Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Tiêu đề [title] và tiêu đề có cấu trúc [structured_title]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

 

Sử dụng một trong các thuộc tính tiêu đề [title] và tiêu đề có cấu trúc [structured_title] để xác định rõ sản phẩm mà bạn đang bán. Tiêu đề là một trong những phần nổi bật nhất của quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí. Tiêu đề cụ thể và chính xác sẽ giúp chúng tôi giới thiệu sản phẩm của bạn cho những khách hàng thích hợp.

An example ad showing where you might see the title in an ad


Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với từng sản phẩm

Đối với tiêu đề do AI tạo sinh tạo ra, hãy sử dụng thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title]. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính tiêu đề [title].

Thuộc tính tiêu đề [title] là một thuộc tính văn bản tiêu chuẩn không có các thuộc tính phụ.

Thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] sử dụng 2 thuộc tính phụ:

Nội dung [content] (Bắt buộc): Văn bản tiêu đề.

 • Loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] (Không bắt buộc): Hai giá trị được hỗ trợ:
  • Mặc định [default]: Cho biết tiêu đề được cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] không phải do AI tạo sinh tạo ra.
  • Nội dung nghe nhìn sử dụng thuật toán đã được huấn luyện [trained_algorithmic_media]: Cho biết tiêu đề được cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] là do AI tạo sinh tạo ra.

Nếu bạn không nêu rõ giá trị, thì giá trị mặc định [default] sẽ được sử dụng.

 • Nội dung [content] (Bắt buộc): Văn bản tiêu đề.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại

Chuỗi (Ký tự Unicode. Khuyên dùng: Chỉ ASCII)

Giới hạn

Tiêu đề [title]: 1 đến 150 ký tự

Thuộc tính phụ nội dung [content] của tiêu đề có cấu trúc [structured_title]: 1 đến 150 ký tự

Trường lặp lại

Không

Thuộc tính schema.org

(Đây là gì?)

Tiêu đề [title]: Product.name, Loại: Văn bản

Tiêu đề có cấu trúc [structured_title]: Schema.org hiện chưa hỗ trợ

 Định dạng tiêu đề

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản Áo thun nam cotton hữu cơ của Google – Xanh lam – M
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:title>Google Organic Cotton Men's T-Shirt - Blue - M</g:title>

Định dạng tiêu đề có cấu trúc

Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Ví dụ do AI tạo sinh tạo ra:
trained_algorithmic_media:"Stride & Conquer: Original Google Men's Blue & Orange Power Shoes (Size 8)"

Ví dụ không phải do AI tạo sinh tạo ra:
:Google Organic Cotton Men's T-Shirt - Blue - M

Định dạng giá trị bằng cách gửi các giá trị cho thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] và nội dung [content], phân cách bằng dấu hai chấm ( : ).

Nếu dấu hai chấm nằm trong thuộc tính phụ nội dung [content], hãy đặt toàn bộ thuộc tính phụ đó trong dấu ngoặc kép ("). Nếu dấu ngoặc kép nằm trong thuộc tính phụ nội dung [content], hãy đặt thêm dấu ngoặc kép thứ hai xung quanh dấu ngoặc kép đó. Ví dụ: Thay vì 12" Chảo chiên:Teflon, hãy sử dụng "12"" Chảo chiên:Teflon".

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:structured_title>
  <g:digital_source_type>
    trained_algorithmic_media
  </g:digital_source_type>
  <g:content>
    Stride &amp; Conquer: Original Google Men's Blue & Orange Power Shoes (Size 8)
  </g:content>
</g:structured_title>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Lưu ý: Nếu tiêu đề của bạn vượt quá giới hạn ký tự tối đa thì Google sẽ cắt bớt cho vừa giới hạn. Bạn sẽ nhận được cảnh báo cho biết rằng tiêu đề đã được cắt bớt.
 • Sử dụng tiêu đề có liên quan, mô tả rõ ràng sản phẩm.
 • Mô tả sản phẩm xuất hiện trên trang đích của bạn. Hãy đảm bảo rằng phần tiêu đề mô tả sản phẩm mà bạn liên kết. Mặc dù tiêu đề bạn cung cấp cho sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm không nhất thiết phải luôn giống với nội dung trên trang đích, nhưng các tiêu đề này phải nói đến cùng một sản phẩm.
 • Phân biệt giữa các biến thể.
  • Thêm các chi tiết phân biệt từng biến thể vào tiêu đề. Ví dụ: Áo thun Google, màu đỏ. Đồng thời, đừng quên gửi những thông tin chi tiết này bằng các thuộc tính phù hợp như màu sắc [color], kích thước [size], hoặc nhóm tuổi [age_group]. Đối với những yếu tố thiết kế sản phẩm không có thuộc tính tương ứng, chẳng hạn như "hương vị", hãy thêm các yếu tố đó vào tiêu đề.
  • Phải cụ thể. Tiêu đề càng cụ thể thì khách hàng càng dễ dàng xác định đúng sản phẩm trên trang đích của bạn cũng như những biến thể mà sản phẩm có thể có. Ví dụ: bạn đang bán rèm cửa và đã đăng 7 loại rèm khác nhau trên trang đích, tất cả được phân biệt bằng kích thước và màu sắc. Khách hàng cần một phương thức đơn giản để nhanh chóng tìm được sản phẩm mà họ cần. Tiêu đề cụ thể có thể giúp họ làm việc đó.
 • Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và đúng ngữ pháp. Văn phạm chính xác đọc sẽ dễ hiểu hơn và giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn, nhờ đó có thể thu hút thêm nhiều lượt nhấp. Đồng thời, hãy tránh gây chú ý theo những cách phô trương như viết hoa toàn bộ, dùng biểu tượng, thẻ HTML và văn bản quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu liên quan đến việc biên soạn nội dung và tính chuyên nghiệp
 • Đừng sử dụng ngoại ngữ trừ phi người mua sắm hiểu rõ, chẳng hạn như một sản phẩm có tên hoặc tiêu đề là tiếng nước ngoài.
  • Ví dụ: "sushi" là một từ mà mọi người dùng sẽ hiểu rõ dù không ở Nhật Bản.
  • Viết các từ nước ngoài bằng các chữ cái thuộc ngôn ngữ đích của bạn. Ví dụ: Tránh dùng ký tự tiếng Nhật khi bạn nhắm đến thị trường Hoa Kỳ. Bạn có thể viết chữ có dấu (ví dụ: "Les Clés").
  • Không sử dụng ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương. Kỹ thuật này phổ biến trong thư rác và các quảng cáo không đáng tin cậy. Ví dụ: (ಠ_ಠ).
 • Không sử dụng chữ hoa để nhấn mạnh. Văn bản viết hoa thường thấy trong thư rác và quảng cáo không đáng tin cậy. Bạn vẫn nên viết hoa khi thích hợp, bao gồm chữ viết tắt, số điện thoại, quốc gia và đơn vị tiền tệ. Ví dụ: "ADHD", "UNICEF", "1-555-CALL-NOW", "UK" và "USD".
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo. Đừng thêm thông tin như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, các thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty của bạn. Hãy đưa thông tin này vào cùng với các thuộc tính khác như giá ưu đãi hoặc thông tin vận chuyển.
 • Đừng sử dụng thêm khoảng trắng. Thay vào đó, hãy sử dụng các ký tự đó một cách hiệu quả hơn để mô tả sản phẩm.
 • Bạn phải cung cấp tất cả tiêu đề do AI tạo sinh tạo ra bằng thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] thay vì thuộc tính tiêu đề [title].
  • Thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] của thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] phải có giá trị "trained_algorithmic_media" cho biết rằng hình ảnh do AI tạo sinh tạo ra.
  • Thuộc tính phụ nội dung [content] của thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] phải chứa tiêu đề do AI tạo.
 • Nếu bạn cung cấp cả thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] và tiêu đề [title], chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thuộc tính tiêu đề [title].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Sử dụng tất cả 150 ký tự. Tiêu đề của bạn sẽ được dùng để ghép sản phẩm với đúng nội dung khách hàng tìm. Cung cấp những chi tiết quan trọng xác định sản phẩm của bạn.
 • Đưa các chi tiết quan trọng nhất lên trên đầu. Người dùng thường chỉ nhìn thấy 70 ký tự đầu tiên trở xuống trong tiêu đề, tuỳ thuộc vào kích thước màn hình.
 • Sử dụng từ khoá. Từ khoá sẽ giúp kết nối sản phẩm với thông tin mà người dùng tìm và giúp người dùng biết được sản phẩm bạn đang bán. Từ khoá của bạn có thể bao gồm các loại chi tiết sản phẩm sau:
  • Tên sản phẩm
  • Thương hiệu
 • Thông tin cụ thể về dòng sản phẩm như "dành cho phụ nữ mang thai" đối với hàng may mặc hoặc "không thấm nước" đối với mascara

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Tiêu đề do AI tạo

Đối với tiêu đề do AI tạo, hãy sử dụng thuộc tính [structured_title] thay vì thuộc tính tiêu đề [title]. Hãy cung cấp văn bản tiêu đề do AI tạo trong thuộc tính phụ nội dung [content] và đặt giá trị "trained_algorithmic_media" cho thuộc tính phụ loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type].
Tiêu đề được tối ưu hoá

Để mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng, Google có thể quảng bá các thuộc tính chính của sản phẩm ở phần đầu tiêu đề nhằm giới thiệu mặt hàng phù hợp nhất khi khách hàng tìm kiếm. Đối với những tiêu đề có từ đầu tiên là tên thương hiệu của sản phẩm, các thuộc tính khác của sản phẩm sẽ được thêm vào sau tên thương hiệu. Bạn có thể thêm dấu phân cách như dấu gạch ngang ("-") để dễ đọc.

Ví dụ

Nệm 1m8x2m

 • Cụm từ tìm kiếm: "Nệm 1m8x2m"
 • Tiêu đề do người bán cung cấp*: "Nệm mút hoạt tính, cứng vừa, 1m8x2m..."
 • Tiêu đề linh hoạt: "1m8x2m – Mút hoạt tính, cứng vừa..."

Nệm mút hoạt tính 1m8x2m của thương hiệu XYZ

 • Cụm từ tìm kiếm: "Nệm mút hoạt tính 1m8x2m của XYZ"
 • Tiêu đề do người bán cung cấp*: "Nệm mút hoạt tính, cứng vừa, 1m8x2m..."
 • Tiêu đề linh động: "XYZ – 1m8x2m – mút hoạt tính..."

*Tiêu đề do người bán cung cấp là giá trị mà bạn gửi cho sản phẩm bằng thuộc tính tiêu đề [title]. Trong trường hợp tiêu đề được cung cấp đã phù hợp nhất với cụm từ tìm kiếm của khách hàng thì Google sẽ không thay đổi gì nữa.

Chỉ ở Nga

Thêm mức xếp hạng độ tuổi vào phần đầu tiêu đề của những sản phẩm cung cấp thông tin chẳng hạn như sách, ấn phẩm truyền thống và ấn phẩm kỹ thuật số và những sản phẩm chứa thông tin có giới hạn về độ tuổi. Hãy sử dụng một trong các xếp hạng độ tuổi sau đây:

 • 18+
 • 16+
 • 12+
 • 6+
 • 0+

Tuân theo định dạng này khi thêm thông tin xếp hạng độ tuổi: “(xếp hạng độ tuổi)” + “tiêu đề của sản phẩm"
Ví dụ: (18+) Братья Карамазовы

Điện thoại di động hoặc máy tính bảng có hợp đồng

Giải thích trong tiêu đề rằng sản phẩm của bạn cần một hợp đồng có thời hạn cụ thể. Ví dụ: hãy thêm những cụm từ như:

 • có hợp đồng, thanh toán theo tháng trong thời hạn 12 tháng
 • có gói dịch vụ, thanh toán theo tháng trong thời hạn 24 tháng
 • có gói thuê bao, thanh toán theo tháng trong thời hạn 18 tháng

Hộp mực máy in

Tiêu đề mà bạn gửi tuỳ thuộc vào loại, tình trạng và nhà sản xuất của hộp mực máy in bạn đang bán.
Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với hộp mực máy in

Các sản phẩm tương thích của bên thứ ba hoặc do bên thứ ba tân trang


Tiêu đề mà bạn gửi tuỳ thuộc vào loại, tình trạng và nhà sản xuất của sản phẩm do bên thứ ba cung cấp mà bạn đang bán. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với các sản phẩm tương thích của bên thứ ba hoặc do bên thứ ba tân trang

Chỉ ở Hoa Kỳ – Điện thoại di động hoặc máy tính bảng có các gói trả góp

Giải thích trong tiêu đề rằng sản phẩm của bạn cần một gói trả góp có thời hạn cụ thể. Ví dụ: Hãy thêm những cụm từ như:

 • "thanh toán hằng tháng trong 12 tháng"
 • "trả góp trong 10 tháng"
Hàng hoá làm theo yêu cầu

Thêm nội dung mô tả các chi tiết được làm theo yêu cầu của sản phẩm. Ví dụ: nếu có thể in chữ lên sản phẩm, hãy thêm thông tin đó vào tiêu đề. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với sản phẩm làm theo yêu cầu

Mẫu sản phẩm
Nếu sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu chỉ được bán theo số lượng lớn, nhưng bạn cũng muốn cho mọi người mua riêng các sản phẩm mẫu thì bạn có thể giới thiệu sản phẩm mẫu thay vì sản phẩm bán theo số lượng lớn. Để làm thế, bạn cần gửi giá của sản phẩm mẫu trong nguồn cấp dữ liệu và bắt đầu tiêu đề bằng từ "mẫu".
Gói và lô sản phẩm do người bán xác định

Mô tả toàn bộ gói hoặc lô sản phẩm. Ví dụ: đối với một gói, bạn có thể thêm thông tin mô tả về mọi thứ bán kèm với sản phẩm chính. Đối với lô sản phẩm, bạn có thể thêm thông tin về số lượng sản phẩm bán cùng nhau.

