Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Zásady pro hodnocení produktů

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Pokud se chcete do programu Hodnocení produktů zapojit nahráním zdroje recenzí, musíte mít v tomto zdroji hodnocení alespoň 50 recenzí.

Pokud se podílíte na hodnocení produktů v rámci programu Zákaznické recenze Google, vaše recenze shromažďuje služba Zákaznické recenze Google, která je odesílá do služby Merchant Center.

Na všechny prodejce zaregistrované do programu Hodnocení produktů se vztahují také tyto další zásady:

Prodejce musí s Googlem sdílet všechny své recenze prostřednictvím pravidelných měsíčních aktualizací

Pokud nebude výslovně uvedeno jinak, jste povinni s Googlem sdílet veškeré recenze produktů, a to včetně recenzí s nízkým hodnocením, abyste zákazníkům poskytli transparentní a úplné informace. Minimálně jednou za měsíc je nutné odeslat kompletní zdroj recenzí, ale může to být i častěji. Dospěli jsme k závěru, že čím jsou recenze aktuálnější, tím jsou pro zákazníky zkoumající určitý produkt relevantnější. Pokud recenze alespoň jednou za měsíc neaktualizujete nebo pokud je přestanete aktivně shromažďovat, bude váš zdroj považován za zastaralý a přijdete o možnost hodnocení produktů využívat.


Zdroje recenzí musí splňovat obsahové zásady

Všechny recenze musí splňovat obsahové zásady společnosti Google. Můžeme odebrat recenze nebo zablokovat celé feedy, které tyto zásady porušují.

 • Spam: Nepovolujeme spamový obsah. Zajistěte, aby veškerý obsah, o kterém je známo, že obsahuje irelevantní, opakující se nebo nesmyslné texty, byl ve zdroji označen pomocí atributu <is_spam>.
 • Nebezpečné produkty nebo činy: Neodesílejte recenze regulovaných produktů, které mohou způsobit škodu, újmu nebo poranění. Neodesílejte například recenze na zbraně, tabákové výrobky nebo regulovaná léčiva. Rovněž nesdílejte obsah, který zobrazuje nebo poskytuje pokyny k provádění nebezpečných či obecně nezákonných činností.
 • Telefonní čísla, e‐mailové adresy a adresy URL: V recenzích neuvádějte telefonní čísla, e‐mailové adresy ani odkazy na další weby.
 • Osobní a důvěrné informace: Neodesílejte recenze, které obsahují osobní údaje, mimo jiné včetně celých jmen, údajů o platebních kartách, rodných čísel, údajů z řidičského průkazu apod.
 • Nevhodný obsah: Neodesílejte recenze, které obsahují obscénní, nemravné či urážlivé výrazy nebo zahrnují obsah zobrazující násilí, vážné zranění, smrt či osobní útoky nebo jsou pomlouvačné.
 • Střet zájmů: Neodesílejte recenze, které byly zaplaceny nebo jsou jinak nepravdivé. Nejcennější recenze jsou ty, které jsou čestné a objektivní. Odstraňujeme recenze, které jsou podle nás ve střetu zájmu nebo byly napsány zaměstnanci či lidmi s hmotným zájmem na produktu. Odesílejte pouze recenze poctivě získané od zákazníků, kteří u vás nakoupili.
 • Nezákonný obsah: Neodesílejte recenze, které zahrnují nezákonný obsah nebo na něj odkazují, například odkazy na weby umožňující nákup léků na předpis bez předpisu, nelegálních drog, padělaných produktů nebo nelegálně vyrobených zbraní. Tento obsah není povolen.
 • Malware a phishing: Neodesílejte recenze obsahující odkazy na malware, viry nebo jiný škodlivý software. Nepovolujeme obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran.
 • Obsah chráněný autorským právem: Neodesílejte recenze, které porušují práva druhých, včetně autorských práv. Další informace najdete v článku Odebrání obsahu z Googlu, odkud také můžete poslat žádost podle zákona Digital Millenium Copyright Act (DMCA).
 • Porušení ochranné známky: Neodesílejte obsah, který používá ochrannou známku způsobem, který by mohl vést k nejasnostem ohledně původu kontrolovaného produktu.
 • Plagiátorství: Neodesílejte recenze s obsahem vytvořeným jinou osobou nebo subjektem.
 • Automaticky generovaný obsah: Nepovolujeme recenze, které z většiny generují automatické programy nebo umělá inteligence. Pokud jste na takový obsah narazili, je nutné ho ve zdroji označit jako spam pomocí atributu <is_spam>.
 • Sexuálně explicitní materiál: Neodesílejte recenze se sexuálně explicitním obsahem. Nepovolujeme ani recenze, které obsahují sexuální zneužívání dětí nebo představují děti jako sexuální objekty. Pokud takový obsah zjistíme, danou recenzi odebereme, zablokujeme zdroj recenzí, upozorníme americký Národní úřad pro pohřešované nebo zneužívané děti (NCMEC) a případ nahlásíme orgánům činným v trestním řízení. Tento obsah není povolen.
 • Projevy nenávisti: Neodesílejte recenze propagující nebo schvalující napadání určité skupiny lidí kvůli jejich rasovému či etnickému původu, národnosti, náboženskému přesvědčení, invaliditě, pohlaví, věku, statusu veterána, sexuální orientaci nebo genderové identitě. V recenzích není povoleno agresivní vyjadřování, teroristický obsah ani obsah podněcující k násilným činům či extremistickému chování.
 • Propagace jiných produktů nebo webů: Recenze, které zahrnují propagační obsah pro jiné nesouvisející weby, produkty či služby, nejsou povoleny. Pokud jste na takový obsah narazili, je nutné ho ve zdroji označit jako spam pomocí atributu <is_spam>.
 • Nesouvisející recenze: Můžeme odstranit recenze, jejichž hlavní smysl se týká jiných témat a nesouvisí s produktem jako takovým. Jde například o komentáře k dopravě a doručení, zkušenosti s konkrétními prodejci, politicky či společensky kontroverzní názory, útoky na jiné uživatele nebo jiný obsah nesouvisející s osobními zkušenostmi s produktem. Do takového obsahu spadají rovněž odpovědi obchodníků na komentáře recenzentů.
 • Předstírání jiné identity: Nepovolujeme recenze od lidí, kteří se vydávají za jinou osobu.
 • Jazyk: Recenze je třeba odesílat v původním jazyce, ve kterém byly napsané. Google zobrazí recenze v původním jazyce a na stránce Nákupy nabídne možnost překladu do uživatelova jazyka.
 • Duplicitní obsah: Každá recenze by se měla objevit pouze v jednom zdroji, a to pouze jednou. Pokud se recenze vztahuje k několika variantám produktu, je třeba uvést několik jedinečných identifikátorů produktu a adres URL. Stejná recenze by se neměla objevovat ve zdrojích od různých prodejců. Prodejce by měl recenzi vlastnit a neměl by Googlu odesílat obsah získaný z jiných zdrojů. V případě duplicitních recenzí ve více zdrojích můžeme některé nebo všechny recenze či jejich zdroje zablokovat.

Zdroje recenzí musí mít vysokou kvalitu

Čím vyšší je kvalita vašich recenzí, tím větší dopad mají na nákupní rozhodnutí zákazníků. U hodnocení produktů ve formě zdroje dbejte na to, aby byly recenze relevantní a při hledání informací o produktu užitečné. Hodnocení, které jednoduše říká: „Super!!!!!!!!!!!!!!!! :):)“ neobsahuje žádné relevantní informace a je považováno za nekvalitní. Nekvalitní recenze se nemusí zobrazovat.

Můžeme například odstranit recenze nebo zablokovat celé zdroje, které obsahují:

 • Obsah nízké kvality: Částečné, neúplné nebo velmi krátké recenze nebo recenze, které obsahují špatné formátování, nesprávnou interpunkci nebo nesmyslný text.
 • Standardizovaný text: Například text, který je pro uživatele předem vyplněn.
 • Nefunkční obsah: Adresy URL produktů [product_url] musí vést na web obchodníka a neměly by být všechny stejné. Na aktivních stránkách produktů by se měly zobrazovat recenze. Adresy URL recenzí [review_url] musí být funkční a odkazovat na stránku, kde se recenze nachází.

Naše programové zásady nedovolují převádění systémů recenzí s menším počtem hvězdiček na pětihvězdičkový. Není například možné přiřadit hvězdičkové hodnocení otázce „Koupili byste si produkt znovu?“, kde je možnost pouze dvou variant (ano/ne).


Zdroje recenzí musí shromažďovat a vlastnit daný prodejce

Recenze, které sdílíte se společností Google, musíte sami shromažďovat a vlastnit. Recenze můžete sdílet přímo či prostřednictvím schváleného agregátoru třetí strany, ale recenze získané z jiných zdrojů nepřijímáme.

