loyalty_points [lojalitetspoäng]: Definition

Använd attributet loyalty_points [lojalitetspoäng] för att ange hur många och vilken typ av kundpoäng som kunden får vid köp av din produkt.

Användningsområde

Valfritt för produkter som är inriktade på Japan

Om du riktar in dig på Japan och erbjuder kundpoäng för köp av din produkt skickar du in information om poängen med hjälp av loyalty_points [lojalitetspoäng].

Attributet loyalty_points [lojalitetspoäng] använder tre underattribut:

 • name [namn] (valfritt)
  Lojalitetspoängprogrammets namn (upp till tolv tecken med helt breddsteg eller 24 latinska tecken, till exempel Program A).
 • points_value [poängvärde] (obligatoriskt)
  Antal kundpoäng som kunden får vid köp av din produkt (t.ex. 100).
 • ratio [förhållande] (valfritt)
  Förhållandet mellan poäng och valuta (t.ex. 0.5). Om du inte anger något värde är standardinställningen 1.0.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Unicode-tecken (rekommenderas: endast ASCII)
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

Formatera värdet genom att skicka in name [namn], points_value [poängvärde] och ratio [förhållande] som avgränsats med kolon (:). Använd inte citattecken. Alla kolon, även för tomma värden, är obligatoriska. Det måste alltså finnas två kolon. Du bör infoga attributen i prioritetsordning.

Till exempel för Program A med 100 poäng och 0.5 valutaenheter bör du skicka in:

Program A:100:0.5

Om du vill ställa in 1.0 valutaenhet som standard behöver du fortfarande lägga till kolon, men du lämnar värdet tomt:

Program A:100:

Om du bara vill skicka in 100 poäng lägger du till kolontecken och lämnar de andra två värdena tomma:

:100:
XML-flöden

<g:loyalty_points>

  <g:name>Program A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Använd bara det här attributet om du är säker på att din produkt inte har några unika produktidentifierare. 
 • Om attributet identifier_exists [identifierare_finns] felaktigt är inställt på no [nej] eller false [falskt], och det förekommer bevis för att en unik produktidentifierare finns, avvisas produkten.

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

 • Skicka in lojalitetspoäng som har ett visst ekonomiskt värde. Lojalitetspoäng stöds endast om de har ett ekonomiskt värde. Följande typer av poäng stöds till exempel inte: körsträcka och lojalitetspoäng som endast är utbytbara mot varor. 
 • Skicka in poäng som du delar ut. Du kan också skicka branschövergripande poäng så länge det är du som delar ut poängen. Till exempel stöds inte följande typer av poäng: poäng som är knutna till kreditkort och e-pengar. 

Exempel

Textflöde

Formatera värdet genom att avgränsa varje underattribut (name [namn], points_value [poängvärde] och ratio [förhållande]) med ett kolon (:). 

För till exempel Googles lojalitetsprogram med 100 poäng där en poäng motsvarar 0.5 valutaenheter, skickar du in:

Googles lojalitetprogram:100:0.5

Om du vill ange att en poäng ska motsvara 1.0 valutaenhet som standard behåller du kolontecknet, men lämnar värdet tomt:

Googles lojalitetsprogram:100:

Om du bara vill skicka in 100 poäng lägger du till kolontecken och lämnar de andra två värdena tomma:

:100:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt