unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย]: คำจำกัดความ

 
ใช้แอตทริบิวต์ unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย] เพื่อกำหนดมาตรวัดและมิติข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์

How unit_pricing_measure might display in your ad

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากผู้ใช้สนใจราคาต่อหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้คุณส่ง unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย]

คุณจะระบุแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] หรือไม่ก็ได้ แต่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่อาจกำหนดให้ต้องระบุ

ผลิตภัณฑ์บางรายการที่มักใช้แอตทริบิวต์นี้มีดังนี้

 • ฮาร์ดแวร์
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • การปูพื้น
 • นามบัตร
 • น้ำหอม
ประเภท จำนวนบวกและหน่วย
หน่วยที่รองรับ
 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มิลลิกรัม [mg], กรัม [g], กิโลกรัม [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มิลลิลิตร [ml], เซนติลิตร [cl], ลิตร [l], ลูกบาศก์เมตร [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], เซนติเมตร [cm], เมตร [m]
 • พื้นที่: ตารางฟุต [sqft], ตารางเมตร [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ

750 มิลลิลิตร

ฟีด XML <g:unit_pricing_measure>750 มิลลิลิตร</g:unit_pricing_measure>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ส่งจำนวนเงินรวม (ตัวเลข) และจำนวนหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น หากส่งราคา [price] เป็น 30 THB, มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] เป็น 150 ออนซ์ของเหลว และมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] เป็น 100 ออนซ์ของเหลว ราคาต่อหน่วยจะเท่ากับ 20 THB/100 ออนซ์ของเหลว
 • ส่งมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] เพื่อระบุตัวส่วนสำหรับราคาต่อหน่วย แอตทริบิวต์นี้จะมีประโยชน์ หากผลิตภัณฑ์ของคุณแสดงในราคาสำหรับจำนวนหน่วยที่เฉพาะเจาะจง เช่น คุณอาจขายน้ำหอมขนาด 150 มล. แต่ผู้ใช้สนใจดูราคาต่อ 100 มล.
 • ส่งราคาที่แสดงในสกุลเงินของประเทศที่ขายได้ (ตามมาตรฐาน ISO 4217) เช่น ให้ส่ง 10.10 THB แทน 10.0120 THB หากราคาแสดงในสกุลเงินของประเทศที่ขายไม่ได้ เราจะปัดเศษให้เป็นค่าที่แสดงได้
 • ส่งแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] หรือระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าส่งทั้ง 2 อย่าง หากมีแอตทริบิวต์ทั้งคู่ ระบบจะแสดงเฉพาะระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class]
 • อย่าใส่จุดทศนิยมมากกว่า 2 หลัก หากใส่จุดทศนิยมมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษตัวเลขเหล่านั้นให้เป็นค่าที่ยอมรับได้ที่ใกล้เคียงที่สุดโดยอัตโนมัติ เช่น 1.0234 จะปัดเศษเป็น 1.02 และ 29.8999 จะปัดเศษเป็น 29.90

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

สหราชอาณาจักรเท่านั้น
 • ส่งค่าเมตริกเมื่อกำหนดประเทศเป้าหมายเป็นสหราชอาณาจักร เราจะตีความหน่วยวัดอิมพีเรียล (เช่น ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]) ว่าเป็นหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหราชอาณาจักร

ตัวอย่าง

เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ ไวน์แดง
ชื่อ [title] Pinot Noir - ปี 2007 แคลิฟอร์เนีย 9 ลิตร
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 9 l [ล.]
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 l [ล.]
ราคา [price] 699.90 THB
ค่าที่แสดง 77.80 THB/1 ล. [l]

 

ผลิตภัณฑ์ ไวน์แดง 10 ขวด
ชื่อ [title] ไวน์แดง 10 ขวด
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 7.5 l [ล.]
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 750 ml [มล.]
ราคา [price] 650.00 THB
ค่าที่แสดง 65.00 THB/750 มล. [ml]
สำหรับการปูพื้น
ผลิตภัณฑ์ พื้นไม้วอลนัท
ชื่อ [title] พื้นไม้วอลนัทธรรมชาติผิวหยาบ
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 2.38 sqm [ตร.ม.]
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 sqm [ตร.ม.]
ราคา [price] 1131.90 THB
ค่าที่แสดง 475.60 THB/1 ตร.ม. [m²]
นามบัตร
ผลิตภัณฑ์ นามบัตร
ชื่อ [title] นามบัตรผลิตตามสั่ง 50 ใบ
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 50 ct [หน่วย]
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 ct [หน่วย]
ราคา [price] 133.80 THB
ค่าที่แสดง 2.70 THB/1 หน่วย [ct]
น้ำหอม
ผลิตภัณฑ์ น้ำหอม
ชื่อ [title] Eau de Toilette 125 มิลลิลิตร
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 125 ml [มล.]
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 100 ml [มล.]
ราคา [price] 199.00 THB
ค่าที่แสดง 159.20 THB/100 มล. [ml]

รายละเอียดปลีกย่อย

หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายราคาต่อหน่วย (เช่น 2.5 ปอนด์ 6 ปอนด์ ฯลฯ) ให้ส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากโดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

ผลิตภัณฑ์

ข้าวบาสมาติ

ชื่อ [title]

ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ

รหัส [id]

575185159

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

ราคา [price]

112.00 THB

มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

5 lbs [ปอนด์]

มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure]

1 lbs [ปอนด์]

 

ผลิตภัณฑ์

ข้าวบาสมาติ

ชื่อ [title]

ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ

รหัส [id]

575185160

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

ราคา [price]

199.00 THB

มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

10 lbs [ปอนด์]

มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure]

1 lbs [ปอนด์]

 

ผลิตภัณฑ์

ข้าวบาสมาติ

ชื่อ [title]

ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ

รหัส [id]

575185161

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

ราคา [price]

244.00 THB

มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

12 ปอนด์ [lbs]

มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure]

1 ปอนด์ [lbs]

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false