Gói thuê bao phần mềm

Thêm từ "gói thuê bao" và thời hạn thuê bao vào tiêu đề đối với các gói thuê bao phần mềm. Ví dụ: đối với sản phẩm có gói thuê bao 1 năm, bạn có thể gửi: Google Chrome (gói thuê bao 1 năm). Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với gói thuê bao phần mềm

Ví dụ

Tiêu đề phù hợp

Đảm bảo tiêu đề mô tả đúng sản phẩm trên trang đích.

Blue and orange shoe

Dữ liệu sản phẩm về giày nam của Google, cỡ 8, màu xanh dương và cam
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Giày nam chính hãng của Google, cỡ 8, màu xanh dương và cam

Tiêu đề do AI tạo sinh tạo ra

Đảm bảo rằng bạn sử dụng thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title] thay vì thuộc tính tiêu đề [title] cho các tiêu đề do AI tạo.

 Blue and orange shoe

Dữ liệu sản phẩm về giày nam của Google, cỡ 8, màu xanh dương và cam
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề có cấu trúc [structured_title] trained_algorithmic_media:"Stride & Conquer: Giày nam chính hãng của Google, màu xanh dương và cam (Cỡ 8)"
Điện thoại di động

Nexus phones

Dữ liệu sản phẩm của điện thoại Google Pixel 3, 64 GB, màu xanh đậm, bản quốc tế
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Pixel 3 64 GB – Xanh đậm – bản quốc tế

 

Dữ liệu sản phẩm của điện thoại Google Pixel 4, 64 GB, màu xanh đậm
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Google Pixel 4 64 GB – Xanh đậm
Sản phẩm không có biến thể
Dữ liệu sản phẩm của Android Squishable, cotton hữu cơ, 15”
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Android Squishable cotton hữu cơ 15"
Sản phẩm có biến thể

Skater dress

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xoè không tay, chấm bi, màu đen, cỡ nhỏ
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] S
Màu sắc [color] Đen
Tiêu đề [title] Váy xoè không tay, chấm bi, cỡ nhỏ, màu đen

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xoè không tay, chấm bi, màu xanh lục, cỡ nhỏ
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] S
Màu sắc [color] Xanh lục
Tiêu đề [title] Váy xòe không tay, chấm bi, cỡ nhỏ, màu xanh lục

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xòe không tay chấm bi, màu đen, cỡ trung bình
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] M
Màu sắc [color] Đen
Tiêu đề [title] Váy xòe không tay, chấm bi, cỡ trung bình, màu đen

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xòe không tay, chấm bi, màu xanh lục, cỡ trung bình
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] M
Màu sắc [color] Xanh lục
Tiêu đề [title] Váy xòe không tay chấm bi, cỡ trung bình, màu xanh lục

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xòe không tay chấm bi, màu đen, cỡ lớn
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] L
Màu sắc [color] Đen
Tiêu đề [title] Váy xòe không tay, chấm bi, cỡ lớn, màu đen

 

Dữ liệu sản phẩm của váy xòe không tay, chấm bi, màu xanh lục, cỡ lớn
Thuộc tính Giá trị
Kích thước [size] L
Màu sắc [color] Xanh lục
Tiêu đề [title]

Váy xòe không tay, chấm bi, cỡ lớn, màu xanh lục

Sản phẩm có biến thể không được hỗ trợ

Đôi khi thông tin chi tiết giúp phân biệt một nhóm các sản phẩm biến thể không có thuộc tính tương ứng. Bạn vẫn có thể thêm chi tiết về những biến thể đó vào tiêu đề. Ví dụ: hương vị không có thuộc tính nhưng bạn vẫn có thể thêm các chi tiết đó vào tiêu đề.

Dữ liệu sản phẩm của sô cô la sữa hữu cơ
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Sô cô la sữa hữu cơ

 

Dữ liệu sản phẩm của sô cô la đen hữu cơ
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Sô cô la đen hữu cơ
Gói thuê bao phần mềm

Đối với các gói thuê bao phần mềm, hãy nhớ thêm từ "thuê bao" và thời hạn thuê bao vào tiêu đề [title].

Dữ liệu sản phẩm của Phần mềm Google, gói thuê bao 1 năm
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Phần mềm của Google – thuê bao 1 năm
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] Phần mềm > Phần mềm máy tính
Gói

Camera bundle

Dữ liệu sản phẩm của gói do người bán xác định có chứa máy ảnh, ống kính và bộ sạc
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Máy ảnh – đen + ống kính 18-55mm và bộ sạc
Gói [is_bundle] yes

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính