Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thông tin đặc tả nguồn cấp dữ liệu

Trang này liệt kê tất cả các thuộc tính bạn cần cung cấp để sản phẩm của mình được liệt kê trong Google Mua sắm. Một số thuộc tính là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các mặt hàng, trong khi một số chỉ áp dụng cho những mặt hàng nhất định (chẳng hạn như quần áo) và một số khác chỉ mang tính đề xuất. Nếu bạn không cung cấp thuộc tính bắt buộc, thì mặt hàng đó có thể sẽ không hiển thị trong kết quả của Google Mua sắm. Trong khi nếu không có thuộc tính được đề xuất, thì mặt hàng sẽ hiển thị ít thường xuyên hơn. Hãy đọc qua toàn bộ tài liệu để đảm bảo sản phẩm của bạn hiển thị trên Google Mua sắm.

Thông số nguồn cấp dữ liệu cũng cung cấp nguyên tắc gửi dữ liệu chất lượng cao cho Google. Dữ liệu sản phẩm mới, toàn diện và chính xác sẽ giúp thu hút người dùng chú ý đến sản phẩm của bạn. Một số cách tốt nhất để tránh các lỗi vi phạm chất lượng dữ liệu phổ biến bao gồm:

Để nguồn cấp dữ liệu của bạn không bị tạm ngừng, hãy đọc kỹ các chính sách của Google Mua sắmthông tin đặc tả nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của Google Mua sắm trước khi tạo nguồn cấp dữ liệu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố