unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris]: Definition

 
Använd attributet unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] för att definiera mängd och mått för produkten. Det här värdet ger användare en förståelse av den exakta kostnaden per enhet för produkten.

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om användare kan vara intresserade av produktens pris per enhet och produkten tillhör någon av följande kategorier rekommenderar vi att du skickar in unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris].

Attributet unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] är valfritt, men beroende på lokala lagar och regler kan du behöva skicka in informationen.

Produkter som ofta använder det här attributet:

 • Järnvaror
 • Kontorsmaterial
 • Mat
 • Drycker
 • Golv
 • Visitkort
 • Parfym

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Positivt tal plus enhet
Enheter som stöds
 • Vikt: oz, lb, mg, g, kg
 • Volym i amerikanska måttenheter: floz, pt, qt, gal
 • Volym i metriska måttenheter: ml, cl, l, cbm
 • Längd: in, ft, yd, cm, m
 • Yta: sqft, kvm
 • Per enhet: ct

Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom (Vad är det här?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Filformat Exempelposter
Text

750 ml

XML-flöden <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt på Google. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Det finns inga minimikrav för det här attributet. Tänk på att du fortfarande måste följa riktlinjerna för formatering, annars går det inte att använda informationen du skickar in.

Tips

Här följer några tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Skicka in den totala mängden (antalet) och enheter som utgör produkten. Du kan till exempel skicka in 30.00 SEK som price [pris], 150 ml som unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] och 100 ml som unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris]. Då blir enhetspriset 20.00 SEK/100 ml.
 • Skicka in unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] för att inkludera enheten för enhetspriset. Det här attributet är användbart när produkter som dina vanligtvis visas som priset för ett visst antal enheter. Du kanske säljer 150 ml parfym, men användarna är intresserade av att se priset per 100 ml.
 • Skicka in ett pris som kan anges i försäljningslandets valuta (enligt ISO 4217). Istället för 10.012 SEK kan du skicka in 10.01 SEK. Om priset inte kan anges i försäljningslandets valuta avrundar vi det till ett värde som kan anges.
 • Skicka antingen attributet unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] eller energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass]. Skicka inte in båda. Om du skickar in båda visas bara energy_efficiency_class [energieffektivitetsklass].

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Endast Storbritannien
 • Skicka in metriska värden när du är inriktad på Storbritannien. De imperiska enheterna (till exempel floz, pt, qt, gal) tolkas som amerikanska imperiska måttenheter, vilket skiljer sig från de imperiska måttenheter som används i Storbritannien.

Exempel

Drycker
Produkt Rött vin
title [titel] Pinot Noir – 2007 – Kalifornien – 9 l
unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] 9 l
unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] 1 l
price [pris] 699,90 SEK
Visas i annonsen 77,80 SEK/1 l
Produkt 10 flaskor rött vin
title [titel] 10 flaskor rött vin
unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] 750 ml
price [pris] 650,00 SEK
Visas i annonsen 65,0 SEK/750 ml
Golv
Produkt Valnötsgolv
title [titel] Rustika och naturliga valnötsgolv
unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] 2,38 sqm
unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] 1 sqm
price [pris] 1 131 SEK
Visas i annonsen 475.60 SEK/1 kvm
Visitkort
Produkt Visitkort
title [titel] 50 skräddarsydda visitkort
unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] 50 ct
unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] 1 ct
price [pris] 133 SEK
Visas i annonsen 2.70 SEK/1 ct
Parfym
Produkt Parfym
title [titel] Eau de Toilette 125 ml
unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris] 125 ml
unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris] 100 ml
price [pris] 199 SEK
Visas i annonsen 159.20 SEK/100 ml

Varianter

Om produkten kan fås i flera enhetsprisvarianter (t.ex. 2.5 lbs, 6 lbs) skickar du in varje variant som en separat produkt, men använd samma värde för attributet item_group_id [varugrupp-id].
 

Produkt

Basmatiris

title [titel]

Basmatiris – extra långa korn 

id [id]

575185159

item group id [varugrupp-id]

12345

price [pris]

$11.20

unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris]

5 lbs

unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris]

1 lbs

 

Produkt

Basmatiris

title [titel]

Basmatiris – extra långa korn

id [id]

575185160

item_group_id [varugrupp-id]

12345

price [pris]

$19.90

unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris]

10 lbs

unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris]

1 lbs

 

Produkt

Basmatiris

title [titel]

Basmatiris – extra långa korn

id [id]

575185161

item_group_id [varugrupp-id]

12345

price [pris]

$24.40

unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris]

12 lbs

unit_pricing_base_measure [basmått_för_enhetspris]

1 lbs

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt