Uživatelský přístup do služby Merchant Center

Pokud chcete získat přístup k účtu Google Merchant Center, musí vás nejprve správce účtu Merchant Center přidat jako uživatele. Jeden účet Merchant Center může používat více uživatelů. Každý uživatel pak může svůj vlastní účet Google propojit s více účty Merchant Center.

Pokud máte potíže s přihlášením do služby Merchant Center, přečtěte si tento článek o řešení problémů s účtem.

Administrátoři účtu mohou uživatelům přidělit různou úroveň přístupu a jednotliví uživatelé pak mohou dostávat různé typy e-mailů.

 • Standardní: Možnost přihlásit se k účtu Google Merchant Center a přístup ke všem položkám s výjimkou karty Programy Merchant Center a panelů a přehledů, u nichž je omezení.
 • Administrátor: Přístup standardní úrovně a navíc možnost přidávat, mazat nebo upravovat přístup uživatelů na kartě Uživatelé.
 • E-mailové kontakty: Uživatel nemá přístup k účtu, ale může dostávat e-maily podle nastavených předvoleb.
 • Manažer přehledů: Uživatelé s touto úrovní přístupu mají oprávnění k zobrazování a úpravám všech přehledů a panelů v účtu. Mohou upravovat úroveň přístupu k přehledům a panelům ostatním uživatelům a rozhodují o tom, zda jim bude přístup omezen, nebo ne.

Uživatelé všech úrovní přístupu mohou používat atribut Ověřený vlastník webu. Když je v seznamu Uživatelé vedle jména uživatele toto označení uvedeno, znamená to, že daný uživatel web v účtu ověřil a může si ho nárokovat (pokud to už neudělal).

Podle toho, jaké služby jsou v daném účtu Merchant Center aktivní, mohou být k dispozici i další uživatelské role.

Poznámka:: Pokud ke správě webu používáte službu Google Search Console, doporučujeme každého uživatele s oprávněním správce současně uvést ve službě Search Console také jako vlastníka webu. Další informace o ověřování a nárokování webu

Pozvání nového uživatele

Uživatelé s oprávněním správce mohou pozvat další uživatele, kteří tak získají přístup k vašemu účtu Google Merchant Center. Tento krok lze provést na kartě Uživatelé v rozbalovací nabídce pod ikonou klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear]. Tito pozvaní uživatelé budou mít k účtu vlastní přihlašovací údaje. Vaše údaje tak zůstanou v bezpečí.

Aby uživatel mohl vaši pozvánku přijmout, musí mít účet Google. Pokud účet Google nemá, může si ho vytvořit zde.

Přístup dalším uživatelům povolíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíčeIkona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 3. Klikněte na tlačítko plus plus.
 4. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat.
 5. Klikněte na Přidat uživatele.
 6. Na další stránce vyberte pro daného uživatele požadovanou úroveň uživatelského přístupu a předvolby e-mailu.
 7. Klikněte na Uložit.

Pozvaní uživatelé obdrží e-mail s možností přijetí pozvánky. Dokud ji nepřijmou, bude u jejich přístupu uveden stav „nevyřízeno“.

Poznámka: Jestliže uživatel nepřijme pozvánku ani za několik dní, doporučujeme ho kontaktovat přímo. Pokud je pozvánka dlouho nevyřízena nebo pozvaný obdržel prázdný e-mail, můžete uživatele buď úplně odebrat, nebo ho odebrat, znovu přidat a poslat mu pozvánku znovu.
Může se stát, že se vám po zadání e-mailu uživatele, kterému chcete přístup udělit, zobrazí chybová zpráva: „E-mail jsme nemohli přidat, protože adresa není přiřazena k účtu Google. Vyberte jiný e-mail nebo vytvořte nový účet Google.“
Tato zpráva znamená, že e‑mailová adresa, pro kterou chcete přístup do služby Merchant Center povolit, není propojena s účtem Google. Aby mohl být e-mail do Merchant Center přidán, musí být s účtem Google propojen.

Propojení e-mailu s účtem Google:

 1. Přejděte na stránku registrace účtů Google.
 2. Klikněte na možnost Použít aktuální e-mailovou adresu.

Odebrání uživatelských rolí

Uživatelům může přístup do účtu Google Merchant Center odebrat administrátor. Po odebrání se už uživatelé do vašeho účtu Merchant Center nepřihlásí.

Než uživatele odeberete, zkontrolujte, zda s ním není spojen stav ověření adresy URL vašeho webu. Pokud by tomu tak bylo a vy byste tohoto uživatele z účtu odebrali, přišli byste o stav ověření (a tím i o stav nároku). Ověření a nárokování webu by pak bylo nutné provést znovu prostřednictvím jiného uživatele.

Postup odebrání uživatele:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 3. V části Uživatelé klikněte na e-mail uživatele, kterého chcete odebrat.
 4. V nabídce Stav uživatele klikněte na možnost Odebrat uživatele.

Úprava uživatelských rolí

Role uživatelů mohou upravovat administrativní uživatelé. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte možnost Přístup k účtu.
 3. V nabídce Stav uživatele vyberte e-mailovou adresu, u které chcete roli upravit.

Odebrání přístupu k účtu Merchant Center

Pokud již nechcete, aby byl váš účet Google propojen s účtem Merchant Center, můžete svůj přístup odebrat v části Předvolby.

Po odebrání z účtu Merchant Center k němu ztratíte přístup, neuvidíte změny v účtu a ani je nebudete moct provádět. Když budete chtít přístup obnovit, kontaktujte správce účtu Merchant Center.

Poznámka: Pokud jste správcem služby Merchant Center, svůj účet Google odebrat nemůžete, pokud k účtu není přidružený další správce.

Odebrání vlastního účtu:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a v nabídce Nastavení vyberte Předvolby.
 3. Vyberte položku Nastavení.
 4. Klikněte na Odebrat přístup.
 5. Odebrání účtu potvrďte opětovným kliknutím na Odebrat přístup.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
71525
false
false