Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Atrybut certyfikat [certification]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Użyj atrybutu certyfikat [certification], aby dodać informacje o certyfikatach, np. certyfikacie efektywności energetycznej, powiązanych z produktem.

Tematy w tym artykule


Kiedy używać

Required Wymagany w przypadku produktów, które wymagają wyświetlania określonych informacji w reklamach produktowych lub bezpłatnych informacjach, np. ze względu na lokalne przepisy dotyczące oznaczania etykietami efektywności energetycznej.

Optional Opcjonalny w przypadku wszystkich innych produktów.

Jeśli kierujesz produkty na jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA albo Wielką Brytanię, zapoznaj się z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej lub obowiązującymi przepisami lokalnymi, aby sprawdzić, czy musisz podać ten atrybut. Obejmuje to produkty, których dotyczą zmienione unijne etykiety energetyczne, na przykład:

 • lodówki i zamrażarki,
 • zmywarki,
 • telewizory i inne monitory zewnętrzne,
 • pralki i pralko-suszarki,
 • urządzenia chłodnicze przeznaczone do sprzedawania produktów,
 • źródła światła.

Może być konieczne wyświetlanie klasy efektywności energetycznej UE w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach. Aby to zrobić, w danych o odpowiednich produktach umieść atrybut certyfikat [certification]. Google wyszuka produkt w bazie danych EPREL Unii Europejskiej i wyrenderuje odpowiednią klasę efektywności energetycznej w formie graficznej lub tekstowej w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach. Przykład:

Ikona przedstawiająca ocenę klasy efektywności energetycznej

Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć kodu EPREL produktu, ale masz informacje dotyczące efektywności energetycznej produktu tylko w postaci samej oceny, możesz podać wszystkie 3 atrybuty klasa efektywności energetycznej [energy_efficiency_class] do końca okresu wprowadzania zmiany, czyli do 1 września 2024 r.

Atrybuty podrzędne

Ten atrybut wykorzystuje te atrybuty podrzędne:

 • Urząd [certification_authority] (wymagany): organ lub podmiot wydający certyfikat. Obecnie obsługujemy tylko wartości „EC” lub „European_Commission”.
 • Nazwa [certification_name] (wymagany): nazwa certyfikatu. Obecnie obsługujemy tylko wartość EPREL, która reprezentuje certyfikaty efektywności energetycznej w bazie danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).
 • Kod [certification_code] (wymagany): kod certyfikatu. Na przykład w przypadku certyfikatu EPREL z linkiem https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/123456 kod to 123456.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Pole powtarzane

Nie

Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Dołącz wartości każdego atrybutu podrzędnego rozdzielone dwukropkiem ( : ).

Przykładowa wartość:

EC:EPREL:123456

Jeśli nadasz nazwy przesyłanym atrybutom podrzędnym, możesz je podać w dowolnej kolejności. Jeśli jednak podasz tylko wartości atrybutów podrzędnych, ale nie nadasz im nazw, przyjmiemy, że wartości zawierają atrybuty podrzędne w tej kolejności:

 1. Urząd certyfikacji [certification_authority]
 2. Nazwa [certification_name]
 3. Kod [certification_code]
Sformatuj wartość, przesyłając oddzielone dwukropkami wartości atrybutów podrzędnych urząd certyfikacji [certification_authority], nazwa [certification_name] i kod [certification_code]. Nie używaj cudzysłowów.
Pliki danych w formacie XML

<g:certification>
  <g:certification_authority>EC</g:certification_authority>
  <g:certification_name>EPREL</g:certification_name>
  <g:certification_code>123456</g:certification_code>
</g:certification>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

 • Podaj prawidłowy kod produktu w bazie danych EPREL UE.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne