unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]: definícia

 
Pomocou atribútu unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] definujte mieru a rozmer výrobku. Táto hodnota umožní používateľom pochopiť presnú cenu za jednotku výrobku.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak by používatelia mohli mať záujem o jednotkovú cenu vášho výrobku a výrobok patrí do jednej z nasledujúcich kategórií, odporúčame vám zadať atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus].

Atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] je nepovinný, ale z miestnych zákonov alebo nariadení vám môže vyplývať povinnosť túto informáciu uvádzať.

Niektoré výrobky, pri ktorých sa často používa tento atribút:

 • Hardvér
 • Kancelárske potreby
 • Potraviny
 • Nápoje
 • Podlahová krytina
 • Vizitky
 • Parfumy

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Kladné číslo a jednotka
Podporované jednotky
 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Objem (metrická sústava jednotiek): ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

750 ml

Informačné kanály XML <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte celkové množstvo (počet) a jednotky, ktoré tvoria váš výrobok. Ak napríklad ako hodnotu atribútu price [cena] zadáte hodnotu 3 EUR, pre atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] zadáte 150 ml a pre atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] zadáte 100 ml, jednotková cena bude 2 EUR/100 ml.
 • Atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] uveďte ako menovateľ jednotkovej ceny. Tento atribút je užitočný, keď sa výrobky podobné vášmu zvyčajne zobrazujú s cenou za konkrétny počet jednotiek. Môžete napríklad predávať 150 ml určitého parfému, ale používateľov môže zaujímať cena za 100 ml.
 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1,0012 EUR zadajte 1,01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Uveďte buď atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus], alebo atribút energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti]. Neuvádzajte oba. Ak existujú oba atribúty, zobrazí sa len atribút energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti].
 • Za desatinnou čiarkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou čiarkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1,0234 sa zaokrúhli na 1,02 a 29,8999 sa zaokrúhli na 29,90.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Len v Spojenom kráľovstve
 • Pri cielení na Spojené kráľovstvo uveďte metrické hodnoty. Imperiálne jednotky (napríklad fl, oz, pt, qtgal) sa interpretujú ako americké imperiálne jednotky, ktoré sa líšia od imperiálnych jednotiek v Spojenom kráľovstve.

Príklady

Nápoje
Výrobok Červené víno
title [názov] Pinot Noir – 2007 – California – 9 l
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 9 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 l
price [cena] 69,99 EUR
Zobrazená hodnota 7,78 € / 1 l

 

Výrobok 10 fliaš červeného vína
title [názov] 10 fliaš červeného vína
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 7,5 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 750 ml
price [cena] 65,00 EUR
Zobrazená hodnota 6,50 €/750 ml
Podlahová krytina
Výrobok Orechová podlahová krytina
title [názov] Podlahová krytina Distressed Natural Walnut
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 2,38 m²
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 m²
price [cena] 113,19 EUR
Zobrazená hodnota 47,56 €/1 m²
Vizitky
Výrobok Vizitky
title [názov] 50 vizitiek na mieru
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 50 ks
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 ks
price [cena] 13,38 EUR
Zobrazená hodnota 0,27 €/1 ks
Parfém
Výrobok Parfém
title [názov] Toaletná voda 125 ml
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 125 ml
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 100 ml
price [cena] 19,90 EUR
Zobrazená hodnota 15,92 €/100 ml

Varianty

Ak svoj výrobok ponúkate vo viacerých variantoch jednotkovej ceny (napríklad 2,5 lb, 6 lb a podobne), každý variant odošlite ako samostatný výrobok, ale uveďte k nim rovnakú hodnotu atribútu item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] .

Výrobok

Ryža Basmati

title [názov]

Ryža Basmati – extra dlhozrnná

id [identifikátor]

575185159

item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]

12345

price [cena]

11,20 €

unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]

5 lb

unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]

1 lb

 

Výrobok

Ryža Basmati

title [názov]

Ryža Basmati – extra dlhozrnná

id [identifikátor]

575185160

item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]

12345

price [cena]

19,90 EUR

unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]

10 lb

unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]

1 lb

 

Výrobok

Ryža Basmati

title [názov]

Ryža Basmati – extra dlhozrnná

id [identifikátor]

575185161

item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]

12345

price [cena]

24,40 €

unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]

12 lb

unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]

1 lb

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false