Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu tên cửa hàng

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Nếu bạn đang tìm thông tin về nguyên tắc đặt tên cửa hàng trong Merchant Center Next, hãy nhấp vào đây
 

 

Khi thiết lập tài khoản, hãy đặt tên cho cửa hàng của bạn. Người dùng sẽ thấy tên cửa hàng trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của bạn.

Để đảm bảo tên cửa hàng hoạt động chính xác trong mọi trường hợp, hãy thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Nếu bạn thay đổi tên cửa hàng, các thay đổi đó sẽ hiển thị khi bạn gửi dữ liệu sản phẩm vào lần tiếp theo.

Lưu ý

Chúng tôi có thể sẽ hiển thị URL của trang web thay vì tên cửa hàng của bạn nếu tên đó có chứa lỗi hoặc không tuân thủ các yêu cầu về biên tập và tính chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn cũng sẽ thấy thông báo trên trang Chẩn đoán trong Merchant Center.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2643117728834090188
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525