Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] definujte mieru a rozmer výrobku. Táto hodnota umožní používateľom pochopiť presnú cenu za jednotku výrobku.

How unit_pricing_measure might display in your ad

V tomto článku

 

Kedy ich použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok

Ak by zákazníkov mohla zaujímať jednotková cena vášho výrobku a výrobok patrí do jednej z nasledujúcich kategórií, odporúčame vám zadať atribút miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure].

Tento atribút je nepovinný, ale z miestnych zákonov alebo predpisov vám môže vyplývať povinnosť tieto informácie uvádzať.

Niektoré výrobky, pri ktorých sa často používa tento atribút:

 • hardvér,
 • kancelárske potreby,
 • potraviny,
 • nápoje,
 • podlahové krytiny,
 • vizitky,
 • parfumy.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Kladné číslo a jednotka
Podporované jednotky
 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Objem (metrická sústava jednotiek): ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Opakované pole Nie

Vlastnosť schema.org

(Čo to znamená?)

Offer.priceSpecification.referenceQuantity

Typ: QuantitativeValue (uveďte vlastnosti value a unitCode alebo unitText).

Formát súboru Príklad záznamu
Text 750 ml
Informačné kanály XML <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Uveďte celkové množstvo (počet) a jednotky, ktoré tvoria váš výrobok. Ak napríklad pre atribút cena [price] zadáte hodnotu 3 EUR, pre atribút miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] hodnotu 150 ml a pre atribút základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] hodnotu 100 ml, jednotková cena bude 2 EUR za každých 100 ml.
 • Zadajte menovateľa jednotkovej ceny. Tento atribút je užitočný, keď sa výrobky podobné vášmu zvyčajne zobrazujú s cenou za konkrétny počet jednotiek. Povedzme napríklad, že určitý parfum predávate v 150 ml balení, no používateľov zaujíma cena za 100 ml.
 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO​4217). Napríklad namiesto 1.0012 USD zadajte 1.01 USD. Ak cenu nemožno zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Uveďte buď mieru jednotkovej ceny, alebo triedu energetickej účinnosti (pomocou atribútu trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class]). Neuvádzajte obe hodnoty. Ak existujú oba atribúty, zobrazí sa len atribút trieda energetickej účinnosti.
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Len v Spojenom kráľovstve
 • Ak predávate výrobky do Spojeného kráľovstva, zadajte hodnoty v metrických jednotkách. Imperiálne jednotky (napríklad fl, oz, pt, qt, gal) sa interpretujú ako americké imperiálne jednotky, ktoré sa líšia od imperiálnych jednotiek v Spojenom kráľovstve.

Príklady

Nápoje
Údaje o výrobkoch pre 9 litrov kalifornského vína Pinot Noir v hodnote 69,99 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] Pinot Noir – 2007 – California – 9 l
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 9 l
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 l
Cena [price] 69.99 EUR
Zobrazená hodnota: 7,78 €/1 l

 

Údaje o výrobkoch pre 10 fliaš červeného vína v hodnote 65 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] 10 fliaš červeného vína
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 7,5 l
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 750 ml
Cena [price] 65.00 EUR
Zobrazená hodnota: 6,50 €/750 ml
Podlahové krytiny
Údaje o výrobkoch pre podlahovú krytinu Distressed Walnut
Atribút Hodnota
Názov [title] Podlahová krytina Distressed Natural Walnut
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 2,38 m²
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 m²
Cena [price] 113.19 EUR
Zobrazená hodnota: 47,56 €/1 m²
Vizitky
Údaje o výrobkoch pre 50 firemných vizitiek v hodnote 13,38 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] 50 vizitiek na mieru
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 50 ks
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 ks
Cena [price] 13.38 EUR
Zobrazená hodnota: 0,27 €/1 ks
Parfumy
Údaje o výrobkoch pre 125 ml parfumu v hodnote 19,90 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] Toaletná voda 125 ml
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 125 ml
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 100 ml
Cena [price] 19.90 EUR
Zobrazená hodnota: 15,92 €/100 ml

Varianty

Ak svoj výrobok ponúkate vo viacerých variantoch jednotkovej ceny (napríklad 1 kg, 2,5 kg a podobne), odošlite každý variant ako samostatný výrobok, no použite atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] s rovnakou hodnotou.
Údaje o výrobkoch pre 2,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185159
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 11.20 EUR
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 2,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 4,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185160
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 19.99 EUR
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 4,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 5,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185161
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 24.40 EUR
Miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] 5,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka