Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thiết lập các tùy chọn cài đặt thuế (chỉ ở Hoa Kỳ)

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Để người dùng biết giá chính xác mà họ sẽ phải trả cho một sản phẩm, bạn phải gửi mức thuế mà bạn sẽ thu. Bài viết này giúp bạn hiểu cách thiết lập đúng các tùy chọn cài đặt thuế. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và thời điểm sử dụng của các tùy chọn cài đặt thuế

Trước khi bắt đầu (chỉ ở Hoa Kỳ)

Xin lưu ý rằng bạn sẽ thiết lập thuế suất cho mỗi tiểu bang mà bạn tính thuế ở Hoa Kỳ. Thông thường, đây sẽ là những tiểu bang mà doanh nghiệp của bạn có vị trí thực tế. Nếu sản phẩm nhắm đến thị trường Hoa Kỳ, nhưng bạn không tính thuế ở Hoa Kỳ, thì bạn vẫn phải nêu rõ thông tin đó trong chế độ cài đặt thuế.

Bạn có thể chọn một trong những cách sau để xác định thuế ở mỗi tiểu bang. Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để biết tùy chọn nào có lợi nhất cho bạn.

 • Sử dụng tùy chọn tùy chỉnh để nhập mức thuế cố định nếu bạn thu cùng một mức thuế cho tất cả khách hàng bất kể vị trí của họ.
 • Cho phép Google xác định thuế suất nếu bạn tính thuế dựa trên vị trí của khách hàng.
 • Dùng thuộc tính danh mục thuế [tax_category] nếu bạn bán sản phẩm ở một tiểu bang có thuế suất khác với thuế suất bán hàng tiêu chuẩn. Ví dụ: thực phẩm hoặc hàng may mặc có thể không bị tính thuế ở một số tiểu bang hoặc có thể bị tính thuế thấp hơn các sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về danh mục thuế
 • Dùng thuộc tính danh mục thuế [tax_category] nếu bạn thu thuế suất không theo chuẩn cho một sản phẩm hoặc sản phẩm đó được miễn thuế.

Hướng dẫn (chỉ ở Hoa Kỳ)

Dùng chế độ cài đặt tài khoản cho thuế suất tiêu chuẩn

Để thiết lập thuế suất, bạn phải đặt thuế suất cho từng tiểu bang mà bạn tính thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], rồi chọn mục Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt thuế.
 4. Khi bạn nhấp vào tùy chọn Cài đặt nâng cao, danh sách tất cả các tiểu bang sẽ hiện ra.

  Đối với mỗi tiểu bang bạn muốn tính thuế bán hàng:

  • Hãy nhấp vào nút bật/tắt để chọn tiểu bang.
  • Đối với "Thuế suất", hãy chọn một trong hai tuỳ chọn sau:
   1. Chọn “Thuế bán hàng do Google xác định” (Thiết lập tự động) để Google ước tính thuế suất dựa trên vị trí của khách hàng.
   2. Chọn "Thuế bán hàng tùy chỉnh" (Thiết lập thủ công) để nhập thuế suất cụ thể cho toàn bộ tiểu bang.
  • Nếu bạn tính thuế cho phí vận chuyển, hãy chọn mục Thuế vận chuyển.
 5. Nhấp vào Lưu ở cuối trang sau khi bạn thiết lập thuế cho từng tiểu bang đã chọn.

Thiết lập danh mục thuế

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], rồi chọn mục Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào tab Danh mục thuế.
 4. Để thêm một danh mục thuế mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Nhập tên của danh mục thuế. Hoặc nếu bạn đã nhập các giá trị vào thuộc tính danh mục thuế [tax_category] trong nguồn cấp dữ liệu thì các giá trị này sẽ được điền sẵn. Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 100 danh mục.
 6. Đối với mỗi quốc gia trong cài đặt thuế, hãy nhập thuế suất thích hợp dưới cột danh mục thuế. Nếu không cần thuế suất tùy chỉnh, hãy để trống trường này.

Dùng thuộc tính cho thuế suất không theo chuẩn

Nếu bạn có một sản phẩm có thuế suất khác hoặc được miễn thuế và bạn không thể thiết lập mức thuế suất bằng thuế suất tùy chỉnh hoặc thuế suất do Google xác định, danh mục thuế, hoặc chế độ cài đặt thuế đối với tiểu bang tự trị (thành phố/hạt riêng lẻ), hãy gửi thuộc tính thuế [tax] cho sản phẩm đó. Giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính thuế [tax] sẽ thay thế mọi chế độ cài đặt thuế trong tài khoản cho sản phẩm đó.

Lưu ý: Trước khi cập nhật chế độ cài đặt, bạn cần biết được liệu có một hệ thống khác mà bạn sử dụng có đang đồng bộ với tài khoản Merchant Center hay không. Nếu dùng API hoặc tính năng đồng bộ hóa của một bên thứ ba (ví dụ: đường liên kết tài khoản với đối tác), thì chế độ cài đặt có thể bị thay thế.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4037284770385896423
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525