title [názov]: definícia

Použite atribút title [názov] na zrozumiteľnú identifikáciu predávaného výrobku. Názov je jednou z najvýraznejších častí vašej reklamy alebo bezplatného záznamu. Konkrétny a presný názov nám pomôže zobraziť výrobok správnym používateľom.

An example ad showing where you might see the title in an ad

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Obmedzenia 1 – 150 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(Čo je to?)
Product.name, Type: Text 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Pánske tričko Google z organickej bavlny – modré – M
Informačné kanály XML <g:title>Pánske tričko Google z organickej bavlny – modré – M</g:title>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Poznámka: Ak sa názov nezmestí do povoleného počtu znakov, Google ho skráti. Dostanete upozornenie, že názov bol skrátený.
 • Použite relevantný názov, ktorý jasne popisuje výrobok.
 • Popíšte výrobok zobrazený na vstupnej stránke. Uistite sa, že názov popisuje výrobok, na ktorý odkazujete.
 • Rozlišujte jednotlivé varianty.
  • Pridajte do názvu rozlišovacie podrobnosti každého variantu. Napríklad: Google tričko, červené. Nezabudnite odoslať tieto podrobnosti aj pomocou vhodných atribútov, ako napríklad color [farba], size [veľkosť] alebo age_group [veková_skupina]. Prvky dizajnu výrobku, ku ktorým neexistuje atribút, napríklad flavor [príchuť], pridajte do názvu.
  • Uveďte konkrétne údaje. Čím konkrétnejší bude názov, tým ľahšie budú môcť používatelia identifikovať správny výrobok na vstupnej stránke, ako aj všetky jeho varianty. Ak napríklad predávate záclony, na vstupnej stránke ste uviedli sedem rôznych záclon, pričom všetky sú rozlíšené podľa veľkosti a farby. Používatelia potrebujú jednoduchý spôsob na rýchlu identifikáciu výrobku, ktorý pôvodne hľadali. Konkrétny názov bude pri tom nápomocný.
 • Texty musia byť profesionálne a gramaticky správne. Gramaticky správny text je zrozumiteľnejší a pôsobí profesionálnym dojmom, čo môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí. Nepoužívajte žiadne triky na prilákanie pozornosti, napríklad text písaný veľkými písmenami, symboly, značky HTML ani promo text. Ďalšie informácie o publikačných a profesionálnych požiadavkách
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe (ako v prípade výrobkov s cudzím názvom).
  • Napríklad slovo suši je všeobecne známe aj mimo Japonska.
  • Cudzie slová píšte v abecede cieľového jazyka. Ak je napríklad text zacielený na USA, nepoužívajte japonské znaky. Slová s diaktritikou, ako napríklad „Les Clés“, sú povolené.
  • Nepoužívajte cudzie znaky na pútanie pozornosti. Tieto postupy sú bežné v spame a nedôveryhodných reklamách. Príklad: (ಠ_ಠ)
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal. Texty písané veľkými písmenami sú bežné v spame a nedôveryhodných reklamách. Veľké písmená by ste mali používať, len ak je to náležité, okrem iného v akronymoch, telefónnych číslach, krajinách či menách Príklady: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, UKUSD.
 • Neuvádzajte promo text. Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia, iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy. Tieto informácie uveďte pomocou iných atribútov, napríklad pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] alebo shipping [dopravné].
 • Nepoužívajte nadbytočné medzery. Namiesto toho použite znaky na efektívnejší popis výrobku.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite všetkých 150 znakov. Názov sa použije na priradenie vášho výrobku k vyhľadávaniu používateľa. Uveďte dôležité podrobnosti, ktoré definujú váš výrobok.
 • Tie najdôležitejšie podrobnosti uveďte ako prvé. Používateľom sa väčšinou zobrazí len prvých 70 alebo menej znakov názvu v závislosti od veľkosti obrazovky.
 • Používajte kľúčové slová. Kľúčové slová pomôžu spojiť váš výrobok s vyhľadávaním používateľa a používateľ vďaka nim zistí, čo predávate. Kľúčové slová môžu obsahovať tieto typy podrobností o výrobku:
  • názov výrobku,
  • značka,
  • konkrétne podrobnosti o skupine výrobkov, ako napríklad „tehotenské“ pre odevy alebo „vodoodolná“ pre maskaru.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Iba Rusko
 • Pridajte hodnotenie vhodnosti pre vekové kategórie na začiatok názvu informačných výrobkov, ako sú napríklad knihy, tlačené médiá, digitálne médiá a výrobky, ktoré zahŕňajú informácie obmedzené podľa veku. Použite jedno z nasledujúcich hodnotení vhodnosti pre vekové kategórie:
  • 18+
  • 16+
  • 12+
  • 6+
  • 0+
 • Pri pridávaní hodnotenia vhodnosti pre vekové kategórie dodržujte tento formát: (hodnotenie vhodnosti podľa vekovej kategórie) + názov výrobku)
  Príklad: (18+) Братья Карамазовы
Mobilný telefón alebo tablet so zmluvou
 • V názve vysvetlite, že výrobok vyžaduje zmluvu na určité obdobie. Zahrnúť môžete napríklad tieto frázy:
  • so zmluvou, 12 mesačných platieb
  • na splátky, 24 mesačných platieb
  • s predplatným, 18 mesačných platieb

Tlačové kazety

Odoslaný názov závisí od typu, stavu a výrobcu tlačových kaziet, ktoré predávate.
Ďalšie informácie o požiadavkách na tlačové kazety

Kompatibilné alebo repasované výrobky tretích strán


Odoslaný názov závisí od typu, stavu a výrobcu kompatibilných alebo repasovaných výrobkov tretích strán, ktoré predávate. Ďalšie informácie o požiadavkách na kompatibilné alebo repasované výrobky tretej strany

Iba USA – mobilný telefón alebo tablet na splátky

 • V názve vysvetlite, že výrobok vyžaduje splátkový kalendár na určité obdobie. Zahrnúť môžete napríklad tieto frázy:
  • s 12 mesačnými platbami
  • s 10 mesačnými platbami
Výrobky na mieru

Vzorky výrobkov

Ak sa výrobok, ktorý chcete zobraziť, predáva len v hromadných množstvách, ale umožňujete ľuďom jednotlivo si kupovať vzorky, môžete namiesto hromadného množstva zobraziť vzorku. Ak to chcete urobiť, zadajte v informačnom kanáli cenu vzorky a názov začnite slovom vzorka.
Súpravy a viackusové balenia definované obchodníkom
 • Popíšte celú súpravu alebo viackusové balenie. V prípade súpravy môžete napríklad uviesť popis všetkého, čo predávate s hlavným výrobkom. V prípade viackusového balenia môžete uviesť informácie o tom, koľko výrobkov sa predáva spolu.
Odbery softvéru

Príklady

Relevantný názov

Uistite sa, že názov popisuje výrobok na vstupnej stránke.

Blue and orange shoe

Výrobok Topánky Google
title [názov] Originálne topánky Google, pánske, veľkosť 8, modro-oranžové
Mobilné telefóny

Nexus phones

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrý – odblokovaný
   
Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrý
Výrobky bez variantov
Výrobok Plyšová hračka Android
title [názov] 38 cm veľká plyšová hračka Android z organickej bavlny
Výrobok s variantmi

Skater dress

Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] S
color [farba] Čierna
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, S, čierne
   
Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] S
color [farba] Zelená
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, S, zelené
   
Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] M
color [farba] Čierna
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, M, čierne
   
Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] M
color [farba] Zelená
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, M, zelené
   
Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] P
color [farba] Čierna
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, L, čierne
   
Výrobok Skater šaty čierne alebo zelené
size [veľkosť] P
color [farba] Zelená
title [názov] Bodkované skater šaty bez rukávov, L, zelené
Výrobky s nepodporovanými variantmi

Niekedy nemá rozlišovacia podrobnosť skupiny variantných výrobkov zodpovedajúci atribút. Podrobnosti o týchto variantoch môžete vždy pridať do názvu. Napríklad, príchuť nemá atribút, ale tieto podrobnosti môžete vždy pridať do názvu.

Výrobok Čokoláda
title [názov] Organická mliečna čokoláda
   
Výrobok Čokoláda
title [názov] Organická tmavá čokoláda
Predplatné softvéru

Keď inzerujete predplatné softvéru, uistite sa, že do atribútu title [názov] zahrniete slovo predplatné a dĺžku predplatného.  

Výrobok Softvér Googlu
title [názov] Softvér Googlu – ročné predplatné
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Software > Computer Software [Softvér > Počítačový softvér]
Súpravy

Camera bundle

Výrobok Súprava definovaná obchodníkom obsahujúca fotoaparát, objektív a tašku
title [názov] Fotoaparát – čierny + objektív 18 – 55 mm a modrá taška
is_bundle [súprava] áno
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory