โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้


Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

การโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (เดิมคือ การโฆษณาตามความสนใจ) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของโฆษณากับผู้ใช้และเพิ่ม ROI ให้แก่ผู้ลงโฆษณา ด้วยการใช้ข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์เพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ด้วยเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น การโฆษณาตามความสนใจจึงมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาได้

เราเข้าใจว่าเมื่อมีการใช้พฤติกรรมของผู้ใช้หรือข้อมูลความสนใจเพื่อนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ก็จำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม และพิจารณาว่าการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ด้วยหมวดหมู่เนื้อหาบางรายการจะส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมที่ได้รับอย่างไร

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้ เราจึงกำหนดมาตรฐานนโยบายสำหรับคุณลักษณะของ Google ทั้งหมดที่ใช้ฟังก์ชันการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้ใช้แทนนโยบายการโฆษณาอื่นๆ ของเรา (ตัวอย่างเช่น นโยบายสำหรับ Google Ads หรือ Shopping) และผู้ลงโฆษณายังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนโยบายการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ผู้ลงโฆษณายังต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปด้วย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

นโยบายการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานนโยบายสูงสุดสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เราให้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างจริงจังและคาดหวังให้ผู้ลงโฆษณาเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นกัน นโยบายเหล่านี้กำหนดว่าผู้ลงโฆษณาจะได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้และใช้ข้อมูลนั้นในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างไร นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยรีมาร์เก็ตติ้ง กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจ ผู้ชมตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ กลุ่มผู้ชมที่คล้ายกัน การกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มประชากรและสถานที่ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามบริบทของคีย์เวิร์ด

โปรดทราบว่านโยบายด้านล่างนี้มีผลใช้บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายมาตรฐานของ Google Ads สำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

หากคุณกำลังใช้ฟีเจอร์โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จะมีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดด้านการใช้ข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของ Google เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ Google จะไม่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณารายอื่นใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งหรือรายการกลุ่มผู้ชมที่คล้ายกันของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ความสนใจที่มีความละเอียดอ่อน (ดูหลักการของนโยบายการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ความสนใจที่มีความละเอียดอ่อน)

แสดงโฆษณาที่เก็บรวบรวมหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) นอกจากจะใช้รูปแบบโฆษณาที่ Google จัดหาให้และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นั้น

ตัวอย่าง: การรวบรวมข้อมูลที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิตภายในโฆษณา

กล่าวเป็นนัยว่าทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในโฆษณา

ใช้หรือเชื่อมโยง PII กับรายการรีมาร์เก็ตติ้ง คุกกี้ ฟีดข้อมูล หรือตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนอื่นๆ

แชร์ PII กับ Google ผ่านแท็กรีมาร์เก็ตติ้งหรือฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับโฆษณา

ส่งข้อมูลสถานที่ตั้งโดยละเอียดให้กับ Google โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

ใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงหรือแคบเกินไป ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการผสมรายการรีมาร์เก็ตติ้งกับเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ (เช่น การจำกัดทางภูมิศาสตร์ หรือการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อื่นๆ) ที่อาจทำให้โฆษณากำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้เพียงไม่กี่คน ดูข้อกำหนดขนาดรายการรีมาร์เก็ตติ้งได้เพิ่มเติม

ใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างผ่านฟีเจอร์รีมาร์เก็ตติ้งของ Google Marketing Platform (เดิมชื่อว่า Boomerang) หรือบริการรายการรีมาร์เก็ตติ้งอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads เว้นแต่ว่าเว็บไซต์และแอปซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณา หากโฆษณาของคุณมี PII บอกเป็นนัยว่าทราบ PII หรือละเมิดนโยบายนี้ในลักษณะอื่น โปรดแก้ไขโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไขในหน้าโฆษณา
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
 4. แก้ไขการกำหนดเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง ดูให้แน่ใจว่ารายการไม่ได้มุ่งเน้นในวงแคบเกินไป คุณอาจลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงขนาดของรายการเพื่อป้องกันการกำหนดเป้าหมายเจาะจงเกินไป
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ประกาศในโฆษณา

Google อาจใส่ป้ายกำกับประกาศในโฆษณาเพื่อเปิดเผยการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ของเรา และเราอาจแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบว่าผู้ใช้อยู่ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งใด รวมถึงชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือปกปิดประกาศเหล่านี้ หากต้องการใช้ประกาศในโฆษณาของคุณเอง การดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รีมาร์เก็ตติ้ง

คุณอาจเลือกที่จะปิดใช้การรวบรวมข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการดูโฆษณาประเภทนี้ หรือจะปิดใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ได้ โดยอาจแก้ไขแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์และปิดใช้การรวบรวมข้อมูลเพื่อการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้บางรายในเว็บไซต์ หรือเลือกยกเว้นผู้ใช้ทั้งหมดจากแคลิฟอร์เนียใน "ตัวจัดการกลุ่มเป้าหมาย" ในบัญชี Google Ads ก็ได้ 

 


หลักการของนโยบายการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ผู้ลงโฆษณาจะใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาไม่ได้ เราแบ่งหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนตามหลักการของนโยบายต่อไปนี้

ความทุกข์ยากของบุคคล: เนื่องจากเราไม่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากความยากลำบากหรือชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนของผู้ใช้ เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของบุคคล

อัตลักษณ์และความเชื่อ: เนื่องจากเราต้องการให้โฆษณาแสดงข้อมูลตามสิ่งที่ผู้ใช้สนใจมากกว่าการตีความเรื่องอัตลักษณ์พื้นฐานของตน เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความเชื่อ ซึ่งอาจเป็นการใช้เพื่อประณามตัวบุคคลได้ด้วย

ความสนใจทางเพศ: เนื่องจากเราเข้าใจว่าโดยธรรมชาติ ประสบการณ์และความสนใจทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคล เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจทางเพศ

สิทธิ์เข้าถึงโอกาส: เนื่องจากเราตระหนักดีว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากอคติทางสังคมมีโอกาสในการเห็นโฆษณาที่น้อยลงหรือแตกต่างกัน เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

หลักการของนโยบายการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะมีผลกับผู้ลงโฆษณาที่ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง

 • รีมาร์เก็ตติ้ง
 • กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจ
 • กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง
 • กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง
 • กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
 • การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรและสถานที่
 • โฆษณา Gmail: นโยบายการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะมีผลกับโฆษณา Gmail ทั้งหมด รวมถึงโฆษณาที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ผ่านการใช้คีย์เวิร์ดด้วย โปรดดูนโยบายเฉพาะสำหรับโฆษณาใน Gmail

หมวดหมู่ที่ไม่อนุญาต

นโยบายการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ต่อไปนี้ครอบคลุมหมวดหมู่ที่มีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายและทางวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้รองรับในการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณาจะใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนต่อไปนี้ในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาไม่ได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องมือแก้ปัญหา: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การพนันในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การพนัน รวมถึงการพนันออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เล่นเพื่อให้ได้เงินหรือรางวัล และเกมที่เป็นคาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรือไม่ก็ตาม

เครื่องมือแก้ปัญหา: การพนันในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การพนันตามตำแหน่งที่ตั้งในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

คาสิโนที่มีสถานที่จริงที่โปรโมตการพนันอย่างชัดแจ้ง

เครื่องมือแก้ปัญหา: การพนันตามตำแหน่งที่ตั้งในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก

เครื่องมือแก้ปัญหา: การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ชื่อยาที่ถูกจำกัดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

เครื่องมือแก้ปัญหา: ชื่อยาที่ถูกจำกัดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปีในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุตามเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ หรือการกำหนดเป้าหมายเนื้อหาตามความสนใจไปยังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรืออายุตามเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ 

เครื่องมือแก้ปัญหา: ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปีในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
 

นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะนำไปใช้กับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google และจะเป็นตัวกำหนดวิธีรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของ Google

 


 ความทุกข์ยากของบุคคล

เราเข้าใจว่าผู้ใช้ไม่ต้องการเห็นโฆษณาที่แสวงหาประโยชน์จากการดิ้นรน ความลำบาก และความทุกข์ยากของตน เราจึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงถึงความทุกข์ยากเหล่านี้ ความทุกข์ยากดังกล่าวรวมถึงภาวะสุขภาพ การบำบัดรักษา ขั้นตอนการรักษา ความล้มเหลวของบุคคล การดิ้นรน หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่กระทบกระเทือนจิตใจ และจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่า

ผู้ลงโฆษณาจะใช้หมวดหมู่ความทุกข์ยากของบุคคลในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาไม่ได้ โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

สุขภาพในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เนื้อหาด้านสุขภาพของบุคคล ได้แก่

 • ภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงโรค สุขภาพทางเพศ และภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาหรือจัดการในระยะยาว 
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการเพื่อการรักษาหรือจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงยาที่จําหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะหรือการทํางานของร่างกายปกปิด ซึ่งรวมถึงสุขภาพทางอวัยวะเพศ ลําไส้ หรือระบบปัสสาวะ
 • การทำหัตถการทางการแพทย์แบบเปิดให้เห็นแผล ซึ่งรวมถึงการศัลยกรรมความงาม
 • ความพิการ แม้ว่าเนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ดูแลหลักของผู้ใช้ก็ตาม

ตัวอย่าง: การรักษาภาวะสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานหรือโรคข้ออักเสบ การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เช่น เครื่อง CPAP ยาที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพื่อรักษาการติดเชื้อยีสต์ และข้อมูลวิธีดูแลบุตรหลานที่เป็นออทิสติก

เครื่องมือแก้ปัญหา: สุขภาพในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

สถานะทางการเงินที่ติดลบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความเดือดร้อน ปัญหา หรือความขาดแคลนทางการเงินส่วนบุคคล

 • ตัวอย่าง: บริการล้มละลาย บริการสวัสดิการ สถานสงเคราะห์สำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย แหล่งข้อมูลการว่างงาน บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้กู้ยืมแบบผิดกฎหมาย
เครื่องมือแก้ปัญหา: สถานะทางการเงินที่ติดลบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ความสัมพันธ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความยากลำบากส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อน หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นๆ

 • ตัวอย่าง: บริการหย่าร้าง หนังสือเกี่ยวกับการรับมือการหย่าร้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
เครื่องมือแก้ปัญหา: ความสัมพันธ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การก่ออาชญากรรมในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ประวัติอาชญากรรม การก่ออาชญากรรม ข้อกล่าวหาทางอาชญากรรม หรือ ข้อหาทางอาญาส่วนบุคคล

 • ตัวอย่าง: บริการหลักทรัพย์ประกันตัว ทนายฝ่ายจำเลยในคดีอาญา
เครื่องมือแก้ปัญหา: การก่ออาชญากรรมในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การล่วงละเมิดและความบอบช้ำทางจิตใจในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

สถานะบุคคลที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด อาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอื่นๆ

 • ตัวอย่าง: สถานสงเคราะห์สำหรับผู้ถูกละเมิดภายในครอบครัว บริการทนายสำหรับผู้เคราะห์ร้าย
เครื่องมือแก้ปัญหา: การล่วงละเมิดและความบอบช้ำทางจิตใจในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การยัดเยียดลักษณะทางลบให้กับผู้ใช้ การใช้มุมมองทางลบหรือความลำเอียงเพื่อโปรโมตหมวดหมู่เนื้อหาใดๆ

 • ตัวอย่าง: การทำให้เกิดความอับอายทางร่างกาย ลักษณะทางลบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การยัดเยียดลักษณะทางลบให้ผู้ใช้หากพวกเขาไม่ดำเนินการบางอย่าง
เครื่องมือแก้ปัญหา: การทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
 

  อัตลักษณ์และความเชื่อ

เราถือว่าอัตลักษณ์และระบบความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มีความซับซ้อนสูง และมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล เราเข้าใจดีว่าการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ์หรือความเชื่อของบุคคลคนหนึ่งนั้นอาจถูกนำมาใช้ตัดสินหรือตีตราบุคคลเพื่อแบ่งแยกกลุ่มผู้ใช้

แต่เนื่องจากเราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีในการรับชมโฆษณาและแสดงข้อมูลตามความสนใจของผู้ใช้มากกว่าสิ่งที่สังคมตีตราผู้ใช้เหล่านั้น เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้การโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่แบ่งกลุ่มตามอัตลักษณ์พื้นฐานหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงหรือระบบความเชื่อของผู้ใช้ อัตลักษณ์และความเชื่อดังกล่าวอาจรวมถึงการจำแนกตนเองในลักษณะที่เป็นส่วนตัวตามธรรมชาติ การจำแนกที่อาจตกอยู่ภายใต้การตีตรา การเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด การเป็นสมาชิกของกลุ่มที่อาจตกอยู่ภายใต้การตีตรา การเลือกปฏิบัติ หรืออคติ และระบบความเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ลงโฆษณาจะใช้หมวดหมู่อัตลักษณ์และความเชื่อในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาไม่ได้ โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

รสนิยมทางเพศในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

รสนิยมทางเพศซึ่งรวมถึงเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ไม่แน่ใจ หรือคนที่สนใจเพศตรงข้าม

 • ตัวอย่าง: ข้อมูลที่เปิดเผยถึงความสนใจในเพศเดียวกัน การเดทระหว่างเพศเดียวกัน การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มรักเพศเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับไบเซ็กชวล
เครื่องมือแก้ปัญหา: รสนิยมทางเพศในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การเข้าร่วมทางการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับโฆษณา Gmail โปรดดูนโยบายด้านล่างสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในโฆษณา Gmail

การเข้าร่วมทางการเมือง

 • ตัวอย่าง: อุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดเห็นทางการเมือง พรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงทางการเมือง การมีส่วนร่วมในวาทกรรมทางการเมือง
นโยบายเฉพาะของประเทศ: สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
การเข้าร่วมทางการเมือง
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2020 เราจะไม่อนุญาตให้ใช้การเข้าร่วมทางการเมืองเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้หรือเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

คุณใช้การเข้าร่วมทางการเมืองเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้หรือเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาได้ หากผู้ลงโฆษณารายนั้นผ่านการตรวจสอบยืนยันโดย Google แล้ว ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

เครื่องมือแก้ปัญหา: การเข้าร่วมทางการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

นโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับโฆษณา Gmail เท่านั้น

การเมืองซึ่งรวมถึงนักการเมือง แคมเปญทางการเมือง และการพูดสนับสนุนประเด็นทางการเมือง

 • ตัวอย่าง: การลงคะแนนเลือกตั้งทางการเมืองระดับท้องถิ่น บล็อกที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เครื่องมือแก้ปัญหา: เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การเป็นสมาชิกสหภาพการค้าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

สหภาพการค้าและโฆษณาที่กล่าวเป็นนัยว่าทราบถึงการเป็นสมาชิกสหภาพการค้าของผู้ใช้

 • ตัวอย่าง: เว็บไซต์ของสหภาพการค้า ข้อมูลที่มุ้งเน้นไปยังสมาชิกสหภาพการค้า บล็อกของสหภาพการค้า และการสนับสนุนของสหภาพการค้าเรื่องข้อพิพาทในการทำงาน
เครื่องมือแก้ปัญหา: การเป็นสมาชิกสหภาพการค้าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เชื้อชาติหรือความเป็นชาติพันธุ์ของบุคคล

 • ตัวอย่าง: สิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือความเป็นชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยสำหรับกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เฉพาะ การเดทระหว่างกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เฉพาะ
เครื่องมือแก้ปัญหา: เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ความเชื่อทางศาสนาในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความเชื่อส่วนบุคคลทางศาสนา

 • ตัวอย่าง: สถานที่สักการะ การชี้นำทางศาสนา การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทางศาสนา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
เครื่องมือแก้ปัญหา: ความเชื่อทางศาสนาในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

กลุ่มคนชายขอบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

สมาชิกภาพในกลุ่มสังคมชายขอบหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น วรรณะทางสังคม ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย

 • ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้ตามวรรณะทางสังคม บริการสำหรับผู้อพยพ บริการด้านกฎหมายสำหรับผู้ลี้ภัย
เครื่องมือแก้ปัญหา: กลุ่มคนชายขอบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การระบุตัวตนของบุคคลข้ามเพศในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การระบุตัวตนบุคคลด้วยเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด หรือเพศที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชายหรือหญิง

 • ตัวอย่าง: ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเพศ นักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ
เครื่องมือแก้ปัญหา: การระบุตัวตนของบุคคลข้ามเพศในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
 

  ความสนใจทางเพศ

เราเข้าใจว่าโดยธรรมชาติ ความสนใจทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลและมักไม่ใช่สิ่งที่พูดคุยกันอย่างเปิดเผย แต่จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เรายึดถือในเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลความสนใจทางเพศของผู้ใช้ จึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ ประสบการณ์ กิจกรรม หรือความพึงพอใจทางเพศซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ความสนใจดังกล่าวรวมถึงพฤติกรรมทางเพศ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้มีหมวดหมู่ที่เป็นการชี้นำทางเพศหรือมีเจตนาที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ผู้ลงโฆษณาจะใช้หมวดหมู่ความสนใจทางเพศในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ลงโฆษณาไม่ได้ โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

การคุมกำเนิดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

อุปกรณ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ตัวอย่าง: ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ฟองน้ำคุมกำเนิด
เครื่องมือแก้ปัญหา: การคุมกำเนิดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เนื้อหาโฆษณาบางประเภทก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาต
 2. นำเนื้อหานั้นออกจากไซต์หรือแอป หากไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการตรวจสอบรายการผู้ชม

 3. นำเนื้อหานั้นออกจากโฆษณาของคุณ

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือนำกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก หลังจากที่เราตรวจทานไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากโฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โปรดนำกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้ผู้ชมหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งออก
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากการมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เราไม่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่อสร้างโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

หากนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและนโยบายความสนใจทางเพศของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้มีความแตกต่างกันในด้านการจัดหมวดหมู่ นโยบายความสนใจทางเพศของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะมีผลเหนือกว่านโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในส่วนวิธีการใช้หมวดหมู่เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาโฆษณา


การเข้าถึงโอกาส

เราเชื่อว่าการเข้าถึงโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดี สถานะทางสังคม และคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล เราตระหนักดีว่าการแบ่งแยกแบบชาติพันธุ์และอคติทางสังคมส่งผลให้กลุ่มคนในสังคมบางกลุ่มไม่ได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้อย่างเท่าเทียม 

ดังนั้น เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ใช้บางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอคติทางสังคม โดยจะเพิ่มเติมจากนโยบายโฆษณาที่มีอยู่ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติ และนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่อัตลักษณ์และความเชื่อ โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา แคนาดา

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เราไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้ในการกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายตามเพศ อายุ สถานะความเป็นบิดามารดา สถานะการสมรส หรือรหัสไปรษณีย์

ที่พักอาศัยในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

บ้านสำหรับขายหรือให้เช่า โดยบ้านหมายถึงสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ขายหรือให้เช่าบ้านด้วย 

 • ตัวอย่าง: เว็บไซต์ที่ประกาศขายหรือให้เช่าบ้านหรือบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใดๆ

การจ้างงานในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ 

โอกาสในการจ้างงานหรือการจ้างบุคคลเพื่อเข้าทำงาน* 

 • ตัวอย่าง: โฆษณาสำหรับงาน เว็บไซต์รับสมัครงาน เว็บไซต์สำหรับประกาศรับสมัครงาน

*ผู้ลงโฆษณาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางรายซึ่งประชาสัมพันธ์การจ้างงานในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ถูกจำกัดไว้ได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้ หากการกําหนดเป้าหมายนั้นอิงตามคุณสมบัติการจ้างงานโดยสุจริตสำหรับตำแหน่งงานในรัฐบาล ซึ่งกําหนดไว้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นและสมเหตุสมผลในหน้าที่นั้นๆ ผู้ลงโฆษณาที่มาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหล่านี้อาจกําหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ถูกจํากัดไว้ได้ 

เครดิตในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ข้อเสนอด้านการให้เครดิตหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมสินเชื่อ 

 • ตัวอย่าง: บัตรเครดิต สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อจากข้าวของเครื่องใช้ และสินเชื่อระยะสั้น

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว