V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Uživatelský přístup ve službě Merchant Center

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Informace o uživatelském přístupu ve službě Merchant Center Next naleznete zde.

Pokud chcete získat přístup k účtu Google Merchant Center, musí vás nejprve administrátor účtu Merchant Center přidat jako uživatele. Jeden účet Merchant Center může používat více uživatelů. Každý uživatel pak může svůj vlastní účet Google propojit s více účty Merchant Center.

Obsah této stránky

Administrátoři účtu mohou uživatelům přidělit různou úroveň přístupu a jednotliví uživatelé pak mohou dostávat různé typy e-mailů.

 • Standardní: Možnost přihlásit se k účtu Google Merchant Center a přístup ke všem položkám s výjimkou karty Programy Merchant Center a panelů a přehledů, u nichž je omezení.
 • Administrátor: Přístup standardní úrovně a navíc možnost přidávat, mazat nebo upravovat přístup uživatelů na kartě Uživatelé.
 • E-mailové kontakty: Uživatel nemá přístup k účtu, ale může dostávat e-maily podle nastavených předvoleb.
 • Manažer přehledů: Uživatelé s touto úrovní přístupu mají oprávnění k zobrazování a úpravám všech přehledů a panelů v účtu. Mohou upravovat úroveň přístupu k přehledům a panelům ostatním uživatelům a rozhodují o tom, zda jim bude přístup omezen, nebo ne.
Poznámka: Pokud se zobrazí chyba s oznámením, že ke službě Merchant Center nemáte přístup, zkontrolujte v Google Workspace, zda jste přístup povolili. Můžete se také obrátit na administrátory Google Workspace vaší společnosti a požádat je o aktivaci vaší e‑mailové adresy pro přístup do Merchant Center.

Uživatelé všech úrovní přístupu mohou používat atribut Ověřený vlastník webu. Když je v seznamu Uživatelé vedle jména uživatele toto označení uvedeno, znamená to, že daný uživatel web v účtu ověřil a může si ho nárokovat (pokud to už neudělal).

Tento obrázek ukazuje, jak se ověřený vlastník webu zobrazuje ve službě Google Merchant Center.

Podle toho, jaké služby jsou v daném účtu Merchant Center aktivní, mohou být k dispozici i další uživatelské role.

Tip: Pokud máte potíže s přihlášením do služby Merchant Center, přečtěte si tento článek o řešení problémů s účtem.

Pozvání nového uživatele

Administrativní uživatelé mohou pozvat další uživatele, kteří tak získají přístup k vašemu účtu Google Merchant Center. Tento krok lze provést na kartě Uživatelé v rozbalovací nabídce pod ikonou klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear]. Tito pozvaní uživatelé budou mít k účtu vlastní přihlašovací údaje. Vaše údaje tak zůstanou v bezpečí.

Aby mohl uživatel pozvánku obdržet, musí mít účet Google. Pokud účet Google nemá, může si ho vytvořit zde.

Přístup dalším uživatelům povolíte takto:

 1. účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 2. Klikněte na tlačítko plus plus.
 3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat.
 4. Klikněte na Přidat uživatele.
 5. Na další stránce vyberte pro daného uživatele požadovanou úroveň uživatelského přístupu a předvolby e-mailu.
 6. Klikněte na Uložit.

Animované znázornění postupu, kterým se do účtu Merchant Center přidávají noví uživatelé.

Pozvaní uživatelé obdrží e-mail s možností pozvánku přijmout. Dokud ji nepřijmou, bude u jejich přístupu uveden stav Nevyřízeno.


Změny uživatelských rolí

Odebrání uživatelských rolí

Pokud si nepřejete, aby měl určitý uživatel (či více uživatelů) k vašemu účtu Google Merchant Center přístup, může jej administrátor z účtu odebrat. Po odebrání se už tento uživatel do vašeho účtu Merchant Center nebude moci přihlásit.

Než uživatele odeberete, zkontrolujte, zda s ním není spojen stav ověření adresy URL vašeho webu. Pokud byste v takovém případě uživatele z účtu odebrali, mohli byste o svůj stav ověření přijít. V důsledku toho byste také přišli o stav nároku a museli byste ověření a nárokování webu dokončit s jiným uživatelem.

Postup odebrání uživatele:

 1. V účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíčeIkona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 2. V sekci Uživatelé klikněte na e-mail uživatele, kterého chcete odebrat.
 3. V sekci Stav uživatele klikněte na možnost Odebrat uživatele.

Animované znázornění postupu, kterým se odstraňují uživatelé z účtu Merchant Center.

Úprava uživatelských rolí

Role uživatelů mohou upravovat administrativní uživatelé. Postup:

 1. V účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíčeIkona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 2. V sekci Stav uživatele vyberte e-mailovou adresu, u které chcete roli upravit.

Animované znázornění postupu, kterým se upravují přístupová oprávnění uživatelů ve službě Merchant Center.


Odebrání přístupu k účtu Merchant Center

Pokud už nechcete, aby byl váš účet Google propojen s účtem Merchant Center, můžete vlastní přístup odebrat v části Předvolby.

Jakmile se z účtu Merchant Center odeberete, ztratíte k němu přístup. Kromě toho už neuvidíte změny v účtu a nebudete je moci provádět. Jestliže budete chtít přístup obnovit, kontaktujte administrátora účtu Merchant Center.

Odebrání vlastního účtu:

 1. V účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Předvolby.
 2. Vyberte položku Nastavení.
 3. Klikněte na Odebrat přístup.
 4. Odebrání účtu potvrďte opětovným kliknutím na Odebrat přístup.

Časté dotazy

Co mám dělat, když přijdu o přístup ke svému účtu Merchant Center?

Pokud jste přišli o přístup k účtu Merchant Center, můžete kontaktovat tým podpory pomocí tohoto formuláře. Budeme od vás potřebovat tyto údaje:

 • ID všech účtů Google Ads propojených s vaším účtem Merchant Center.
 • Název a cílovou zemi nedávno použitého zdroje dat.
 • ID libovolných pěti produktů z nedávno použitého zdroje.
 • Název obchodu uvedený v účtu Merchant Center.
 • Adresu URL webové stránky, kterou jste v účtu nárokovali.

Kromě výše uvedených údajů od vás budeme potřebovat ještě e-mailovou adresu, na kterou vám pak zašleme pozvánku s přístupem k účtu. E-mailová adresa nesmí být přidružena k žádnému jinému účtu Merchant Center.

Co mám dělat, když se při přidávání e-mailové adresy zobrazí chybová zpráva?

Může se stát, že se vám po zadání e-mailu uživatele, kterému chcete přístup udělit, zobrazí chybová zpráva: „E-mail jsme nemohli přidat, protože adresa není přiřazena k účtu Google. Vyberte jiný e-mail nebo vytvořte nový účet Google.“

Tato zpráva znamená, že e‑mailová adresa, pro kterou chcete přístup do služby Merchant Center povolit, není propojena s účtem Google. Aby mohla být adresa do služby Merchant Center přidána, musíte ji s účtem Google propojit.

Propojení e-mailu s účtem Google:

 1. Přejděte na stránku registrace účtů Google.
 2. Klikněte na možnost Použít aktuální e-mailovou adresu.

Jaký je doporučený postup, když ke správě webu používám nástroj Google Search Console?

Každý administrátor musí být v Search Console uveden jako vlastník vašeho webu. Další informace o ověření a nárokování webových stránek prodejny

Co se stane, když pozvánky uživatelů zůstanou nevyřízeny po několik dní?

Možná bude vhodné, abyste si přijetí pozvánky domluvili přímo s daným uživatelem. Pokud je pozvánka dlouho nevyřízena nebo pozvaný obdržel prázdný e-mail, můžete uživatele buď úplně odebrat, nebo ho odebrat, znovu přidat a poslat mu pozvánku znovu.

Můžu svůj účet Google odpojit od účtu Merchant Center?

Pokud jste administrátorem služby Merchant Center můžete účet Google odebrat jen v případě, že je k němu přidružen jiný administrativní uživatel.

Co když můj účet spravuje poskytovatel služeb, například agentura nebo porovnávač?

Pokud máte k účtu administrátorský přístup, můžete zvát nebo odebírat uživatele a upravovat úrovně přístupu ostatních uživatelů v souladu s modelem služby, na kterém jste se dohodli s agenturou nebo porovnávačem. Pokud pracujete s porovnávačem, můžete v účtu v části Uživatelé CSS vybrat úroveň přístupu k účtu.
Každý uživatel s přístupem administrátora účtu bude moci provádět úpravy v účtech, ke kterým má administrátorský přístup.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
15104477620169096899
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525