Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu về quy cách đối với thuộc tính của quảng cáo hiển thị

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Trang này trình bày các yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với tất cả các thuộc tính bổ sung hiện có cho Tiếp thị lại động mà có thể được sử dụng cùng với đặc tả dữ liệu sản phẩm.

Quan trọng: Nếu đang cập nhật nguồn cấp dữ liệu Merchant Center ở dạng XML cho bất kỳ thuộc tính nào được nêu dưới đây, bạn phải thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm XML ở định dạng RSS 2.0. Nếu không, nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể không xử lý chính xác. Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với nguồn cấp dữ liệu XML.

Yêu cầu về kỹ thuật

Mã nhận dạng cho quảng cáo hiển thị [display_ads_id] – Mã nhận dạng của sản phẩm trong chiến dịch tái tiếp thị linh động

Riêng đối với chiến dịch tiếp thị lại động, thuộc tính này sẽ thay thế thuộc tính mã nhận dạng [id] trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Thuộc tính mã nhận dạng cho quảng cáo hiển thị [display_ads_id] của mỗi sản phẩm phải là giá trị duy nhất trong tài khoản của bạn và bạn không được sử dụng lại giá trị này trong các nguồn cấp dữ liệu. Nếu bạn có nhiều nguồn cấp dữ liệu, thì mã nhận dạng cho quảng cáo hiển thị của các sản phẩm trong các nguồn cấp dữ liệu khác nhau vẫn phải khác nhau. Bạn có thể sử dụng chuỗi chữ cái và số bất kỳ để làm mã nhận dạng cho quảng cáo hiển thị.

Trường hợp sử dụng thuộc tính này: Bạn phải sử dụng thuộc tính này khi mã sản phẩm cho chiến dịch tái tiếp thị linh động khác với thuộc tính mã nhận dạng [id] mà bạn gửi cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm.

Content API phiên bản 2 (JSON) "displayAdsId": "tddy123uk" Content API phiên bản 2 (XML) <display_ads_id>tddy123uk</display_ads_id>
Loại Văn bản
Giới hạn ký tự 50
Được phân tách bằng văn bản/phím tab tddy123uk
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:display_ads_id>tddy123uk</g:display_ads_id>
Mã nhận dạng tương tự cho quảng cáo hiển thị [display_ads_similar_id] – Nội dung đề xuất do nhà quảng cáo chỉ định

Sử dụng thuộc tính này để đề xuất các sản phẩm khác sẽ xuất hiện trong quảng cáo tiếp thị lại động.

Trường hợp sử dụng thuộc tính này: Bạn nên sử dụng thuộc tính này khi muốn đưa ra đề xuất sản phẩm riêng để công cụ đề xuất của chúng tôi xem xét. Bạn có thể gửi thuộc tính này tối đa 10 lần cho mỗi sản phẩm.

Content API v2 (JSON) "displayAdsSimilarIds": ["tddy123uk", "tddy456us"]
Content API v2 (XML) <display_ads_similar_id>tddy123uk</display_ads_similar_id><display_ads_similar_id>tddy456us</display_ads_similar_id>
Loại Văn bản
Giới hạn ký tự 50
Văn bản/Tệp được phân tách bằng ký tự tab tddy123uk, tddy456us
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:display_ads_similar_id>tddy123uk</g:display_ads_similar_id>
<g:display_ads_similar_id>tddy456us</g:display_ads_similar_id>
Tiêu đề quảng cáo hiển thị [display_ads_title] – Tiêu đề của một sản phẩm trong chiến dịch tiếp thị lại động

Riêng đối với chiến dịch tiếp thị lại động, thuộc tính này sẽ thay thế thuộc tính tiêu đề [title]. Bạn nên thêm các đặc điểm như màu sắc hoặc thương hiệu vào tiêu đề để phân biệt sản phẩm đó với các sản phẩm khác.

Trường hợp sử dụng thuộc tính này: Bạn nên sử dụng thuộc tính này khi tiêu đề bạn muốn dùng cho một sản phẩm trong chiến dịch tái tiếp thị linh động khác với thuộc tính tiêu đề [title] mà bạn gửi cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Content API v2 (JSON) "displayAdsTitle": "Áo thun có cổ nam"
Content API v2 (XML) <display_ads_title>Áo thun có cổ nam</display_ads_title>
Loại Văn bản
Giới hạn ký tự 150
Văn bản/Tệp được phân tách bằng ký tự tab Áo thun nam có cổ
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:display_ads_title>Mens Pique Polo Shirt</g:display_ads_title>

Quan trọng:

  • Bạn nên tuân thủ chặt chẽ các Nguyên tắc biên tập của chúng tôi khi sử dụng thuộc tính tiêu đề quảng cáo hiển thị [display_ads_title]. Ví dụ: bạn không nên đưa vào bất kỳ văn bản quảng cáo nào như "Giao hàng miễn phí" và không sử dụng CHỮ IN HOA.
  • Đối với các sản phẩm biến thể, bạn bắt buộc phải thêm tiêu đề chung của các sản phẩm biến thể. Ví dụ: Nếu "Áo thun nam có cổ" có loại màu đỏ và màu xanh dương, bạn có thể sử dụng một trong những tiêu đề sau:
    • Áo thun nam có cổ (Có thể dùng cho cả hai biến thể)
    • Áo thun nam có cổ – Màu đỏ (Đối với áo đỏ)
    • Áo thun nam có cổ – Màu xanh dương (Đối với áo xanh dương)
Đường liên kết cho quảng cáo hiển thị [display_ads_link] – URL thẳng đến trang đích của sản phẩm cho các chiến dịch tái tiếp thị

Khi khách hàng tiềm năng nhấp vào sản phẩm của bạn trong quảng cáo tiếp thị lại động, họ sẽ được chuyển đến URL này. URL này phải chuyển đến trang giới thiệu sản phẩm giống hệt với sản phẩm khách hàng đang xem. Riêng đối với chiến dịch tái tiếp thị linh động, thuộc tính này sẽ thay thế cả hai thuộc tính đường liên kết [link]quảng cáo chuyển hướng [ads_redirect]. Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, bạn có thể cần phải thiết lập URL này cho mục đích theo dõi.

Trường hợp sử dụng thuộc tính này: Bạn nên sử dụng thuộc tính này khi URL mà bạn muốn sử dụng cho một sản phẩm trong chiến dịch tái tiếp thị linh động khác với thuộc tính đường liên kết [link] mà bạn gửi cho quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Content API phiên bản 2 (JSON) "displayAdsLink": "https://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030" Content API phiên bản 2 (XML) <display_ads_link>https://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030</display_ads_link>

Loại URL (URL này phải bao gồm cả phần http://)
Giới hạn ký tự 2.000
Được phân tách bằng văn bản/phím tab https://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:display_ads_link>http://www.example.com/
asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030
</g:display_ads_link>
Giá trị lợi nhuận của quảng cáo hiển thị [display_ads_value] – Lợi nhuận của sản phẩm trong các chiến dịch tiếp thị lại động

Nêu rõ lợi nhuận của sản phẩm. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để đặt giá trị của lượt chuyển đổi mà sản phẩm thu hút được.

Trường hợp sử dụng thuộc tính này: Đây là thuộc tính không bắt buộc dùng để chỉ ra biên lợi nhuận của một sản phẩm.

Content API v2 (JSON) "displayAdsValue": 5.00
Content API v2 (XML) <display_ads_value>5.00</display_ads_value>
Loại Nổi
Được phân tách bằng văn bản/phím tab 5.00
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:display_ads_value>5.00</g:display_ads_value>
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] – Vị trí mà sản phẩm không được phép xuất hiện

Content API phiên bản 2 (JSON) "destinations": [
  {
   "destinationName": "Quảng cáo hiển thị",
   "intention": "không bao gồm"
  }
]
Content API phiên bản 2 (XML) <destination intention="excluded">
Quảng cáo hiển thị</destination>

Định dạng Các giá trị định trước được chấp nhận:
  • Shopping_ads
  • Display_ads
Văn bản/Tệp được phân tách bằng ký tự tab Shopping_ads, Display_ads
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:excluded_destination>Shopping_ads</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>
Cách gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_grouping]

Thuộc tính này dùng để nhóm sản phẩm một cách tùy ý. Bạn có thể sử dụng cho các bộ lọc sản phẩm để giới hạn chiến dịch đối với một nhóm sản phẩm hoặc mục tiêu sản phẩm để đặt giá thầu khác cho một nhóm sản phẩm nào đó. Đây là thuộc tính bắt buộc nếu bạn muốn đặt giá thầu khác cho các tập con khác của sản phẩm. Mỗi tập này chỉ có thể giữ một giá trị.

Xin lưu ý rằng thuộc tính này không được hỗ trợ trong chiến dịch Mua sắm.

Loại Chuỗi
Phân cách bằng văn bản/ký tự tab chăn bông
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:ads_grouping>comforters</g:ads_grouping>
Nhãn gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_labels]

Thuộc tính này tương tự như thuộc tính cách gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_grouping] nhưng có thể chứa nhiều giá trị, nhờ đó bạn có thể gắn nhiều nhãn cho một sản phẩm. Bạn có thể thêm tối đa 30 lần đối với thuộc tính nhãn gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_labels]. Thuộc tính này sẽ hoạt động với mô hình chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) và chiến dịch Video thúc đẩy hành động.

Xin lưu ý rằng thuộc tính này không được hỗ trợ trong chiến dịch Mua sắm.

Loại Chuỗi
Phân cách bằng văn bản/ký tự tab quần áo, giày dép
XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:ads_labels>quần áo</g:ads_labels>, <g:ads_labels>giày dép</g:ads_labels>
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính