unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej]: definicja

 
Atrybut unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] pozwala określić miarę i rozmiar produktu. Ta wartość mówi użytkownikom, jaki jest dokładny koszt jednostkowy Twojego produktu.

Kiedy używać

Opcjonalny dla każdego produktu

Jeżeli jednostkowa cena Twojego produktu może interesować użytkowników, a sam produkt należy do którejś z poniższych kategorii, zalecamy przesłanie atrybutu unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej].

Atrybut unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] jest opcjonalny. Możemy jednak poprosić Cię o podanie tych informacji, jeśli wymagają tego przepisy obowiązujące w danym kraju. Jeśli na przykład kierujesz produkty na jeden z krajów członkowskich UE lub Szwajcarię, zapoznaj się z wymaganiami prawnymi w tym zakresie zapisanymi w krajowych ustawach ratyfikujących dyrektywę UE 2010/30/EU i innych obowiązujących przepisach lokalnych.

Część produktów, przy których ten atrybut może często być używany:

 • Artykuły budowlane
 • Artykuły biurowe
 • Żywność
 • Napoje
 • Produkty z kategorii Tytoń
 • Podłogi
 • Wizytówki
 • Perfumy

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. 

Typ Liczba dodatnia i jednostka
Obsługiwane jednostki
 • Waga: oz, lb, mg, g, kg
 • Objętość (miara amerykańska/imperialna): floz, pt, qt, gal
 • Objętość (miara metryczna): ml, cl, l, cbm
 • Długość: in, ft, yd, cm, m
 • Powierzchnia: sqft, sqm
 • Za jednostkę: ct

Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org (co to jest?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

750 ml

Pliki danych w formacie XML <g:unit_pricing_measure>750 ml</g:unit_pricing_measure>


Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API można znaleźć w dokumentacji Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

 • Nie ma wymagań minimalnych dla tego atrybutu. Pamiętaj jednak, że nadal musisz przestrzegać wytycznych dotyczących formatowania. W przeciwnym razie nie będzie można użyć przesłanych przez Ciebie informacji.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności. 

 • Prześlij kwotę i jednostki składające się na produkt. Np. jeżeli jako wartość atrybutu price [cena] podasz 3 PLN, dla unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] podasz 150 floz, a dla unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] podasz 100 floz, cena jednostkowa wyniesie 2 PLN / 100 floz.
 • Prześlij atrybut unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej], którego wartość będzie dzielnikiem ceny jednostkowej. Ten atrybut jest przydatny, gdy produkty są ukazywane zazwyczaj jako cena, którą trzeba zapłacić za określoną liczbę jednostek. Użytkownicy mogą chcieć na przykład sprawdzić cenę 100 ml perfum, które sprzedajesz w opakowaniach o pojemności 150 ml.
 • Podaj cenę, która może być przedstawiona w walucie kraju sprzedaży (zgodnie z normą ISO 4217). Np. zamiast 1.0012 PLN podaj kwotę 1.01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju sprzedaży, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Prześlij atrybut unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] lub energy_efficiency_class [klasa_efektywności_energetycznej]. Nie podawaj obu. Jeśli prześlesz oba atrybuty, wyświetlać się będzie tylko energy_efficiency_class [klasa_efektywności_energetycznej].

Dodatkowe wytyczne

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli nie spełniasz wymagań, które obowiązują w Twoim przypadku, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Tylko Wielka Brytania
 • Gdy kierujesz ofertę na Wielką Brytanię, podawaj wartości w jednostkach metrycznych. Jednostki imperialne (jak floz, pt, qt, gal) są interpretowane jako amerykańskie jednostki imperialne, które różnią się od tych stosowanych w Wielkiej Brytanii.

Przykłady

Napoje
Produkt Czerwone wino
title [tytuł] Pinot Noir – 2007 – Kalifornia – 9 l
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 9 l
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1 l
price [cena] 69.99 PLN
Pokazana w reklamie 7,78 PLN / 1 l
Produkt 10 butelek czerwonego wina
title [tytuł] 10 butelek czerwonego wina
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 750 ml
price [cena] 65.00 PLN
Pokazana w reklamie 6,50 PLN / 750 ml
Podłogi
Produkt Podłoga z orzecha
title [tytuł] Naturalnie odprężana podłoga z orzecha
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 2.38 m kw.
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1 m kw.
price [cena] 113.19 PLN
Pokazana w reklamie 47,56 PLN / 1 m²
Wizytówki
Produkt Wizytówki
title [tytuł] 50 wizytówek na zamówienie
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 50 szt.
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 1 szt.
price [cena] 13.38 PLN
Pokazana w reklamie 0,27 PLN / 1 szt.
Perfumy
Produkt Perfumy
title [tytuł] Woda toaletowa 125 ml
unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej] 125 ml
unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej] 100 ml
price [cena] 19.90 PLN
Pokazana w reklamie 15,92 PLN / 100 ml

Wersje

Jeśli produkt jest sprzedawany w wielu wersjach cen jednostkowych (np. 2,5 lbs, 6 lbs itp.), prześlij każdą wersję jako osobny produkt, stosując jednak tę samą wartość dla atrybutu item_group_id [identyfikator_grupy_produktów].
 

Produkt

Ryż basmati

title [tytuł]

Ryż basmati – bardzo długie ziarna 

id [identyfikator]

575185159

item group id [identyfikator grupy produktów]

12345

price [cena]

11.20 PLN

unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej]

5 lbs

unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej]

1 lbs

 

Produkt

Ryż basmati

title [tytuł]

Ryż basmati – bardzo długie ziarna

id [identyfikator]

575185160

identyfikator_grupy_produktów [item_group_id]

12345

price [cena]

19.90 PLN

unit_pricing_measure [miara ceny jednostkowej]

10 lbs

unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej]

1 lbs

 

Produkt

Ryż basmati

title [tytuł]

Ryż basmati – bardzo długie ziarna

id [identyfikator]

575185161

identyfikator_grupy_produktów [item_group_id]

12345

price [cena]

24.40 PLN

unit_pricing_measure [miara_ceny_jednostkowej]

12 lbs

unit_pricing_base_measure [podstawowa_miara_ceny_jednostkowej]

1 lbs

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem