Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure]

Pomocou atribútu jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] definujte mieru a rozmer výrobku. Táto hodnota umožní používateľom pochopiť presnú cenu za jednotku výrobku.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak by zákazníkov mohla zaujímať jednotková cena vášho výrobku a výrobok patrí do jednej z nasledujúcich kategórií, odporúčame vám zadať atribút jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure].

Tento atribút je nepovinný, ale z miestnych zákonov alebo predpisov vám môže vyplývať povinnosť tieto informácie uvádzať.

Niektoré výrobky, pri ktorých sa často používa tento atribút:

 • hardvér,
 • kancelárske potreby,
 • potraviny,
 • nápoje,
 • podlahové krytiny,
 • vizitky,
 • parfumy.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Kladné číslo a jednotka
Podporované jednotky
 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Objem (metrická sústava jednotiek): ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ks

Opakované pole Nie

Vlastnosť schema.org

(Čo to znamená?)

Offer.priceSpecification.referenceQuantity

Typ: QuantitativeValue (uveďte vlastnosti valueunitCode alebo unitText). 

 
Formát súboru Príklad záznamu
Text 750 ml
Informačné kanály XML <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte celkové množstvo (počet) a jednotky, ktoré tvoria váš výrobok. Ak napríklad pre atribút cena [price] zadáte hodnotu 3 EUR, pre atribút miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] hodnotu 150 ml a pre atribút základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] hodnotu 100 ml, jednotková cena bude 2 EUR za každých 100 ml.
 • Zadajte menovateľa jednotkovej ceny. Tento atribút je užitočný, keď sa výrobky podobné vášmu zvyčajne zobrazujú s cenou za konkrétny počet jednotiek. Môžete napríklad predávať „150 ml“ určitého parfumu, ale používateľov môže zaujímať cena za „100 ml“.
 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1,0012 USD zadajte 1,01 USD. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Uveďte buď mieru jednotkovej ceny, ALEBO triedu energetickej účinnosti (pomocou atribútu trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class]). Neuvádzajte obe hodnoty. Ak existujú oba atribúty, zobrazí sa len atribút trieda energetickej účinnosti.
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Len v Spojenom kráľovstve
 • Pri cielení na Spojené kráľovstvo uveďte metrické hodnoty. Imperiálne jednotky (napríklad fl, oz, pt, qtgal) sa interpretujú ako americké imperiálne jednotky, ktoré sa líšia od imperiálnych jednotiek v Spojenom kráľovstve.

Príklady

Nápoje
Údaje o výrobkoch pre 9 litrov kalifornského vína Pinot Noir v hodnote 69,99 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] Pinot Noir – 2007 – California – 9 l
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 9 l
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 l
Cena [price] 69.99 EUR
Zobrazená hodnota: 7,78 €/1 l

 

Údaje o výrobkoch pre 10 fliaš červeného vína v hodnote 65 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] 10 fliaš červeného vína
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 7,5 l
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 750 ml
Cena [price] 65.00 EUR
Zobrazená hodnota: 6,50 €/750 ml
Podlahové krytiny
Údaje o výrobkoch pre podlahovú krytinu Distressed Walnut
Atribút Hodnota
Názov [title] Podlahová krytina Distressed Natural Walnut
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 2,38 m²
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 m²
Cena [price] 113.19 EUR
Zobrazená hodnota: 47,56 €/1 m²
Vizitky
Údaje o výrobkoch pre 50 firemných vizitiek v hodnote 13,38 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] 50 vizitiek na mieru
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 50 ks
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 1 ks
Cena [price] 13.38 EUR
Zobrazená hodnota: 0,27 €/1 ks
Parfumy
Údaje o výrobkoch pre 125 ml parfumu v hodnote 19,90 EUR
Atribút Hodnota
Názov [title] Toaletná voda 125 ml
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 125 ml
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 100 ml
Cena [price] 19.90 EUR
Zobrazená hodnota: 15,92 €/100 ml

Varianty

Ak svoj výrobok ponúkate vo viacerých variantoch jednotkovej ceny (napríklad 1 kg, 2,5 kg a podobne) odošlite každý variant ako samostatný výrobok, no použite atribút identifikátor skupiny položiek [item_group_id] s rovnakou hodnotou.
Údaje o výrobkoch pre 2,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185159
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 11.20 EUR
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 2,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 4,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185160
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 19.99 EUR
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 4,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 5,5 kilogramu basmati ryže
Atribút Hodnota
Názov [title] Ryža Basmati – extra dlhozrnná
Identifikátor [id] 575185161
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 12345
Cena [price] 24.40 EUR
Jednotka pri cene za kus [unit_pricing_measure] 5,5 kg
Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure] 0,5 kg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false
false