Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Atribút certifikácia [certification]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Atribút certifikácia [certification] používajte na opis certifikácií, ako napríklad hodnotení energetickej účinnosti, súvisiacich s výrobkom.

V tomto článku


Kedy ho použiť

Required Povinné pre výrobky, ktoré vyžadujú, aby sa vo vašich nákupných reklamách (angl. Shopping ad) alebo bezplatných záznamoch zobrazovali určité informácie, napríklad z dôvodu miestnych nariadení o označovaní energetickej účinnosti.

Optional Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Ak sú vaše výrobky zacielené na niektorý z členských štátov EÚ alebo EZVO alebo Spojené kráľovstvo, preštudujte si nariadenia EÚ o energetickej účinnosti alebo akékoľvek príslušné miestne právne predpisy, aby ste zistili, či je potrebné uviesť tento atribút. Týka sa to aj výrobkov, ktoré boli ovplyvnené zmenenou stupnicou na energetických štítkoch EÚ, napríklad:

 • chladničky a mrazničky,
 • umývačky riadu,
 • televízory a ostatné externé monitory,
 • domáce práčky a práčky so sušičkou,
 • chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja,
 • svetelné zdroje.

Môže sa od vás vyžadovať, aby ste vo svojich nákupných reklamách a bezplatných záznamoch uvádzali triedu energetickej účinnosti EÚ. Môžete tak urobiť uvedením atribútu certifikácia [certification] v údajoch o výrobkoch príslušných výrobkov. Google výrobok vyhľadá v databáze EPREL EÚ a zobrazí príslušnú triedu energetickej účinnosti v grafickej alebo textovej podobe vo vašich nákupných reklamách a bezplatných záznamoch. Príklad:

Ikona znázorňujúca hodnotenie v rámci triedy energetickej účinnosti.

Poznámka: Ak sa vám nedarí nájsť kód EPREL vášho výrobku a máte k dispozícii informácie o energetickej účinnosti výrobku len zo samotného hodnotenia, môžete až do skončenia obdobia prechodu 1. septembra 2024 uviesť všetky 3 atribúty trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class].

Podradené atribúty

Tento atribút používa nasledujúce podradené atribúty:

 • Inštitúcia [certification_authority] (povinné): certifikačná inštitúcia zodpovedná za vydanie certifikácie. Momentálne podporujeme iba hodnoty EC alebo European_Commission.
 • Názov [certification_name] (povinné): názov certifikácie. Momentálne podporujeme iba hodnotu EPREL, ktorá predstavuje certifikácie energetickej účinnosti v databáze Európsky register výrobkov s energetickým označením (EPREL) EÚ.
 • Kód [certification_code] (povinné): kód certifikácie. Napríklad v prípade certifikátu EPREL s odkazom https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/123456 je kód 123456.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ

Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)

Opakované pole

Nie

Formát súboru Príklad
Textové feedy

Zahŕňajú hodnoty každého podradeného atribútu oddelené dvojbodkou ( : )

Príklad hodnoty:

EC:EPREL:123456

Ak pomenujete podradené atribúty, ktoré uvádzate, môžete nám ich poskytnúť v ľubovoľnom poradí. Ak však iba uvediete hodnoty podradených atribútov, ale nepomenujete ich, budeme predpokladať, že hodnoty atribútu zahŕňajú podradené atribúty v tomto poradí:

 1. inštitúcia [certification_authority]
 2. názov [certification_name]
 3. kód [certification_code]
Hodnotu naformátujte uvedením hodnôt každého podradeného atribútu, t. j. inštitúcia [certification_authority], názov [certification_name] a kód [certification_code], oddelené dvojbodkami ( : ). Nepoužívajte úvodzovky.
Feedy XML

<g:certification>
  <g:certification_authority>EC</g:certification_authority>
  <g:certification_name>EPREL</g:certification_name>
  <g:certification_code>123456</g:certification_code>
</g:certification>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

 • Uveďte platný kód výrobku v databáze EPREL EÚ.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13550277590137810214
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525