มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

ใช้แอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] เพื่อกำหนดมาตรวัดและขนาดของผลิตภัณฑ์ ค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

How unit_pricing_measure might display in your ad

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

เราขอแนะนำให้คุณส่งแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] หากลูกค้าอาจสนใจราคาต่อหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งต่อไปนี้

คุณจะระบุแอตทริบิวต์นี้หรือไม่ก็ได้ แต่อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลนี้ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นกำหนดไว้

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มักใช้แอตทริบิวต์นี้มีดังนี้

 • ฮาร์ดแวร์
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • การปูพื้น
 • นามบัตร
 • น้ำหอม
ประเภท จำนวนบวกและหน่วย
หน่วยที่รองรับ
 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มิลลิกรัม [mg], กรัม [g], กิโลกรัม [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มิลลิลิตร [ml], เซนติลิตร [cl], ลิตร [l], ลูกบาศก์เมตร [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], เซนติเมตร [cm], เมตร [m]
 • พื้นที่: ตารางฟุต [sqft], ตารางเมตร [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
 
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ

750 มิลลิลิตร

ฟีด XML <g:unit_pricing_measure>750 มิลลิลิตร</g:unit_pricing_measure>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ส่งจำนวนเงินรวม (ตัวเลข) และจำนวนหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น หากส่ง "30 THB" สำหรับแอตทริบิวต์ราคา [price] โดยมี "150 ออนซ์ของเหลว" เป็นค่าของแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] และแอตทริบิวต์มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] คือ "100 ออนซ์ของเหลว" ราคาต่อหน่วยจะเท่ากับ 20 THB/100 ออนซ์ของเหลว
 • ใส่ตัวส่วนสำหรับราคาต่อหน่วย แอตทริบิวต์นี้จะมีประโยชน์ หากปกติแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณแสดงในราคาสำหรับจำนวนหน่วยที่เฉพาะเจาะจง เช่น คุณอาจขายน้ำหอมขนาด "150ml" แต่ผู้ใช้สนใจดูราคาต่อ "100ml"
 • ส่งราคาที่แสดงในสกุลเงินของประเทศที่ขายได้ (ตามมาตรฐาน ISO 4217) เช่น ให้ส่ง "10.1 THB" แทน "10.0120 THB" หากราคาแสดงในสกุลเงินของประเทศที่ขายไม่ได้ เราจะปัดให้เป็นค่าที่แสดงได้
 • ส่งมาตรวัดราคาต่อหน่วยหรือระดับการประหยัดพลังงาน (โดยใช้แอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class]) อย่าส่งทั้ง 2 อย่างคู่กัน หากมีแอตทริบิวต์ทั้งคู่ ระบบจะแสดงเฉพาะระดับการประหยัดพลังงาน
 • อย่าใส่จุดทศนิยมมากกว่า 2 หลัก หากใส่จุดทศนิยมมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษตัวเลขเหล่านั้นให้เป็นค่าที่ยอมรับได้ที่ใกล้เคียงที่สุดโดยอัตโนมัติ เช่น 1.0234 จะปัดเศษเป็น 1.02 และ 29.8999 จะปัดเศษเป็น 29.90

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

สหราชอาณาจักรเท่านั้น
 • ส่งค่าเมตริกเมื่อกำหนดประเทศเป้าหมายเป็นสหราชอาณาจักร เราจะตีความหน่วยวัดอิมพีเรียล (เช่น ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]) ว่าเป็นหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหราชอาณาจักร

ตัวอย่าง

เครื่องดื่ม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับไวน์ Pinot Noir จากแคลิฟอร์เนีย ปริมาณ 9 ลิตร ราคา 699.90 THB
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ไวน์ Pinot Noir ปี 2007 จากแคลิฟอร์เนีย ปริมาณ 9l
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 9 l
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 l
ราคา [price] 699.90 THB
ค่าที่แสดง 77.80 THB/1 l

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับไวน์แดง 10 ขวด ราคา 650.00 THB
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ไวน์แดง 10 ขวด
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 7.5 l
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 750 ml
ราคา [price] 650.00 THB
ค่าที่แสดง 65.00 THB/750 ml
การปูพื้น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นไม้วอลนัทผิวหยาบ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] พื้นไม้วอลนัทธรรมชาติผิวหยาบ
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 2.38 ตร.ม.
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 ตร.ม.
ราคา [price] 1,131.90 THB
ค่าที่แสดง 475.60 THB/1 m²
นามบัตร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับนามบัตร 50 ใบ ราคา 133.80 THB
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] นามบัตรผลิตตามสั่ง 50 ใบ
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 50 หน่วย
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 หน่วย
ราคา [price] 133.80 THB
ค่าที่แสดง 2.70 THB/1 ct
น้ำหอม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำหอมขนาด 125 มล. ราคา 199.00 THB
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] น้ำหอม Eau de Toilette 125 ml
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 125 ml
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 100 ml
ราคา [price] 199.00 THB
ค่าที่แสดง 159.20 THB/100 ml

รายละเอียดปลีกย่อย

ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายราคาต่อหน่วย (เช่น 2.5 ปอนด์ 6 ปอนด์ ฯลฯ) ให้ส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก โดยใช้ค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวบาสมาติ 5 ปอนด์
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ
รหัส [id] 575185159
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345
ราคา [price] 112.0 THB
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 5 ปอนด์
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 lbs

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวบาสมาติ 10 ปอนด์
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ
รหัส [id] 575185160
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345
ราคา [price] 199.00 THB
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 10 lbs
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 lbs

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวบาสมาติ 12 ปอนด์
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ข้าวบาสมาติ แบบเมล็ดยาวพิเศษ
รหัส [id] 575185161
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345
ราคา [price] 244.00 THB
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] 12 lbs
มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] 1 lbs
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false