Průvodce pro začátečníky

Začínáme s kampaněmi v Nákupech Google a účtem Google Ads

Reklamy v Nákupech obsahují další informace o produktu (například jeho obrázek, cenu a název či jméno obchodníka) a využívají atributy dat z informací o produktu, které odešlete do svého zdroje dat ve službě Merchant Center. Reklama se zobrazí lidem, kteří už v danou chvíli vyhledávají produkty, jež inzerujete, a je u nich tedy větší šance uspět. Můžete přizpůsobit obsah reklamy, nastavit rozpočet a cenu, která vám vyhovuje, a díky podrobným přehledům a šikovným nástrojům měřit dopad reklamy.

Aby se vaše produkty mohly uživatelům zobrazovat, musíte si pro své reklamy v Nákupech vytvořit kampaň v nástroji Google Ads. Kampaně v Nákupech Google umožňují spravovat a optimalizovat reklamy v Nákupech pro propagaci produktů na internetu. Nabízejí jednoduchý a flexibilní způsob uspořádání inventáře produktů ve službě Google Merchant Center, takže můžete snadno vytvářet kampaně upravené na míru. Výkon kampaní pak můžete sledovat a optimalizovat pomocí výkonných nástrojů na vytváření přehledů a srovnávání.

Při vytváření a správě kampaní v Nákupech Google hrají nezastupitelnou roli data o produktech. Díky zpřístupnění všech dat o produktech umožňují tyto kampaně snadno procházet a uspořádávat inventář produktů a kvalifikovaně se rozhodovat o reklamní strategii. Pomocí skupin produktů určíte, pro které produkty chcete v rámci dané kampaně nabízet ceny. Svůj inventář můžete dále členit do různě přizpůsobených skupin produktů podle libovolných vybraných atributů produktu (kategorie, typ produktu, značka, stav, ID položky, vlastní štítky) a s libovolnou úrovní podrobnosti. Ty produkty, které v rámci skupin produktů dále nezačleníte, zůstanou ve skupině Vše ostatní. Potom pro jednotlivé skupiny produktů nastavíte cenové nabídky, jejichž výše bude záviset na cílech kampaně.

Vytvořit základní kampaň v Nákupech Google přímo ve službě Merchant Center je pro obchodníky velmi jednoduché a celý proces má jen několik málo kroků. Buď vytvoříte nový účet Google Ads, nebo použijete existující a pak zadáte základní informace, jako jsou nabídka a rozpočet. V rámci této kampaně budou všechny vaše produkty zařazeny do skupiny „Vše ostatní“. Poté, co vytvoříte kampaň ve službě Merchant Center, budete moci použít všechny maloobchodní nástroje, které nabízí Google Ads, a kampaň spravovat nebo podrobněji rozdělit své produkty. Další informace o principu kampaní v Nákupech Google najdete zde.

Upozornění: Pokud jste si aktivovali reklamy využívající místní inventář, vaše výchozí kampaně v Nákupech Google budou obsahovat i místní kampaň. Další informace o propagaci místního inventáře pomocí kampaní v Nákupech Google najdete zde.

Nastavení Google Ads a propojení účtů

Abyste mohli vytvořit kampaň v Nákupech Google, potřebujete účet Google Ads propojený s účtem Merchant Center. Kampaň tak bude moci využívat data o produktech, která odešlete do účtu Merchant Center. Můžete:

  • vytvořit nový účet Google Ads,
  • použít existující účet Google Ads, ke kterému máte přístup pro správce,
  • použít jiné účty Google Ads propojené s vaším účtem Merchant Center,
  • propojit s vaším účtem Merchant Center jiný účet Google Ads.

 

Další informace o přístupu k účtu Google Ads najdete zde.

Vytvoření nového účtu Google Ads

Pokud nemáte účet Google Ads, pak se vám na kartě Google Ads v nástroji Merchant Center zobrazí možnost Vytvořit účet. Kliknutím na toto tlačítko zahájíte proces vytvoření účtu Google Ads a kampaně v Nákupech Google.

Při vytvoření nového účtu je třeba zadat následující informace:

  • Časové pásmo: stanovuje časové pásmo pro vaše přehledy.
  • Měna udává měnu cenových nabídek a stanovených rozpočtů.

 

Oba tyto údaje budou předem vyplněné podle vaší lokality, ale z příslušných rozbalovacích nabídek můžete vybrat libovolné možnosti. Tato nastavení nebude možné později změnit.

Použití existujícího účtu Google Ads, ke kterému máte přístup pro správce

Pokud máte přístup pro správce k účtu Google Ads, který používá stejné přihlašovací ID jako váš účet Merchant Center, můžete ho použít k nastavení kampaně v Nákupech Google. Proces zahájíte kliknutím na tlačítko „Vytvořit kampaň v Nákupech Google“.

Upozorňujeme, že k účtu Google Ads, který chcete použít k vytvoření kampaně v Nákupech ze služby Merchant Center, potřebujete přístup pro správce. Pokud jste přijali pozvánku na tyto úrovně přístupu k účtu Google Ads, ale přístup vám doposud nebyl přidělen, kontaktujte svého správce účtu Google Ads. Další informace o přístupu k účtu Google Ads najdete zde.

Použití jiného účtu Google Ads propojeného s vaším účtem Merchant Center

Možná existuje jeden či více účtů Google Ads ve vlastnictví jiných uživatelů (například kolegů z firmy), které jsou propojeny s vaším účtem Merchant Center. Ačkoliv k těmto účtům Google Ads nemáte přístup, můžete vybrat jeden z účtů na seznamu, který chcete použít pro svou kampaň v Nákupech, a kontaktovat vlastníka daného účtu. Vlastník účtu vám buď může přidělit přístupová práva k účtu Google Ads, nebo se sám přihlásit do Merchant Center a kampaň v Nákupech nastavit.

Dále můžete změnit stav propojení jednoho z těchto účtů Google Ads výběrem z následujících možností:

  • Možnost Aktivovat poskytne propojenému účtu Google Ads přístup k vašemu účtu Merchant Center.
  • Možnost Deaktivovat zakáže propojení mezi daným účtem Google Ads a vaším účtem Merchant Center.
  • Možnost Odstranit trvale odstraní propojení mezi účtem Google Ads a vaším účtem Merchant Center.

 

Připojení dalšího účtu Google Ads

Pokud existuje nějaký účet Google Ads, který chcete propojit se svým účtem Merchant Center, abyste mohli vytvořit kampaň v Nákupech Google (například účet reklamní agentury spravující vaše kampaně), můžete kliknout na odkaz „Propojit jiný účet“, zadat číslo zákazníka Google Ads daného účtu a uložit ho. Vlastník propojeného účtu Google Ads se pak může přihlásit ke službě Google Ads a nastavovat kampaně přímo v Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?