description [popis]: definícia

An example ad showing where description text might appear

Kedy ich použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Reťazec (znaky Unicode, jednoduché HTML*, odporúčané: iba kódovanie ASCII) 
Obmedzenia 1 – 5 000 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)
Product.description, typ: text 

 

*Chybné HTML (napríklad neuzavreté značky) a nezabezpečené funkcie (napríklad JavaScript) nie sú povolené.

Značky HTML

Stav Príklady
Podporované (neúplný zoznam) strong, em, ul, ol, li, br, sub, sup, div, span, dl, dt, dd
Nepodporované Atribúty všetkých značiek
Nezabezpečené značky, napríklad style alebo canvas

 

Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály <em>Google Chromecast</em> bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru.
<ul>
  <li>Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu</li>
  <li>Integrovaný konektor HDMI</li>
</ul>
Informačné kanály XML <g:description>&lt;em&gt;Google Chromecast&lt;/em&gt; bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru.
&lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Integrovaný konektor HDMI&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</g:description>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Poznámka: Ak sa váš popis nezmestí do povoleného počtu znakov, Google ho skráti. Dostanete upozornenie, že váš popis bol skrátený.
 • Popíšte len samotný výrobok. Neuvádzajte popis iných aspektov, napríklad podrobnosti o kompatibilných výrobkoch, príslušenstve či iných podobných výrobkoch v ponuke. Neuvádzajte históriu ani pravidlá svojej firmy.
 • Texty musia byť profesionálne a gramaticky správne. Gramaticky správny text je zrozumiteľnejší a pôsobí profesionálnym dojmom, čo môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí. Rovnako sa vyhnite neobyčajným spôsobom pútania pozornosti, ako napríklad celý text napísaný veľkými písmenami, symboly a propagačný text. Prečítajte si viac o publikačných a profesionálnych požiadavkách.
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe (ako v prípade výrobkov s cudzím názvom).
 • Napríklad slovo „suši“ je všeobecne známe aj mimo Japonska.
 • Cudzie slová píšte v abecede cieľového jazyka. Ak je napríklad text zacielený na USA, nepoužívajte japonské znaky. Slová s diakritikou, ako napríklad „Les Clés“, sú povolené. 
 • Nepoužívajte cudzie znaky na pútanie pozornosti. Tieto postupy sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobku. Príklad: (ಠ_ಠ) 
 • Namiesto symbolov použite špeciálne znaky alebo entity XML. Ak zadávate údaje o výrobkoch vo formáte XML alebo JSON a potrebujete zahrnúť symboly, postupujte podľa špecifikácií daného formátu. V prípade formátu XML teda použite entity XML, ako napríklad &quot;. V prípade formátu JSON použite špeciálne znaky, ako napríklad \". Ak popis kódujete automaticky, dávajte pozor na to, aby ste ho nezakódovali dvakrát.
 • Neporovnávajte výrobok s inými výrobkami a neuvádzajte podrobnosti o iných výrobkoch. Neuvádzajte napríklad formulácie typu „je ešte lepší než X“. Nechajte zákazníkov, aby si prieskum iných výrobkov urobili sami. 
 • Neuvádzajte odkazy na kategorizačné systémy. Príklad: Toys & Games > Toys > Dolls, Playsets & Toy Figures > Dolls [Hračky a hry > Hračky > Bábiky, súpravy a figúrky na hranie > Bábiky]. Tieto informácie uveďte pomocou atribútu google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] alebo product_type [typ_výrobku]
 • Neuvádzajte odkazy na svoj obchod ani iné weby. Uveďte len odkaz na vstupnú stránku výrobku pomocou atribútu link [odkaz].
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal. Texty písané veľkými písmenami sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobkoch. Veľké písmená by ste mali používať, len ak je to náležité, okrem iného v akronymoch, telefónnych číslach, krajinách či menách. Príklady: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, UKUSD.
 • Neuvádzajte propagačné texty. Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy. Tieto informácie uveďte pomocou iných atribútov, napríklad pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] alebo shipping [doprava].
 • Ku každému výrobku pridajte popis. Výrobky, ktoré nebudú mať zadanú hodnotu atribútu description [popis], dostanú varovanie a môžu zaznamenať obmedzenú výkonnosť. Môže sa stať, že podobné výrobky, ktoré majú uvedený aj popis, budú mať prednosť.
 • Osvedčené postupy

  Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Buďte konkrétni a presní. Čím konkrétnejší ste v popise, tým ľahšie je pre používateľov identifikovať výrobok, ktorý hľadajú.
  • Najdôležitejšie podrobnosti uveďte v prvých 160 – 500 znakoch. Môžete použiť až 5 000 znakov, ale dlhší popis budú používatelia musieť kliknutím rozbaliť.
  • Zahrňte najrelevantnejšie funkcie a vizuálne atribúty výrobku. Príklady týchto typov informácií sú:
   • veľkosť;
   • materiál;
   • zacieľovaná veková skupina;
   • špeciálne funkcie;
   • technické špecifikácie;
   • tvar;
   • vzor;
   • textúra;
   • dizajn – používatelia môžu napríklad vyhľadať veľmi konkrétne predstavy, ako „guľôčkové perá s tlačidlovým systémom“;
   • varianty – uveďte podrobnosti definujúce výrobok, ako napríklad farba, veľkosť, veková skupina, vzor, príchuť alebo materiál;
   • formátované popisy – používateľom sa ľahšie čítajú dobre naformátované popisy. Použite riadiace znaky a štítky HTML, ako napríklad zlomy riadkov, kurzívu a zoznamy s odrážkami, čím zlepšíte čitateľnosť popisu.

  Ďalšie pokyny

  Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

  Výrobky na mieru
  • Uveďte popis podrobností o prispôsobení výrobku. Ak je napríklad možné do výrobku vyryť text, pridajte túto informáciu do popisu.
  Súpravy a viackusové balenia definované obchodníkom
  • Popíšte celú súpravu alebo viackusové balenie. V prípade súpravy môžete napríklad uviesť popis všetkého, čo predávate s hlavným výrobkom. V prípade viackusového balenia môžete uviesť informácie o tom, koľko výrobkov sa predáva spolu.

  Príklady

  Hardvér a softvér
  Výrobok Google Chromecast
  description [popis] Chromecast je zariadenie na streamovanie médií, ktoré sa zapája do portu HDMI na televízore. Jednoducho použite svoje mobilné zariadenie a televízor na prenos svojich obľúbených relácií, filmov, hudby, športu, hier atď. Chromecast funguje so zariadeniami iPhone, iPad, Android, Mac, Windows a Chromebook.
  Knihy
  Výrobok Kniha Ako funguje Google, autor: Eric Schmidt
  description [popis] Ako funguje Google je zábavne a ľahko napísaný „šlabikár“ toho, čo sa Eric s Jonathanom naučili počas budovania spoločnosti. Autori vysvetľujú, ako technológie zmenili rovnováhu moci od firiem smerom k zákazníkom, ako aj to, že jediným spôsobom, ako v ustavične sa meniacom prostredí uspieť, je vytvoriť lepšie produkty a prilákať nový „typ“ všestranných zamestnancov. Tých Eric s Jonathanom nazývajú „šikovní kreatívci“. 
  Výrobky s variantmi
  Výrobok Perá, červená atramentová náplň
  description [popis] Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Červená atramentová náplň. 
     
  Výrobok Perá, čierna atramentová náplň
  description [popis] Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Čierna atramentová náplň. 
  Pomohlo vám to?
  Ako ju môžeme zlepšiť?

  Potrebujete ďalšiu pomoc?

  Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory