Začíname s kampaňami v Nákupoch a účtom Google Ads

Reklamy v Nákupoch sú reklamy, ktoré obsahujú množstvo informácií o výrobku, napríklad jeho obrázok, cenu a názov obchodníka. Vytvárajú sa pomocou atribútov údajov z informácií o výrobkoch, ktoré odošlete v informačnom kanáli služby Merchant Center, a zobrazujú sa ľuďom, ktorí už hľadajú tie druhy výrobkov, ktoré inzerujete.

Môžete prispôsobiť obsah svojej reklamy, nastaviť rozpočet a cenu, ktorá vám vyhovuje, a jednoduchým spôsobom sledovať účinok reklám pomocou pokročilých nástrojov na správu prehľadov a meranie výkonnosti.

Kampane v Nákupoch

Na to, aby ste mohli v službe Google Ads inzerovať svoje výrobky, budete musieť vytvoriť kampane s reklamami v Nákupoch. Kampane v Nákupoch vám umožňujú spravovať, usporiadať a optimalizovať reklamy v Nákupoch. Pomocou užitočných nástrojov na správu prehľadov a porovnávanie môžete potom monitorovať a optimalizovať výkonnosť svojej kampane.

Neoddeliteľnou súčasťou tvorby a spravovania kampaní v Nákupoch sú údaje o výrobkoch. Vďaka sprístupneniu všetkých údajov o výrobkoch vám kampane v Nákupoch umožňujú jednoduchým spôsobom prehliadať a usporiadať inventár výrobkov a prijímať informované rozhodnutia o reklamnej stratégii.

Vytvorenie kampane v Nákupoch

Inteligentné kampane v Nákupoch spájajú štandardné kampane v Nákupoch a remarketingové kampane v Obsahovej sieti. Pomocou automatických ponúk a umiestňovania reklám propagujú vaše výrobky a firmu v rôznych sieťach. Prečítajte si viac o inteligentných kampaniach v Nákupoch.

Kampane v Nákupoch používajú skupiny výrobkov. Tie vám umožňujú vybrať, pre ktoré výrobky chcete v danej kampani ponúkať ceny. Inventár môžete rozdeliť na prispôsobené skupiny výrobkov na základe ľubovoľných atribútov výrobku (kategória, typ výrobku alebo značka) a na akejkoľvek úrovni podrobností. Výrobky v skupinách výrobkov, ktoré nerozdelíte, zostanú v skupine výrobkov s označením Všetko ostatné. Pre jednotlivé skupiny výrobkov potom na základe cieľov kampane nastavíte cenové ponuky.

Po vytvorení kampane v účte Merchant Center budete môcť použiť nástroje pre maloobchod v službe Google Ads. Pomocou nich môžete spravovať svoju kampaň a ďalej rozdeliť svoje výrobky. Prečítajte si viac o vytvorení kampane v Nákupoch.

Ak ste povolili reklamy na miestny inventár, vaše predvolené kampane v Nákupoch budú obsahovať miestnu kampaň. Prečítajte si viac o propagácii miestneho inventára pomocou kampaní v Nákupoch.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory