In dit Helpcentrum vindt u content voor zowel Merchant Center Next als de klassieke versie van Merchant Center. Kijk naar het logo bovenaan elk artikel om te controleren of u het artikel gebruikt voor uw Merchant Center-versie.

Feedspecificatie voor promoties

Een eigen icoon voor Merchant Center Next en de klassieke versie van Merchant Center.

In dit artikel worden alle kenmerken vermeld die u kunt invoeren in uw promotiefeed.

Als u promoties wilt gebruiken, kunt u uw productgegevens bij Google indienen via een feed. De informatie in uw feed wordt daarna gedistribueerd over verschillende Google-services, zoals Google Zoeken, het tabblad Shopping en Chrome. Promoties worden weergegeven aan klanten op desktops en mobiele apparaten in Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.


Een promotiefeed indienen

Bestandstype: U kunt een XML-bestand, door tabs gescheiden bestand ofGoogle-spreadsheet gebruiken. Een voorbeeld van een feedtemplate bekijken

Een nieuwe feed registreren en uploaden: Volg de stappen voor het registreren en uploaden van een nieuwe promotiefeed. Upload uw promotiefeed naar het Merchant Center-account dat u ook gebruikt voor uw feed voor online producten.

Google beoordeelt alle promoties op basis van het programmabeleid en de redactionele vereisten voordat ze worden getoond.

Promoties maken om specifieke producten te targeten

U kunt op de volgende manieren promoties voor specifieke producten maken:

 • Gebruik productfilterkenmerken in uw promotiefeed: Als een promotie geldt voor specifieke producten in uw productfeed, kunt u productfilterkenmerken gebruiken. Bekijk Productfilters.
 • Wijs de aanbieding-ID toe aan producten in uw productfeed: Als u wilt dat Google de producten in uw promotie herkent, dient u een waarde in voor de aanbieding-ID [promotion ID] en wijst u deze toe aan de geschikte producten in uw productfeed. Zie Promotiegroepen maken voor specifieke producten voor meer informatie over toewijzing.

Als u productfilters instelt voor de promotiefeeds en expliciete aanbieding-ID's in de productfeed, geldt de promotie voor producten die worden geselecteerd door toepassing van de productfilterkenmerken en door toewijzing van de aanbieding-ID aan uw producten.


Basisgegevens voor promoties

Neem de volgende kenmerken op in uw feed om te bepalen hoe uw promoties worden getoond:

Kenmerk Minimumvereisten in één oogopslag
Aanbieding-id [promotion_id]

Required Vereist

Syntaxis

 • De maximale lengte is 50 tekens
 • Hoofdlettergevoelig
 • Mag geen spaties of symbolen bevatten (zoals % of !)

Dit kenmerk is de unieke ID van een promotie.

Het kenmerk aanbieding-ID [promotion_id] wordt gebruikt om promoties aan specifieke producten te koppelen.

Producten die in aanmerking komen voor promotie productgeldigheid [product_applicability]

Required Vereist

Ondersteunde waarden

 • Alle producten
  [all_products]
 • Specifieke producten specific_products

Dit kenmerk geeft aan of de promotie geldt voor alle producten of alleen voor specifieke producten.

 • Als de waarde specifieke producten specific_products is, moet u productfilterkenmerken gebruiken of een aanbieding-ID [promotion_id] aan die producten toewijzen in uw productfeed. Deze specifieke producten worden voortdurend getest tijdens de promotie.
 • Als de waarde alle producten [all_products] is, hoeft u geen productfilterkenmerken of een aanbieding-ID [promotion_id] in de productfeed te gebruiken. De geldigheid van de promotie wordt getoetst aan alle artikelen in uw productfeed.

Kortingscode vereist [offer_type]

Required Vereist

Ondersteunde waarden

 • Geen code [no_code]
 • Algemene code [generic_code]

Als de waarde voor dit kenmerk generic_code is (oftewel een code die voor alle klanten hetzelfde is), is het onderstaande kenmerk vereist:

 • Algemene inwisselcode [generic_redemption_code]

Dit kenmerk geeft aan of klanten een kortingscode nodig hebben om de aanbieding te verzilveren.

Opmerking: Alle verzendpromoties moeten een geldige inwisselcode bevatten.

 • Promoties voor gratis verzending moeten een geldige kortingscode bevatten die klanten handmatig kunnen toepassen. Anders wordt de verzending behandeld als een service die standaard wordt aangeboden.

In het programmabeleid voor promoties vindt u meer informatie over hoe u inwisselcodes voor verzendpromoties opneemt.

Promotietitel [long_title]

Required Vereist

Syntaxis

 • De maximale lengte is 60 tekens.

Voorbeeld

 • Gratis beker bij aankoop

Met dit kenmerk wordt de volledige titel van de promotie opgegeven.

Belangrijk:

Volg onze redactionele vereisten nauwkeurig. Ze geven een overzicht van titelvereisten en bieden nuttige voorbeelden van acceptabele en onacceptabele titels.

De titel moet de promotie volledig en nauwkeurig beschrijven.

Startdatum promotie [promotion_effective_dates]

Required Vereist

Syntaxis

 • Start- en einddatum worden van elkaar gescheiden door een schuine streep (/).
 • De datumnotatie is (JJJJ-MM-DD), gevolgd door de letter 'T', de tijd van de dag waarop de uitverkoop begint of eindigt, en een expressie van de tijdzone voor de uitverkoop.

Voorbeeld

Als uw promotie geldig is van 03:00 uur op 19 juli 2009 tot 21:00 uur op 26 juli 2009 EST (Eastern Standard Time), dient u het volgende in:

2009-07-19T03:00:00-05:00/2009-07-26T21:00:00-05:00

Als uw promotie geldig is van 03:00 uur op 19 juli 2009 tot 21:00 uur op 26 juli 2009 GMT (Greenwich Mean Time), dient u het volgende in:

2009-07-19T03:00:00+00:00/2009-07-26T21:00:00+00:00

Belangrijk:

 • GMT is Greenwich Mean Time. -5 uur staat voor EST en -8 uur staat voor PST.
 • Voor promoties geldt een limiet van 6 maanden (183 dagen).
 • Zomertijd: -4 uur staat voor EDT en -7 uur voor PDT.

Als u de promotiebuilder gebruikt, wordt alleen het kenmerk startdatum promotie [promotion_effective_dates] ondersteund. De tijd wordt standaard ingesteld op de tijdzone van uw Merchant Center-account. Als u de promotie in een andere tijdzone wilt weergeven, past u de tijdzone handmatig aan.

Tip: U kunt uw promotie voordat deze begint valideren met het kenmerk weergaveperiode promotie [promotions_display_dates]. Meer informatie over de feedindeling en kenmerken van promoties

In aanmerking komende plek voor promotie inwisselplek [redemption_channel]

Opmerking: Dit kenmerk is alleen beschikbaar in de klassieke versie van Merchant Center.

Required Vereist

Ondersteunde waarden

 • Online [online]
 • In de winkel [in_store]*

* De waarde in de winkel is alleen van toepassing op mensen die deelnemen aan de open bèta van lokale promoties. Meer informatie over lokale promoties

Dit kenmerk geeft aan dat de promotie online geldig is.

Aanbiedingsbestemming [promotion_destination]

Required Vereist

Ondersteunde waarden

 • Shopping-advertenties [Shopping_ads]
 • Gratis vermeldingen [Free_listings]
 • YouTube-partner [YouTube_affiliate]

Voeg een ondersteunde waarde toe aan uw feed. Als u de promotie wilt indienen voor een of meerdere bestemmingen, geeft u elke bestemmingswaarde op als een afzonderlijke kolom:

 • promotion_destination: local_inventory_ads
 • promotion_destination: Shopping_ads
 • promotion_destination: Free_listings

Belangrijk:

Als u het kenmerk aanbiedingsbestemming [promotion_destination] gebruikt en geen bestemming opgeeft door een ondersteunde waarde in uw feed op te nemen, wordt uw promotie standaard getoond in Shopping-advertenties en gratis vermeldingen.

Belangrijk:

Dit zijn herhaalde velden en de waarden worden tegelijkertijd ondersteund. Waarden die in dit veld worden opgegeven, overschrijven alle standaardwaarden voor een product.

Zie Kenmerken met meerdere waarden voor meer informatie over herhaalde velden.

Opmerking:

De bestemming gratis vermeldingen [Free_listings] vereist een goedgekeurde aanbieding voor gratis vermeldingen. Daarnaast raden we u aan om een gestructureerde indeling te gebruiken voor aanbiedingen die u indient via de promotiefeed, zodat u sneller goedkeuring krijgt.

De bestemming YouTube-partner is een pilot en is op dit moment alleen beschikbaar voor bepaalde verkopers. Als u de bestemming YouTube-partner selecteert, wordt de promotie alleen getoond bij aanbiedingen van YouTube-partners.

Opmerking: Sommige namen van productbestemmingen zijn geüpdatet. Eerder konden deze waarden worden opgegeven als bestemmingen voor uw producten: Shopping Actions, Surfaces across Google en Local surfaces across Google. Deze waarden worden nog wel geaccepteerd, maar we raden u aan om uw producten te updaten met de nieuwe waarden voor deze bestemmingen: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Productfilters

Als u een promotie maakt die alleen geldt voor specifieke producten in uw productfeed, gebruikt u het productfilter in uw promotiefeed. De productfilterkenmerken gelden alleen als het kenmerk producten die in aanmerking komen voor de promotie geldige producten [product_applicability] is ingesteld op specifieke producten specific_products. Alle kenmerken in dit gedeelte zijn herhaalde velden met een limiet van maximaal 1000 in XML/csv.

De productfilterkenmerken in de onderstaande tabel bepalen welke producten in aanmerking komen voor een promotie. Als hetzelfde kenmerk meerdere keren wordt gebruikt, moet het product overeenkomen met ten minste één van de kenmerken om het filter erop toe te passen. Als er meerdere filters zijn, worden alleen de producten die onder alle filters vallen voor de promotie geselecteerd. Als één filter een product uitsluit en hetzelfde product wel binnen een ander filter valt, wordt het product uitgesloten van de promotie.

Voorbeeld:

Als u bijvoorbeeld een promotie maakt voor brand = "example1" en product_type = “Tshirt”, geldt de promotie alleen voor de producten in de productfeed met brand =“example1” en product_type = “Tshirt”.

U kunt ook een product aan een specifieke promotie koppelen door de aanbieding-ID [promotion_id] in te stellen in de productfeed.

Kenmerk Beschrijving

Product-ID voor promotie artikel-ID [item_id]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks
 • De maximale lengte is 50 tekens

De promotie geldt alleen voor producten die overeenkomen met de product-ID voor de promotie artikel-ID [item_id] die is opgegeven in dit kenmerk. Opmerking: De product-ID voor de promotie [item_id] komt overeen met de ID[id] in het kenmerk productfeedspecificatie.

Producttype [product_type]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Unicode-tekens. Aanbevolen: alleen ASCII.
 • De maximale lengte is 750 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.
De promotie geldt alleen voor producten die overeenkomen met het producttype dat is opgegeven in dit kenmerk.

Merk [brand]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Unicode-tekens. Aanbevolen: alleen ASCII.
 • De maximale lengte is 70 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.

De promotie geldt alleen voor producten die overeenkomen met het merk dat is opgegeven in dit kenmerk.

Productgroep-ID [item_group_id]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks
 • De maximale lengte is 50 tekens
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.

Deze promotie geldt voor producten die overeenkomen met de productgroep-ID [item_group_id] die is ingesteld met dit kenmerk.

Uitgesloten artikel-ID [item_id_exclusion]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks.
 • Een of meer artikel-ID's
 • De maximale lengte is 50 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.
Producten met een van deze artikel-ID's zijn uitgesloten van de promotie.

Uitgesloten producttypen [product_type_exclusion]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Unicode-tekens. Aanbevolen: alleen ASCII.
 • De maximale lengte is 70 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.

Voorbeeld

Ringen

Producten met een van deze producttypen zijn uitgesloten van de promotie.

Uitgesloten merken [brand_exclusion]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks.
 • De maximale lengte is 50 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.

Voorbeeld

Acme-producten

Producten met een van deze merken zijn uitgesloten van de promotie.

Uitgesloten productgroep-ID [item_group_id_exclusion]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks.
 • De maximale lengte is 50 tekens.
 • Hoofdlettergevoelig. Moet overeenkomen met de productfeed.
Producten met een uitgesloten productgroep-ID zijn uitgesloten van de promotie.

Promotiedetails

In de volgende gedeelten worden de verschillende kenmerken beschreven die u kunt gebruiken om gestructureerde promoties te maken, zoals 'M cadeau bij aankoop van N'.

 • 'Basisvoorwaarden' worden gebruikt om de vereisten in te stellen waaraan de klant moet voldoen om de promotie te verzilveren.
 • 'Promotiecategorieën' bepalen het type promotie.
 • 'Limieten' bepalen eventuele beperkingen die u op uw promoties toepast (u kunt bijvoorbeeld een limiet instellen voor de minimumprijs of het aantal geschikte aankopen dat vereist is voordat een gebruiker een promotie krijgt).

Basisvoorwaarden

Dit kenmerk geeft de voorwaarde (een minimum aankoopbedrag) weer waaraan een klant moet voldoen om een promotie te verzilveren. Het kenmerk wordt niet gebruikt om producten te filteren die geschikt zijn voor een promotie. Gebruik productfilters om te filteren.

Enkele voorbeelden voor het maken van promoties:

 • Voor de promotie 'Gratis verzending bij aankoop van € 50' stelt u het kenmerk minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount] in op 50 EUR.
 • Voor de promotie 'Gratis draagtas bij aankoop van € 100' stelt u het kenmerk minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount] in op 100 EUR.
Kenmerk Beschrijving
Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount]

Optional Optioneel

Syntaxis

Promotiefeeds ondersteunen alleen valuta's van de opgegeven landen.

Voorbeeld

20 EUR

Met dit kenmerk stelt u het minimale aankoopbedrag in waarmee de promotie kan worden verzilverd.

Bij aankopen van hetzelfde product of een combinatie van producten voor een X-bedrag krijgt de klant bijvoorbeeld promotie Y.

Minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een geheel getal zijn

Voorbeeld

2

Met dit kenmerk wordt aangegeven hoeveel artikelen er moeten worden gekocht om in aanmerking te komen voor de promotie.

Promotiecategorieën

In de tabel hieronder staan de typen promotiecategorieën. Geef een promotiecategorie op om een gestructureerde promotie te maken, zoals een promotie 'Koop 1 en krijg er 1 gratis'. Meer informatie over gestructureerde gegevenskenmerken

U kunt maar 1 promotiecategorie aan een aanbieding-ID [promotion_id] koppelen. U kunt een promotiecategorie verder beperken met limieten. Bekijk Limieten.

Kenmerk Beschrijving

Kortingspercentage [percent_off]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een geheel getal zijn

Voorbeeld

10

Met dit kenmerk geeft u het kortingspercentage op dat in de promotie wordt aangeboden.

Bijvoorbeeld: 10% korting.

Kortingsbedrag van promotie [money_off_amount]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een getal en de valuta zijn

Voorbeeld

20,00 EUR

Met dit kenmerk wordt het kortingsbedrag aangegeven.

Bijvoorbeeld: 20,00 EUR korting.

Aantal dat in aanmerking komt voor de promotie [get_this_quantity_discount]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een geheel getal zijn

Voorbeeld

2

Dit kenmerk bepaalt het aantal artikelen waarvoor de promotie of korting geldt.

U stelt dit kenmerk bijvoorbeeld in op 1 voor een promotie 'Koop er 2 en krijg er 1 gratis' (100% korting).

Gratis verzending [free_shipping]

Optional Optioneel

Ondersteunde waarden

 • Gratis standaardverzending [free_shipping_standard]
 • Gratis verzending binnen 24 uur [free_shipping_overnight]
Met dit kenmerk geeft u het type gratis verzending aan dat in de promotie wordt aangeboden.

Cadeau met geldwaarde [free_gift_value]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een getal zijn en een valuta specificeren

Voorbeeld

400,00 EUR

Met dit kenmerk geeft u de geldwaarde aan van het cadeau dat in de promotie wordt aangeboden.

Beschrijving van cadeau [free_gift_description]

Optional Optioneel

Syntaxis

Tekenreeks mag niet langer zijn dan 100 tekens

Voorbeeld

Gratis draagtas bij aankoop van 100,00 EUR

Dit kenmerk is de beschrijving (maar niet de waarde) van een cadeau dat in de promotie wordt aangeboden.

Gebruik in plaats daarvan artikel-ID van cadeau [free_gift_item_id] als het product in uw productfeed staat.

Artikel-ID van cadeau [free_gift_item_id]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Unicode-tekens (we raden alleen ASCII aan)
 • De maximale lengte is 50 tekens

Met dit kenmerk geeft u een cadeau op als dit een artikel in uw productfeed is.

De product-ID voor promotie [item_id] die in dit kenmerk is opgegeven, is het product dat de klant als cadeau krijgt.

De product-ID voor promotie [item_id] moet overeenkomen met de ID uit uw productfeed.

Waardetype kortingsbon [coupon_value_type]

Optional Optioneel

Ondersteunde waarden:

 • no_structured_data
 • money_off
 • percent_off
 • buy_m_get_n_money_off
 • buy_m_get_percent_off
 • buy_m_get_money_off
 • free_gift
 • free_gift_with_value
 • free_gift_with_item_id
 • free_shipping_standard
 • free_shipping_overnight
 • free_shipping_two_day
 • free_shipping_with_shipping_config

Dit kenmerk geeft aan welk type promotie u toepast. Hierdoor kan Google een meer geautomatiseerd beoordelingsproces uitvoeren, zodat de promotie sneller kan worden goedgekeurd.

Als u het optionele kenmerk waardetype kortingsbon [coupon_value_type] gebruikt, moet u voor de ingediende waarde mogelijk aanvullende kenmerken gebruiken (om de informatie te verstrekken die nodig is voor uw promotie).

Als u het kenmerk waardetype kortingsbon [coupon_value_type] bijvoorbeeld instelt op kortingsbedrag [money_off], moet u ook het kenmerk kortingsbedrag van promotie [money_off_amount] gebruiken.

Er kunnen aanvullende kenmerken vereist of optioneel zijn om op te nemen in uw promotiefeed, afhankelijk van de waarde die is ingesteld voor het kenmerk waardetype kortingsbon [coupon_value_type].

Kenmerken voor gebruik met coupon_value_type in uw promotiefeed

De volgende lijst met ondersteunde waarden voor waardetype kortingsbon [coupon_value_type] toont de vereiste en optionele feedkenmerken voor elke waarde.

Geen gestructureerde gegevens [no_structured_data]

 • Vereist: Geen
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity], maximaal aantal aankopen voor promotie [limit_quantity], maximale productprijs voor promotie [limit_value], promotieprijs [promotion_price], kortingsbedrag van promotie [money_off_amount], kortingspercentage [percent_off], aantal dat in aanmerking komt voor de promotie [get_this_quantity_discounted], geldwaarde van cadeau [free_gift_value], artikel-ID van cadeau [free_gift_item_id], beschrijving van cadeau [free_gift_description]

Kortingsbedrag [money_off]

 • Vereist: Kortingsbedrag van promotie [money_off_amount]
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount]

Kortingspercentage [percent_off]

 • Vereist: Kortingspercentage [percent_off]
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount]

Koop M en krijg N korting [buy_m_get_n_money off]

 • Vereist: Kortingsbedrag van promotie [money_off_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity], aantal dat in aanmerking komt voor de promotie [get_this_quantity_discounted]
 • Optioneel: Geen

Koop M en krijg N procent korting [buy_m_get_n_percent_off]

 • Vereist: Kortingspercentage [percent_off], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity], aantal dat in aanmerking komt voor de promotie [get_this_quantity_discounted]
 • Optioneel: Geen

Koop M en krijg korting [buy_m_get_money_off]

 • Vereist: Kortingsbedrag van promotie [money_off_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]
 • Optioneel: Geen

Koop M en krijg procent korting [buy_m_get_percent_off]

 • Vereist: Kortingspercentage [percent_off], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]
 • Optioneel: Geen

Cadeau [free_gift]

 • Vereist: Beschrijving van cadeau [free_gift_description]
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Geldwaarde van cadeau [free_gift_with_value]

 • Vereist: Geldwaarde van cadeau [free_gift_value]
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Artikel-ID van cadeau [free_gift_with_item_id]

 • Vereist: Artikel-ID van cadeau [free_gift_item_id]
 • Optioneel: Minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Gratis standaardverzending [free_shipping_standard]

 • Vereist: Geen
 • Optioneel: Type gratis verzending [free_shipping_type], minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Gratis verzending binnen 24 uur [free_shipping_overnight]

 • Vereist: Geen
 • Optioneel: Type gratis verzending [free_shipping_type], minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Gratis verzending binnen 2 dagen [free_shipping_two_day]

 • Vereist: Geen
 • Optioneel: Type gratis verzending [free_shipping_type], minimum aankoopbedrag [minimum_purchase_amount], minimaal aankoopaantal voor promotie [buy_this_quantity]

Gratis verzending met verzendinstelling [free_shipping_with_shipping_config]

 • Vereist: Geen
 • Optioneel: Geen

Limieten

Deze kenmerken geven de limieten weer waaraan een klant moet voldoen om een promotie te verzilveren. Limieten worden niet gebruikt om de producten die geschikt zijn voor een promotie te filteren. Gebruik Productfilters om te filteren.

Bijvoorbeeld:

 • 'Koop er 1 en krijg er 1 gratis, maximaal 10 artikelen': stel maximaal aantal aankopen voor promotie [limit_quantity] in op 10.
 • '10% korting, tot bestelwaarde 100 EUR': stel maximale productprijs voor promotie [limit_value] in op € 100.
Kenmerk Beschrijving

Maximaal aantal aankopen voor promotie [limit_quantity]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een geheel getal zijn

Voorbeeld

5

Dit kenmerk wordt gebruikt om aan te geven hoeveel artikelen maximaal kunnen worden gekocht met deze promotie.

Maximale productprijs voor promotie [limit_value]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een getal zijn en een valuta specificeren

Voorbeeld

50.00 EUR

Dit kenmerk geeft de maximaal toegestane artikelwaarde voor deze promotie aan.

Extra kenmerken

Kenmerk Beschrijving

Weergavedatums voor promotie [promotion_display_dates]

Optional Optioneel

Syntaxis

Start- en einddatum worden van elkaar gescheiden door een schuine streep (/).

De datumnotatie is (JJJJ-MM-DD), gevolgd door de letter 'T', de tijd van de dag waarop de uitverkoop begint of eindigt en een expressie van de tijdzone voor de uitverkoop.

Voorbeeld

Als uw promotie geldig is van 03:00 uur op 19 juli 2009 tot 21:00 uur op 26 juli 2009 EST (Eastern Standard Time), dient u het volgende in:

2009-07-19T03:00:00-05:00/2009-07-26T21:00:00-05:00

Als uw promotie geldig is van 03:00 uur op 19 juli 2009 tot 21:00 uur op 26 juli 2009 GMT (Greenwich Mean Time), dient u het volgende in:

2009-07-19T03:00:00+00:00/2009-07-26T21:00:00+00:00

Belangrijk:

 • GMT is Greenwich Mean Time. -5 uur staat voor EST en -8 uur staat voor PST.
 • Voor promoties geldt een limiet van 6 maanden (183 dagen).
 • Zomertijd: -4 uur staat voor EDT en -7 uur voor PDT.

Met dit kenmerk worden de datums en tijden aangegeven waarbinnen de promotie live is op Google.com en in Shopping-advertenties.

Als het kenmerk weergavedatums voor promotie [promotion_display_date] niet is opgegeven, bepaalt de startdatum promotie [promotion_effective_dates] de datum en tijd waarbinnen de promotie live is op Google.com en Shopping-advertenties. Dit optionele kenmerk wordt alleen ondersteund door de normale promotiefeed.

Beschrijving [description]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks
 • De maximale lengte is 2500 tekens

Met dit kenmerk geeft u de promotiebeschrijving op.

De beschrijving wordt niet weergegeven aan klanten.

Algemene inwisselcode [generic_redemption_code]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks
 • De maximale lengte is 20 tekens

Voorbeeld

EXTRA20

Met dit kenmerk wordt de code opgegeven die klanten online kunnen gebruiken om de promotie te verzilveren. Dit is vereist als het kenmerk kortingscode vereist [offer_type] is ingesteld op algemene code [generic_code].

Opmerking: Alle verzendpromoties moeten een geldige inwisselcode bevatten.

Promoties voor gratis verzending moeten een geldige kortingscode bevatten die kopers handmatig kunnen toepassen. Anders wordt verzending behandeld als een service die standaard wordt aangeboden en die moet worden gespecificeerd in de productfeed. Als de promotie voor een bepaalde duur wordt aangeboden, moet de duur ook in de productfeed worden weergegeven. Bekijk het programmabeleid voor promoties voor meer informatie.

Afbeeldingslink [image_link]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • De afbeeldingslink [image_link] moet een URL zijn
 • De gelinkte afbeelding moet ten minste 200 x 200 pixels zijn
 • Er is geen vereiste beeldverhouding

Dit kenmerk is een link naar een afbeelding van de promotie of het promotieartikel.

Kleine lettertjes voor promotie [fine_print]

Optional Optioneel

Syntaxis

 • Tekenreeks
 • De maximale lengte is 500 tekens

Dit kenmerk bevat de tekst van alle algemene voorwaarden die voor de promotie geldt, zoals beperkingen en uitsluitingen.

De algemene voorwaarden worden samen met de algemene inwisselcode aan de klant weergegeven.

Promotieprijs [promotion_price]

Optional Optioneel

Syntaxis

Moet een getal en de valuta zijn

Voorbeeld

15.00 EUR

Dit kenmerk is de promotionele uitverkoopprijs van een artikel of categorie (bijvoorbeeld een promotie waarbij alle spijkerbroeken 50 EUR kosten).

De promotieprijs is beschikbaar voor klanten die een promotiecode invoeren of voldoen aan de promotievereisten.

Als u interesse heeft in promoties, vult u dit formulier in.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
7214414319027037787
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
71525