Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Product Studio

Vlastná ikona článkov o službe Merchant Center Next

Product Studio je súprava bezplatných nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu, ktorá pomáha zlepšovať či vytvárať kvalitné obrázky výrobkov a šetriť pritom čas i zdroje. Tieto nástroje dokážu generovať scény, zvýšiť rozlíšenie obrázkov a upraviť pozadia. Nové obrázky môžete prispôsobiť na použitie v rôznych marketingových kanáloch a prilákať nimi viac zákazníkov.

Súprava Product Studio je bezplatná a pomáha redukovať čas, zdroje a rozpočet potrebné na fotenie výrobkov a postprodukčné úpravy.

Ak chcete používať Product Studio, musíte prijať tieto zmluvné podmienky.

Poznámka: Product Studio je k dispozícii iba pre obchodníkov v USA, Spojenom kráľovstve, Kanade a Austrálii a len pre pokyny v angličtine. Službu neustále zlepšujeme z hľadiska používateľského prostredia, kvality výstupov, funkcií a ďalších aspektov. Táto funkcia je stále v experimentálnej fáze, preto môže generovať nečakané obrázky a najlepšie funguje len s niektorými výrobkami (napríklad rýchloobrátkový spotrebný tovar, pričom výrobky sú umiestnené vpredu uprostred). Momentálne dobre nefunguje s ľudskými modelmi, rukami, nástenným umením ani svietidlami. Nepodporuje ani vytváranie obrázkov regulovaného tovaru, ako sú alkohol, drogy, lieky, výrobky súvisiace s hazardnými hrami, zbrane, tabak, pyrotechnika alebo zdravotnícke či lekárske zariadenia. Ďalšie informácie o požiadavkách na formát reklám na výrobky v kampaniach na generovanie dopytu a discovery a o tom, ako môžete používať Product Studio cez Shopify

Na tejto stránke


Čo môžete očakávať

Product Studio prináša výhody generatívnej umelej inteligencie, pričom zohľadňuje Googlom stanovené princípy umelej inteligencie. Pomáha zadarmo a jednoducho vytvárať jedinečné a prispôsobené obrázky výrobkov a lepšie využiť snímky, ktoré už máte. Môžete tak šetriť čas a náklady potrebné na najatie fotografa či prenájom ateliéru a venovať viac času rozvoju svojej firmy. S väčším počtom obrázkov a zlepšeným obsahom môžu vaše záznamy dosiahnuť lepšiu výkonnosť a vyššiu návratnosť investícií.

Služby môžu niekedy poskytnúť nepresný alebo urážlivý obsah, ktorý nepredstavuje názory Googlu.

Poznámka: Keď používate Product Studio, údaje, ako sú opisy, vygenerované obrázky a časy vygenerovania, sa uložia v zariadení, ktoré používate. Ak teda používate zdieľané zariadenie, k týmto informáciám budú mať prístup aj ostatní. Tieto údaje môžete kedykoľvek vymazať v súprave Product Studio na karte Zobraziť históriu.

Ako získať prístup k súprave Product Studio

Product Studio je k dispozícii iba v službe Merchant Center Next alebo aplikácii Google & YouTube v službe Shopify. Nie je k dispozícii pre používateľov klasickej služby Merchant Center. Ak chcete Product Studio otvoriť v službe Merchant Center Next, postupujte podľa pokynov nižšie alebo jednoducho kliknite sem. Ak ste používateľom služby Shopify, prečítajte si viac o súprave Product Studio pre Shopify.

Pokyny

 1. V sekcii Vaša firma v službe Merchant Center prejdite na stránku Výrobky.
 2. Hore kliknite na Product Studio.
 3. Kliknite na Začíname a kliknutím na Súhlasím prijmite Dodatočné zmluvné podmienky služby Product Studio. Teraz si budete môcť vybrať možnosť generovať scénu, odstrániť pozadie alebo zvýšiť rozlíšenie obrázkov výrobku.

Generovanie scény

Generovanie scény má slúžiť ako rýchle a cenovo efektívne riešenie na generovanie kvalitných obrázkov, na ktorých sú výrobky prezentované v prirodzenom prostredí vystihujúcom určitý životný štýl. Pomocou umelej inteligencie môžete generovať vlastné obrázky.

Pokyny

 1. V sekcii Vaša firma v službe Merchant Center prejdite na stránku Výrobky.
 2. Hore kliknite na Product Studio.
 3. Kliknite na Začíname a prejdete na kartu Generovať scénu.
  1. Vyberte obrázok výrobku, ktorý chcete použiť, alebo nahrajte nový.
  2. Zadajte opis výrobku.
  3. Opíšte scénu, do ktorej chcete výrobok umiestniť.
   • Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov nezabudnite uviesť podrobné opisy výrobku, umiestnenie, okolie a pozadie, ktoré sa má vygenerovať.
   • Pomocou šablóny môžete vyplniť opis scény jediným kliknutím. V sekcii Prípadne začnite inšpiratívnym motívom nájdete sezónne, sviatočné a rôzne štúdiové šablóny. Výberom témy sa automaticky vyplní textové pole Opíšte scénu a vygeneruje sa scéna.

 4. Kliknite na Generovať scénu. Načítanie obrázka môže chvíľu trvať.
 5. Ak vám obrázok vyhovuje, kliknite na Pridať do služby Merchant Center. Ak chcete generovať nové pozadie, môžete pridať nový opis a kliknúť na Znova generovať scénu.
 6. Kliknite na Uložiť.
Poznámka: Ak máte 70 obrázkov výrobku, nebudete môcť uložiť nový obrázok a zobrazí sa vám chybové hlásenie. Pri odosielaní obrázkov životného štýlu nezabudnite dodržiavať pokyny uvedené v článku o obrázkoch životného štýlu. Obrázky s pozadiami nepoužívajte ako hlavné obrázky výrobkov.

Úprava pozadia

Úpravou pozadia môžete odstrániť pozadie obrázka výrobku jedným kliknutím tak, že na obrázku zostane len výrobok na bielom pozadí. Kupujúcim sa tak zobrazí zreteľne.

Pokyny

 1. V sekcii Vaša firma v službe Merchant Center prejdite na stránku Výrobky.
 2. Hore kliknite na Product Studio.
 3. Na hornom navigačnom paneli kliknite na Upraviť pozadie.
 4. Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť, alebo nahrajte nový, a kliknite na Odstrániť pozadie.
  • Potom môžete obrázok zväčšiť, zmenšiť, stiahnuť si ho alebo zmeny vrátiť.
 5. Kliknite na Pridať do služby Merchant Center.
 6. Kliknite na Uložiť.

Zvýšenie rozlíšenia

Touto funkciou môžete rýchlo zvýšiť kvalitu a veľkosť obrázkov výrobkov tak, aby boli ostré.

Pokyny

 1. V sekcii Vaša firma v službe Merchant Center prejdite na stránku Výrobky.
 2. Hore kliknite na Product Studio.
 3. Na hornom navigačnom paneli kliknite na Zvýšiť rozlíšenie.
 4. Vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť, alebo nahrajte nový, a kliknite na Zvýšiť rozlíšenie.
  • Potom si môžete zmeny pozrieť posúvaním sa na paneli Predtým a Potom.
 5. Potom kliknite na Pridať do služby Merchant Center.
 6. Kliknite na Uložiť.

Osvedčené postupy

Použite tieto osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu vybrať najlepšie obrázky výrobkov, napísať opisné pokyny na optimalizáciu vašich údajov o výrobkoch a dosiahnuť lepšie výsledky pre vašu firmu prostredníctvom súpravy Product Studio.

Výber správneho obrázka výrobku

 • Product Studio funguje najlepšie, keď vyberiete jeden hlavný obrázok výrobku. Vyberte úvodný obrázok, ktorý obsahuje iba jeden hlavný výrobok. Product Studio dobre nefunguje, ak na úvodnom obrázku nedokáže jednoducho identifikovať hlavný výrobok.
Takto áno Green check Takto nie No
Tento obrázok znázorňuje osvedčený postup, že v službe Product Studio sa odporúča vybrať obrázok len s jedným hlavným výrobkom. Služba Product Studio nedokáže dobre identifikovať hlavný výrobok na úvodnom obrázku, ak je na ňom viacero výrobkov.

 • Umiestnite výrobok na stred obrázka, pričom väčšina plátna ostane biela. Ak hlavný výrobok zaberá veľkú časť obrázka (napríklad je veľmi blízko okraja obrázka alebo sa ho dotýka), pomocou tlačidla zmenšenia ho zmenšite. Výrobok by mal byť v strede a väčšina plátna by mala zostať biela.
Takto áno Green check Takto nie No
Tento obrázok znázorňuje osvedčený postup, že v službe Product Studio sa odporúča umiestniť výrobok na stred obrázka a tak, aby väčšina plátna ostala biela. Ak hlavný výrobok zaberá veľkú časť obrázka, pomocou tlačidla Zmenšiť ho môžete zmenšiť.

 • Nepoužívajte obrázky, na ktorých sú ľudia používajúci vaše výrobky. Product Studio momentálne nefunguje dobre s ľudskými modelmi. Použite úvodný obrázok, na ktorom sa výrobok nezobrazuje na človeku.
Takto áno Green check Takto nie No
Tento obrázok znázorňuje osvedčený postup, že v službe Product Studio sa neodporúča pridať hlavný obrázok výrobku, na ktorom sú ľudia alebo zvieratá. Služba Product Studio nie je v súčasnosti dostatočne efektívna pri použití ľudských modelov alebo zvieratiek.

 • Nevyberajte obrázky výrobkov, na ktorých sa zobrazujú ruky alebo iné rekvizity na prezentáciu hlavných výrobkov. Použite obrázok, na ktorom sa nezobrazujú ruky ani iné rekvizity.
Takto áno Green check Takto nie No
Tento obrázok znázorňuje osvedčený postup, že v službe Product Studio sa neodporúča používať v rámci obrázkov hlavných výrobkov ruky ani iné rekvizity. Pri používaní služby Product Studio nepoužívajte obrázky s rukami ani inými rekvizitami.

Dobrý opis scény

Pri opise scény zvážte nasledujúce skutočnosti a uveďte v ňom tieto podrobnosti, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky:
 • Štýl obrázka. Napríklad, fotka výrobku, ilustrácia, makrofotografia atď.
 • Typ výrobku, ktorý pridávate na scénu. Napríklad fľaštička kolínskej.
 • Umiestnenie výrobku. Napríklad kamenný podstavec.
 • Scéna okolo výrobku. Napríklad obklopený bielymi a žltými lupeňmi kvetov.
 • Pozadie. Napríklad veľké tropické listy a zeleň v pozadí.
Príklad opisu scény Príklad výsledku
Fotka výrobku vo forme fľaštičky kolínskej položenej na mramorovom povrchu. Fľaštička je obklopená bielymi a žltými lupeňmi kvetov. Kulisu predstavujú veľké tropické listy a zeleň. Tento obrázok znázorňuje výsledok vzorového pokynu v službe Product Studio.

Štúdiová fotka výrobku vo forme malej podlhovastej tuby položenej na okrúhlom mramorovom podstavci so zlatým okrajom. Podstavec je zaostrený a jasný. V pozadí je stena broskyňovej farby a vetvy s čerešňovými kvetmi. Obrázok je zaostrený, bol nasnímaný s otvorenou clonou, vo vysokom rozlíšení, konkrétne HD 8K. Obrázok je profesionálnou fotkou výrobku, so štúdiovým osvetlením, jemnými tieňmi, úžasne ostrým obrazom, reflexným povrchom a rozptýleným osvetlením.

Tento obrázok znázorňuje výsledky vzorového pokynu v službe Product Studio.
Kreatívna fotka výrobku vo forme vonnej sviečky v prostredí štúdia s bielym pozadím. Vonná sviečka je umiestnená na dekoratívnej drevenej doske a v pozadí je obrys šišky. Tento obrázok znázorňuje výsledky vzorového pokynu v službe Product Studio.

Ak chcete požiadať o doplnenie informácií do tohto článku, odošlite tento formulár so spätnou väzbou.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka