Začínáme s kampaněmi v Nákupech Google a účtem Google Ads

Reklamy v Nákupech jsou reklamy, které zahrnují podrobnější popis produktu včetně jeho obrázku a ceny nebo názvu obchodníka. Vytvářejí se z datových atributů získaných z údajů o produktech, které odesíláte ve zdroji dat do služby Merchant Center, a zobrazují se lidem, kteří hledají typ produktů, které inzerujete.

Můžete si přizpůsobit obsah reklamy, nastavit rozpočet a cenu, která vám vyhovuje, a díky podrobným přehledům a šikovným nástrojům měřit dopad reklamy.

Kampaně v Nákupech

Abyste mohli své produkty inzerovat na Googlu, musíte ve službě Google Ads vytvořit kampaně pro své reklamy v Nákupech. Kampaně v Nákupech umožňují spravovat a optimalizovat reklamy v Nákupech. Výkon kampaní pak můžete sledovat a optimalizovat pomocí výkonných nástrojů na vytváření přehledů a srovnávání.

Při vytváření a správě kampaní v Nákupech Google hrají nezastupitelnou roli data o produktech. Díky zpřístupnění všech dat o produktech umožňují tyto kampaně snadno procházet a uspořádávat inventář produktů a kvalifikovaně se rozhodovat o reklamní strategii.

Vytvoření kampaně v Nákupech Google

Chytré kampaně v Nákupech představují kombinaci standardních kampaní v Nákupech a obsahových kampaní s remarketingem. K propagaci vašich produktů a firmy na sítích využívají automatické nabízení cen a umisťování reklam. Další informace o chytrých kampaních v Nákupech

Pomocí skupin produktů určíte, pro které produkty chcete v rámci dané kampaně nabízet ceny. Svůj inventář můžete dále členit do různě přizpůsobených skupin produktů podle libovolných vybraných atributů produktu (kategorie, typ produktu, značka) a s libovolnou úrovní podrobnosti. Ty produkty, které v rámci skupin produktů dále nerozčleníte, zůstanou ve skupině Vše ostatní. Potom pro jednotlivé skupiny produktů nastavíte cenové nabídky, jejichž výše bude záviset na cílech kampaně.

Jakmile ve službě Merchant Center kampaň vytvoříte, budete ji moci pomocí nástrojů v Google Ads zaměřených na maloobchod spravovat a své produkty dále rozčlenit. Další informace o vytváření kampaní v Nákupech Google najdete zde.

Pokud jste si aktivovali reklamy využívající místní inventář, vaše výchozí kampaně v Nákupech Google budou obsahovat i místní kampaň. Další informace o propagaci místního inventáře pomocí kampaní v Nákupech Google najdete zde.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory