unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]: Định nghĩa

 
Bạn có thể sử dụng thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] để xác định số đo và kích thước của sản phẩm. Giá trị này cho phép người dùng hiểu chính xác chi phí mỗi đơn vị cho sản phẩm của bạn.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu người dùng muốn biết giá mỗi đơn vị của sản phẩm và sản phẩm đó thuộc một trong các danh mục sau thì bạn nên gửi unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị].

Thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] là tùy chọn. Tuy nhiên, bạn có thể phải cung cấp thông tin này theo luật pháp hoặc quy định của địa phương. Ví dụ: Nếu sản phẩm của bạn nhắm mục tiêu đến bất kỳ quốc gia thành viên nào trong Liên minh châu Âu hay Thụy Sĩ, hãy xem xét các yêu cầu pháp lý về vấn đề này theo nội dung được xác định trong đạo luật triển khai quốc gia của chỉ thị 2010/30/EU và bất kỳ luật hiện hành nào khác tại địa phương.

Một số sản phẩm thường dùng thuộc tính này:

 • Đồ kim khí
 • Văn phòng Phẩm
 • Thực phẩm
 • Đồ uống
 • Danh mục thuốc lá
 • Nguyên vật liệu làm sàn
 • Danh thiếp
 • Nước hoa

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Số dương đi kèm đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ
 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Thể tích (theo hệ đo lường của Hoa Kỳ): floz, pt, qt, gal
 • Thể tích (theo hệ mét) : ml , cl , l , cbm
 • Chiều dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org (Đây là gì?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

750 ml

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:unit_pricing_measure>750ml</g:unit_pricing_measure>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Gửi tổng số tiền (số) và các đơn vị tạo nên sản phẩm của bạn. Ví dụ: Nếu bạn gửi 3 USD cho price [giá], 150 floz cho unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] và 100 floz cho unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]. thì đơn giá sẽ là 2 USD/100 floz.
 • Gửi unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] để đưa mẫu số vào đơn giá của mình. Thuộc tính này có ích khi các sản phẩm giống sản phẩm của bạn thường hiển thị giá theo một số đơn vị đặc trưng. Ví dụ: Bạn có thể đang bán một lọ nước hoa có dung tích 150ml nhưng người dùng muốn xem giá tính trên 100ml.
 • Gửi giá có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Hãy gửi 1,01 USD thay vì 1,0012 USD. Nếu giá của bạn không thể hiện được bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán thì chúng tôi sẽ làm tròn giá đó thành giá trị có thể hiển thị ở quốc gia này.
 • Gửi thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] hoặc thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]. Đừng gửi cả hai thuộc tính. Nếu có cả hai thuộc tính thì chỉ thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] được hiển thị.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Chỉ Vương quốc Anh
 • Gửi các giá trị theo hệ đo lường mét khi nhắm mục tiêu đến Vương quốc Anh. Các đơn vị theo hệ đo lường Hoa Kỳ (ví dụ: floz, pt, qt, gal ) khác với các đơn vị hệ đo lường được sử dụng ở Vương quốc Anh.

Ví dụ

Đồ uống
Sản phẩm Rượu đỏ
title [tiêu_đề] Pinot Noir - 2007 - California - 9 l
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 9 l
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 1 l
price [giá] 69.99 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €7,78 / 1 l
Sản phẩm 10 chai rượu đỏ
title [tiêu_đề] 10 chai rượu đỏ
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 750 ml
price [giá] 65.00 USD
Hiển thị trong quảng cáo của bạn $6.50 / 750 ml
Làm sàn
Sản phẩm Làm sàn bằng gỗ óc chó
title [tiêu_đề] Làm sàn bằng gỗ óc chó tự nhiên
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 2.38 sqm
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 1 sqm
price [giá] 113.19 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €47,56 / 1 m²
Danh thiếp
Sản phẩm Danh thiếp
title [tiêu_đề] 50 danh thiếp thiết kế
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 50 ct
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 1 ct
price [giá] 13.38 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €0,27 / 1 ct
Nước hoa
Sản phẩm Nước hoa
title [tiêu_đề] Eau de Toilette 125 ml
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] 125 ml
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] 100 ml
price [giá] 19.90 EUR
Hiển thị trong quảng cáo của bạn €15,92/100 ml

Biến thể

Nếu sản phẩm có nhiều biến thể về giá đơn vị (ví dụ 2.5 lbs., 6 lbs., v.v), hãy gửi mỗi biến thể dưới dạng một sản phẩm riêng biệt, nhưng sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng].
 

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài 

id [mã_nhận_dạng]

575185159

item group id [id_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$11.20

unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

5 lbs

unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

 

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài

id [mã_nhận_dạng]

575185160

item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$19.90

unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

10 lbs

unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

 

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài

id [mã_nhận_dạng]

575185161

item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$24.40

unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

12 lbs

unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố