Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Chính sách chương trình Xếp hạng sản phẩm

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Để tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm bằng cách tải nguồn cấp dữ liệu đánh giá lên, bạn phải có ít nhất 50 bài đánh giá trong nguồn cấp dữ liệu Xếp hạng sản phẩm của mình.

Nếu bạn đang tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm thông qua chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google, các bài đánh giá của bạn sẽ được chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google thu thập và gửi đến Merchant Center.

Dưới đây là các chính sách bổ sung áp dụng cho tất cả nhà bán lẻ đăng ký tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm:

Nhà bán lẻ phải chia sẻ tất cả các bài đánh giá của mình với Google thông qua bản tin cập nhật hằng tháng

Để cung cấp trải nghiệm minh bạch và toàn diện cho người mua sắm, bạn phải chia sẻ mọi bài đánh giá sản phẩm của mình với Google, bao gồm cả các bài đánh giá có điểm thấp, trừ phi có hướng dẫn cụ thể khác. Bạn cần phải gửi nguồn cấp dữ liệu đánh giá đầy đủ ít nhất một lần mỗi tháng hoặc thường xuyên hơn. Chúng tôi thấy rằng các bài đánh giá càng mới thì càng phù hợp hơn cho những người mua sắm đang tìm hiểu về sản phẩm. Nếu bạn không cập nhật các bài đánh giá mỗi tháng hoặc nếu bạn không còn chủ động thu thập các bài đánh giá nữa, thì nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ bị coi là lỗi thời và sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm.


Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải tuân thủ chính sách nội dung

Mọi bài đánh giá phải tuân thủ chính sách nội dung của Google. Chúng tôi có thể xoá những bài đánh giá hoặc chặn toàn bộ những nguồn cấp dữ liệu vi phạm các chính sách sau.

 • Nội dung rác: Chúng tôi nghiêm cấm nội dung rác. Đảm bảo bất kỳ nội dung nào đã biết là có chứa văn bản vô nghĩa, lặp lại hoặc không phù hợp sẽ được đánh dấu là nội dung rác trong nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng thuộc tính <is_spam>.
 • Sản phẩm hoặc hành động nguy hiểm: Không gửi bài đánh giá về những sản phẩm thuộc diện quản lý có thể gây thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương. Ví dụ: không gửi bài đánh giá về súng, sản phẩm liên quan đến thuốc lá hoặc thuốc thuộc diện quản lý. Ngoài ra, không bao gồm những nội dung mô tả hoặc hướng dẫn cách hoàn thành các hoạt động nguy hiểm và/hoặc bất hợp pháp trên phạm vi rộng.
 • Số điện thoại, địa chỉ email hoặc URL: Không gửi số điện thoại, địa chỉ email và đường liên kết đến các trang web khác trong nội dung bài đánh giá.
 • Thông tin cá nhân và thông tin mật: Không gửi các bài đánh giá chứa thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên đầy đủ, thông tin thẻ tín dụng, số bảo hiểm quốc gia, thông tin về giấy phép lái xe, v.v.
 • Sử dụng ngôn từ phù hợp: Không gửi bài đánh giá sử dụng ngôn từ tục tĩu, thô tục hoặc gây phản cảm hoặc có nội dung mô tả cảnh bạo lực, thương tích nghiêm trọng hoặc cái chết, thể hiện tính công kích cá nhân hoặc phỉ báng.
 • Xung đột lợi ích: Không gửi bài đánh giá được trả tiền hoặc không trung thực. Bài đánh giá có giá trị nhất khi đó là những bài đánh giá trung thực và không thiên vị. Chúng tôi sẽ xoá các bài đánh giá mà chúng tôi cho rằng có xung đột lợi ích và/hoặc là bài viết của nhân viên hoặc người được hưởng lợi ích từ việc bán sản phẩm. Chỉ gửi những bài đánh giá có nội dung trung thực do những khách hàng đã mua hàng cung cấp.
 • Nội dung bất hợp pháp: Không gửi bài đánh giá có chứa hoặc liên kết với nội dung bất hợp pháp, chẳng hạn như các đường liên kết khuyến khích việc bán thuốc theo toa mà không có toa thuốc, thuốc bất hợp pháp, hàng giả hoặc vũ khí bất hợp pháp. Nội dung này bị cấm.
 • Phần mềm độc hại và lừa đảo: Không gửi các bài đánh giá chứa đường liên kết đến phần mềm độc hại, virus hoặc phần mềm gây hại khác. Chúng tôi cấm nội dung lừa đảo hay nội dung khác gây hại hoặc can thiệp vào hoạt động của mạng, máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng khác của Google hay các bên khác.
 • Nội dung có bản quyền: Không gửi những bài đánh giá vi phạm quyền của người khác, bao gồm bản quyền. Để biết thêm thông tin hoặc gửi yêu cầu theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), vui lòng xem lại quy trình liên quan đến bản quyền của chúng tôi.
 • Vi phạm nhãn hiệu: Không gửi nội dung sử dụng nhãn hiệu theo cách có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm trong bài đánh giá.
 • Đạo văn: Không gửi các bài đánh giá chứa nội dung bị chiếm đoạt từ người khác hoặc pháp nhân khác.
 • Nội dung tự động: Chúng tôi cấm những bài đánh giá được tạo chủ yếu bằng một chương trình tự động hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu phát hiện nội dung như vậy, bạn nên đánh dấu nội dung đó là nội dung rác trong nguồn cấp dữ liệu bằng cách sử dụng thuộc tính <is_spam>.
 • Tài liệu khiêu dâm: Không gửi những bài đánh giá chứa tài liệu khiêu dâm. Chúng tôi cũng cấm những bài đánh giá có tính chất lạm dụng tình dục trẻ em hoặc thể hiện trẻ trong tư thế khiêu dâm. Đối với loại nội dung này, chúng tôi sẽ xoá bài đánh giá, đóng nguồn cấp dữ liệu đánh giá sản phẩm đồng thời gửi báo cáo lên Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và Bị bóc lột (NCMEC) và cơ quan thi hành pháp luật. Nội dung này bị cấm.
 • Lời nói hận thù: Không gửi các bài đánh giá có chủ trương chống lại một số nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tính dục hoặc bản dạng giới. Không được phép sử dụng ngôn từ bạo lực, nội dung khủng bố hoặc nội dung có mục đích kích động và khuyến khích các hành vi bạo lực hay hành vi cực đoan trong bài đánh giá.
 • Quảng cáo chéo các sản phẩm/trang web khác: Chúng tôi cấm những bài đánh giá chứa nội dung quảng cáo cho các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác không liên quan. Nếu phát hiện nội dung như vậy, bạn nên đánh dấu nội dung đó là nội dung rác trong nguồn cấp dữ liệu bằng cách sử dụng thuộc tính <is_spam>.
 • Bài đánh giá lạc đề: Chúng tôi có thể xoá những bài đánh giá chủ yếu tìm cách thảo luận về các chủ đề khác không liên quan đến chính sản phẩm. Bao gồm các bình luận về thông tin vận chuyển và giao hàng, trải nghiệm với những nhà bán lẻ cụ thể, cuộc tranh cãi chính trị hoặc xã hội, sự công kích người khác hoặc không thể hiện trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm. Quy định này cũng áp dụng cho phản hồi của người bán đối với bình luận của người đánh giá.
 • Mạo danh: Chúng tôi cấm bài đánh giá của những người giả mạo người khác.
 • Ngôn ngữ: Bài đánh giá phải được gửi bằng ngôn ngữ gốc dùng để viết bài đánh giá. Google sẽ hiển thị bài đánh giá ở ngôn ngữ gốc và kèm theo chế độ dịch sang ngôn ngữ của người dùng trên trang Mua sắm.
 • Nội dung trùng lặp: Mỗi bài đánh giá chỉ nên xuất hiện trong một nguồn cấp dữ liệu và chỉ xuất hiện một lần trong nguồn cấp dữ liệu đó. Nếu một bài đánh giá áp dụng cho nhiều biến thể của một sản phẩm, thì nó phải được chỉ định bằng cách cung cấp nhiều số nhận dạng sản phẩm duy nhất và URL kèm theo bài đánh giá. Bài đánh giá giống hệt không được xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của các nhà bán lẻ khác. Nhà bán lẻ phải sở hữu bài đánh giá và không được gửi những nội dung trên Google do các nguồn khác cung cấp. Trong trường hợp có các bài đánh giá trùng lặp trong nhiều nguồn cấp dữ liệu, chúng tôi có thể đưa một hoặc nhiều bài đánh giá hoặc toàn bộ nguồn cấp dữ liệu vào danh sách chặn.

Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải có chất lượng cao

Chất lượng tổng thể của các bài đánh giá càng cao thì càng tác động nhiều đến quyết định mua của người mua sắm. Để tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu, hãy đảm bảo rằng các bài đánh giá của bạn có nội dung phù hợp và hữu ích với những người mua sắm đang tìm hiểu sản phẩm. Một bài đánh giá đơn giản khẳng định là "thích lắm luôn!!!!!!!!!!!!!!! :):)" không có thông tin phù hợp và được coi là có chất lượng thấp. Bài đánh giá chất lượng thấp có thể không được hiển thị.

Ví dụ: chúng tôi có thể xoá các bài đánh giá hoặc chặn toàn bộ nguồn cấp dữ liệu chứa:

 • Nội dung chất lượng thấp: Bài đánh giá hoặc bình luận trong bài đánh giá mà chỉ có một phần, nội dung không đầy đủ hoặc quá ngắn, có định dạng tệ, dấu câu kém chính xác hoặc có văn bản vô nghĩa.
 • Văn bản tạo sẵn: Ví dụ như văn bản được điền sẵn cho người dùng.
 • Nội dung không hoạt động được: URL sản phẩm [product_url] phải dẫn đến trang web của người bán và không được giống nhau. Trang sản phẩm đang hoạt động phải hiển thị bài đánh giá. URL bài đánh giá [review_url] phải hoạt động được và dẫn đến một trang có hiển thị bài đánh giá.

Chính sách chương trình của chúng tôi không cho phép bạn chuyển đổi hệ thống đánh giá có ít hơn 5 sao thành hệ thống đánh giá 5 sao. Ví dụ: Bạn không thể sử dụng điểm xếp hạng theo sao cho câu hỏi lựa chọn Có/Không, chẳng hạn như "Bạn sẽ mua lại sản phẩm này chứ?"


Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải do nhà bán lẻ thu thập và sở hữu

Bạn phải thu thập và sở hữu các bài đánh giá bạn chia sẻ với Google. Bạn có thể chia sẻ bài đánh giá trực tiếp hoặc thông qua một đơn vị tập hợp được phê duyệt bên thứ ba, nhưng chúng tôi không chấp nhận bài đánh giá do những nguồn khác cung cấp.

Chính sách này có một vài ngoại lệ:

 • Những nhà bán lẻ có trang web thương mại điện tử lưu trữ trên một trang web thương mại trực tuyến có chức năng thu thập và chia sẻ bài đánh giá cho những nhà bán lẻ này.
 • Nếu một doanh nghiệp quản lý tài khoản thay mặt cho một nhà bán lẻ muốn chia sẻ bài đánh giá với Google, thì những tài khoản được quản lý đó đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Nhà bán lẻ có thể gửi cùng một nguồn cấp dữ liệu bài đánh giá cho tất cả các đơn vị trực thuộc của mình, nếu nhà bán lẻ thu thập bài đánh giá cho tất cả các đơn vị trực thuộc đó và không thể chỉ định quyền sở hữu bài đánh giá cho từng đơn vị trực thuộc. Nếu đây là trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Nhà bán lẻ tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm thông qua chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google.

Hình ảnh do người dùng tạo trong các bài đánh giá sản phẩm

Nguồn cấp dữ liệu có thể chứa hình ảnh do người dùng sở hữu và gửi cho các bài đánh giá sản phẩm. Hình ảnh do người dùng sở hữu và tạo phải tuân thủ các chính sách nội dung và chất lượng của Google mà đã đề cập trước đó cũng như các tiêu chí định dạng.

Kiểu ảnh – Việc nên làm và việc không nên làm khi định dạng ảnh
Nên Không nên
Gửi hình ảnh có chất lượng cao (độ phân giải cao) từ khách hàng của bạn Gửi hình ảnh tối hoặc mờ
Gửi hình ảnh mà khách hàng của bạn đã tự chụp Sử dụng hình ảnh mà khách hàng không tự chụp
Đảm bảo rằng hình ảnh do khách hàng gửi là phù hợp Sử dụng hình ảnh của khách hàng có chứa hình ảnh, quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi không phù hợp
Đảm bảo rằng hình ảnh do khách hàng của bạn gửi có sử dụng tối thiểu các bộ lọc Sử dụng hình ảnh của khách hàng có chứa ảnh chụp màn hình, bản vẽ hoặc các định dạng khác không phải ảnh
Đảm bảo rằng hình ảnh mà khách hàng của bạn gửi có sử dụng văn bản hoặc lớp phủ phù hợp Sử dụng ảnh của khách hàng có chứa lớp phủ văn bản gây mất tập trung hoặc không phù hợp

Người dùng có thể đưa ra phản hồi về những hình ảnh họ cảm thấy không liên quan, có chất lượng thấp, v.v.

Cách báo cáo hình ảnh vi phạm chính sách:

 1. Nhấp vào mục "Phản hồi".
 2. Chọn lý do phù hợp nhất với phản hồi của bạn.
 3. Nhấp vào nút gửi.
Lưu ý: Bạn không được phép xuất bản ảnh chụp tại nhà riêng, địa điểm không phải địa điểm công cộng hoặc tại các địa điểm riêng tư khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Không xuất bản ảnh mà những người trong ảnh có thể bị nhận dạng mà không có sự cho phép của họ.

Chúng tôi kết hợp quy trình đánh giá tự động và quy trình đánh giá thủ công để đảm bảo rằng nội dung và bài đánh giá tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Các công nghệ thực thi của chúng tôi sử dụng thuật toán dựa trên công nghệ học máy để giúp bảo vệ người bán và người dùng bằng cách giữ an toàn cho các nền tảng mua sắm của chúng tôi. Những trường hợp phức tạp, tinh vi hoặc nghiêm trọng hơn sẽ do các chuyên gia được đào tạo đặc biệt của chúng tôi xem xét và đánh giá. Họ là người đánh giá những nội dung mà thuật toán sẽ gặp khó khăn khi tự xử lý, chẳng hạn như nội dung cần phải hiểu ngữ cảnh.

Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đối với những nội dung và bài đánh giá vi phạm chính sách của chúng tôi. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm việc từ chối nội dung hoặc bài đánh giá vi phạm, cũng như đưa ra cảnh báo hoặc tạm ngưng tài khoản nếu vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách nhiều lần.

Khi có yêu cầu, đôi khi, chúng tôi sẽ xoá nội dung theo luật hiện hành hoặc để thực thi lệnh toà. Bạn có thể gửi yêu cầu pháp lý ở đây.


Yêu cầu xem xét các vấn đề về chương trình Xếp hạng sản phẩm

Nếu nội dung của bạn bị từ chối và bạn đã khắc phục vấn đề hoặc bạn không đồng ý với vấn đề, bạn có thể đề nghị xem xét. Nếu việc xem xét thành công, vấn đề sẽ không xuất hiện nữa. Nếu vẫn bị từ chối và bạn không chắc nên làm gì tiếp theo, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Nếu bạn đang hợp tác với nền tảng của bên thứ ba, thì một số hướng dẫn trong các hướng dẫn sau có thể không áp dụng cho bạn. Hãy liên hệ với nền tảng bên thứ ba của bạn để được hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề hoặc hoàn tất việc cần làm. Tìm hiểu cách yêu cầu hỗ trợ nếu bạn sử dụng nền tảng không phải của Google.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính