unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]: definícia

 
Pomocou atribútu unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] definujte mieru a rozmer výrobku. Táto hodnota umožní používateľom pochopiť presnú cenu za jednotku výrobku.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak by používatelia mohli mať záujem o jednotkovú cenu vášho výrobku a výrobok patrí do jednej z nasledujúcich kategórií, odporúčame vám zadať atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus].

Atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] je nepovinný, ale z miestnych zákonov alebo nariadení vám môže vyplývať povinnosť túto informáciu uvádzať. Ak sú napríklad vaše výrobky zacielené na niektorý z členských štátov EÚ alebo Švajčiarsko, zvážte právne požiadavky v tejto oblasti vymedzené vo vnútroštátnych vykonávacích aktoch smernice 2010/30/EÚ a v iných platných miestnych zákonoch.

Niektoré výrobky, pri ktorých sa často používa tento atribút:

 • Hardvér
 • Kancelárske potreby
 • Potraviny
 • Nápoje
 • Kategórie tabaku
 • Podlahová krytina
 • Vizitky
 • Parfém

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Kladné číslo a jednotka
Podporované jednotky
 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Objem (metrická sústava jednotiek): ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org (Čo je to?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

750 ml

Informačné kanály XML <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Uveďte celkové množstvo (počet) a jednotky, ktoré tvoria váš výrobok. Ak napríklad ako hodnotu atribútu price [cena] zadáte hodnotu 3 EUR, pre atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] zadáte 150 ml a pre atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] zadáte 100 ml, jednotková cena bude 2 EUR/100 ml.
 • Atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] uveďte ako menovateľ jednotkovej ceny. Tento atribút je užitočný, keď sa výrobky podobné vášmu zvyčajne zobrazujú s cenou za konkrétny počet jednotiek. Môžete napríklad predávať 150 ml určitého parfému, ale používateľov môže zaujímať cena za 100 ml.
 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene krajiny predaja, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Uveďte buď atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus], alebo atribút energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti]. Neuvádzajte oba. Ak existujú oba atribúty, zobrazí sa len atribút energy_efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti].
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Len v Spojenom kráľovstve
 • Pri cielení na Spojené kráľovstvo uveďte metrické hodnoty. Imperiálne jednotky (napríklad floz, pt, qtgal) sa interpretujú ako americké imperiálne jednotky, ktoré sa líšia od imperiálnych jednotiek v Spojenom kráľovstve.

Príklady

Nápoje
Výrobok Červené víno
title [názov] Pinot Noir – 2007 – California – 9 l
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 9 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 l
price [cena] 69.99 EUR
Zobrazené v reklame 7,78 €/1 l

 

Výrobok 10 fliaš červeného vína
title [názov] 10 fliaš červeného vína
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 750 ml
price [cena] 65.00 EUR
Zobrazené v reklame 6,50 €/750 ml
Podlahová krytina
Výrobok Orechová podlahová krytina
title [názov] Podlahová krytina Distressed Natural Walnut
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 2.38 sqm
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 sqm
price [cena] 113.19 EUR
Zobrazené v reklame 47,56 €/1 m²
Vizitky
Výrobok Vizitky
title [názov] 50 vizitiek na mieru
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 50 ks
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 ks
price [cena] 13.38 EUR
Zobrazené v reklame 0,27 €/1 ks
Parfém
Výrobok Parfém
title [názov] Toaletná voda 125 ml
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 125 ml
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 100 ml
price [cena] 19.90 EUR
Zobrazené v reklame 15,92 €/100 ml
 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?