id: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính id để xác định duy nhất từng sản phẩm. ID sẽ không được hiển thị cho những người dùng xem quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ID để tìm kiếm sản phẩm, đặt giá thầu và kiểm tra hiệu suất quảng cáo của sản phẩm. Bạn nên sử dụng SKU của sản phẩm cho giá trị này.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Ký tự Unicode (Khuyên dùng: chỉ ASCII): chữ và số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang 
Giới hạn 1-50 ký tự
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)
Product.sku, Loại: Văn bản
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản tddy123uk
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:id>tddy123uk</g:id>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Sử dụng một mã nhận dạng duy nhất cho từng sản phẩm khác nhau. Mã nhận dạng cho phép bạn và Google phân biệt từng sản phẩm.
 • Sử dụng một mã nhận dạng ổn định cho từng sản phẩm. Bạn không nên thay đổi mã nhận dạng sau khi gán mã nhận dạng cho một sản phẩm. Mã nhận dạng mà bạn chọn, kết hợp với quốc gia bán và ngôn ngữ sẽ xác định được sản phẩm, giúp chúng tôi truy xuất bất kỳ thông tin cụ thể nào về sản phẩm, đồng thời dùng để theo dõi lịch sử hiệu suất của sản phẩm trong Merchant Center và Google Ads. Nếu thay đổi mã nhận dạng, bạn sẽ thay thế dữ liệu sản phẩm và lịch sử của sản phẩm.
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một sản phẩm nhắm mục tiêu đến các quốc gia khác nhau hoặc các ngôn ngữ khác nhau trong cùng một quốc gia. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu ngôn ngữ
  • Nếu bạn nhắm mục tiêu đến một quốc gia đa ngôn ngữ như Thụy Sĩ, hãy sử dụng cùng một mã nhận dạng cho một sản phẩm đã được chia sẻ bằng mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ như tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý.
  • Nếu bạn nhắm mục tiêu nhiều quốc gia, như Hoa Kỳ và Canada, hãy sử dụng cùng một mã nhận dạng cho một sản phẩm được chia sẻ giữa các quốc gia.
 • Không tạo mã nhận dạng duy nhất bằng cách viết hoa. Mặc dù mã nhận dạng sản phẩm có phân biệt chữ hoa chữ thường trong Merchant Center, nhưng có thể có trường hợp hai sản phẩm có mã nhận dạng sản phẩm chỉ khác nhau chữ hoa và chữ thường được xem là cùng một sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn gửi mã nhận dạng abc123 cho một sản phẩm và mã nhận dạng ABC123 cho một sản phẩm khác, thì các sản phẩm này có thể bị nhầm lẫn trong quá trình lọc của Google Ads hoặc có thể có vấn đề khi so khớp các sản phẩm này trong nguồn cấp dữ liệu chính và bổ sung. Thay vì viết hoa, hãy sử dụng tổ hợp duy nhất các chữ cái và số để phân biệt sản phẩm.
 • Không sử dụng lại hoặc lặp lại cùng một mã nhận dạng cho các sản phẩm khác nhau. Ví dụ:
  • Không sử dụng lại mã nhận dạng cho các sản phẩm khác nhau tại cùng một quốc gia bán hoặc bằng cùng một ngôn ngữ.
  • Không sử dụng lại mã nhận dạng cho các sản phẩm có biến thể. Mỗi biến thể là một sản phẩm duy nhất và cần mã nhận dạng duy nhất.
  • Không sử dụng lại mã nhận dạng nếu bạn bán "khuyến mại trong ngày". mã nhận dạng được liên kết với sản phẩm chứ không phải chương trình khuyến mãi.
  • Không lặp lại mã nhận dạng cho sản phẩm mới. Ngay cả khi bạn không bán sản phẩm nữa hoặc sản phẩm đã hết hàng, đừng sử dụng ID của sản phẩm đó cho bất kỳ sản phẩm nào khác.
 • Tránh dùng khoảng trắng. Khoảng trắng liên tiếp, khoảng trắng trước và sau mã nhận dạng sẽ tự động bị xóa.
 • Không gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa này, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ bao gồm:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Sử dụng SKU làm ID khi có thể. SKU giúp chúng tôi hiểu cấu trúc trang đích của bạn. Vì SKU là duy nhất, SKU cũng có thể giúp ngăn bạn vô tình sử dụng lại ID.

Ví dụ

Sản phẩm không có kiểu mẫu mã
Sản phẩm Android Squishable
id 01ABC
Sản phẩm có kiểu mẫu mã

Bao gồm một ID duy nhất cho mỗi kiểu mẫu mã sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn có SKU gốc cho một bộ 4 kiểu mẫu mã của cùng một sản phẩm, hãy gửi SKU gốc trong thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] và một ID duy nhất dựa trên SKU gốc cho thuộc tính id.

Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Đỏ
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-R
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
màu Xanh lục
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-G
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Vàng
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-Y
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Xanh lam
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-B
Cùng một sản phẩm được gửi tới nhiều quốc gia
Sản phẩm Android Squishable
Quốc gia bán Hoa Kỳ
id 01ABC
   
Sản phẩm Android Squishable
Quốc gia bán Canada
id 01ABC
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố