การแจ้งเตือน

คุณจะดูเนื้อหาสำหรับทั้งประสบการณ์การใช้งาน Merchant Center Next และ Merchant Center แบบคลาสสิกได้ในศูนย์ช่วยเหลือนี้ โปรดมองหาโลโก้ที่ด้านบนของแต่ละบทความ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้บทความ Merchant Center เวอร์ชันที่เหมาะกับคุณ 

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของโฆษณากับผู้ใช้และเพิ่ม ROI ให้แก่ผู้ลงโฆษณา นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา เนื่องจากทำงานโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

ผู้ลงโฆษณาต้องจัดการข้อมูลพฤติกรรมหรือความสนใจของผู้ใช้อย่างเหมาะสม หากต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากเราพบว่าความสนใจในบางหมวดหมู่มีความละเอียดอ่อน และการกำหนดเป้าหมายตามความสนใจในหมวดหมู่เหล่านี้อาจส่งผลเชิงลบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ได้

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลข้างต้นและความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้แล้ว เราจึงกำหนดมาตรฐานนโยบายขึ้นมาสำหรับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมดของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทั้งนี้มาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้ใช้แทนนโยบายการโฆษณาอื่นๆ ของเรา (เช่น นโยบายสำหรับ Google Ads หรือ Shopping) และผู้ลงโฆษณายังมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ลงโฆษณายังต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะมีผลบังคับใช้กับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google และจะเป็นตัวกำหนดวิธีรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของ Google ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
หลักการของนโยบายเนื้อหาโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ นโยบายการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
ข้อจำกัดตามฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
หลักการของนโยบาย: หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน
 

หลักการของนโยบายเนื้อหาโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เราจำกัดการใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ และแบ่งหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนตามหลักการของนโยบายเนื้อหา ดังนี้

ข้อจำกัดทางกฎหมาย: โฆษณาต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ความทุกข์ยากของบุคคล: โฆษณาไม่ควรกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยวิธีที่แสวงหาผลประโยชน์จากความลำบากหรือการดิ้นรนของผู้ใช้

อัตลักษณ์และความเชื่อ: โฆษณาไม่ควรกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามหมวดหมู่ที่มีแนวโน้มเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือการตีตราบุคคลโดยไม่ยุติธรรม

ความสนใจทางเพศ: โฆษณาไม่ควรกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามความสนใจหรือประสบการณ์ทางเพศซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยธรรมชาติ

การเข้าถึงโอกาส: โฆษณาไม่ควรจำกัดการเข้าถึงโอกาสต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากอคติทางสังคมที่ไม่ยุติธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยหมวดหมู่เนื้อหาที่เจาะจง

ข้อจำกัดตามฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะมีผลบังคับใช้แตกต่างกันไป โดนขึ้นอยู่กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายที่ใช้งาน ทั้งนี้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมดจะมีองค์ประกอบ 2 อย่าง ได้แก่

 • การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ใช้ที่คุณเลือกแสดงโฆษณา นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างหรือการเลือกกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวในทุกรูปแบบ
 • การโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่เจาะจงในโฆษณาหรือในหน้า Landing Page ของคุณ

หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรโดยผู้ลงโฆษณาหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าโดย Google

 • เราไม่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนโดยใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมดของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน หากผู้ลงโฆษณาใช้กลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรเองซึ่งสามารถปรับแต่ง จัดการ หรืออัปโหลดกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้
 • เราอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน หากผู้ลงโฆษณาใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดย Google ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายที่ Google เป็นผู้บริหารการพัฒนาและการคัดสรรตามข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google

ผลกระทบจากนโยบาย

ผู้ลงโฆษณาที่โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนจะไม่สามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรเองได้ ซึ่งช่วยให้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้เราอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาทุกรายใช้กลุ่มเป้าหมายที่ Google กำหนดไว้ล่วงหน้าได้แม้ว่าผู้ลงโฆษณาจะโปรโมตหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนก็ตาม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ได้รับการกำหนดค่าให้ไม่มีสัญญาณผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนไว้อย่างชัดเจน

ดูรายชื่อฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายโดยสังเขป ตลอดจนวิธีการบังคับใช้นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ดังต่อไปนี้

กลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรโดยผู้ลงโฆษณา

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาที่โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายต่อไปนี้ได้

กลุ่มเป้าหมายที่ Google กำหนดไว้ล่วงหน้า

ผู้ลงโฆษณาทุกราย รวมถึงผู้ลงโฆษณาที่โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน จะสามารถใช้ฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายต่อไปนี้ได้

 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้า
 • กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของคุณ
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
 • กลุ่มที่กำหนดเอง
 • กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ
 • ผู้สนใจ
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลประชากรโดยละเอียด
 • เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 • การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่
 

หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดทางกฎหมาย

โฆษณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกที่ที่แสดงโฆษณา

เราไม่อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามเนื้อหาซึ่งมีกฎหมายจำกัดไว้ดังที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายที่ใช้งาน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

 
เครื่องมือแก้ปัญหา: วิธีปฏิบัติตามนโยบาย
 1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อดูสิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เราก็ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโฆษณาบางประเภท
 2. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดนำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบรายการกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป
 3. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณา
  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไขในหน้าโฆษณา
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
 4. เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจสอบ โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ หากคุณนำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางแล้ว ก็สามารถขอรับการตรวจสอบโฆษณาได้
 5. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หลังจากที่เราตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปีในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุตามเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ หรือการกำหนดเป้าหมายเนื้อหาตามความสนใจไปยังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรืออายุตามเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ

ชื่อยาที่ถูกจำกัดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เว้นแต่ว่ายาดังกล่าวและส่วนประกอบใดๆ ที่ระบุไว้จะใช้สำหรับสัตว์เท่านั้น และไม่มีแนวโน้มที่จะนำไปใช้กับมนุษย์ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์ในรูปแบบอื่นๆ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การพนันในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

 การพนัน รวมถึงการพนันออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เล่นเพื่อให้ได้เงินหรือรางวัล และเกมที่เป็นคาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ตาม

การพนันตามตำแหน่งที่ตั้งในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

คาสิโนที่มีสถานที่จริงซึ่งโปรโมตการพนันอย่างโจ่งแจ้ง

 

ความทุกข์ยากของบุคคล

เราเข้าใจว่าผู้ใช้ไม่ต้องการเห็นโฆษณาที่แสวงหาประโยชน์จากการดิ้นรน ความลำบาก และความทุกข์ยากของตน เราจึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งอ้างอิงถึงความทุกข์ยากเหล่านี้ ความทุกข์ยากดังกล่าวรวมถึงภาวะสุขภาพ การบำบัดรักษา ขั้นตอนการรักษา ความล้มเหลวของบุคคล การดิ้นรน หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่กระทบกระเทือนจิตใจ และโฆษณาจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่า

เราไม่อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามความทุกข์ยากของบุคคลดังที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายที่ใช้งาน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: วิธีปฏิบัติตามนโยบาย
 1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อดูสิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เราก็ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโฆษณาบางประเภท
 2. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดนำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบรายการกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป

 3. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณา

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หลังจากที่เราตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ได้แก่

 • ภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงโรค สุขภาพทางเพศ และภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาหรือจัดการในระยะยาว 
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการเพื่อการรักษาหรือจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงยาที่จําหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะหรือการทํางานของร่างกายปกปิด ซึ่งรวมถึงสุขภาพทางอวัยวะเพศ ลําไส้ หรือระบบปัสสาวะ
 • การทำหัตถการทางการแพทย์แบบเปิดให้เห็นแผล ซึ่งรวมถึงการศัลยกรรมความงาม
 • ความพิการ แม้ว่าเนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ดูแลหลักของผู้ใช้ก็ตาม
  • ตัวอย่าง: การรักษาภาวะสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานหรือโรคข้ออักเสบ การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เช่น เครื่อง CPAP, ยาที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพื่อรักษาการติดเชื้อยีสต์ และข้อมูลวิธีดูแลบุตรหลานที่เป็นออทิสติก

สถานะทางการเงินที่ติดลบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความเดือดร้อน ปัญหา หรือความขาดแคลนด้านการเงินส่วนบุคคล

 • ตัวอย่าง: บริการล้มละลาย บริการสวัสดิการ สถานสงเคราะห์สำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย แหล่งข้อมูลการว่างงาน บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้กู้ยืมแบบผิดกฎหมาย

ความทุกข์ยากด้านความสัมพันธ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความทุกข์ยากของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

 • ตัวอย่าง: บริการหย่าร้าง หนังสือเกี่ยวกับการรับมือการหย่าร้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการบรรเทาความทุกข์โศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว

การก่ออาชญากรรมในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ประวัติอาชญากรรม การก่ออาชญากรรม ข้อกล่าวหาทางอาชญากรรม หรือ ข้อหาทางอาญาส่วนบุคคล

 • ตัวอย่าง: บริการหลักทรัพย์ประกันตัว ทนายฝ่ายจำเลยในคดีอาญา

การล่วงละเมิดและความบอบช้ำทางจิตใจในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

สถานะบุคคลที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด อาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอื่นๆ

 • ตัวอย่าง: สถานสงเคราะห์สำหรับผู้ถูกละเมิดภายในครอบครัว บริการทนายสำหรับผู้เคราะห์ร้าย

การทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การทำให้ผู้ใช้รู้สึกด้อยค่า การใช้มุมมองทางลบหรืออคติเพื่อโปรโมตหมวดหมู่เนื้อหาใดๆ

 • ตัวอย่าง: การวิจารณ์รูปร่าง ข้อด้อยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การชี้นำผลเชิงลบให้ผู้ใช้หากไม่ดำเนินการบางอย่าง
 

อัตลักษณ์และความเชื่อ

เราถือว่าอัตลักษณ์และระบบความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มีความซับซ้อนสูง และมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล เราเข้าใจดีว่าการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ์หรือความเชื่อของบุคคลคนหนึ่งนั้นอาจนำมาใช้ตัดสินหรือตีตราบุคคลเพื่อแบ่งแยกกลุ่มผู้ใช้

แต่เนื่องจากเราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีในการรับชมโฆษณาและแสดงข้อมูลตามความสนใจของผู้ใช้มากกว่าสิ่งที่สังคมตีตราผู้ใช้เหล่านั้น เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้การโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่แบ่งกลุ่มตามอัตลักษณ์พื้นฐานหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงหรือระบบความเชื่อของผู้ใช้ อัตลักษณ์และความเชื่อดังกล่าวอาจรวมถึงการจำแนกตนเองในลักษณะที่เป็นส่วนตัวตามธรรมชาติ การจำแนกที่อาจตกอยู่ภายใต้การตีตรา การเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด การเป็นสมาชิกของกลุ่มที่อาจตกอยู่ภายใต้การตีตรา การเลือกปฏิบัติ หรืออคติ และระบบความเชื่อส่วนบุคคล

เราไม่อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามอัตลักษณ์และความเชื่อดังที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายที่ใช้งาน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: วิธีปฏิบัติตามนโยบาย
 1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อดูสิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เราก็ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโฆษณาบางประเภท
 2. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดนำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบรายการกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป
 3. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณา
  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไขในหน้าโฆษณา
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
 4. เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจสอบ โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ หากคุณนำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางแล้ว ก็สามารถขอรับการตรวจสอบโฆษณาได้
 5. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หลังจากที่เราตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

รสนิยมทางเพศในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

รสนิยมทางเพศซึ่งรวมถึงเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล บุคคลที่ยังไม่แน่ใจในเพศสภาพของตนเอง หรือบุคคลที่สนใจเพศตรงข้าม

 • ตัวอย่าง: ข้อมูลที่เปิดเผยถึงความสนใจในเพศเดียวกัน การเดทเพศเดียวกัน การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มรักเพศเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับไบเซ็กชวล

การเข้าร่วมทางการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับโฆษณา Gmail แต่จะมีผลบังคับใช้กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาทางการเมืองในโฆษณา Gmail ได้ที่ด้านล่าง

การเข้าร่วมทางการเมือง

 • ตัวอย่าง: อุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดเห็นทางการเมือง พรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงทางการเมือง การมีส่วนร่วมในวาทกรรมทางการเมือง

เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับโฆษณา Gmail เพียงอย่างเดียว แต่จะมีผลบังคับใช้กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ทั้งหมดด้วย

การเข้าร่วมทางการเมือง

 • ตัวอย่าง: อุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดเห็นทางการเมือง พรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงทางการเมือง การมีส่วนร่วมในวาทกรรมทางการเมือง

การเป็นสมาชิกสหภาพการค้าในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

สหภาพการค้าและโฆษณาที่กล่าวเป็นนัยว่าทราบถึงการเป็นสมาชิกสหภาพการค้าของผู้ใช้

 • ตัวอย่าง: เว็บไซต์ของสหภาพการค้า ข้อมูลที่มุ้งเน้นไปยังสมาชิกสหภาพการค้า บล็อกของสหภาพการค้า และการสนับสนุนของสหภาพการค้าเรื่องข้อพิพาทในการทำงาน

เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เชื้อชาติหรือความเป็นชาติพันธุ์ของบุคคล

 • ตัวอย่าง: สิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นเรื่องเชื้อชาติหรือความเป็นชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยสำหรับกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เฉพาะ การเดทกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เฉพาะ

ความเชื่อทางศาสนาในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ความเชื่อทางศาสนาส่วนบุคคล

 • ตัวอย่าง: สถานที่สักการะ การชี้นำทางศาสนา การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทางศาสนา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

กลุ่มคนชายขอบในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมชายขอบหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น วรรณะทางสังคม ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย

 • ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้ตามวรรณะทางสังคม บริการสำหรับผู้อพยพ บริการด้านกฎหมายสำหรับผู้ลี้ภัย

การระบุตัวตนของทรานส์เจนเดอร์ในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

การระบุตัวตนบุคคลด้วยเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด หรือเพศที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชายหรือหญิง

 • ตัวอย่าง: ข้อมูลการเปลี่ยนเพศ นักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศ
 

  ความสนใจทางเพศ

เราเข้าใจว่าโดยธรรมชาติ ความสนใจทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลและมักไม่ใช่สิ่งที่พูดคุยกันอย่างเปิดเผย แต่จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เรายึดถือในเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลความสนใจทางเพศของผู้ใช้ จึงไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งกำหนดเป้าหมายตามความสนใจ ประสบการณ์ กิจกรรม หรือความพึงพอใจทางเพศซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ความสนใจดังกล่าวรวมถึงพฤติกรรมทางเพศ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้มีหมวดหมู่ที่เป็นการชี้นำทางเพศหรือมีเจตนาที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

เราไม่อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามความสนใจทางเพศดังที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายที่ใช้งาน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: วิธีปฏิบัติตามนโยบาย
 1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อดูสิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เราก็ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโฆษณาบางประเภท
 2. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดนำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบรายการกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป
 3. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณา
  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไขในหน้าโฆษณา
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ
 4. เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจสอบ โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ หากคุณนำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางแล้ว ก็สามารถขอรับการตรวจสอบโฆษณาได้
 5. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หลังจากที่เราตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

การคุมกำเนิดในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

อุปกรณ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ตัวอย่าง: ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ฟองน้ำคุมกำเนิด

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศของ Google Ads 

หากนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและนโยบายความสนใจทางเพศของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้มีความแตกต่างกันในด้านการจัดหมวดหมู่ นโยบายความสนใจทางเพศของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะมีผลเหนือกว่านโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในส่วนวิธีการใช้หมวดหมู่สำหรับการกำหนดเป้าหมายและโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

 

การเข้าถึงโอกาส

เราเชื่อว่าการเข้าถึงโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดี สถานะทางสังคม และคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล เราตระหนักดีว่าการแบ่งแยกและอคติทางสังคมในอดีตส่งผลให้กลุ่มคนในสังคมบางกลุ่มไม่ได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้อย่างเท่าเทียม

ดังนั้น เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากอคติทางสังคม โดยจะเพิ่มเติมจากนโยบายโฆษณาที่มีอยู่ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติ และนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่อัตลักษณ์และความเชื่อ โปรดดูตัวอย่างสิ่งที่เราไม่อนุญาตดังต่อไปนี้

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา แคนาดา

เราไม่อนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามเพศ อายุ สถานะความเป็นบิดามารดา สถานภาพสมรส หรือรหัสไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ที่พักอาศัยในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง บ้านสำหรับขายหรือให้เช่า โดยบ้านหมายถึงสถานที่ที่มีผู้พำนักอาศัย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยในการขายหรือเช่าบ้านด้วย

 • ตัวอย่าง: เว็บไซต์ที่ประกาศขายหรือให้เช่าบ้าน หรือบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใดๆ

การจ้างงานในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง โอกาสในการจ้างงานหรือการจ้างบุคคลเพื่อเข้าทำงาน*

 • ตัวอย่าง: โฆษณางาน เว็บไซต์รับสมัครงาน เว็บไซต์สำหรับประกาศรับสมัครงาน

*ผู้ลงโฆษณาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางรายซึ่งประชาสัมพันธ์การจ้างงานในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ถูกจำกัดไว้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้ หากการกําหนดเป้าหมายนั้นอิงตามคุณสมบัติการจ้างงานโดยสุจริตสำหรับตำแหน่งงานในรัฐบาล ซึ่งกําหนดไว้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นและสมเหตุสมผลในหน้าที่นั้นๆ ผู้ลงโฆษณาที่มาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหล่านี้อาจกําหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ถูกจํากัดไว้ได้

ตามที่ได้ประกาศไว้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 Google จะทำการปรับปรุงนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มข้อจำกัดใหม่ของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของผู้บริโภค โดยเราจะแก้ไขนโยบายการเข้าถึงโอกาสในส่วน "สินเชื่อในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้" เพื่อครอบคลุมถึง "การเงินของผู้บริโภคในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้" การปรับปรุงครั้งนี้จะเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร รวมถึงบริการวางแผนและจัดการทางการเงินบางประเภท เพื่อขยายขอบเขตของนโยบายเดิม การปรับปรุงนี้จะมีผลบังคับในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

