Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Οδηγός ενσωμάτωσης

Επισκόπηση της προδιαγραφής δεδομένων προϊόντων του Merchant Center

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Η πλήρης σελίδα προδιαγραφών δεδομένων προϊόντων του Merchant Center παραθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρέχετε, προκειμένου να εμφανίζονται τα προϊόντα σας στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις προϊόντων.

Ορισμένα χαρακτηριστικά απαιτούνται για όλα τα προϊόντα, ορισμένα απαιτούνται για ορισμένους τύπους προϊόντων (όπως τα είδη ένδυσης) και άλλα απλώς συνιστώνται. Η παράλειψη παροχής ενός απαιτούμενου χαρακτηριστικού μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση του συγκεκριμένου προϊόντος στις διαφημίσεις Αγορών και στις καταχωρίσεις, ενώ η παράλειψη παροχής προτεινόμενων χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει στη λιγότερο συχνή εμφάνιση των προϊόντων. Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα σας εμφανίζονται στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις.

Η προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων παρέχει επίσης οδηγίες για την υποβολή δεδομένων υψηλής ποιότητας στην Google. Τα ενημερωμένα, ολοκληρωμένα και ακριβή δεδομένα προϊόντων θα σας βοηθήσουν να προσελκύσετε τους πελάτες στα προϊόντα σας. Ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για να αποφύγετε συνήθεις παραβάσεις ποιότητας δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

Overview of Merchant Center’s product data specification [infographic]

Για να αποτρέψετε την αναστολή της ροής σας, διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές πολιτικές για την εμφάνιση προϊόντων δωρεάν στο Google, τις πολιτικές διαφημίσεων Αγορών και την προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού