unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]: Định nghĩa

 
Bạn có thể sử dụng thuộc tính unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] để xác định số đo và kích thước của sản phẩm. Giá trị này cho phép người dùng hiểu chính xác chi phí mỗi đơn vị cho sản phẩm của bạn.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu người dùng muốn biết giá mỗi đơn vị của sản phẩm và sản phẩm đó thuộc một trong các danh mục sau thì bạn nên gửi unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị].

Thuộc tính unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] là không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn có thể phải cung cấp thông tin này theo luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Một số sản phẩm thường dùng thuộc tính này:

 • Đồ kim khí
 • Văn phòng Phẩm
 • Thực phẩm
 • Đồ uống
 • Nguyên vật liệu lát sàn
 • Danh thiếp
 • Nước hoa

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Số dương đi kèm đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ
 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Thể tích (theo hệ đo lường của Hoa Kỳ): floz, pt, qt, gal
 • Thể tích (theo hệ mét) : ml , cl , l , cbm
 • Chiều dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

750 ml

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:unit_pricing_measure>750ml</g:unit_pricing_measure>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Gửi tổng số tiền (số) và các đơn vị tạo nên sản phẩm của bạn. Ví dụ: Nếu bạn gửi 3 USD cho price [giá], 150 fl oz cho unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] và 100 fl oz cho unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]. Đơn giá sẽ là 2 USD/100 fl oz.
 • Gửi unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] để thêm mẫu số cho đơn giá của bạn. Thuộc tính này có ích khi các sản phẩm giống sản phẩm của bạn thường hiển thị giá theo một số đơn vị đặc trưng. Ví dụ: Bạn có thể đang bán một lọ nước hoa có dung tích 150ml nhưng người dùng muốn xem giá tính trên 100ml.
 • Gửi mức giá có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Thay vì 1,0012 USD, hãy gửi 1,01 USD. Nếu mức giá của bạn không thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán, chúng tôi sẽ làm tròn đến một giá trị thể hiện được mức giá đó.
 • Gửi thuộc tính unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] hoặc thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]. Đừng gửi cả hai thuộc tính. Nếu có cả hai thuộc tính, chỉ có thuộc tính energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] được hiển thị.
 • Không để nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất được chấp nhận. Ví dụ: 1,0234 sẽ được làm tròn thành 1,02 và 29,8999 sẽ được làm tròn thành 29,90.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Chỉ Vương quốc Anh
 • Gửi các giá trị theo hệ mét khi nhắm mục tiêu đến Vương quốc Anh. Các đơn vị theo hệ đo lường Hoa Kỳ (ví dụ: fl oz, pt, qt, gal) khác với các đơn vị hệ đo lường được sử dụng ở Vương quốc Anh.

Ví dụ

Đồ uống
Sản phẩm Rượu đỏ
title [tiêu_đề] Pinot Noir - 2007 - California - 9 l
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 9 l
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 1 l
price [giá] 69.99 EUR
Giá trị được hiển thị €7,78 / 1 l

 

Sản phẩm 10 chai rượu đỏ
title [tiêu_đề] 10 chai rượu đỏ
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 7,5 l
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 750 ml
price [giá] 65,00 USD
Giá trị được hiển thị $6.50 / 750 ml
Vật liệu làm sàn
Sản phẩm Làm sàn bằng gỗ óc chó
title [tiêu_đề] Làm sàn bằng gỗ óc chó tự nhiên
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 2.38 sqm
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 1 sqm
price [giá] 113,19 EUR
Giá trị được hiển thị €47,56 / 1 m²
Danh thiếp
Sản phẩm Danh thiếp
title [tiêu_đề] 50 danh thiếp thiết kế
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 50 ct
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 1 ct
price [giá] 13,38 EUR
Giá trị được hiển thị €0,27 / 1 ct
Nước hoa
Sản phẩm Nước hoa
title [tiêu_đề] Eau de Toilette 125 ml
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] 125 ml
unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] 100 ml
price [giá] 19,90 EUR
Giá trị được hiển thị €15,92/100 ml

Biến thể

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều biến thể về đơn giá (ví dụ: 2,5 lbs., 6 lbs., v.v.). Hãy gửi mỗi biến thể dưới dạng một sản phẩm riêng biệt, nhưng sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] .

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài

id [mã_nhận_dạng]

575185159

item group id [mã_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$11.20

unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]

5 lbs

unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

 

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài

id [mã_nhận_dạng]

575185160

item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$19.90

unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

10 lbs

unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

 

Sản phẩm

Gạo Basmati

title [tiêu_đề]

Gạo Basmati – Hạt siêu dài

id [mã_nhận_dạng]

575185161

item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng]

12345

price [giá]

$24,40

unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]

12 lbs

unit_pricing_base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]

1 lbs

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false