Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Cách thực hiện đơn hàng xe [vehicle_fulfillment]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Thuộc tính cách thực hiện đơn hàng xe [vehicle_fulfillment] được dùng để nêu chi tiết phương thức giao xe cho khách hàng. Thuộc tính nhóm này được dùng cùng thuộc tính phụ mã cửa hàng [store_code] khi thực hiện đơn hàng tại cửa hàng và đơn hàng vận chuyển đến cửa hàng. Bạn không bắt buộc phải sử dụng mã cửa hàng [store_code] cho các mặt hàng bán trên mạng.

Bạn có thể lặp lại thuộc tính cách thực hiện đơn hàng xe [vehicle_fulfillment] tối đa 3 lần cho mỗi mặt hàng, cho phép đại lý chỉ định một lựa chọn cho mỗi cách thực hiện đơn hàng.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với mỗi mặt hàng có một lựa chọn giao hàng thông qua thuộc tính cách thực hiện đơn hàng xe.

Thuộc tính này sử dụng các giá trị được hỗ trợ sau:

 • Tại cửa hàng [in_store]
  • Giá trị này dành cho những chiếc xe bán trên mạng hiện có tại cửa hàng. Giá trị tại cửa hàng [in_store] phải có một danh sách gồm một hoặc nhiều giá trị mã cửa hàng.
 • Vận chuyển đến cửa hàng [ship_to_store]
  • Giá trị này dành cho những chiếc xe bán trên mạng mà bạn có thể giao hàng đến đại lý tại địa phương của khách hàng để họ đến lấy hàng. Giá trị vận chuyển đến cửa hàng [ship_to_store] phải có một danh sách gồm một hoặc nhiều giá trị mã cửa hàng.
 • Trên mạng [online]
  • Giá trị này dành cho những chiếc xe bán trên mạng và bạn có thể giao hàng đến địa chỉ của khách hàng.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách Gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh.

Loại Ký tự Unicode (Chỉ nên dùng bộ mã ASCII)
Trường lặp lại Có thể lặp lại tối đa 3 lần, 1 lần cho mỗi loại lựa chọn.
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Loại Ký tự Unicode (Chỉ nên dùng bộ mã ASCII)
Giới hạn ký tự

64 ký tự đối với mã cửa hàng.

Hỗ trợ tối đa 500 mã cửa hàng và được phân cách bằng dấu hai chấm ( : ) cho thuộc tính cách thực hiện đơn hàng xe, kể cả cho tại cửa hàng hoặc vận chuyển đến cửa hàng.

Văn bản/Tệp được phân tách bằng ký tự tab in_store:1111
XML (Nguồn cấp dữ liệu)

<g:vehicle_fulfillment>

  <g:option>in_store</g:option>

  <g:store_code>1111</g:store_code>

</g:vehicle_fulfillment>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo Nguyên tắc về Content API cho quảng cáo xe.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn phải đáp ứng yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình trong Merchant Center. Nếu bạn không tuân thủ yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Nếu phương thức thực hiện đơn hàng xe là tại cửa hàng hoặc vận chuyển đến cửa hàng, thì bạn cũng phải gửi thuộc tính phụ mã cửa hàng [store_code] cùng một hoặc nhiều giá trị mã cửa hàng thích hợp.

 • Nếu bạn chỉ định nhiều giá trị mã cửa hàng, hãy lặp lại :store_code trong tiêu đề cho từng mã cửa hàng, cho tới khi đạt số lượng tối đa được chỉ định.

Lưu ý: Khi sử dụng ít mã cửa hàng hơn, bạn vẫn phải thêm ":" ở phía sau cho từng mã cửa hàng được đề cập trong tiêu đề.

Ví dụ

Gửi thuộc tính nhóm vehicle_fulfillment

Thuộc tính nhóm vehicle_fulfillment
Giá trị được chấp nhận
 • in_store
 • ship_to_store
 • online
Thuộc tính phụ
 • option
 • store_code

Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng tên thuộc tính nhóm bằng thuộc tính vehicle_fulfillment rồi thêm một trong những giá trị cách thực hiện đơn hàng được hỗ trợ trong ngoặc và kèm theo store_code (nếu cần thiết). Bạn cần lặp lại thuộc tính phụ store_code cho mỗi giá trị mã cửa hàng muốn gửi, phân tách bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: Thực hiện đơn hàng tại cửa hàng

Nếu bạn sử dụng lặp lại thuộc tính phụ store_code trong tên thuộc tính nhóm nhưng chỉ gửi một giá trị mã cửa hàng, thì mục nhập đó vẫn sẽ được chấp nhận vì chỉ có một dấu hai chấm trong giá trị này.

Khi bạn không dùng dấu hai chấm ( : ) để cho biết đây là giá trị riêng của thuộc tính phụ thì bạn phải đặt giá trị đó trong dấu ngoặc kép ( " ).

Tên vehicle_fulfillment(option:store_code:store_code)
Giá trị

in_store:1111:2222

in_store:1111

in_store:1111:”2222:2”

Ví dụ: Thực hiện đơn hàng trên mạng

Không bắt buộc sử dụng thuộc tính phụ store_code đối với các mặt hàng bán trên mạng.

Tên vehicle_fulfillment(option)
Giá trị online

Ví dụ 3: Mặt hàng kết hợp

Mặt hàng kết hợp bao gồm cả hai ví dụ ở trên dưới dạng những cột riêng biệt trong dữ liệu.

{other feed cols} vehicle_fulfillment(option)

vehicle_fulfillment

(option:store_code:store_code)

... online in_store:1111:2222

Google Trang tính

Hãy định dạng tên thuộc tính nhóm theo cách thức tương tự với nguồn cấp dữ liệu văn bản. Khi không dùng dấu hai chấm ( : ) để phân tách giá trị riêng của thuộc tính phụ, bạn nên gửi kèm theo dấu gạch chéo ngược phía trước ( " \ " ).

Tên vehicle_fulfillment(option:store_code:store_code)
Giá trị

in_store:1111:2222

in_store:1111

in_store:1111:2222\:2

Nguồn cấp dữ liệu XML

Thêm thuộc tính phụ store_code nếu cần thiết. Để chỉ định nhiều tuỳ chọn thực hiện đơn hàng, hãy gửi nhiều thuộc tính vehicle_fulfillment và thêm thuộc tính phụ store_code.

Ví dụ

<g:vehicle_fulfillment>
<g:option>online</g:option>
</g:vehicle_fulfillment>
<g:vehicle_fulfillment>
<g:option>in_store</g:option>
<g:store_code>1111</g:store_code>
<g:store_code>2222</g:store_code>
</g:vehicle_fulfillment>

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6954046747451034403
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525