Existuje několik výjimek této zásady:

 • Obchodníci, jejichž stránky s elektronickým obchodem jsou hostovány internetovým tržištěm, které pro tyto prodejce shromažďuje a sdílí recenze.
 • Pokud firma spravuje účty jménem prodejce, který chce sdílet recenze se společností Google, takové klientské účty nárok mají.
 • Prodejce může poslat jediný zdroj recenzí pro všechny své dceřiné společnosti, pokud shromažďuje recenze pro všechny tyto dceřiné společnosti a vlastnictví recenzí nelze přiřadit jednotlivým dceřiným společnostem. Pokud se vás tato situace týká, obraťte se na nás.
 • Prodejci, kteří se na hodnocení produktů podílejí prostřednictvím Zákaznických recenzí Google.

Uživatelské obrázky v recenzích produktů

Zdroje mohou obsahovat obrázky vlastněné a odeslané uživateli pro recenze produktů. Obrázky vlastněné a vygenerované uživateli musí splňovat výše zmiňované obsahové zásady a zásady kvality společnosti Google i kritéria formátování.

Styl obrázku – doporučené a nedoporučené postupy formátování
Co dělat Čemu se vyhnout
Odesílání vysoce kvalitních fotek (vysoké rozlišení) od zákazníků Odesílání tmavých nebo rozmazaných fotek
Odesílání fotek, které zákazníci sami vyfotili Používání obrázků, které zákazníci nevyfotili
Zajistěte, aby byly fotky odesílané vašimi zákazníky relevantní Používání fotek zákazníků, které obsahují irelevantní snímky, reklamy nebo propagační materiály
Zajistěte, aby fotky, které vaši zákazníci odeslali, mají minimum filtrů Používání fotek zákazníků, které obsahují snímky obrazovky, nákresy nebo jiné materiály, které nejsou fotky
Zajistěte, že fotky odeslané vašimi zákazníky využívají relevantní text nebo překryvnou vrstvu. Používání fotek zákazníků obsahujících překryvný text, který je rušivý nebo irelevantní

Uživatelé mohou k obrázkům, které jsou podle nich irelevantní, nekvalitní apod., poskytnout zpětnou vazbu.

Postup nahlášení obrázku:

 1. Klikněte na možnost Zpětná vazba.
 2. Vyberte důvod, který nejlépe odpovídá vaší zpětné vazbě.
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat.
Poznámka: Fotky pořízené v soukromých sídlech, veřejně nepřístupných oblastech nebo jiných soukromých lokalitách nesmí být publikovány bez souhlasu vlastníka. Fotky, na kterých lze rozpoznat lidi, bez jejich svolení nezveřejňujte.

Dodržování zásad zajišťujeme pomocí kombinace automatických kontrol a kontrol našimi lidmi. Naše technologie pro prosazování zásad používají algoritmy strojového učení, aby chránily obchodníky i uživatele a zajišťovaly bezpečnost našich nákupních platforem. Složitější, atypické nebo závažnější případy kontrolují a vyhodnocují naši speciálně vyškolení odborníci. Zabývají se například posuzováním obsahu, který může být pro algoritmy náročné vyhodnotit, například protože je potřeba pochopit kontext daného obsahu.

Proti obsahu a recenzím, které porušují naše zásady, podnikáme příslušné kroky. K těm patří třeba zamítnutí obsahu či recenze porušující zásady nebo pozastavení účtu z důvodu opakovaného nebo závažného porušení zásad. Opakovaná porušení zásad nebereme na lehkou váhu.

Na požádání někdy odstraňujeme obsah na základě příslušných právních předpisů nebo v reakci na soudní příkaz. Právní žádosti můžete odesílat zde.


Žádost o kontrolu problémů s hodnocením produktů

Pokud byl váš obsah zamítnut a problém jste vyřešili nebo s ním nesouhlasíte, můžete požádat o kontrolu. Pokud kontrola proběhne úspěšně, váš problém zmizí. Pokud zůstane položka zamítnuta a vy si nebudete jisti, jak postupovat dál, obraťte se nás.

Pokud používáte platformu třetí strany, některé z těchto pokynů se vás nemusí týkat. Pokyny k vyřešení problému nebo provedení úkonu vám poskytne vaše platforma třetí strany. Jak najít podporu, pokud používáte platformu třetí strany

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10364734466855171874
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525