Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu

Tạo tài khoản Merchant Center

Để sử dụng Google Merchant Center, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản Google. Nếu bạn đã có tài khoản Google (chẳng hạn như tài khoản Gmail), hãy truy cập vào merchants.google.com rồi đăng nhập để bắt đầu.

Nếu bạn chưa có tài khoản Google, hãy truy cập vào accounts.google.com rồi nhấp vào Tạo tài khoản. Hãy làm theo lời nhắc để tạo một Tài khoản Google mới.

Khi tạo tài khoản Merchant Center, bạn sẽ được nhắc để hoàn thành các bước sau:

  1. Định cấu hình tài khoản của bạn và chọn một vị trí
  2. Đồng ý với Điều khoản dịch vụ

 

Bài viết có liên quan:

Khắc phục sự cố tài khoản của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?