Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Đăng ký Google Merchant Center

Google Merchant Center giúp hàng triệu người mua sắm trực tuyến khám phá, phát hiện và mua sản phẩm của bạn. Một bộ các chương trình, bao gồm Quảng cáo mua sắm, Các nền tảng của Google, Các nền tảng của Google tại địa phương và Mua sắm Trực tiếp, sẽ mang đến cho bạn nhiều phương thức đa dạng để đưa sản phẩm phù hợp đến với đúng khách hàng.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần có một Tài khoản Google (chẳng hạn như Gmail) để đăng ký sử dụng Merchant Center. Nếu bạn chưa có Tài khoản Google, hãy truy cập vào accounts.google.com rồi nhấp vào Tạo tài khoản.

Sau khi bạn tạo tài khoản thành công, hãy truy cập vào merchants.google.com rồi đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình để bắt đầu.

Nhập thông tin về doanh nghiệp của bạn

Thông tin về doanh nghiệp của bạn sẽ được sử dụng trong mỗi chương trình bạn đăng ký. Bạn chỉ phải nhập thông tin này một lần. Hãy thêm quốc gia nơi bạn đăng ký kinh doanh vào phần “Quốc gia của doanh nghiệp”.

Tên hiển thị của doanh nghiệp có thể là tên doanh nghiệp, tên trang web hoặc tên cửa hàng của bạn. Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của bạn sẽ là tên mà bạn nhập làm tên hiển thị của doanh nghiệp, và người dùng sẽ thấy tên này trên Google.

Hệ thống tự động điền phần múi giờ trong Merchant Center dựa trên quốc gia bạn chọn trong phần "Quốc gia của doanh nghiệp". Khi đã tạo tài khoản, bạn có thể thay đổi múi giờ trong phần cài đặt tài khoản của bạn.  

Mẹo: Việc thay đổi múi giờ sẽ làm thay đổi cách chúng tôi tính toán và báo cáo các chỉ số về hiệu quả hoạt động của bạn. Nếu bạn thay đổi múi giờ, thì những dữ liệu đã thêm vào trước khi bạn thực hiện thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng.

Xem lại các nguyên tắc

Có những nguyên tắc chung áp dụng cho mọi người bán sử dụng dịch vụ của Merchant Center. Các điều khoản có thể thay đổi tùy theo quốc gia mà bạn đã chọn. Tìm hiểu thêm về điều khoản dịch vụNguyên tắc của Merchant Center

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố