Ondersteunde typen codering

Het Google Merchant Center biedt ondersteuning voor UTF-8, UTF-16, Latin-1 en ASCII. Bent u niet zeker van de codering van uw bestand, selecteer dan de optie Automatisch detecteren.

Als u Kladblok gebruikt om uw bestand op te slaan, selecteert u Opslaan als en vervolgens ANSI of UTF-8 bij Codering. Als uw bestand niet met een van deze typen is gecodeerd, kan uw feed niet worden verwerkt.

Belangrijk: als u een XML-bestand indient waarvoor de codering Latin-1 of UTF-16 wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze informatie in uw XML-bestand staat vermeld. Hiervoor wijzigt u de eerste regel in de datafeed van <?xml version="1.0"?> in:

  • Voor Latin-1: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  • Voor UTF-16: <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?