [description]

Hodnota

Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Čierny atrament.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false