เราจะเริ่มต้นบังคับใช้นโยบายนี้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 และอาจใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์จึงจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ลงโฆษณาบางรายอาจยังคงเห็นป้ายกำกับเครดิตจนถึงเดือนเมษายน 2024

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าถึงโอกาส

การเงินของผู้บริโภคในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร หรือบริการวางแผนและจัดการทางการเงินบางประเภท

 • ตัวอย่าง: บัตรเครดิตและสินเชื่อ บัญชีธนาคารและเช็ค ผลิตภัณฑ์การบริหารหนี้นโยบายการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ 

นโยบายเหล่านี้ระบุข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ และมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากนโยบายของ Google Ads ว่าด้วยเรื่องการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล 

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง แสดงโฆษณาที่เก็บรวบรวมหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) เว้นแต่จะใช้รูปแบบโฆษณาที่ Google จัดหาให้และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นั้น

 • ตัวอย่าง: การเก็บรวบรวมข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิตภายในโฆษณา

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ใช้หรือเชื่อมโยง PII กับรายการรีมาร์เก็ตติ้ง คุกกี้ ฟีดข้อมูล หรือตัวระบุที่ไม่ระบุตัวบุคคลอื่นๆ

เครื่องหมายกากบาทสีแดง แชร์ PII กับ Google ผ่านแท็กรีมาร์เก็ตติ้งหรือฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับโฆษณา

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ส่งข้อมูลตำแหน่งที่แน่นอนให้กับ Google โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงหรือแคบเกินไป ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการรวมรายการรีมาร์เก็ตติ้งเข้ากับเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ (เช่น การจำกัดทางภูมิศาสตร์ หรือการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อื่นๆ) ที่อาจทำให้โฆษณากำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้เพียงไม่กี่คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดขนาดรายการรีมาร์เก็ตติ้ง

สำหรับรีมาร์เก็ตติ้ง

 • คุณเลือกปิดการรวบรวมข้อมูลรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการดูโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของตนได้โดยใช้พารามิเตอร์ allow_ad_personalization_signals ดูวิธีแก้ไขแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เพื่อปิดใช้การรวบรวมข้อมูลรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้ใช้บางราย
 • เมื่อใช้ฟีเจอร์รีมาร์เก็ตติ้ง การมีส่วนร่วมซ้ำ หรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน คุณต้องใส่ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย
 • Google อาจใส่ป้ายกำกับประกาศในโฆษณาเพื่อแจ้งการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ให้ผู้ใช้ทราบ และเราอาจแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบว่าผู้ใช้อยู่ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งใด รวมถึงชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือปกปิดประกาศเหล่านี้ หากต้องการใช้ประกาศของคุณเองในโฆษณา การดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • Google จะไม่ให้ผู้ลงโฆษณาอื่นใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งหรือรายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
เครื่องมือแก้ปัญหา: นโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
 1. อ่านนโยบายข้างต้นเพื่อดูสิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบว่าโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดทราบว่าถึงแม้โฆษณาจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน แต่เราก็ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโฆษณาบางประเภท
 2. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์หรือแอป หากเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต โปรดนำเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ออก จากนั้น คุณจะต้องขอรับการตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบรายการกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนต่อไป

 3. นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากโฆษณา

  หากโฆษณาของคุณละเมิดนโยบายนี้ โปรดแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย

  • ในหน้าโฆษณา ให้วางเมาส์เหนือโฆษณาที่ต้องการแก้ไข
  • คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาเพื่อแก้ไข
  • คลิกบันทึกเมื่อเสร็จ

  เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกโฆษณาแล้ว ระบบจะส่งโฆษณามาให้เราตรวจทาน โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ หากเราพบว่าคุณได้นำเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ออกจากโฆษณาและปลายทางของเนื้อหานั้นแล้ว เราจะอนุมัติให้โฆษณาเริ่มทำงานได้

 4. ยกเลิกการเชื่อมโยงหรือลบกลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง หลังจากที่เราตรวจสอบเว็บไซต์หรือแอปแล้ว เราจะเปิดใช้รายการที่เชื่อมโยง ตรวจสอบว่าโฆษณาที่ใช้รายการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ หากโฆษณาไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โปรดลบกลุ่มโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมายที่ใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือรายการรีมาร์เก็ตติ้งดังกล่าว
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป
คุณอาจใช้วิธีการเหล่านี้บางวิธีไม่ได้หากใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาและขอรับการตรวจสอบในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ดูวิธีขอรับการสนับสนุนหากใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Google

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก