Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu

Thiết lập tài khoản của bạn

Hãy cung cấp chi tiết cơ bản về doanh nghiệp của bạn trong phần Thông tin doanh nghiệp trên Merchant Center. Bạn có thể tìm Thông tin doanh nghiệp ở bảng điều hướng trong tài khoản Merchant Center của mình. Thông tin này được sử dụng trong các chương trình khác nhau của Merchant Center, chẳng hạn như Quảng cáo mua sắm.

Thêm thông tin doanh nghiệp của bạn

Thông tin doanh nghiệp

Google sử dụng thông tin doanh nghiệp mà bạn cung cấp để hiển thị cho người dùng xem sản phẩm của bạn trực tuyến.  

 • Tên hiển thị của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp hoặc tên cửa hàng của bạn. Tên hiển thị của doanh nghiệp phải tuân theo nguyên tắc về tên cửa hàng và hiển thị trên quảng cáo của bạn.
 • Trang web: Miền lưu trữ sản phẩm của bạn. URL của bạn phải bắt đầu bằng http:// (hoặc https://) và bao gồm tên miền đầy đủ.
 • Địa chỉ doanh nghiệp: Địa điểm đặt trụ sở hoặc địa điểm đăng ký cho doanh nghiệp của bạn. 
 • Số chứng nhận đăng ký kinh doanh Hàn Quốc: số chứng nhận đăng ký kinh doanh (BRN) hợp lệ gồm 10 chữ số của bạn, nếu có.  
 • Người dùng chính: Những người sẽ sử dụng tài khoản Merchant Center của bạn hoặc nhận email về hoạt động của tài khoản.
  • Người dùng tiêu chuẩn: Người dùng có khả năng đăng nhập vào Google Merchant Center và truy cập vào mọi thứ trong tài khoản, ngoại trừ tab "Người dùng", tab "Chương trình Merchant Center", cũng như tab Đơn đặt hàng và thanh toán.
  • Quản trị viên: Người dùng có quyền truy cập thông thường cộng thêm các khả năng khác. Quản trị viên có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa vai trò của người dùng trong tab "Người dùng". Ngoài ra, quản trị viên còn có thể truy cập vào tab Chương trình Merchant Center để bật hoặc tắt các chương trình. 
  • Người liên hệ qua email: Người dùng không có khả năng truy cập vào tài khoản của bạn nhưng là người sẽ nhận được một số thông báo nhất định qua email dựa trên tùy chọn. 
 • Loại người dùng phụ:
  • Quản lý đơn đặt hàng: Người dùng chịu trách nhiệm quản lý đơn đặt hàng. 
  • Đánh giá của khách hàng qua Google: Nếu bạn đang tham gia Đánh giá của khách hàng qua Google, bạn sẽ nhìn thấy vai trò người dùng này. Bạn có thể sử dụng vai trò Đánh giá của khách hàng qua Google để chỉ cho phép truy cập vào phần Đánh giá của khách hàng qua Google trong Merchant Center. Những người dùng chỉ được gán vai trò Đánh giá của khách hàng qua Google sẽ không thể truy cập vào các phần khác trong Merchant Center. Người dùng tiêu chuẩn và Người dùng quản trị có thể truy cập vào phần Đánh giá của khách hàng qua Google theo mặc định.
  • Người quản lý thanh toán: Người dùng có thể quản lý Cài đặt thanh toán (ví dụ: thông tin doanh nghiệp và thuế, cài đặt tài khoản ngân hàng) và cấp quyền truy cập cho vai trò “Phân tích thanh toán” (còn được gọi là quyền truy cập vai trò “Phân tích thanh toán”)
  • Phân tích thanh toán: Người dùng có thể truy cập vào Bảng sao kê thanh toán. 
 • Thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng (tùy chọn): Email, url và số điện thoại liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng từ trang web của bạn. 

Trang web 

Xác minh và xác nhận URL trang web của bạn trong trang Trang web bên dưới phần Thông tin doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng trang này để xác nhận URL trang web của bạn và truy cập vào phần Thông tin doanh nghiệp để cập nhật URL của bạn.  

Lưu ý: Liên kết trang đích của sản phẩm phải khớp với miền mà bạn đã đăng ký trong Merchant Center. Nếu trang web của bạn là http://www.example.com/, thì thuộc tính "link" [liên kết] cần phải có URL như http://www.example.com/item1.html.

Trong hầu hết các trường hợp, URL tốt nhất để nhập vào là URL cấp cao nhất của trang web, chẳng hạn như http://example.com. Nếu sử dụng đường dẫn lưu trữ phụ để lưu trữ cửa hàng của mình, thì bạn phải thêm đường dẫn này vào URL, chẳng hạn như: http://stores.example.com/mystore.

Yêu cầu về URL của trang web

URL của trang web được sử dụng trong tài khoản Merchant Center của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Bắt đầu bằng http:// hoặc https://
 • Không cho phép địa chỉ IP, chẳng hạn như http://10.127.127.127
 • Không cho phép cổng, chẳng hạn như http://www.example.com:8080
 • Không cho phép phân mảnh, chẳng hạn như http://www.example.com#top
 • Tuân theo nguyên tắc của Merchant Center về yêu cầu trang web

Nếu muốn gửi mặt hàng cho nhiều miền, thì bạn sẽ phải thiết lập tài khoản nhiều khách hàng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?