Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Chính sách chương trình Xếp hạng sản phẩm

A custom icon for Merchant Center Classic Article Header.

Để tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm bằng cách tải nguồn cấp dữ liệu đánh giá lên, bạn phải có ít nhất 50 bài đánh giá trong nguồn cấp dữ liệu Xếp hạng sản phẩm của mình.

Nếu bạn đang tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm thông qua chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google, các bài đánh giá của bạn sẽ được chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google thu thập và gửi đến Merchant Center.

Dưới đây là các chính sách bổ sung áp dụng cho tất cả nhà bán lẻ đăng ký tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm:

Nhà bán lẻ phải chia sẻ tất cả các bài đánh giá của mình với Google thông qua bản tin cập nhật hàng tháng

Để tạo trải nghiệm minh bạch và toàn diện cho người mua sắm, bạn phải chia sẻ tất cả các bài đánh giá sản phẩm của mình với Google, bao gồm cả các bài đánh giá có điểm thấp. Bạn cần phải gửi nguồn cấp dữ liệu đánh giá đầy đủ ít nhất một lần mỗi tháng hoặc thường xuyên hơn. Chúng tôi thấy rằng các bài đánh giá càng mới thì càng có liên quan nhiều hơn đến những người mua sắm đang tìm hiểu về sản phẩm. Nếu bạn không làm mới các bài đánh giá mỗi tháng, thì nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ bị coi là cũ và sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm.

Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải tuân thủ chính sách nội dung

Tất cả các bài đánh giá phải tuân thủ chính sách nội dung của Google. Chúng tôi xóa các bài đánh giá vi phạm chính sách này.
 • Dùng mánh khóe để tăng thứ hạng tìm kiếm: Đảm bảo nguồn cấp dữ liệu đánh giá của bạn không có văn bản không liên quan, lặp đi lặp lại hoặc vô nghĩa.
 • Số điện thoại, địa chỉ email hoặc URL: Không đăng số điện thoại, địa chỉ email và đường liên kết đến các trang web khác trong nội dung đánh giá.
 • Thông tin cá nhân và thông tin mật: Không gửi các bài đánh giá chứa thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, thông tin thẻ tín dụng, số báo thuế, thông tin giấy phép lái xe, v.v.
 • Giữ gìn sự trong sáng của bài đánh giá: Không được sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm. Chúng tôi xóa những bài đánh giá thể hiện tính công kích cá nhân.
 • Xung đột lợi ích: Các bài đánh giá có giá trị nhất khi chúng trung thực và không thiên vị. Chúng tôi xóa các bài đánh giá mà chúng tôi cho rằng có xung đột lợi ích và/hoặc là bài viết của nhân viên hoặc người được hưởng lợi ích từ việc bán sản phẩm. Gửi bản đánh giá có nội dung trung thực từ những khách hàng đã mua sản phẩm và không gửi bản đánh giá được trả tiền để viết.
 • Nội dung bất hợp pháp: Không đăng bài đánh giá có chứa hoặc liên kết tới nội dung bất hợp pháp, chẳng hạn như các đường liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán thuốc theo đơn mà không có đơn thuốc của bác sĩ.
 • Nội dung có bản quyền: Không đăng những bài đánh giá vi phạm quyền của người khác, bao gồm bản quyền. Để biết thêm thông tin hoặc gửi yêu cầu theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA), vui lòng xem lại thủ tục liên quan đến bản quyền của chúng tôi.
 • Đạo văn: Chúng tôi không cho phép chiếm đoạt nội dung bài viết của người khác trong bài đánh giá.
 • Nội dung khiêu dâm: Chúng tôi không cho phép các bài đánh giá chứa nội dung khiêu dâm. Chúng tôi cũng không cho phép các bài đánh giá có tính chất lạm dụng tình dục trẻ em hoặc thể hiện hình ảnh trẻ em trong tư thế khiêu dâm. Đối với loại nội dung này, chúng tôi sẽ xóa bài đánh giá, đóng nguồn cấp dữ liệu đánh giá sản phẩm đồng thời gửi báo cáo lên Trung tâm bảo vệ trẻ em mất tích và bị bóc lột cấp quốc gia (NCMEC) và cơ quan thi hành pháp luật.
 • Ngôn từ kích động thù địch: Chúng tôi không cho phép các bài đánh giá có chủ trương chống lại các nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới. Không nên sử dụng ngôn ngữ bạo lực trong các bài đánh giá.
 • Quảng cáo chéo các sản phẩm/trang web khác: Bài đánh giá không được bao gồm nội dung quảng cáo cho các trang web, sản phẩm, dịch vụ khác, v.v.
 • Bài đánh giá lạc đề: Chúng tôi không chấp nhận các bài đánh giá chủ yếu tìm cách thảo luận các chủ đề khác không liên quan đến sản phẩm. Điều này bao gồm các nhận xét về phí vận chuyển và giao hàng, trải nghiệm với nhà bán lẻ cụ thể, tranh cãi chính trị hoặc xã hội và công kích người khác. Chúng tôi sẽ xóa những bài đánh giá không mô tả việc trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.
 • Mạo danh: Chúng tôi không chấp nhận những bài đánh giá của những người tự nhận mình là người khác.
 • Ngôn ngữ: Các bài đánh giá sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ ban đầu được dùng để viết bài đánh giá. Trang Mua sắm có tùy chọn để dịch bài đánh giá sang ngôn ngữ của người dùng.
 • Nội dung trùng lặp: Mỗi bài đánh giá chỉ nên xuất hiện trong một nguồn cấp dữ liệu. Bài đánh giá giống hệt không được xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của những nhà bán lẻ khác. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nhà bán lẻ phải sở hữu bài đánh giá và không sử dụng nội dung được cung cấp từ các nguồn khác. Trong trường hợp các bài đánh giá trùng lặp trong nhiều nguồn cấp dữ liệu, chúng tôi có thể đưa một hoặc nhiều bài đánh giá hoặc toàn bộ nguồn cấp dữ liệu vào danh sách cấm.

Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải có chất lượng cao

Chất lượng tổng thể của các bài đánh giá của bạn càng cao thì càng có tác động lớn đến quyết định mua của người mua sắm. Để tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu, hãy đảm bảo rằng các bài đánh giá của bạn có nội dung phù hợp và có giá trị đối với những người mua sắm nghiên cứu sản phẩm. Ví dụ: Một bài đánh giá như “luv it!!!!!!!!!!!!!!! :):)” không có thông tin phù hợp và được coi là có chất lượng thấp. Bài đánh giá chất lượng thấp có thể không được hiển thị.

Chính sách chương trình của chúng tôi không cho phép bạn chuyển đổi hệ thống đánh giá có ít hơn 5 sao thành hệ thống đánh giá 5 sao. Ví dụ: Bạn không thể sử dụng điểm xếp hạng theo sao cho câu hỏi lựa chọn Có/Không, chẳng hạn như "Bạn sẽ mua lại sản phẩm này chứ?"

Nguồn cấp dữ liệu đánh giá phải do nhà bán lẻ thu thập và sở hữu

Bạn phải thu thập và sở hữu các bài đánh giá bạn chia sẻ với Google. Bạn có thể chia sẻ bài đánh giá trực tiếp hoặc thông qua đơn vị tập hợp của bên thứ ba được chấp thuận, nhưng chúng tôi không chấp nhận những bài đánh giá được cung cấp từ các nguồn khác.

Chính sách này có một vài ngoại lệ:

 • Những nhà bán lẻ có trang web thương mại điện tử lưu trữ trên một trang web thương mại trực tuyến có chức năng thu thập và chia sẻ bài đánh giá cho những nhà bán lẻ này.
 • Nếu một doanh nghiệp quản lý tài khoản thay mặt cho một nhà bán lẻ muốn chia sẻ bài đánh giá với Google, thì những tài khoản được quản lý đó đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Nhà bán lẻ có thể gửi cùng một nguồn cấp dữ liệu đánh giá cho tất cả các đơn vị trực thuộc của mình nếu nhà bán lẻ thu thập bài đánh giá cho tất cả các đơn vị trực thuộc đó và không thể chỉ định quyền sở hữu bài đánh giá cho từng đơn vị trực thuộc. Nếu đây là trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Nhà bán lẻ tham gia chương trình Xếp hạng sản phẩm thông qua chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google.

Hình ảnh do người dùng tạo trong các bài đánh giá sản phẩm

Nguồn cấp dữ liệu có thể chứa hình ảnh do người dùng sở hữu và gửi cho các bài đánh giá sản phẩm. Hình ảnh do người dùng sở hữu và tạo phải tuân thủ các chính sách nội dung của Google đã đề cập trước đó và các tiêu chí định dạng.
Kiểu ảnh - Việc nên làm và việc không nên làm khi định dạng ảnh
Nên làm Không nên làm
Gửi hình ảnh có chất lượng cao (độ phân giải cao) từ khách hàng của bạn Gửi hình ảnh tối hoặc mờ
Gửi hình ảnh mà khách hàng của bạn đã tự chụp Sử dụng hình ảnh mà khách hàng không tự chụp
Đảm bảo rằng hình ảnh do khách hàng gửi là phù hợp Sử dụng hình ảnh của khách hàng có chứa hình ảnh, quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi không phù hợp
Đảm bảo rằng hình ảnh do khách hàng của bạn gửi có sử dụng tối thiểu các bộ lọc Sử dụng hình ảnh của khách hàng có chứa ảnh chụp màn hình, bản vẽ hoặc các định dạng khác không phải ảnh
Đảm bảo rằng hình ảnh mà khách hàng của bạn gửi có sử dụng văn bản hoặc lớp phủ phù hợp Sử dụng ảnh của khách hàng có chứa lớp phủ văn bản gây mất tập trung hoặc không phù hợp

Người dùng có thể báo cáo các hình ảnh vi phạm chính sách về hình ảnh và bài đánh giá của Mua sắm.

Nếu phát hiện thấy hình ảnh vi phạm chính sách, hãy làm theo các bước sau đây để báo cáo:

 1. Nhấp vào biểu tượng cờ để mở menu báo cáo lạm dụng.
 2. Chọn loại lạm dụng phù hợp với nội dung bạn đã xem.
 3. Nhấp vào nút gửi để báo cáo trường hợp lạm dụng.
Lưu ý: Bạn không được phép xuất bản ảnh chụp tại nhà riêng, địa điểm không phải địa điểm công cộng hoặc tại các địa điểm riêng tư khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Không xuất bản hình ảnh mà những người trong ảnh có thể bị nhận dạng khi không có sự cho phép của họ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false