id [identifikátor]: definícia

Kedy sa má použiť

Povinné pre reklamy v Nákupoch.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčané: iba kódovanie ASCII): alfanumerické znaky, podčiarkovníky a pomlčky 
Obmedzenia 1 – 50 znakov
Opakované pole Nie
Vlastníctvo schema.org
(What's this?)
Product.sku, Type: Text
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály tddy123uk
Informačné kanály XML <g:id>tddy123uk</g:id>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Pre každý výrobok použite jedinečný identifikátor. Identifikátor umožňuje vám aj Googlu rozlišovať jednotlivé výrobky.
 • Pre každý výrobok použite stabilný identifikátor. Identifikátor po priradení výrobku nemeňte. Identifikátor, ktorý vyberiete, identifikuje výrobok a používa sa na sledovanie histórie reklám na výrobok v službách Merchant Center a Google Ads. Ak identifikátor zmeníte, prepíšete tým výrobok a jeho históriu.
 • Pre daný výrobok zacielený na rôzne krajiny alebo rôzne jazyky použite v rámci krajiny vždy rovnaký identifikátor. Prečítajte si viac o požiadavkách na jazyk.
  • Ak zacieľujete na viacjazyčnú krajinu, napríklad Švajčiarko, použite rovnaký identifikátor pre výrobok zdieľaný v každom jednotlivom jazyku, napríklad nemčine, francúzštine a taliančine.
  • Ak zacieľujete na viacero krajín, napríklad USA a Kanadu, použite rovnaký identifikátor pre výrobok zdieľaný medzi krajinami.
 • Na dosiahnutie jedinečnosti identifikátora nepoužívajte malé a veľké písmená. Hoci sa v identifikátoroch výrobkov v službe Merchant Center rozlišujú malé a veľké písmená, môže sa stať, že dva výrobky s identifikátormi, ktoré sa odlišujú len použitím veľkých a malých písmen, sa budú interpretovať ako rovnaký výrobok. Ak napríklad odošlete identifikátor abc123 pre jeden výrobok a identifikátor ABC123 pre iný výrobok, pri filtrovaní v službe Google Ads sa tieto ponuky môžu popliesť alebo môže nastať problém pri ich priraďovaní v doplnkových a hlavných informačných kanáloch. Na rozlíšenie výrobkov použite namiesto malých a veľkých písmen jedinečnú kombináciu písmen a čísel.
 • Nerecyklujte ani opakovane nepoužívajte ten istý identifikátor pre rôzne výrobky. Príklad:
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre rôzne výrobky v rovnakej krajine predaja alebo jazyku.
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre výrobky s variantmi. Každý variant je jedinečný výrobok a musí mať jedinečný identifikátor.
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor, ak predávate „promo dňa“. Identifikátory sú prepojené s výrobkom, nie promom.
  • Nerecyklujte identifikátor pre nové výrobky. Aj ak už výrobok nepredávate alebo je výrobok vypredaný, nepoužívajte identifikátor daného výrobku pre žiadny iný výrobok.
 • Nepoužívajte medzery. Po sebe nasledujúce medzery alebo medzery pred a po identifikátore sa automaticky odstránia.
 • Nezadávajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Na zabránenie problémom s kódovaním odosielajte súbory v komprimovanom formáte. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:
  • riadiace znaky (napríklad U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky súkromnej oblasti,
  • dvojice zástupných symbolov,
  • nepriradené kódové body.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Ak je to možné, používajte kódy SKU ako identifikátory. Kódy SKU nám pomáhajú pochopiť štruktúru vašej vstupnej stránky. Keďže kódy SKU sú jedinečné, môžu tiež zabrániť tomu, aby ste omylom opakovane použili identifikátory.

Príklady

Výrobok bez variantov
Výrobok Plyšová hračka Android
id [identifikátor] 01ABC
Výrobok s variantmi

Uveďte jedinečný identifikátor pre každý variant výrobku. Napríklad, ak máte nadradený kód SKU pre súbor štyroch variantov toho istého výrobku, zadajte nadradený kód SKU v atribúte item_group_id [identifikátor_skupiny_ položiek] a jedinečný identifikátor na základe nadradeného kódu SKU pre atribút id [identifikátor].

Výrobok Slnečné okuliare Malibu Google
color [farba] Červená
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 12345
id [identifikátor] 12345-Č
   
Výrobok Slnečné okuliare Malibu Google
color [farba] Zelená
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 12345
id [identifikátor] 12345-Z
   
Výrobok Slnečné okuliare Malibu Google
color [farba] Žltá
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 12345
id [identifikátor] 12345-Ž
   
Výrobok Slnečné okuliare Malibu Google
color [farba] Modrá
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 12345
id [identifikátor] 12345-M
Ten istý výrobok zadaný vo viacerých krajinách
Výrobok Plyšová hračka Android
Krajina predaja USA
id [identifikátor] 01ABC
   
Výrobok Plyšová hračka Android
Krajina predaja Kanada
id [identifikátor] 01ABC
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory