Ange skatteinställningar (endast USA)

Eftersom användare behöver veta vad en produkt kostar måste du skicka in de skatter du debiterar. Den här artikeln hjälper dig att förstå hur du anger skatteinställningarna på rätt sätt. Läs mer om hur skatteinställningar fungerar och när du ska använda dem.

Innan du börjar (endast USA)

Tänk på att du ställer in skattesatser för alla delstater i USA som du debiterar skatt för. Det brukar vara de delstater företaget har förbindelser i. Om produkterna är inriktade på USA men du inte debiterar skatt i USA ska du ange det i skatteinställningarna.

Du kan välja mellan följande alternativ när du fastställer skatten i varje delstat. Kontakta en skatterådgivare om du vill veta vilka alternativ som passar dig bäst.

 • Ange en fast skattesats med det manuella alternativet om du debiterar alla kunder lika mycket skatt oavsett var de befinner sig.
 • Använd det destinationsbaserade alternativet om du debiterar skatt baserat på var din kund befinner sig. Du kan ange om du har förbindelser i alla städer och countyn eller manuellt välja specifika städer och countyn i delstater med underindelning av förbindelser.
 • Använd attributet för skattekategorier om du säljer produkter i en delstat med en skattesats som skiljer sig från normala försäljningsskattesatser. Mat eller kläder kanske t.ex. inte beskattas i vissa delstater, eller har en lägre skattesats än andra produkter. Läs mer om skattekategorier
 • Konfigurera skattesatser för delstater, countyn och städer om du säljer produkter i delstater med självstyre.
 • Använd attributet tax [skatt] om du debiterar en skattesats som inte är standard för en produkt eller om en produkt är befriad från skatt.

Anvisningar (endast USA)

Använd kontoinställningar för standardiserade skattesatser

Så här ställer du in skatter för varje delstat som du debiterar skatt i.

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på menyn Verktyg och inställningar och välj Moms.
 3. Klicka på fliken Skattekategorier.
 4. Om det är första gången du ställer in skatt ser du tre alternativ:
  1. Konfigurera inte skatt på kontonivå. Välj det här om du tar ut skatt i USA, men bara ställer in skatt med attributet tax [skatt].
  2. Konfigurera ingen förbindelse för alla delstater. Välj det här om du inte tar ut skatt i USA.
  3. Konfigurera skatt och ställ in förbindelser. Välj det här om du tar ut skatt i USA.

Tips

Om du vill byta till ett av de här alternativen i framtiden kan du klicka på Ändra uppe till höger för att se de tre alternativen igen.

 1. Klicka på Fortsätt.
 2. Om du väljer att konfigurera skatt och ställa in förbindelser:
  1. Välj Lägg till delstat och välj de delstater där du tar ut skatt.
  2. Ställ in skattesats för varje delstat. Du klickar på en delstat och väljer Skattesats:
   • Destinationsbaserad om Google ska beräkna skattesatsen för destinationsbaserade delstater.
   • Manuell om du vill ställa in en specifik skattesats. Det här är ett alternativ för ursprungsbaserade delstater eller om du vill ange en anpassad skattesats.
  3. Om du väljer en delstat med självstyre ska du välja en inställning för förbindelser:
   1. Välj förbindelser för alla countyn och städer i delstaten
   2. Välj städer eller countyn (om tillämpligt) i din delstat manuellt. (Du kan ange skatt per county i Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho och Louisiana).
    Obs! Du får bara konfigurera detaljerade förbindelser om du använder alternativet för destinationsbaserad skattesats. I det här fallet bestämmer Google skattesatsen baserat på tillämpliga bestämmelser om försäljningsskatt, kundens plats och dina inställningar för förbindelser. Om du har egna skattesatser för en delstat och inte vill att Google ska beräkna försäljningsskatten väljer du alternativet Manuellt.
  4. Om du tar ut skatt på frakt väljer du Skatt på frakt..
  5. Klicka på Spara när du har lagt till delstatens skatter.

Ställ in skattekategorier

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på menyn Verktyg och inställningar och välj Moms.
 3. Klicka på fliken Skattekategorier.
 4. Om du vill lägga till en ny skattekategori klickar du på plusknappen .
 5. Ange namnet på skattekategorin. Om du redan har angett värden i attributet tax_category [skattekategori] i ditt flöde fylls värdena i automatiskt. Obs! Du kan lägga till upp till 100 kategorier.
 6. För varje delstat i dina skatteinställningar anger du lämplig skattesats i kategorikolumnen. Om du inte behöver någon egen skattesats lämnar du fältet tomt.

Använd ett attribut för icke-standardiserade skattesatser

Om en av dina produkter har en annan skattesats eller är befriad från skatt, och du inte kan konfigurera skattesatser manuellt, destinationsbaserat eller med hjälp av förbindelser i delstater med självstyre, skickar du in attributet tax [skatt] för den produkten. Värdet du skickar in för attributet tax [skatt] åsidosätter kontots skatteinställningar för den produkten.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt