id [id]: Definition

Identifiera varje unik produkt med attributet id [id]. Dessa id:n visas inte för användare som tittar på dina annonser. Däremot kan du använda id:n för att leta reda på din produkt, lägga bud och kontrollera produktens annonsresultat. Vi rekommenderar att du använder produktens SKU för detta värde.

Användningsområde

Obligatoriskt för Shopping-annonser. Valfritt för Shopping Actions.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Unicode-tecken (rekommenderas: endast ASCII): alfanumeriska, understreck och bindestreck 
Begränsningar 1–50 tecken
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)
Product.sku, typ: text
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden tddy123uk
XML-flöden <g:id>tddy123uk</g:id>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Använd ett unikt id för varje enskild produkt. Med id:n kan både du och Google särskilja varje produkt.
 • Använd ett fast id för varje produkt. Ändra inte något id som du redan tilldelat en produkt. Produkten identifieras med det id du väljer tillsammans med försäljningsland och språk. Det hjälper oss även att hämta eventuell produktspecifik information, och det används också för att spåra produktens resultathistorik i Merchant Center och Google Ads. Om du ändrar ett id skrivs produkten och dess historik över.
 • Använd samma id för samma produkt som riktas till olika länder eller olika språk i samma land. Läs mer om språkkrav.
  • Om du inriktar dig på ett flerspråkigt land (som Schweiz) använder du samma id för en produkt som delas på varje språk som stöds, som tyska, franska och italienska i det här fallet.
  • Om du inriktar dig på flera länder (som USA och Kanada) använder du samma id för en produkt som delas i båda länderna.
 • Utgå inte från att skiftläget gör ett id unikt. Även om produkt-id:n är skiftlägeskänsliga i Merchant Center kan det hända att två produkter med produkt-id som skiljer sig endast i skiftläge tolkas som samma produkt. Om du till exempel anger abc123 som id för en produkt och ABC123 för en annan kan erbjudandena förväxlas i Google Ads filtrering. Det kan också medföra problem med att matcha dem mellan tilläggsflöden och primära flöden. Använd i stället unika kombinationer av bokstäver och siffror för att skilja på produkterna.
 • Återanvänd inte samma id för olika produkter. Exempel:
  • Återanvänd inte ett id för olika produkter inom samma försäljningsland eller språk.
  • Återanvänd inte ett id för produkter med varianter. Varje variant är en unik produkt och ska ha ett unikt id.
  • Återanvänd inte ett id om du erbjuder en ”dagens produkt”. Id:n är kopplade till en produkt – inte ett särskilt erbjudande.
  • Återanvänd inte id:n för nya produkter. Även om du inte säljer en produkt längre eller produkten är slut i lager, får produktens id inte återanvändas för någon annan produkt.
 • Undvik blanksteg. Blanksteg efter varandra och före eller efter ett id tas automatiskt bort.
 • Skicka inte ogiltiga Unicode-tecken. Dessa tecken brukar läggas till under filkodningen. Använd UTF-8-kodning för att undvika dem. Förhindra kodningsproblem genom att skicka komprimerade filer. Exempel på ogiltiga Unicode-tecken:
  • kontrolltecken (t.ex. U+200D)
  • funktionstecken
  • tecken i privata områden
  • surrogatpar
  • ej tilldelade kodpunkter

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

 • Använd SKU som id där det är möjligt. SKU-nummer hjälper oss att förstå målsidans struktur. Eftersom SKU-nummer är unika undviker du att oavsiktligt återanvända något id.

Exempel

Produkt utan varianter
Produkt Android Squishable
id [id] 01ABC
Produkt med varianter

Lägg till ett unikt id för varje produktvariant. Om du till exempel har en överordnad SKU för fyra varianter av samma produkt, skickar du det överordnade SKU-numret i attributet item_group_id [varugrupp-id] och ett unikt id baserat på det överordnade SKU-numret för attributet id [id].

Produkt Google Malibu-solglasögon
color [färg] Röd
item_group_id [varugrupp-id] 12345
id [id] 12345-R
   
Produkt Google Malibu-solglasögon
color [färg] Grön
item_group_id [varugrupp-id] 12345
id [id] 12345-G
   
Produkt Google Malibu-solglasögon
color [färg] Gul
item_group_id [varugrupp-id] 12345
id [id] 12345-Y
   
Produkt Google Malibu-solglasögon
color [färg] Blå
item_group_id [varugrupp-id] 12345
id [id] 12345-B
Samma produkt skickas till flera länder
Produkt Android Squishable
Försäljningsland USA
id [id] 01ABC
   
Produkt Android Squishable
Försäljningsland Kanada
id [id] 01ABC
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt