Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Opis [description] a štruktúrovaný opis [structured_description]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

An example ad showing where description text might appear

Pomocou atribútov opis [description] a štruktúrovaný opis [structured_description] povedzte zákazníkom o výrobku. Uveďte funkcie výrobku, technické špecifikácie a vizuálne atribúty. Podrobný opis nám pomôže pri zobrazovaní výrobku tým správnym zákazníkom.


V tomto článku


Kedy ho použiť

RequiredPovinný pre každý výrobok

V prípade opisov vytvorených generatívnou umelou inteligenciou použite atribút štruktúrovaný opis [structured_description]. V ostatných prípadoch môžete použiť aj atribút opis [description].

Atribút opis [description] je štandardný textový atribút bez podradených atribútov.

Atribút štruktúrovaný opis [structured_description] používa dva podradené atribúty:

 • typ digitálneho zdroja [digital_source_type] (nepovinné): podporované sú dve hodnoty:
  • predvolené [default]: určuje, že opis poskytnutý pomocou podradeného atribútu obsah [content] nebol vytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie;
  • trénované algoritmické médiá [trained_algorithmic_media]: určuje, že opis poskytnutý pomocou podradeného atribútu obsah [content] bol vytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie.

Ak nezadáte žiadnu hodnotu, použije sa hodnota predvolené [default].

 • obsah [content] (povinné): text opisu.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Reťazec (znaky Unicode, odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Limity

Opis [description]: 1 – 5 000 znakov

Podradený atribút obsah [content] atribútu štruktúrovaný opis [structured_description]: 1 – 5 000 znakov

Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(Čo je to?)

Opis [description]: Product.description, typ: Text

Štruktúrovaný opis [structured_description]: momentálne nie je podporovaný systémom Schema.org

Formátovanie opisu

Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV) Google Chromecast bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru. Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu. Integrovaný HDMI konektor.
XML (feedy) <g:description>Google Chromecast bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru. Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu. Integrovaný HDMI konektor.</g:description>

Formátovanie štruktúrovaného opisu

Formát súboru Vzorová hodnota
Text (TSV)

Príklad vytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie:
trained_algorithmic_media:"Jednoducho premeňte svoj televízor pomocou technológie Google Chromecast. Toto elegantné zariadenie sa diskrétne pripojí k vášmu televízoru a otvorí vám dvere do sveta bezdrôtového streamovania a zrkadlenia. Od filmov a televíznych relácií po fotky a prezentácie – pomocou integrovaného konektora HDMI prenášajte svoj obľúbený obsah priamo na veľkú obrazovku."

Príklad nevytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie:
Google Chromecast bol navrhnutý na diskrétne pripojenie k vášmu televízoru. Bezdrôtové streamovanie a zrkadlenie obsahu. Integrovaný HDMI konektor.

Naformátujte hodnotu uvedením hodnôt podradených atribútov typ digitálneho zdroja [digital_source_type] a obsah [content] oddelených dvojbodkou ( : ).

Ak je dvojbodka súčasťou podradeného atribútu obsah [content], uveďte celý podradený atribút v dvojitých úvodzovkách ("). Ak sú dvojité úvodzovky súčasťou podradeného atribútu obsah [content], pridajte druhé dvojité úvodzovky. Napríklad namiesto 12" panvica:Teflon uveďte "12"" panvica:Teflon".

XML (feedy) <g:structured_description>
  <g:digital_source_type>
    trained_algorithmic_media
  </g:digital_source_type>
  <g:content>
Jednoducho premeňte svoj televízor pomocou technológie Google Chromecast. Toto elegantné zariadenie sa diskrétne pripojí k vášmu televízoru a otvorí vám dvere do sveta bezdrôtového streamovania a zrkadlenia. Od filmov a televíznych relácií po fotky a prezentácie – pomocou integrovaného konektora HDMI prenášajte svoj obľúbený obsah priamo na veľkú obrazovku.
  </g:content>
</g:structured_description>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

Poznámka: Ak váš opis presahuje povolený počet znakov, Google ho skráti. Zobrazí sa upozornenie, že opis bol skrátený.
 • Opíšte len samotný výrobok. Neuvádzajte opis iných aspektov, napríklad podrobnosti o kompatibilných výrobkoch, príslušenstve či iných podobných výrobkoch v ponuke. Neuvádzajte históriu ani pravidlá svojej firmy.
 • Texty musia byť profesionálne a gramaticky správne. Gramaticky správny text je zrozumiteľnejší a pôsobí profesionálnym dojmom, čo môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí. Nepoužívajte žiadne triky na prilákanie pozornosti, napríklad text písaný veľkými písmenami, symboly alebo propagačný text. Prečítajte si viac o publikačných a profesionálnych požiadavkách.
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe (ako v prípade výrobkov s cudzím názvom).
  • Napríklad slovo „suši“ je všeobecne známe aj mimo Japonska.
  • Cudzie slová píšte v abecede cieľového jazyka. Ak je napríklad text zacielený na USA, nepoužívajte japonské znaky. Slová s diakritikou, ako napríklad „čokoláda“, sú povolené.
  • Nepoužívajte cudzie znaky na pútanie pozornosti. Tieto postupy sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobku. Príklad: (ಠ_ಠ)
 • Namiesto symbolov použite kódovacie znaky alebo entity XML. Ak zadávate údaje o výrobkoch vo formáte XML alebo JSON a potrebujete zahrnúť symboly, postupujte podľa špecifikácií daného formátu. V prípade formátu XML použite entity XML, ako napríklad &quot;. V prípade formátu JSON použite kódovacie znaky, ako napríklad \". Ak opis kódujete automaticky, dávajte pozor na to, aby ste ho nezakódovali dvakrát.
 • Neporovnávajte výrobok s inými výrobkami a neuvádzajte podrobnosti o iných výrobkoch. Príklad: „je ešte lepší než X“. Nechajte zákazníkov, aby si prieskum iných výrobkov urobili sami.
 • Neuvádzajte odkazy na kategorizačné systémy. Neuvádzajte kategórie, ako napríklad Hračky a hry a potom Hračky a potom Bábiky, súpravy a figúrky na hranie a potom Bábiky. Tieto informácie uveďte pomocou atribútu kategória výrobku na Googli [google_product_category] alebo typ výrobku [product_type].
 • Neuvádzajte odkazy na svoj obchod ani iné weby. Uveďte len odkaz na vstupnú stránku výrobku pomocou atribútu odkaz [link].
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal. Texty písané veľkými písmenami sú bežné v spame a nedôveryhodných záznamoch o výrobkoch. Veľké písmená by ste mali používať, len ak je to potrebné, napríklad pri uvádzaní akronymov, telefónnych čísel, krajín a mien. Príklady: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, EÚ a USD.
 • Nepridávajte napríklad propagačný text o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy. Tieto informácie uveďte pomocou iných atribútov, napríklad akciová cena [sale_price] alebo doprava [shipping].

 • Ku každému výrobku pridajte opis. Výrobky, ktoré nebudú mať zadanú hodnotu atribútu opis [description], dostanú varovanie a môžu zaznamenať obmedzenú výkonnosť. Môže sa stať, že podobné výrobky, ktoré majú uvedený aj opis, dostanú prednosť.
 • Všetky opisy vytvorené pomocou generatívnej umelej inteligencie sa namiesto atribútu opis [description] musia uviesť pomocou atribútu štruktúrovaný opis [structured_description].
  • Podradený atribút typ digitálneho zdroja [digital_source_type] atribútu štruktúrovaný opis [structured_description] musí mať hodnotu trained_algorithmic_media, čo znamená, že obrázok bol vytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie.
  • Podradený atribút obsah [content] atribútu štruktúrovaný opis [structured_description] musí obsahovať opis vygenerovaný umelou inteligenciou.
 • Ak uvediete atribút štruktúrovaný opis [structured_description] aj opis [description], použijeme iba atribút opis [description].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Uveďte konkrétny a presný opis. Čím konkrétnejší bude, tým ľahšie je pre zákazníkov identifikovať výrobok, ktorý hľadajú.
 • Najdôležitejšie podrobnosti uveďte v rámci prvých 160 – 500 znakov. Môžete zadať až 5 000 znakov, ale zákazníci si musia kliknutím zobraziť podrobnosti o výrobku, aby videli dlhší opis.
 • Zahrňte najrelevantnejšie funkcie a vizuálne atribúty výrobku. Príklady týchto typov informácií sú:
  • veľkosť;
  • materiál;
  • cieľová veková skupina;
  • špeciálne funkcie;
  • technické špecifikácie;
  • tvar;
  • vzor;
  • textúra;
  • dizajn – zákazníci môžu napríklad vyhľadať veľmi konkrétne vizuálne opisy, ako „guľôčkové perá s tlačidlovým systémom“;
  • varianty – uveďte podrobnosti definujúce výrobok, ako je napríklad farba, veľkosť, veková skupina, vzor, príchuť alebo materiál.

Ďalšie pokyny

Každú sekciu podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Opisy vygenerované umelou inteligenciou

V prípade opisov vygenerovaných umelou inteligenciou namiesto atribútu opis [description] použite atribút štruktúrovaný opis [structured_description]. Text opisu vygenerovaného umelou inteligenciou uveďte v podradenom atribúte obsah [content] a podradený atribút typ digitálneho zdroja [digital_source_type] nastavte na hodnotu trained_algorithmic_media.
Výrobky na mieru
 • Uveďte opis podrobností o prispôsobení výrobku. Ak je napríklad možné do výrobku vyryť text, pridajte túto informáciu do opisu.
Balíky a viackusové balenia definované obchodníkom
 • Opíšte celý balík alebo viackusové balenie. V prípade balíka môžete napríklad uviesť opis všetkého, čo predávate s hlavným výrobkom. V prípade viackusového balenia môžete uviesť informácie o tom, koľko výrobkov sa predáva spolu.

Príklady

Hardvér a softvér

Údaje o výrobkoch pre Google Chromecast

Atribút

Hodnota

Opis [description]

Google Chromecast je zariadenie na streamovanie médií, ktoré sa pripája do portu HDMI na televízore. Jednoducho použite svoje mobilné zariadenie a televízor na prenos svojich obľúbených relácií, filmov, hudby, športu, hier atď. Chromecast funguje s iPhonom, iPadom, Chromebookom a zariadeniami so systémom Android, Mac alebo Windows.

 

 

Opisy vytvorené pomocou generatívnej umelej inteligencie

Uistite sa, že v prípade opisov vygenerovaných umelou inteligenciou namiesto atribútu opis [description] použijete atribút štruktúrovaný opis [structured_description].

Údaje o výrobkoch pre Google Chromecast

Atribút

Hodnota

Štruktúrovaný opis [structured_description] trained_algorithmic_media:"Premeňte svoj televízor na centrum nekonečnej zábavy pomocou technológie Google Chromecast. Toto kompaktné zariadenie na streamovanie médií môžete jednoducho pripojiť do HDMI portu vášho televízora a okamžite odomkne množstvo obsahu. Ovládajte všetko zo svojho smartfónu, tabletu, notebooku – či už ide o iPhone, iPad, Android, Mac, Windows alebo Chromebook. Bez námahy prenášajte svoje obľúbené relácie, filmy, hudbu, šport, zápasy a ešte oveľa viac priamo na veľkú obrazovku."
 
Knihy

Údaje o výrobkoch pre knihu Ako funguje Google

Atribút

Hodnota

Opis [description]

Ako funguje Google je zábavne a ľahko napísaný „šlabikár“ toho, čo sa Eric s Jonathanom naučili počas budovania firmy. Autori vysvetľujú, ako technológie zmenili rovnováhu moci od firiem smerom k zákazníkom, ako aj to, že jediným spôsobom, ako v ustavične sa meniacom prostredí uspieť, je vytvoriť lepšie produkty a prilákať nový „typ“ všestranných zamestnancov. Tých Eric s Jonathanom nazývajú „šikovní kreatívci“.

 
Výrobky s variantmi

Údaje o výrobkoch pre perá s červeným atramentom

Atribút

Hodnota

Opis [description]

Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Červený atrament.

Údaje o výrobkoch pre perá s čiernym atramentom

Atribút

Opis [description]

Hodnota

Tieto guľôčkové perá sú vybavené ľahko uchopiteľným telom, vďaka ktorému môžete pohodlne písať, a tlačidlovým systémom, ktorý zaručuje jednoduchý prísun atramentu. Čierny atrament.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka