Úpravy nastavení daně (pouze USA)

Aby měli uživatelé k dispozici přesnou cenu, kterou musí platit za produkt, bude nutné uvést daně, které vybíráte. Tento článek vysvětluje, jak správně nastavit parametry daně. Podívejte se, kdy a jak se používá nastavení daně.

Než začnete (pouze USA)

Nezapomeňte, že budete nastavovat daňové sazby pro každý stát USA, v němž si účtujete daně. Zpravidla jde o státy, v nichž má vaše společnost uzlovou infrastrukturu. Pokud jsou vaše produkty cíleny na USA, ale nebudete si v USA účtovat daně, přesto toto uveďte v nastavení daní. 

Při určování daňové sazby v jednotlivých státech máte na výběr z následujících možností. Nechte si vysvětlit od daňového poradce, které možnosti vám budou nejlépe vyhovovat.

 • Použijte ruční možnost a zadejte pevnou sazbu, pokud všem zákazníkům účtujete stejnou sazbu bez ohledu na to, kde se nacházejí. 
 • Použijte možnost podle destinace, pokud daně účtujete podle toho, kde se zákazník nachází. Můžete uvést, zda máte nastaveny daně pro všechna města a okresy, nebo ručně vybrat konkrétní města a okresy ve státech s daňovými sazbami nastavovanými na nižší úrovni. 
 • Použijte atribut daňových kategorií, pokud prodáváte zboží ve státě, kde se daňová sazba liší běžných sazeb prodejní daně. V některých státech má například daň z potravin nebo oblečení nižší sazbu než u ostatních produktů. Další informace o daňových kategoriích naleznete zde.
 • Nastavte si daňové sazby pro stát, okresy nebo města, pokud prodáváte zboží v autonomním státě.
 • Použijte atribut tax [daň], pokud vybíráte nestandardní daňovou sazbu pro určitý produkt nebo je produkt z daně vyjmutý.

Pokyny (pouze USA)

V případě standardní daňové sazby použijte nastavení účtu

Při nastavování daní je třeba nastavit daně pro každý stát, kde si daně účtujete:

 1. Přihlaste se do účtu Merchant Center.
 2. V nabídce stránky vyberte možnost Daň.
 3. Pokud daně nastavujete poprvé, máte tři možnosti:
  1. Nenastavíte daň na úrovni účtu. Tuto možnost zvolte v případě, pokud účtujete daně v USA, ale daň chcete nastavovat pouze prostřednictvím atributu tax [daň].
  2. V žádném státě nenastavíte žádnou uzlovou infrastrukturu. Tuto možnost zvolte v případě, pokud neúčtujete v USA žádné daně.
  3. Nastavíte daň a vytvoříte uzlovou infrastrukturu. Tuto možnost zvolte v případě, pokud účtujete daně v USA.

Tip

Pokud byste chtěli později zvolit jinou možnost, klikněte na tlačítko Změnit v pravém horním rohu. Zobrazí se nabídka všech tří možností.

 1. Klikněte na Pokračovat.
 2. Chcete-li nastavit daň a vytvořit uzlovou infrastrukturu:
  1. Klikněte na možnost Přidat stát a vyberte státy, ve kterých chcete účtovat daň.
  2. Nyní u jednotlivých států nastavíte daňovou sazbu. Klikněte na konkrétní stát a vyberte možnost Daňová sazba:
   • Podle destinace – Google může odhadnout sazbu v případě států beroucích na zřetel cílové místo.
   • Ručně – můžete zadat konkrétní sazbu. Tato možnost může být vhodná v případě států beroucích na zřetel výchozí místo, nebo když chcete zadat vlastní sazbu.
  3. Vyberete-li autonomní stát, nastavte předvolbu Daňové sazby:
   1. Nastavte daňové sazby pro všechny okresy a města v rámci státu.
   2. Ručně vyberte města, případně okresy, v rámci státu. (Daně můžete nastavit podle krajů v Alabamě, Aljašce, Arizoně, Coloradu, Idahu a Louisianě).
    Upozornění: Podrobné daňové sazby můžete nastavit pouze v případě, pokud použijete možnost daňových sazeb podle destinace. V takovém případě Google určí daňové sazby podle dostupných daňových pravidel, polohy zákazníka a vašeho daňového nastavení. Máte-li v některém státě vlastní daňové sazby a nepřejete si, aby Google daň z prodeje počítal za vás, zvolte možnost Ručně. 
  4. Pokud účtujete daň za dopravu, vyberte možnost Daň z dopravy.
  5. Po zadání daňových sazeb klikněte na možnost Uložit.

Nastavení daňových kategorií

 1. Přihlaste se do účtu Merchant Center.
 2. V nabídce stránky vyberte možnost Daň.
 3. Klikněte na kartu Kategorie
 4. Tlačítkem plus  přidejte novou daňovou kategorii.
 5. Zadejte název nové kategorie. Pokud jste již ve zdroji odeslali hodnoty atributu tax_category [daňová_kategorie], budou tyto hodnoty předvyplněny. Upozornění: Lze přidat maximálně 100 kategorií. 
 6. U každého státu z vašeho daňového nastavení zadejte do sloupce Kategorie odpovídající daňovou sazbu. Pokud vlastní sazba není potřeba, ponechte toto pole prázdné.

V případě nestandardní daňové sazby použijte atribut

Pokud máte jeden produkt, který má jinou sazbu daně nebo je od daně osvobozen a nelze u něj nastavit daňové sazby pomocí ručních sazeb, sazeb podle destinace, daňových kategorií nebo sazeb pro autonomní stát, vytvořte pro tento produkt atribut tax [daň]
Hodnota, kterou v atributu tax [daň] uvedete, přepíše pro daný produkt jakékoli nastavení daně v účtu. 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?