Onboardingguide

Flödesspecifikation

Den här sidan innehåller alla attribut som måste tillhandahållas om du vill att varorna visas i Google Shopping. Vissa attribut krävs för alla artiklar, vissa krävs för särskilda typer av artiklar (t.ex. kläder) och andra rekommenderas. Underlåtenhet att ange ett obligatoriskt attribut förhindrar att artikeln visas i Google Shopping-resultat, medan underlåtenhet att tillhandahålla rekommenderade attribut leder till att varor visas mer sällan. Läs igenom hela dokumentet om du vill vara säker på att dina produkter visas på Google Shopping.

Flödesspecifikationen ger även riktlinjer för inlämning av uppgifter med hög kvalitet till Google. Aktuella, omfattande och korrekta produktuppgifter hjälper till att locka användare till produkterna. Några tips som undviker vanliga överträdelser av datakvaliteten:

Förhindra avstängning av flödet genom att läsa Google Shoppings policy och Google Shoppings produktflödesspecifikationer mycket noga innan du skapar ett flöde.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt