Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Mẫu chèn đường liên kết thanh toán [checkout_link_template]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Thuộc tính mẫu chèn đường liên kết thanh toán [checkout_link_template] giúp bạn thêm một URL thanh toán trong dữ liệu sản phẩm. URL này giúp người mua sắm trực tuyến có thể truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ trang thông tin miễn phí của bạn. Mục "truy cập vào trang web" tiêu chuẩn vẫn sẽ xuất hiện trên trang thông tin miễn phí dành cho những người mua sắm muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm


Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin về trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm.

URL mà bạn cung cấp phải chuyển hướng người dùng đến trang thanh toán hoặc trang giỏ hàng của bạn, trong đó có một mặt hàng cụ thể đã được thêm và có thể mua được.

Loại URL (chứa http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 2 đến 2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản https://www.mystore.com/cart?productId=12345-R
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:checkout_link_template>https://www.mystore.com/checkout/12345-R</g:checkout_link_template>
Content API

"customAttributes": [
"name": "checkout_link_template",
"value": "https://www.mystore.com/checkout?item_id=12345-R"]

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục CustomAttribute của Content API for Shopping.


Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này thì mới có thể thêm tuỳ chọn thanh toán vào trang thông tin sản phẩm. Những sản phẩm không đáp ứng yêu cầu sẽ không được bật tính năng thanh toán. Việc này sẽ không từ chối mặt hàng của bạn trong trang thông tin miễn phí.

  • Trang đích của URL thanh toán phải là trang thanh toán hoặc trang giỏ hàng trên trang web của bạn, trong đó mặt hàng được chỉ định trong URL phải trong tình trạng có thể thanh toán được. Đường liên kết này không thể đưa khách hàng đến trang yêu cầu họ phải đăng nhập.
  • Miền URL bạn gửi phải khớp với miền bạn gửi cho trang thông tin miễn phí. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với trang đích.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11554211057772380465
true