Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Hãy sử dụng thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] để xác định số đo và kích thước của sản phẩm. Giá trị này giúp người dùng hiểu chính xác chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Nội dung trong bài viết này

 

Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu khách hàng muốn biết giá của mỗi đơn vị sản phẩm và sản phẩm đó thuộc một trong các danh mục dưới đây, bạn nên gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure].

Thuộc tính này là không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn có thể bạn phải cung cấp thông tin này tùy vào luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Một số sản phẩm thường dùng thuộc tính này:

 • Đồ kim khí
 • Văn phòng Phẩm
 • Thực phẩm
 • Đồ uống
 • Nguyên vật liệu lát sàn
 • Danh thiếp
 • Nước hoa

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Số dương đi kèm đơn vị
Các đơn vị được hỗ trợ
 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Thể tích (theo hệ đo lường của Hoa Kỳ): floz, pt, qt, gal
 • Thể tích (theo hệ mét): ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Trường lặp lại Không

Thuộc tính schema.org

(Đây là gì?)

Offer.priceSpecification.referenceQuantity

Loại: QuantitativeValue (chỉ định thuộc tính valueunitCode hoặc unitText).

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản 750 ml
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:unit_pricing_measure>750ml</g:unit_pricing_measure>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Gửi tổng số tiền (số) và các đơn vị tạo nên sản phẩm của bạn. Ví dụ: Nếu bạn gửi "30000 VND" cho thuộc tính giá [price], "150 fl oz" cho thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] và "100 fl oz" cho thuộc tính số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure], thì đơn giá là 20000 VND/100 fl oz.
 • Thêm mẫu số cho đơn giá của bạn. Thuộc tính này có ích khi các sản phẩm giống sản phẩm của bạn thường hiển thị giá theo một số lượng đơn vị đặc trưng. Ví dụ: Có thể bạn bán một lọ nước hoa có dung tích 150ml, nhưng người dùng muốn xem giá tính trên 100ml.
 • Hãy gửi giá thể hiện được bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Hãy gửi "10000.00 VND" thay vì "10000.0012 VND". Nếu mức giá của bạn không thể hiện được bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu, chúng tôi sẽ làm tròn thành một giá trị thể hiện được mức giá đó.
 • Gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị hoặc cấp hiệu suất năng lượng (sử dụng thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class]). Đừng gửi cả hai thuộc tính. Nếu có cả hai thuộc tính, chỉ có thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng được xuất hiện.
 • Đừng để nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân. Nếu có nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, thì các chữ số này sẽ tự động làm tròn thành giá trị gần nhất được chấp nhận. Ví dụ: 1.0234 làm tròn thành 1.02 còn 29.8999 thì làm tròn thành 29.90.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Chỉ Vương quốc Anh
 • Gửi các giá trị theo hệ mét nếu bạn bán sản phẩm ở Vương quốc Anh. Các đơn vị theo hệ đo lường Hoa Kỳ (ví dụ: fl, oz, pt, qt, gal) khác với các đơn vị hệ đo lường được sử dụng ở Vương quốc Anh.

Ví dụ

Đồ uống
Dữ liệu sản phẩm của 9 lít California Pinot Noir, có giá 699900.00 VND
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Pinot Noir – 2007 – California – 9l
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 9 l
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 l
Giá [price] 699900.00 VND
Giá trị được hiển thị: ₫77800 / 1 l

 

Dữ liệu sản phẩm của 10 chai rượu vang đỏ, có giá 650000.00 VND
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] 10 chai rượu đỏ
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 7.5 l
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 750 ml
Giá [price] 650000.00 VND
Giá trị được hiển thị: ₫65000 / 750 ml
Ván lát sàn
Dữ liệu sản phẩm của ván lát sàn bằng gỗ óc chó màu cổ
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Ván lát sàn bằng gỗ óc chó tự nhiên màu cổ
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 2.38 sqm
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 sqm
Giá [price] 1131900.00 VND
Giá trị được hiển thị: ₫475600 / 1 m²
Danh thiếp
Dữ liệu sản phẩm của 50 danh thiếp có giá 133800.00 VND
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] 50 danh thiếp thiết kế riêng
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 50 ct
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 ct
Giá [price] 133800.00 VND
Giá trị được hiển thị: ₫2700 / 1 ct
Nước hoa
Dữ liệu sản phẩm của 125 ml nước hoa giá 199000.00 VND
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Eau de Toilette 125 ml
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 125 ml
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 100 ml
Giá [price] 199000.00 VND
Giá trị được hiển thị: ₫159200 / 100 ml

Biến thể

Sử dụng khi sản phẩm của bạn có nhiều biến thể đơn giá (ví dụ: 2,5 lbs., 6 lbs., v.v.). Hãy gửi từng biến thể dưới dạng một sản phẩm riêng biệt, nhưng sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id].
Dữ liệu sản phẩm của 5 pound gạo basmati
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Gạo Basmati – Hạt siêu dài
Mã nhận dạng [id] 575185159
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 12345
Giá [price] 112000.00 VND
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 5 lb
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 lbs

 

Dữ liệu sản phẩm cho 10 pound gạo basmati
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Gạo Basmati – Hạt siêu dài
Mã nhận dạng [id] 575185160
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 12345
Giá [price] 199000.00 VND
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 10 lbs
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 lbs

 

Dữ liệu sản phẩm của 12 pound gạo basmati
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Gạo Basmati – Hạt siêu dài
Mã nhận dạng [id] 575185161
Mã nhóm mặt hàng [item_group_id] 12345
Giá [price] 244000.00 VND
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] 12 lbs
Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure] 1 lbs

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11071934758319646952