id: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính id để xác định duy nhất từng sản phẩm. ID sẽ không được hiển thị cho những người dùng xem quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ID để tìm kiếm sản phẩm, đặt giá thầu và kiểm tra hiệu suất quảng cáo của sản phẩm. Bạn nên sử dụng SKU của sản phẩm cho giá trị này.

Thời điểm sử dụng

Bắt buộc với mỗi sản phẩm

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Ký tự Unicode (khuyên dùng: chỉ ASCII): chữ số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang 
Giới hạn 1-50 ký tự
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)
Product.sku, Type: Text
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản tddy123uk
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:id>tddy123uk</g:id>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Sử dụng một ID duy nhất cho từng sản phẩm khác nhau. ID cho phép bạn và Google phân biệt từng sản phẩm.
 • Sử dụng một ID ổn định cho từng sản phẩm. Bạn không nên thay đổi ID sau khi gán ID cho một sản phẩm. ID bạn chọn, kết hợp với quốc gia bán và ngôn ngữ, xác định sản phẩm, giúp chúng tôi thu thập mọi thông tin cụ thể về sản phẩm và dùng để theo dõi lịch sử quảng cáo của sản phẩm trong Merchant Center và Google Ads. Nếu thay đổi ID, bạn sẽ ghi đè sản phẩm và lịch sử của sản phẩm.
 • Sử dụng cùng một ID cho cùng một sản phẩm nhắm mục tiêu đến các quốc gia khác nhau hoặc các ngôn ngữ khác nhau trong cùng một quốc gia. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu ngôn ngữ.
  • Nếu bạn nhắm mục tiêu một quốc gia đa ngôn ngữ, như Thụy Sĩ, hãy sử dụng cùng một ID cho một sản phẩm được chia sẻ trong mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ như tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. 
  • Nếu bạn nhắm mục tiêu nhiều quốc gia, như Hoa Kỳ và Canada, hãy sử dụng cùng một ID cho một sản phẩm được chia sẻ giữa các quốc gia.
 • Không tạo ID duy nhất bằng cách viết hoa. Ví dụ: nếu bạn gửi ID abc123 cho một sản phẩm và ID ABC123 cho một sản phẩm khác, chúng có thể được hiểu là cùng một sản phẩm ở một số nơi. Thay vào đó, hãy tìm cách kết hợp độc đáo giữa các chữ cái và con số để phân biệt các sản phẩm.
 • Không sử dụng lại hoặc lặp lại cùng một ID cho các sản phẩm khác nhau. Ví dụ:
  • Không sử dụng lại ID cho các sản phẩm khác nhau trong cùng quốc gia bán hoặc ngôn ngữ. 
  • Không sử dụng lại ID cho các sản phẩm có kiểu mẫu mã. Mỗi kiểu mẫu mã là một sản phẩm duy nhất và cần ID duy nhất.
  • Không sử dụng lại ID nếu bạn bán "khuyến mại trong ngày". ID được liên kết với sản phẩm chứ không phải chương trình khuyến mại.
  • Không tái chế ID cho sản phẩm mới. Ngay cả khi bạn không bán sản phẩm nữa hoặc sản phẩm đã hết hàng, đừng sử dụng ID của sản phẩm đó cho bất kỳ sản phẩm nào khác.
 • Tránh khoảng trắng. Khoảng trắng liên tiếp và khoảng trắng trước và sau ID sẽ tự động bị xóa. 
 • Không gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ bao gồm:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể 

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Sử dụng SKU làm ID khi có thể. SKU giúp chúng tôi hiểu cấu trúc trang đích của bạn. Vì SKU là duy nhất, SKU cũng có thể giúp ngăn bạn vô tình sử dụng lại ID.

Ví dụ

Sản phẩm không có kiểu mẫu mã
Sản phẩm Android Squishable
id 01ABC
Sản phẩm có kiểu mẫu mã

Bao gồm một ID duy nhất cho mỗi kiểu mẫu mã sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn có SKU gốc cho một bộ 4 kiểu mẫu mã của cùng một sản phẩm, hãy gửi SKU gốc trong thuộc tính item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] và một ID duy nhất dựa trên SKU gốc cho thuộc tính id.

Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Đỏ
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-R
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
màu Xanh lục
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-G
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Vàng
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-Y
   
Sản phẩm Kính râm Google Malibu
color [màu] Xanh lam
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 12345
id 12345-B
Cùng một sản phẩm được gửi tới nhiều quốc gia
Sản phẩm Android Squishable
Quốc gia bán Hoa Kỳ
id 01ABC
   
Sản phẩm Android Squishable
Quốc gia bán Canada
id 01ABC
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố