loyalty_points [คะแนนสะสม]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์คะแนนสะสม [loyalty_points] เพื่อระบุจำนวนและประเภทของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่น

หากกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศญี่ปุ่นและมีคะแนนสะสมให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเหล่านี้โดยใช้แอตทริบิวต์คะแนนสะสม [loyalty_points]

แอตทริบิวต์คะแนนสะสม [loyalty_points] มีแอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการดังนี้

 • ชื่อ [name] (ไม่บังคับ)
  ชื่อโปรแกรมคะแนนสะสม (อนุญาตให้มีอักขระแบบเต็มความกว้างไม่เกิน 12 ตัวหรืออักขระโรมันไม่เกิน 24 ตัว เช่น โปรแกรม A [Program A])
 • มูลค่าคะแนน [points_value] (ต้องระบุ)
  จำนวนคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ (เช่น 100)
 • อัตราส่วน [ratio] (ไม่บังคับ)
  อัตราส่วนของคะแนนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงิน (เช่น 0.5) หากไม่ได้ระบุค่าไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1.0

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำเฉพาะ ASCII)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

จัดรูปแบบค่าโดยส่ง name [ชื่อ], points_value [มูลค่าคะแนน] และ ratio [อัตราส่วน] แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) อย่าใช้เครื่องหมายคำพูด คุณต้องใส่เครื่องหมายทวิภาคระหว่างค่าทั้งหมด แม้จะเป็นค่าว่างก็ตาม และควรป้อนแอตทริบิวต์ตามลำดับความสำคัญ

เช่น สำหรับโปรแกรม A ที่มี 100 คะแนน โดย 1 คะแนนเท่ากับ 0.5 currency unit [หน่วยสกุลเงิน] ให้ส่งค่าดังนี้

Program A [โปรแกรม A]:100:0.5

หากต้องการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 1.0 currency unit [หน่วยสกุลเงิน] ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคและเว้นค่าให้ว่างไว้ดังนี้

Program A [โปรแกรม A]:100:

หากต้องการส่งเพียง 100 points [คะแนน] ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคและเว้นค่าอื่นๆ อีก 2 ค่าให้ว่างไว้ดังนี้

:100:
ฟีด XML

<g:loyalty_points>

  <g:name>โปรแกรม A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • โปรดใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัสระบุผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
 • ระบบจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] เป็นไม่ [no] หรือ เท็จ [false] อย่างไม่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานว่ามีรหัสระบุผลิตภัณฑ์อยู่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ส่งคะแนนสะสมที่มีมูลค่าทางการเงินเฉพาะ ระบบจะรองรับคะแนนสะสมเมื่อมีมูลค่าเป็นตัวเงินเท่านั้น ประเภทของคะแนนที่ไม่รองรับ ได้แก่ ไมล์สะสมและคะแนนสะสมที่แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้เท่านั้น 
 • ส่งคะแนนที่ออกโดยคุณ นอกจากนี้คุณยังส่งคะแนนสำหรับทุกอุตสาหกรรมได้ตราบเท่าที่คุณเป็นผู้ออกคะแนนเหล่านั้น ประเภทของคะแนนที่ไม่รองรับ ได้แก่ คะแนนที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตและเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวอย่าง

ฟีดข้อความ

จัดรูปแบบค่าโดยการแยกแอตทริบิวต์ย่อยแต่ละรายการ (name [ชื่อ], points_value [มูลค่าคะแนน] และ ratio [อัตราส่วน]) ด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( :

เช่น ในกรณีที่โปรแกรมสะสมคะแนนของ Google มี 100 คะแนน โดย 1 คะแนนเท่ากับ 0.5 หน่วยสกุลเงิน ให้ส่งค่าดังนี้

โปรแกรมคะแนนสะสม Google:100:0.5

หากต้องการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 1.0 หน่วยสกุลเงิน ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคและเว้นค่าให้ว่างไว้ดังนี้

โปรแกรมคะแนนสะสม Google:100:

หากต้องการส่งเพียง 100 คะแนน ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคและเว้นค่าอื่นๆ อีก 2 ค่าให้ว่างไว้ดังนี้

:100:

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว