id [id]: Definice

Každý produkt jedinečným způsobem identifikujte pomocí atributu id [id]. Kód ID se uživatelům v reklamách nezobrazuje. Jeho prostřednictvím ale můžete produkt vyhledat, nastavit u něj nabídku a sledovat výkon příslušných reklam. Doporučujeme pro tuto položku používat skladový kód SKU z vašeho systému.

Použití

Povinné pro všechny produkty

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII): písmena, čísla, podtržítka a pomlčky (spojovníky) 
Omezení 1–50 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota schema.org
(Co je to?)
Product.sku, Type: Text
 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje tddy123uk
Zdroje XML <g:id>tddy123uk</g:id>


Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je třeba splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • U každého produktu použijte jedinečné ID. Na základě kódu ID můžete vy i Google produkt jedinečným způsobem identifikovat.
 • Pro jeden produkt používejte vždy stejné ID. Jakmile produktu kód ID přidělíte, neměňte jej. Přiřazený kód ID (společně se zemí prodeje a příslušným jazykem) produkt identifikuje, pomáhá nám správně přiřadit údaje specifické pro tento produkt a slouží také ke sledování reklamní historie produktu v nástrojích Merchant Center a Google Ads. Pokud ID změníte, změníte tím i daný produkt a vymažete celou jeho historii.
 • U jednoho produktu, který cílí na různé země nebo na různé jazyky v rámci jedné země, použijte stejné ID. Informace o požadavcích na jazyky naleznete zde.
  • Pokud cílíte na zemi s větším počtem jazyků (například Švýcarsko), použijte u jednoho produktu odesílaného pro jednotlivé podporované jazyky (němčinu, francouzštinu a italštinu) stejný kód ID.
  • Jestliže cílíte na více zemí (například USA a Kanadu) použijte u jednoho produktu směřujícího do různých zemí stejný kód ID.
 • Neodlišujte kódy ID velikostí písma. Zatímco ID produktů ve službě Merchant Center rozlišují velká a malá písmena, mohou existovat případy, kdy jsou dva produkty s ID produktu, které se liší pouze velikostí písmen, interpretovány jako stejný produkt. Pokud například u jednoho produktu uvedete ID abc123 a u druhého ID ABC123, mohou být tyto nabídky při filtrování reklam Google zaměněny nebo mohou vzniknout problémy s jejich porovnáním s doplňkovými a primárními zdroji. K odlišení jednotlivých produktů raději používejte jedinečnou kombinaci písmen a číslic.
 • Použité ID nikdy nepoužívejte znovu u jiného zboží. Například:
  • Nepoužívejte stejné ID u jiných produktů ve stejné zemi prodeje nebo jazyce.
  • Nepoužívejte stejné ID u jiné varianty produktu. Každá varianta je jedinečný produkt a vyžaduje jedinečné ID.
  • Nepoužívejte stejné ID u „akce dne“. Kódy ID jsou navázány na produkt, nikoli na propagační akce.
  • Nepoužívejte stejné ID u nového produktu. ID produktu nikdy nepoužívejte znovu u jiného zboží, a to ani v případě, pokud již původní zboží neprodáváte nebo je momentálně vyprodáno.
 • Nepoužívejte mezery. Vícenásobné mezery a mezery před a za kódem ID budou automaticky odstraněny.
 • Používejte pouze platné znaky Unicode. Při kódování souboru může dojít k přidání neplatných znaků. Abyste této situaci zabránili, používejte kódování UTF-8. Chcete-li se vyhnout potížím s kódováním, odesílejte soubory v komprimovaném formátu. Příklady neplatných znaků Unicode:
  • řídicí znaky (například U+200D),
  • funkční znaky,
  • znaky pro soukromou oblast,
  • náhradní páry,
  • nepřiřazené body kódu.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

 • Pokud je to možné, použijte kód SKU z vašeho systému jako ID. Kód SKU nám pomáhá interpretovat strukturu vaší vstupní stránky. Kódy SKU jsou jedinečné; nemůže se vám proto stát, že byste omylem dvakrát použili stejný kód ID.

Příklady

Produkty bez variant
Produkt Android Squishable
id [id] 01ABC
Produkty s různými variantami

Pro každou variantu produktu uveďte samostatné ID. Máte-li například nadřazený kód SKU pro zboží se čtyřmi variantami, odešlete kód SKU v atributu item_group_id [id_skupiny] a jedinečný kód ID odvozený od nadřazeného kódu SKU v atributu id [id].

Produkt Sluneční brýle Google Malibu
color [barva] Červená
item_group_id [id_skupiny] 12345
id [id] 12345-CV
   
Produkt Sluneční brýle Google Malibu
color [barva] Zelená
item_group_id [id_skupiny] 12345
id [id] 12345-ZE
   
Produkt Sluneční brýle Google Malibu
color [barva] Žlutá
item_group_id [id_skupiny] 12345
id [id] 12345-ZL
   
Produkt Sluneční brýle Google Malibu
color [barva] Modrá
item_group_id [id_skupiny] 12345
id [id] 12345-MO
Jeden produkt odesílaný do různých zemí
Produkt Android Squishable
Země prodeje USA
id [id] 01ABC
   
Produkt Android Squishable
Země prodeje Kanada
id [id] 01ABC
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory