Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Mức tiêu thụ năng lượng [energy_consumption]

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Thuộc tính mức tiêu thụ năng lượng [energy_consumption] dùng để cho biết lượng điện năng tiêu thụ tính bằng kWh khi một chiếc xe cụ thể đi được 100 km.

Lưu ý: Các giá trị được chỉ định phải được đo lường trong chu kỳ thử nghiệm hỗn hợp.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với quảng cáo xe được đăng ở Đức nếu động cơ là động cơ điện hoặc xăng lai sạc điện.


Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh.

Loại Số + đơn vị
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Loại kWh/100 km
Văn bản/Tệp được phân tách bằng ký tự tab 17,2 kWh/100 km
XML (Nguồn cấp dữ liệu)

<g:energy_consumption>17.2 kwh/100km</g:energy_consumption>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo Nguyên tắc về Content API cho quảng cáo xe.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6938353021824190965
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525